Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про збільшення обсягів виробництва цукру та впорядкування його реалізації

          КАБIНЕТ МIНIСТРIВ УКРАЇНИ
 
            П О С Т А Н О В А
         від 6 вересня 1996 р. N 1062
                Київ
 
        Про збільшення обсягів виробництва
       цукру та впорядкування його реалізації
 
     ( Iз змінами, внесеними згідно з Постановами КМ 
      N 1357 ( 1357-96-п ) від 08.11.96 
      N 1061 ( 1061-97-п ) від 24.09.97)
 
 
   Відзначити,  що  протягом  останніх років ослабився вплив
держави  на  формування  та  управління ринком цукру. Нинішні
економічні  умови  не  забезпечують  підвищення  ефективності
бурякоцукрового виробництва. У  1991 - 1995 роках середньорічне
виробництво цукрових буряків становило 31,3 млн. тонн і цукру 3,6
млн.  тонн,  тобто  скоротилося  майже на третину порівняно з
попередніми п'ятьма роками.
   Перехід цукрових заводів на переробку давальницької сировини
призвів до зменшення надходження коштів до бюджету, погіршення
фінансового  стану  цукрових  заводів,  а також перенасичення
внутрішнього ринку цукром. Кредиторська заборгованість цукрових
заводів станом на 1 липня 1996 р. досягла 47 трлн. карбованців.
Сума позичених фінансових ресурсів перевищує власні кошти. Це
ставить заводи у скрутне становище у підготовці до переробки
цукрових буряків.
   З метою створення умов для збільшення виробництва цукрових
буряків і цукру, впорядкування його збуту, захисту інтересів
вітчизняних виробників та споживачів Кабінет Міністрів України
п о с т а н о в л я є:
 
   1. Міністерству сільського  господарства і продовольства,
Державному комітету по харчовій промисловості, Раді міністрів
Автономної Республіки Крим, обласним державним адміністраціям
здійснити організаційні заходи для створення на базі цукрових
заводів агропромислових формувань із вирощування та переробки
цукрових буряків.
 
   2. Затвердити Порядок приймання і переробки цукрових буряків
та взаєморозрахунків споживачів і постачальників цукрової сировини
урожаю 1996 року (додається).
   Звернути увагу обласних та районних державних адміністрацій
на недопустимість втручання в господарську та іншу діяльність
підприємств.
 
 
   ( Пункт 3 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 1061
( 1061-97-п ) від 24.09.97 )
 
 
   4. Міністерству   економіки,   Міністерству  сільського
господарства і продовольства, Державному комітету по харчовій
промисловості,  Міністерству  фінансів  за  участю Української
академії аграрних наук передбачати починаючи з 1997 року у
проектах Державної програми економічного і соціального розвитку
України та державного бюджету обсяги закупівлі за державним
замовленням елітного і сортового насіння цукрових буряків та
відповідні асигнування.
 
   5. Міністерству  машинобудування,  військово-промислового
комплексу і конверсії, Міністерству сільського господарства і
продовольства та Державному комітету по харчовій промисловості
вжити заходів для виконання завдань щодо організації серійного
виробництва  машин  та  технологічного устаткування для потреб
сільського  господарства,  харчової  і переробної промисловості
згідно з додатком.
 
   6. Міністерству  промисловості,  Міністерству  економіки,
Міністерству фінансів, Міністерству сільського господарства і
продовольства, Державному комітету по харчовій промисловості вжити
заходів  для  збільшення  починаючи  з 1997 року вітчизняного
виробництва  засобів  захисту  рослин  і мінеральних добрив та
забезпечення ними бурякосіючих господарств.
 
   7. Міністерству транспорту:
   забезпечити у вересні - жовтні ц.р. за замовленням цукрових і
насінницьких заводів та бурякосіючих господарств подачу необхідної
кількості вагонів для перевезення цукрових буряків, цукру, жому
свіжого  і  сушеного,  меляси  і насіння цукрових буряків без
справляння  додаткових  зборів  за  їх понадпланове подання та
стягнення штрафів за невиконання планів перевезення зазначеної
продукції;  разом  з  обласними  і  районними державними
адміністраціями   організувати   укладання  автотранспортними
підприємствами договорів із цукровими заводами, бурякосіючими
господарствами та насінницькими заводами на вивезення буряків із
господарств і бурякоприймальних пунктів та виконання інших робіт
щодо переробки цукросировини.
   Взяти  до  відома,  що  Міністерство  транспорту з метою
своєчасного відвантаження вапнякового каміння цукровим заводам
забезпечить протягом вересня - жовтня 1996 року подання вагонів на
замовлення  кар'єрів,  розташованих  в  зоні функціонування
Південно-Західної,  Львівської,  Донецької  та Придніпровської
залізниць, без попередньої оплати з наступним відшкодуванням
витрат  на  основі  двосторонніх  договорів  між кар'єрами та
залізницями.
 
   8. Міністерству статистики за участю Міністерства економіки,
Міністерства фінансів, Міністерства сільського господарства і
продовольства,  Міністерства  зовнішніх  економічних зв'язків і
торгівлі,  Державного  комітету  по  харчовій промисловості
запровадити  починаючи  із  січня  1997  року  звітність про
використання цукру, виробленого господарствами і підприємствами
незалежно від форм власності.
 
   9. Контроль  за  виконанням  цієї постанови покласти на
віце-прем'єр-міністрів Зубця М.В. та Пинзеника В.М.
 
 
   Прем'єр-міністр України             П.ЛАЗАРЕНКО
 
   Iнд. 22
 
 
                     ЗАТВЕРДЖЕНО
              постановою Кабінету Міністрів України
                від 6 вересня 1996 р. N 1062
 
               ПОРЯДОК
     приймання і переробки цукрових буряків та
     взаєморозрахунків споживачів і постачальників
        цукрової сировини урожаю 1996 року
 
   1. Взаємовідносини  між  виробниками цукрової сировини і
цукровими заводами регулюються договорами, які укладаються до
початку цукроваріння відповідно до законодавства. В цих договорах
визначаються порядок, обсяги і терміни поставок цукрової сировини,
умови її приймання, зберігання та переробки, видачі готової
продукції  -  цукру,  жому  та  меляси,  а  також  порядок
взаєморозрахунків між ними.
 
   2. Умови приймання (кількісні і якісні показники) цукрової
сировини на цукрових заводах визначаються державним стандартом
17421-82 "Цукрові буряки для промислової переробки. Вимоги при
заготівлях" та "Технічним регламентом по прийманню і зберіганню
цукрових буряків".
 
   3. Витрати на транспортування цукрових буряків до цукрових
заводів для переробки відносяться на рахунок постачальників або
споживачів цукрової сировини відповідно до укладених договорів.
 
   4. Кількість  цукру,  яку  передбачається  одержати  із
поставленої сировини, визначається залежно від кількості і якості
зданих цукрових буряків з урахуванням їх фактичної цукристості та
втрат цукру в середньому за виробничий сезон.
 
   5. Кількість жому і меляси визначається залежно від кількості
зданих цукрових буряків та фактичного їх виходу за виробничий
сезон на кожному цукровому заводі.
 
   6. Цукрові буряки, які надійшли на цукровий завод  для
переробки на давальницьких умовах, а також вироблена із цієї
сировини  продукція  (цукор,  жом  і  меляса)  є  власністю
постачальників сировини.
 
   7. Постачальники цукрової сировини розраховуються з цукровими
заводами за переробку сировини грішми або відповідною кількістю
цукрової сировини, жому, меляси чи цукру.
   У міру поставки сировини на переробку постачальники цукрової
сировини передають  цукровим  заводам до 30 відсотків обсягу
поставлених цукрових буряків або відповідну суму коштів  (за
домовленістю).
 
   8. Спірні питання, що виникають під час узгодження умов
приймання і переробки цукрових буряків та визначення порядку
розрахунків постачальниками цукрової сировини з цукровими заводами
за згодою сторін можуть розглядатися узгоджувальними комісіями,
які створюються за участю представників бурякосіючих господарств,
цукрових заводів, транспортних підприємств. Їх очолюють відповідно
начальники управлінь  сільського  господарства і продовольства
районних державних  адміністрацій  або  начальники  управлінь
сільського господарства  і  продовольства  обласних  державних
адміністрацій.
 
 
                      Додаток
             до постанови Кабінету Міністрів України
                від 6 вересня 1996 р. N 1062
 
               ЗАВДАННЯ
    щодо організації серійного виробництва машин та
    технологічного устаткування для потреб сільського
    господарства, харчової і переробної промисловості
 
-----------------------------------------------------------------
   Найменування   ¦  Рік початку   ¦   Виконавець
    завдання    ¦   серійного   ¦
           ¦  виробництва   ¦
-----------------------------------------------------------------
Сівалка комбінована      1997     Смілянське ВО
пневма-тична точного            "Оризон"
висівання                  Господарська
                      асоціація
                      "Оризон-Агро"
                      АТ "Червона зірка"
 
Трактор Т100С         -"-     ВО "ХТЗ"
 
Агрегат комбінований      1996     Шепетівський завод
грунтообробний               культиваторів
 
Обприскувач          1998     ВНО
широкозахватний               "Львівсільгоспмаш"
 
Розробка елементної      -"-        -"-
бази обприскувачів
 
Комбайн самохідний       1999     АТ "ТеКЗ"
шестирядний                 Колективне виробниче
бункерний                  об'єднання "ДКЗ"
 
Комплекс шестирядних      1997     АТ "ТеКЗ"
начіпних та                 АТ "Борекс"
напівначіпних машин
для збирання буряків
 
Удосконалена          -"-     АТ "ТеКЗ"
коренезбиральна
машина КС-6Б
 
Автоматична лінія та      -"-     НВО "Завод імені
лабораторний                Артема"
комплекс для
визначення якісних
показників цукрової
сировини
 
Апарати дифузійні       -"-     Харківське НВО імені
шнекові потужністю 3            Малишева
тис. тонн переробки
буряків на добу
 
Барабанне сушильне       -"-        -"-
устаткування
потужністю 360 тонн
та 500 тонн цукру на
добу
 
Генератори потужністю     -"-     Харківське ВО
6 - 12 Мвт                 "Електроважмаш"
 
 
       Міністр
  Кабінету Міністрів України        В.ПУСТОВОЙТЕНКО
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка