Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про внесення змін до деяких наказів Державного департаменту фінансового моніторингу

    ДЕРЖАВНИЙ КОМIТЕТ ФIНАНСОВОГО МОНIТОРИНГУ УКРАЇНИ
 
              Н А К А З
 
            26.12.2007 N 238
 
                   Зареєстровано в Міністерстві
                   юстиції України
                   22 січня 2008 р.
                   за N 45/14736
 
 
        Про внесення змін до деяких наказів
     Державного департаменту фінансового моніторингу
 
 
   Керуючись статтями 5 та 13 Закону України "Про запобігання та
протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним
шляхом" ( 249-15 ), пунктами 5, 8-10, 12 Порядку реєстрації
фінансових операцій суб'єктами первинного фінансового моніторингу,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26.04.2003
N 644 ( 644-2003-п ), пунктом 7 Порядку взяття на облік Державним
комітетом фінансового  моніторингу  фінансових  операцій,  що
підлягають обов'язковому фінансовому моніторингу, затвердженого
постановою Кабінету Міністрів України від 26.04.2003  N  646
( 646-2003-п ), та з метою вдосконалення форм обліку та надання
інформації, пов'язаної із здійсненням фінансового моніторингу,
Н А К А З У Ю:
 
   1. Унести  до наказу Державного департаменту фінансового
моніторингу від 13.05.2003 N 48 ( z0394-03 ) "Про затвердження
деяких форм  обліку  та  подання  інформації,  пов'язаної із
здійсненням фінансового моніторингу, та  Iнструкції  щодо  їх
заповнення", зареєстрованого  в  Міністерстві  юстиції України
23.05.2003 за N 394/7715, такі зміни:
 
   1.1. В абзаці сьомому пункту 5 слова "при поданні інформації
суб'єктами первинного фінансового моніторингу на паперових носіях
Держфінмоніторингу"   замінити   словами   "при   наданні
Держфінмоніторингом повідомлень про результати обробки інформації,
яка надійшла від суб'єктів первинного фінансового моніторингу".
 
   1.2. Пункт 5 доповнити новим абзацом такого змісту:
   "Форма N 6-ФМ "Запит про надання додаткової інформації з
питань фінансового    моніторингу"    при    направленні
Держфінмоніторингом України  на  адресу  суб'єкта  первинного
фінансового моніторингу запиту про надання додаткової інформації у
відповідності до  вимог  Закону "Про запобігання та протидію
легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним  шляхом"
( 249-15 ).
 
   2. Затвердити Зміни до Iнструкції щодо заповнення форм обліку
та подання інформації, пов'язаної із здійсненням  фінансового
моніторингу, затвердженої  наказом  Державного  департаменту
фінансового моніторингу від 13.05.2003 N 48 (  z0394-03  ),
зареєстрованої в  Міністерстві  юстиції України 23.05.2003 за
N 394/7715, що додаються.
 
   3. Затвердити Зміни до форми обліку та подання інформації
N 2-ФМ "Реєстр фінансових операцій, що підлягають фінансовому
моніторингу", затвердженої  наказом  Державного  департаменту
фінансового моніторингу  від  13.05.2003 N 48 ( z0394-03 ),
зареєстрованим у Міністерстві юстиції України  23.05.2003  за
N 394/7715, що додаються.
 
   4. Затвердити Зміни до форми обліку та подання інформації
N 4-ФМ "Повідомлення про фінансові операції,  що  підлягають
фінансовому моніторингу",  затвердженої  наказом  Державного
департаменту фінансового  моніторингу  від  13.05.2003  N  48
( z0394-03  ), зареєстрованим у Міністерстві юстиції України
23.05.2003 за N 394/7715, виклавши її в новій редакції, що
додається.
 
   5. Затвердити Зміни до Вимог до організації фінансового
моніторингу суб'єктами первинного фінансового моніторингу у сфері
запобігання та протидії запровадженню в легальний обіг доходів,
одержаних злочинним  шляхом,  та  фінансуванню  тероризму,
затверджених наказом   Державного  департаменту  фінансового
моніторингу від 24.04.2003 N 40 ( z0337-03 ), зареєстрованих у
Міністерстві юстиції  України  29.04.2003  за N 337/7658, що
додаються ( z0046-08 ).
 
   6. Департаменту взаємодії та методичного забезпечення системи
фінансового моніторингу (Подкоритов А.С.) спільно з Юридичним
управлінням (Матвійчук С.Р.) забезпечити подання цього наказу на
державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.
 
   7. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Голови Державного  комітету  фінансового  моніторингу  України
Кірсанова В.М.
 
 Голова                         С.Г.Гуржій
 
 ПОГОДЖЕНО:
 
 Голова державного комітету
 України з питань регуляторної
 політики та підприємництва              К.О.Ващенко
 
                   ЗАТВЕРДЖЕНО
                   Наказ Державного комітету
                   фінансового моніторингу
                   України
                   26.12.2007 N 238
 
                   Зареєстровано в Міністерстві
                   юстиції України
                   22 січня 2008 р.
                   за N 45/14736
 
 
               ЗМIНИ
      до Iнструкції щодо заповнення форм обліку
        та подання інформації, пов'язаної
       із здійсненням фінансового моніторингу
              ( z0394-03 )
 
 
   1. Абзац дев'ятий глави 1 Iнструкції ( z0394-03 ) викласти в
такій редакції:
   "У цій Iнструкції термін "Iдентифікатор" вживається у такому
значенні - це комбінація із шести літер латинського алфавіту
та/або цифр, яка присвоюється Держфінмоніторингом України суб'єкту
первинного фінансового  моніторингу  та  призначена  для його
ідентифікації при поданні до Держфінмоніторингу України інформації
згідно з вимогами законодавства у сфері запобігання та протидії
легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, та
фінансуванню тероризму".
 
   2. Унести до таблиці пункту  2.2  глави  2  Iнструкції
( z0394-03 ) такі зміни:
 
   2.1. У  розділі  I  "Iдентифікація  суб'єкта  первинного
фінансового моніторингу":
   у графі "Назва поля" поля 030 "Дата вихідної реєстрації
повідомлення" слово  "повідомлення" замінити словами і цифрою
"форми N 1-ФМ";
   графу "Коментар щодо заповнення" поля 030 "Дата вихідної
реєстрації повідомлення" викласти в такій редакції:
   "указується дата реєстрації форми N 1-ФМ суб'єктом первинного
фінансового моніторингу (наприклад, якщо форма N 1-ФМ реєструється
і направляється до Держфінмоніторингу 24 вересня 2007 року, поле
матиме такий вигляд: 24 09 2007) у журналі реєстрації вихідної
кореспонденції";
   у графі "Назва поля" поля 031 "Номер вихідної реєстрації
повідомлення" слово  "повідомлення" замінити словами і цифрою
"форми N 1-ФМ";
   графу "Коментар щодо заповнення" поля 031 "Номер вихідної
реєстрації повідомлення" викласти в такій редакції:
   "указується вихідний реєстраційний номер форми N 1-ФМ, яка
направляється до  Держфінмоніторингу,  відповідно  до  журналу
реєстрації вихідної кореспонденції".
 
   2.2. Графу "Коментар щодо заповнення" поля 070 "Повна назва
суб'єкта первинного фінансового моніторингу" розділу II "Загальні
відомості про  суб'єкта  первинного  фінансового  моніторингу"
доповнити новим реченням такого змісту:
   "Повинно співпадати з відбитком печатки, якою засвідчується
підпис керівника суб'єкта первинного фінансового моніторингу в
кінці форми N 1-ФМ, що подається".
 
   2.3. Графу "Необхідність заповнення" поля 310 "Адреса e-mail"
розділу III  "Додаткові  відомості  про  суб'єкта  первинного
фінансового моніторингу" викласти в такій редакції:
   "У разі наявності та/або при поданні листа-звернення щодо
видачі повідомлення про присвоєння ідентифікатора для подання
інформації в електронному вигляді".
 
   3. Унести до таблиці глави 3 Iнструкції ( z0394-03 ) такі
зміни:
 
   3.1. Графу "Коментар щодо заповнення" полів 030 та 240
"Iдентифікаційний код  за  ЄДРПОУ  (для  фізичної  особи  -
ідентифікаційний номер за ДРФО)" розділу I "Відомості про суб'єкта
первинного фінансового моніторингу чи відокремлений підрозділ"
після слів "для фізичних осіб" доповнити словами "та фізичних
осіб - суб'єктів підприємницької діяльності".
 
   3.2. У розділі II "Відомості про фінансову операцію":
   графу "Коментар щодо заповнення" поля 451 "Номер попереднього
повідомлення про  фінансову операцію, що не взята на облік"
викласти в такій редакції:
   "у всіх  випадках  повторного направлення інформації про
фінансову операцію на заміну раніше наданої і не взятої на облік
Держфінмоніторингом, указується номер першого повідомлення про цю
фінансову операцію, що не взята на облік Держфінмоніторингом";
   графу "Коментар щодо заповнення" поля 452 "Дата попередньої
реєстрації фінансової операції в реєстрі, що не взята на облік"
викласти в такій редакції:
   "у всіх випадках повторного направлення  інформації  про
фінансову операцію на заміну раніше наданої і не взятої на облік
Держфінмоніторингом, указується дата першої реєстрації фінансової
операції у реєстрі, що не взята на облік Держфінмоніторингом";
   графу "Коментар щодо заповнення" поля 453 "Порядковий номер
попередньої реєстрації фінансової операції в реєстрі, що не взята
на облік" викласти в такій редакції:
   "у всіх  випадках  повторного направлення інформації про
фінансову операцію на заміну раніше наданої і не взятої на облік
Держфінмоніторингом, указується порядковий номер реєстрації у
реєстрі першої фінансової операції, що не взята  на  облік
Держфінмоніторингом";
   графу "Коментар щодо заповнення" поля 710 "Кількість аркушів
доданих документів" доповнити реченням такого змісту:
   "У разі відсутності доданих документів - у полі ставиться
нуль".
 
   3.3. У  розділі  III "Відомості про учасника фінансової
операції":
   графу "Коментар щодо заповнення" поля 750 "Iдентифікаційний
код за ЄДРПОУ (для фізичної особи - ідентифікаційний номер за
ДРФО)" викласти в новій редакції:
   "для фізичних  осіб  та  фізичних  осіб  -  суб'єктів
підприємницької діяльності   (резидентів   і   нерезидентів)
зазначається ідентифікаційний номер згідно з Державним реєстром
фізичних осіб - платників податків та інших обов'язкових платежів
(за наявності). Якщо ідентифікаційний номер не присвоєний, то
ставиться 9 нулів, якщо ідентифікаційний номер невідомий, то
ставиться 5 дев'яток;
   для юридичної особи - резидента зазначається ідентифікаційний
код за ЄДРПОУ;
   для юридичної  особи  - нерезидента указуються дані про
реєстрацію на підставі копії легалізованого витягу торговельного,
банківського чи судового реєстру або засвідченого нотаріально
реєстраційного посвідчення уповноваженого органу іноземної держави
про таку реєстрацію;
   для відокремленого  підрозділу  -   указується   його
ідентифікаційний код  за  ЄДРПОУ, у разі його відсутності -
вказується ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи -
суб'єкта первинного фінансового моніторингу";
   графу "Коментар щодо заповнення" поля 760 "Повна  назва
учасника фінансової операції (прізвище)" доповнити словами:
   "для відокремленого  підрозділу  -  указується  повне
найменування відповідно до положення про відокремлений підрозділ
(іншого документа, на підставі якого діє відокремлений підрозділ),
затвердженого головним підприємством - юридичною особою суб'єктом
первинного фінансового моніторингу";
   графу "Коментар щодо заповнення" поля 770 "Скорочена назва
учасника фінансової операції (ім'я)" доповнити словами:
   "для відокремленого  підрозділу  -  указується  скорочене
найменування відповідно до положення про відокремлений підрозділ
(іншого документа, на підставі якого діє відокремлений підрозділ),
затвердженого головним підприємством - юридичною особою суб'єктом
первинного фінансового моніторингу, за його відсутності - повне
найменування";
   графу "Необхідність заповнення" полів 1020-1060 доповнити
словами "або фізична особа - суб'єкт підприємницької діяльності".
 
   4. У главі 4 Iнструкції ( z0394-03 ) слово "квитанція" в усіх
відмінках виключити.
 
 Директор Департаменту взаємодії
 та методичного забезпечення
 системи фінансового моніторингу          А.С.Подкоритов
 
 
                   ЗАТВЕРДЖЕНО
                   Наказ Державного комітету
                   фінансового моніторингу
                   України
                   26.12.2007 N 238
 
 
               ЗМIНИ
       до форми обліку та подання інформації
    N 2-ФМ "Реєстр фінансових операцій, що підлягають
           фінансовому моніторингу"
              ( z0394-03 )
 
 
   Поле 490 "Ознака можливості відношення фінансової операції до
фінансування тероризму" розділу II "Відомості  про  фінансову
операцію" форми обліку та подання інформації N 2-ФМ "Реєстр
фінансових операцій,  що  підлягають  фінансовому моніторингу"
( z0394-03 ) викласти в такій редакції:
 
"
------------------------------------------------------------------
¦ 490¦Ознака можливості ¦---                   ¦
¦  ¦відношення    ¦¦ ¦ (1 - немає;             ¦
¦  ¦фінансової    ¦--- 2 - учасник або вигодоодержувач   ¦
¦  ¦операції до    ¦  є в переліку терористів;      ¦
¦  ¦фінансування   ¦  3 - інші підозри щодо        ¦
¦  ¦тероризму     ¦  фінансування тероризму)       ¦
------------------------------------------------------------------
                                ".
 
 Директор Департаменту взаємодії
 та методичного забезпечення
 системи фінансового моніторингу          А.С.Подкоритов
 
 
                   ЗАТВЕРДЖЕНО
                   Наказ Державного
                   департаменту фінансового
                   моніторингу
                   13.05.2003 N 48
                   ( z0394-03 )
                   (у редакції наказу
                   Державного комітету
                   фінансового моніторингу
                   України
                   від 26.12.2007 N 238)
 
 
                              N 4-ФМ
 
 
              ПОВIДОМЛЕННЯ
       ПРО ФIНАНСОВI ОПЕРАЦIЇ, ЩО ПIДЛЯГАЮТЬ
           ФIНАНСОВОМУ МОНIТОРИНГУ
 
 
------------------------------------------------------------------
¦       Загальні відомості про повідомлення        ¦
¦----------------------------------------------------------------¦
¦ 010¦Номер       ¦------------------------------------  ¦
¦  ¦повідомлення   ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦  ¦
¦  ¦         ¦------------------------------------  ¦
¦----+------------------+----------------------------------------¦
¦ 020¦Дата здійснення  ¦------ ------ ------------       ¦
¦  ¦повідомлення   ¦¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦       ¦
¦  ¦         ¦------.------.------------       ¦
¦  ¦         ¦(день, місяць, рік)           ¦
¦----+------------------+----------------------------------------¦
¦ 040¦Кількість     ¦---------                ¦
¦  ¦фінансових    ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦                ¦
¦  ¦операцій у    ¦---------                ¦
¦  ¦повідомленні   ¦                    ¦
¦----------------------------------------------------------------¦
¦  Відомості про суб'єкта первинного фінансового моніторингу  ¦
¦    (відокремлений підрозділ), який надає інформацію    ¦
¦----------------------------------------------------------------¦
¦ 050¦Тип суб'єкта   ¦---                   ¦
¦  ¦(код)       ¦¦ ¦                   ¦
¦  ¦         ¦---                   ¦
¦----+------------------+----------------------------------------¦
¦ 060¦Вид суб'єкта   ¦                    ¦
¦  ¦(код)       ¦                    ¦
¦----+------------------+----------------------------------------¦
¦ 061¦         ¦------------              ¦
¦  ¦         ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦              ¦
¦  ¦         ¦------------              ¦
¦----¦         ¦----------------------------------------¦
¦ 062¦         ¦------------              ¦
¦  ¦         ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦              ¦
¦  ¦         ¦------------              ¦
¦----¦         ¦----------------------------------------¦
¦ 063¦         ¦------------              ¦
¦  ¦         ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦              ¦
¦  ¦         ¦------------              ¦
¦----+------------------+----------------------------------------¦
¦ 070¦Iдентифікаційний ¦------------------------------     ¦
¦  ¦код за ЄДРПОУ   ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦     ¦
¦  ¦(для фізичної   ¦------------------------------     ¦
¦  ¦особи -      ¦                    ¦
¦  ¦ідентифікаційний ¦                    ¦
¦  ¦номер за ДРФО)  ¦                    ¦
¦----+------------------+----------------------------------------¦
¦ 080¦Iдентифікатор   ¦------------------           ¦
¦  ¦суб'єкта в IАС  ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦           ¦
¦  ¦ДКФМУ       ¦------------------           ¦
¦----+------------------+----------------------------------------¦
¦ 090¦Назва       ¦________________________________________¦
¦  ¦         ¦________________________________________¦
¦  ¦         ¦________________________________________¦
¦----------------------------------------------------------------¦
¦  Поштова адреса суб'єкта первинного фінансового моніторингу  ¦
¦    (відокремленого підрозділу), який надає інформацію    ¦
¦----------------------------------------------------------------¦
¦ 100¦Країна (код та  ¦---------                ¦
¦  ¦назва)      ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦ _____________________________ ¦
¦  ¦         ¦---------                ¦
¦----+------------------+----------------------------------------¦
¦ 110¦Область (код та  ¦------                 ¦
¦  ¦назва)      ¦¦ ¦¦ ¦ ________________________________ ¦
¦  ¦         ¦------                 ¦
¦----+------------------+----------------------------------------¦
¦ 120¦Поштовий індекс  ¦---------------             ¦
¦  ¦         ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦             ¦
¦  ¦         ¦---------------             ¦
¦----+------------------+----------------------------------------¦
¦ 130¦Населений пункт  ¦________________________________________¦
¦----+------------------+----------------------------------------¦
¦ 140¦Вулиця      ¦________________________________________¦
¦----+------------------+----------------------------------------¦
¦ 150¦Будинок      ¦---------------------          ¦
¦  ¦         ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦          ¦
¦  ¦         ¦---------------------          ¦
¦----+------------------+----------------------------------------¦
¦ 160¦Корпус (споруда) ¦---------------------          ¦
¦  ¦         ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦          ¦
¦  ¦         ¦---------------------          ¦
¦----+------------------+----------------------------------------¦
¦ 170¦Офіс (квартира)  ¦------------              ¦
¦  ¦         ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦              ¦
¦  ¦         ¦------------              ¦
¦----+------------------+----------------------------------------¦
¦ 180¦Номер телефону (з ¦------------------------------     ¦
¦  ¦кодом населеного ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦     ¦
¦  ¦пункту)      ¦------------------------------     ¦
¦----+------------------+----------------------------------------¦
¦ 190¦Адреса e-mail   ¦________________________________________¦
¦----------------------------------------------------------------¦
¦ Відомості про відповідального працівника суб'єкта первинного ¦
¦ фінансового моніторингу (відокремленого підрозділу), що надає ¦
¦              інформацію              ¦
¦----------------------------------------------------------------¦
¦ 200¦Посада      ¦________________________________________¦
¦  ¦відповідального  ¦________________________________________¦
¦  ¦працівника    ¦                    ¦
¦----+------------------+----------------------------------------¦
¦ 210¦Прізвище     ¦________________________________________¦
¦----+------------------+----------------------------------------¦
¦ 220¦Iм'я       ¦________________________________________¦
¦----+------------------+----------------------------------------¦
¦ 230¦По батькові    ¦________________________________________¦
¦----+------------------+----------------------------------------¦
¦ 240¦Номер телефону (з ¦------------------------------     ¦
¦  ¦кодом населеного ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦     ¦
¦  ¦пункту)      ¦------------------------------     ¦
¦----+------------------+----------------------------------------¦
¦ 250¦Адреса e-mail   ¦________________________________________¦
------------------------------------------------------------------
 
 Додатки: витяг з реєстру на ____ арк.
 
 Повідомлення здійснив:
 
 Посада ____________________________
 
 П.I.Б. ____________________________ Підпис ______________________
 
                      М.П.
 
                     -------------
 Порядковий номер сторінки в повідомленні ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
                     -------------
 
 Директор Департаменту взаємодії
 та методичного забезпечення
 системи фінансового моніторингу          А.С.Подкоритов
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка