Законы Украины

Новости Партнеров
 

Угода між Урядом України і Урядом Грузії про умови та порядок обміну житлових приміщень

               Угода
       між Урядом України і Урядом Грузії про
      умови та порядок обміну житлових приміщень
 
 
   Дата підписання:          05.11.1996
   Дата набрання чинності для України: 05.11.1996 
 
   Уряд України і Уряд Грузії надалі іменовані "Сторонами",
беручи до уваги положення міжнародних угод про права людини,
учасниками яких є обидві держави, визначаючи право кожної людини
на вільний вибір місця проживання, висловлюючи прагнення до
розвитку  дружніх  взаємовідносин  між народами двох держав,
погодились з нижчевикладеним:
 
               Стаття 1
 
   Ця Угода встановлює порядок обміну житлових приміщень між
громадянами України і Грузії, іноземними громадянами, особами без
громадянства, які постійно мешкають на території будь-якої з
держави-учасниці  цієї  Угоди, і які переселяються з однієї
держави-учасника Угоди в іншу.
 
               Стаття 2
 
   Обмін житлових приміщень провадиться на умовах і в порядку,
встановленими чинним законодавством кожної держави та положеннями
цієї Угоди.
 
               Стаття 3
 
   Допускається обмін житлових приміщень всіх форм власності.
 
               Стаття 4
 
   1. Якщо одне з обмінюваних житлових приміщень знаходиться в
Києві, а інше в одному з населених пунктів Грузії, обмінні
документи видаються в Києві.
   2. Якщо одне з обмінюваних житлових приміщень находиться в
Тбілісі, а інше в одному з населених пунктів України, обмінні
документи видаються в Тбілісі.
   3. У всіх інших випадках обмін оформляється компетентними
органами з обміну житлових приміщень за місцем знаходження одного
з  обмінюваних  приміщень.  Вибір  місця  оформлення  обміну
визначається за взаємною згодою осіб, які беруть участь в обміні.
Видані обмінні документи визнаються обома Сторонами.
 
               Стаття 5
 
   Компетентний орган з обміну житлових приміщень однієї держави
сприяє зацікавленим особам в отриманні інформації про наявність
житлових об'єктів для обміну на території іншої держави.
 
               Стаття 6
 
   Громадяни України і Грузії, іноземні громадяни, а також особи
без громадянства, що постійно мешкають на території України та
Грузії, які переселяються з території однієї держави на територію
іншої у зв'язку з обміном, зобов'язані отримати дозвіл на в'їзд та
постійне проживання відповідно до чинного законодавства держави
в'їзду.  Особи, які отримали дозвіл на постійне проживання,
оформляють обмінні документи у порядку, встановленому житловим
законодавством кожної з держав та положеннями цієї Угоди.
 
               Стаття 7
 
   Сторони за  обопільною  письмовою  згодою можуть вносити
доповнення і зміни до тексту цієї Угоди.
 
               Стаття 8
 
   Ця Угода набуває чинності з моменту  її  підписання  і
укладається на невизначений термін. Кожна із Сторін може в
будь-який час зупинити дію цієї Угоди, письмово попередивши не
пізніше як за три місяці іншу Сторону щодо свого наміру.
 
   Вчинено в місті Тбілісі, 5 листопада 1996 року у двох
примірниках кожний українською, грузинською і російською мовами,
при  цьому всі тексти є автентичні. У разі розбіжностей у
тлумаченні текст російською мовою матиме переважну силу.
 
 За Уряд України           За Уряд Грузії
 
 (підпис)               (підпис
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка