Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про поетапну передачу у комунальну власність об'єктів соціальної сфери, житлового фонду сільськогосподарських, переробних та обслуговуючих підприємств, установ і організацій агропромислового комплексу, заснованих на колективній та інших формах недерж...

          КАБIНЕТ МIНIСТРIВ УКРАЇНИ
 
            П О С Т А Н О В А
          від 5 вересня 1996 р. N 1060
                Київ
 
      Про поетапну передачу у комунальну власність
      об'єктів соціальної сфери, житлового фонду
    сільськогосподарських, переробних та обслуговуючих
    підприємств, установ і організацій агропромислового
     комплексу, заснованих на колективній та інших
          формах недержавної власності
 
 
   З метою створення сприятливих  умов  для  господарювання
сільськогосподарських, переробних та обслуговуючих підприємств,
установ і організацій агропромислового комплексу, заснованих на
колективній та інших формах недержавної власності, комплексного
розвитку соціальної сфери сільських населених пунктів, створення
умов для структурної перебудови економіки на селі, збереження
функціонального призначення об'єктів соціальної сфери Кабінет
Міністрів України п о с т а н о в л я є:
 
   1. Визнати за необхідне провести у 1997-2001 роках безоплатну
поетапну передачу у комунальну власність об'єктів соціальної
сфери, житлового фонду разом з об'єктами інженерного забезпечення
сільськогосподарських, переробних і обслуговуючих підприємств,
установ і організацій агропромислового комплексу (за їх згодою),
заснованих на колективній та інших формах недержавної власності,
що знаходяться на їх балансі.
 
   2. Встановити, що передачі у комунальну власність підлягають:
 
   житловий фонд (крім гуртожитків);
   дитячі дошкільні заклади, школи та інші заклади освіти,
табори для відпочинку і оздоровлення дітей, об'єкти культури та
аматорського  спорту,  приміщення  будинків-інтернатів  для
престарілих та інвалідів, об'єкти охорони здоров'я і побуту;
   мережі електро-,  тепло-,  газо-,  водопостачання   і
водовідведення, а також інженерні будівлі та споруди, призначені
для обслуговування житлового фонду і соціальної сфери (бойлерні,
котельні, теплові, каналізаційні та водопровідні мережі і споруди,
вбудовані та прибудовані приміщення, обладнання тощо).
 
   3. Встановити, що об'єкти соціальної сфери та житлового фонду
разом з об'єктами інженерної інфраструктури підприємств, установ і
організацій агропромислового комплексу, заснованих на колективній
та інших формах недержавної власності, за рішенням загальних
зборів членів підприємства чи зборів уповноважених колективних
сільськогосподарських  підприємств  або  за рішенням органів,
уповноважених розпоряджатися майном  підприємств  інших  форм
недержавної  власності,  передаються  безоплатно у комунальну
власність відповідних адміністративно-територіальних одиниць (за
згодою органів місцевого самоврядування).
 
   4. Встановити, що у 1997 році передається 5 відсотків, в 1998
- 15, 1999 - 20 і в останні роки по 30 відсотків загальної
кількості об'єктів соціальної сфери, що знаходяться на балансі
підприємств, установ і організацій агропромислового комплексу.
 
   5. Міністерству сільського господарства і  продовольства,
іншим  центральним органам виконавчої влади, що належать до
агропромислового комплексу, разом з Радою міністрів Автономної
Республіки Крим, обласними, Київською та Севастопольською міськими
державними адміністраціями і за участю (у разі їх згоди на
передачу) підприємств, установ і організацій агропромислового
комплексу, яким належать об'єкти соціальної сфери, та відповідних
органів місцевого самоврядування, на території яких розташовані ці
об'єкти, забезпечити до 1 грудня 1996 р. розроблення переліків
об'єктів соціальної інфраструктури, що підлягають передачі у
комунальну власність у 1997 - 2001 роках, за областями  з
розрахунками  витрат  на  їх утримання, виходячи з обсягів,
визначених у пункті 4 цієї постанови.
 
   6. Раді міністрів Автономної Республіки Крим,  обласним,
Київській та Севастопольській міським державним адміністраціям
затвердити зазначені переліки, узагальнити розрахунки витрат на
утримання об'єктів соціальної інфраструктури, скласти і погодити з
органами    місцевого    самоврядування    відповідних
адміністративно-територіальних  одиниць,  у  власність  яких
передаються такі об'єкти, поквартальні графіки передачі об'єктів у
1997 році та до 15 грудня 1996 р. подати ці матеріали Міністерству
фінансів і Міністерству економіки.
   Міністерству фінансів і Міністерству економіки розглянути
подані матеріали й затвердити до 25 грудня 1996 р. зазначені
графіки.
 
   7. Міністерству  сільського господарства і продовольства,
Державному комітетові по житлово-комунальному господарству, Раді
міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, районним державним
адміністраціям здійснити у 1996-1997 роках організаційні заходи
щодо створення та розвитку матеріальної бази служб комунального
господарства відповідних адміністративно-територіальних одиниць
для  забезпечення приймання у комунальну власність об'єктів,
зазначених у пункті 2 цієї постанови.
 
   8. Передача об'єктів соціальної інфраструктури у комунальну
власність  здійснюється  відповідно до Положення про порядок
передачі у комунальну власність загальнодержавного  житлового
фонду, що перебував у повному господарському віданні або в
оперативному управлінні підприємств, установ та  організацій,
затвердженого  постановою  Кабінету  Міністрів України від
6 листопада 1995 р. N 891 ( 891-95-п ).
   Установити, що у 10-денний термін з дня затвердження акта
приймання-передачі об'єктів соціальної інфраструктури орган, що
його затвердив, повідомляє про це Міністерство економіки, органи
державної статистики, податкові та фінансові органи, а також
відповідні органи приватизації.
 
   9. Міністерству фінансів і Міністерству економіки в проектах
Державної програми економічного і соціального розвитку України та
Державного  бюджету  України  на  наступні  роки передбачати
асигнування на утримання об'єктів соціальної інфраструктури, які
передаватимуться у комунальну власність.
 
   10. Міністерству   економіки,   Міністерству  фінансів,
Міністерству сільського господарства і продовольства, Державному
комітетові по житлово-комунальному господарству надавати Раді
міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та
Севастопольській  міським  державним  адміністраціям методичну
допомогу у складанні переліків таких об'єктів і  проведенні
розрахунків витрат на їх утримання.
 
 
   Прем'єр-міністр України           П.ЛАЗАРЕНКО
 
   Iнд.22
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка