Законы Украины

Новости Партнеров
 

Угода між Урядом України та Урядом Угорської Республіки з питань водного господарства на прикордонних водах

               Угода
       між Урядом України та Урядом Угорської
       Республіки з питань водного господарства
           на прикордонних водах
 
 
   Дата підписання:    28.07.1993 р.
   Дата набуття чинності: 19.02.1994 р.
 
   Уряд України та Уряд Угорської Республіки, названі надалі
Договірні Сторони,
 
   усвідомлюючи, що захист від шкоди, завданої прикордонними
водами, раціональне використання прикордонних вод та охорона їх
від забруднення можуть бути здійснені більш ефективно шляхом
погодженої господарської діяльності Договірних Сторін;
 
   зважаючи вирішувати  питання  водного  господарства  на
прикордонних водах в дусі добросусідства, співробітництва та
взаємної вигоди вирішили укласти дійсну Угоду та погодились про
таке:
 
               Стаття 1
 
             Прикордонні води
 
   Дана Угода поширюється на прикордонні води, якими є:
 
   ділянки рік та інших поверхневих водотоків, якими проходить
державний кордон між Договірними Сторонами;
 
   поверхневі та  підземні води в місцях, де їх перетинає
Державний кордон.
 
               Стаття 2
 
            Сфера застосування
 
   Дана Угода поширюється на здійснювані на прикордонних водах
заходи  в  галузі  водного  господарства,  названі  далі
водогосподарські заходи, якими є:
 
   будівництво нових, реконструкція та  експлуатація  діючих
мостових, протипаводкових та інших гідротехнічних споруд, а також
насосних станцій для відкачування внутрішніх безстічних вод;
 
   будівництво водозабірних споруд та випусків  усіх  видів
стічних  вод  на нових; а також реконструйованих та діючих
меліоративних системах;
 
   охорона від забруднення та здійснення контролю якості вод;
 
   захист від затоплення паводковими та внутрішніми безстічними
водами, а також від шкідливого впливу льодових явищ;
 
   захист від попадання до водозаборів риби та її молоді.
 
               Стаття 3
 
           Загальні зобов'язання
 
   Договірні Сторони зобов'язуються, що їх відповідні органи
будуть:
 
   утримувати прикордонні води, споруди на них та протипаводкові
об'єкти на своїй території таким чином, щоб іншій Договірній
Стороні не  було  завдано  шкоди  або  не  були  погіршені
водогосподарські умови;
 
   узгоджувати плани водогосподарських заходів на прикордонних
водах та подавати один одному допомогу в реалізації цих планів
відповідно до статті 8 цієї Угоди;
 
   обмінюватись інформацією та консультувати один одного про
можливі впливи здійснених і намічених водогосподарських заходів на
режим прикордонних вод в басейні річки Тиси.
 
               Стаття 4
 
          Використання водних ресурсів
 
   1. На прикордонних водах обидві Договірні Сторони мають право
до того часу, коли буде встановлено інший порядок, використовувати
не більше половини узгодженої кількості водних ресурсів.
 
   2. Відповідні  органи  Договірних Сторін будуть постійно
проводити гідрологічні спостереження на  прикордонних  водах,
здійснювати за взаємною згодою спільне вимірювання витрат води,
проводити необхідні гідрологічні розрахунки, а також складати
водогосподарські баланси.
 
               Стаття 5
 
          Охорона вод від забруднення
 
   1. Договірні Сторони зобов'язуються, що на своїй території їх
відповідні органи, згідно господарським та технічним можливостям,
будуть  зберігати  чистоту прикордонних вод та знижувати їх
забруднення.
 
   2. Відповідні органи Договірних Сторін будуть:
 
   систематично стежити за якістю прикордонних  вод  шляхом
спільного відбору проб, їх аналізу, та спільної оцінки результатів
цих аналізів на підставі узгоджених критеріїв;
 
   у випадку непередбаченого  забруднення  прикордонних  вод
негайно інформувати про це один одного та вживати на своїй
території необхідні заходи до усунення причин забруднення та
запобігання або скорочення збитків від забруднення вод;
 
   у разі необхідності надавати взаємодопомогу по ліквідації
непередбаченого забруднення прикордонних вод, при цьому витрати на
себе бере та Договірна Сторона, якій надасться допомога, про що
складається  протокол  відповідними  компетентними  органами
Договірних Сторін.
 
               Стаття 6
 
   Збереження встановленого положення Державного кордону
 
   1. Договірні Сторони зобов'язуються виконувати все необхідне,
щоб не допускати зміни русел прикордонних річок  та  інших
водотоків, якими проходить Державний кордон.
 
   2. У випадку, якщо здійснення водогосподарських заходів може
викликати зміну положення русел прикордонних річок та інших
водотоків, якими проходив, або які перетинає Державний кордон,
такі заходи повинні бути попередньо узгоджені та санкціоновані
компетентними органами Договірних Сторін.
 
   3. При здійсненні регулювання русел прикордонних рік та інших
водотоків та нагляду за ними, Договірні Сторони повинні не
допускати пошкодження знаків, що позначають Державний кордон або
їх переміщення без попереднього узгодження  з  прикордонними
Уповноваженими Договірних Сторін.
 
               Стаття 7
 
             Проектні роботи
 
   1. Кожна  Договірна Сторона самостійно розробляє проекти
водогосподарських заходів, які  повинні  бути  здійснені  на
прикордонних водах на її території.
 
   2. Проекти водогосподарських заходів на прикордонних водах
будуть подаватися на взаємне узгодження.
 
   3. Якщо одна з Договірних Сторін побажає передати виконання
проектних робіт на прикордонних водах на власній території іншій
Договірній Стороні або, якщо ці роботи проводитимуться спільно,
виконання їх буде здійснюватися відповідно до окремого договору
або контракту.
 
   4. Договірні Сторони зобов'язуються взаємно надавати одна
одній наявні в їх розпорядженні дані, необхідні для розробки
проектів та виконання вишукувальних робіт на прикордонних водах.
 
               Стаття 8
 
            Будівельні роботи
 
   1. Кожна Договірна Сторона здійснює водогосподарські заходи
на своїй території, як правило, самостійно.
 
   2. Якщо одна Договірна Сторона побажає довірити виконання
водогосподарських заходів на прикордонних водах іншій Договірній
Стороні або, якщо вони будуть виконуватись спільно, виконання їх
буде здійснюватись за окремим договором або контрактом.
 
   3. Виконання  водогосподарських  заходів,  що  становлять
взаємний інтерес, здійснюється Договірними Сторонами за окремим
договором або контрактом, укладеним компетентними органами Сторін.
 
   4. Договірні Сторони не будуть доручати виконання проектних
та будівельних водогосподарських робіт на прикордонних водах
будь-якій державі.
 
               Стаття 9
 
     Витрати на проведення водогосподарських заходів
           та порядок розрахунку
 
   1. Кожна  з Договірних Сторін проводить водогосподарські
заходи на своїй території за власний рахунок.
 
   2. У разі заінтересованості однієї з Договірних Сторін у
заходах, які проводяться на території іншої Сторони, витрати на
проведення таких заходів, згідно з домовленістю, будуть поділені
між Сторонами пропорційно ефекту, який здобуде кожна із Сторін.
Порядок розрахунку за виконані роботи встановлюється окремим
договором чи контрактом.
 
   3. Якщо  водогосподарські заходи виконуються в інтересах
однієї Договірної Сторони на території іншої Договірної Сторони,
вони виконуються повністю за рахунок заінтересованої Сторони
згідно окремого договору чи контракту.
 
              Стаття 10
 
         Захист від паводків та затоплень
         безстічними внутрішніми водами
 
   1. Договірні Сторони зобов'язуються не допускати на своїй
території таких дій, які можуть призвести до значного збільшення
узгоджених розмірів максимальної витрати прикордонних вод.
 
   2. Заходи по захисту від затоплень, нагляд під час паводків
та скид безстічних внутрішніх вод до прикордонних вод, кожна з
Договірних Сторін на своїй території буде здійснювати за свій
рахунок.
 
   3. Для своєчасного проведення ремонтних робіт в  період
великого  рівня прикордонних вод та запобігання затопленням,
Договірні Сторони зобов'язуються утримувати у належному стані та
відповідній  кількості  необхідні  матеріали,  інструменти та
механізми.
 
   4. В період надзвичайної небезпеки затоплювань під  час
паводків, а також затоплювань безстічними внутрішніми водами, у
разі необхідності, Договірні Сторони будуть, в міру можливості,
надавати  взаємодопомогу у вигляді робочої сили, механізмів,
транспортних засобів, матеріалів та інструментів. В цьому разі
витрати  бере на себе та Договірна Сторона, якій надається
допомога, про що складається протокол відповідними компетентними
органами Договірних Сторін.
 
   5. Договірні  Сторони  будуть  надавати всіляку допомогу
відповідним органам в плані підтримання між ними регулярного
зв'язку та реалізації заходів по захисту населення та майна від
затоплювань.
 
   6. Відповідні органи Договірних Сторін під час проходження
паводків  та  з  метою  захисту від затоплювань внутрішніми
безстічними водами будуть підтримувати один з одним постійний
зв'язок, погоджувати заходи боротьби з паводками.
 
              Стаття 11
 
            Обмін інформацією
 
   Відповідні органи Договірних Сторін, в порядку і в обсязі
погоджених заздалегідь,  будуть  проводити  регулярний  обмін
інформацією і гідрологічними прогнозами, а також невідкладно
попереджувати про різкий підйом рівня води та несприятливі льодові
умови  відповідні  гідрометеорологічні  станції  і  пости та
інформувати  про  пошкодження  водогосподарських  споруд  на
прикордонних водах.
 
              Стаття 12
 
          Перехід Державного кордону
 
   1. Особи Договірних Сторін, котрим для виконання завдань,
пов'язаних з цією Угодою, необхідно переходити Державний кордон,
повинні бути забезпечені прикордонними посвідченнями, укладеними
українською та угорською мовами, які дозволяють спрощений перехід
Державного кордону. Зразки прикордонних посвідчень додаються до
цієї Угоди (Додатки N 1, 2).
 
   2. Прикордонні посвідчення видаються:
 
   для переходу на територію України - Головним Поліцейським
управлінням міста Будапешта;
 
   для переходу на територію Угорської республіки - Державним
комітетом у справах охорони Державного кордону України.
 
   3. Прикордонні посвідчення видаються строком на п'ять років з
візуванням прикордонними Уповноваженими Договірних Сторін.
 
   4. Власникам прикордонних посвідчень за характером своєї
діяльності. Дозволяється знаходитися на території іншої Договірної
Сторони у денний та (у виключних випадках) нічний час доби:
 
   - на відстані до 5 км від Державного кордону;
 
   - на територіях, захищеним від повені дамбами та іншими
гідротехнічними спорудами, а також на меліоративних системах,
згаданих у статті 2 цієї Угоди;
 
   - в руслах прикордонних річок;
 
   - в  населених  пунктах:  Ніредьхаза,  Захонь, Кішварда,
Вашарошнамень, Ужгород, Чоп, Берегово, Виноградів.
 
   5. Власники прикордонних посвідчень мають право переходити
Державний кордон як на прикордонних переходах, а також і за їх
межами, де це необхідно для виконання завдань цієї Угоди.
 
   6. Власники прикордонних посвідчень при необхідності переходу
Державного  кордону за межами прикордонних переходів повинні
своєчасно, не пізніше як за 48 годин, а у випадках особливої
небезпеки затоплення - терміново, інформувати прикордонні органи
своєї Сторони про місце, час та мету переходу Державного кордону,
а також про строки діяльності на території іншої Договірної
Сторони.
 
   Прикордонні органи однієї Договірної Сторони будуть негайно
повідомляти про це прикордонні органи іншої Договірної Сторони.
 
   7. При необхідності подання допомоги одній з Договірних
Сторін,  територія якої знаходиться під загрозою затоплення,
пропуск через Державний кордон здійснюється:
 
   для робочих  аварійно-рятувальних  бригад  з  необхідними
аварійно-ремонтними засобами - за документами, що посвідчують
особу, та списками, засвідченими Уповноваженим Уряду по виконанню
положень цієї Угоди або його заступником, призначеними згідно
статті 14 цієї Угоди з дозволу прикордонних Уповноважених.
 
   8. Власники прикордонних посвідчень зобов'язані подавати їх
для перевірки за вимогою прикордонних органів Сторін.
 
   9. У випадку втрати прикордонного посвідчення, його власник
зобов'язаний негайно повідомити про це компетентні органи Сторони,
яка видала це посвідчення. Якщо посвідчення втрачено на території
іншої Сторони, його власник зобов'язаний повідомити про  це
найближчий прикордонний орган країни перебування.
 
   10. Прикордонні посвідчення, час дії яких скінчився або
власники яких втратили право на користування ними,  негайно
повертають органам, які видали ці посвідчення.
 
              Стаття 13
 
           Митні правила і пільги
 
   1. При проведенні водогосподарських робіт, які виконуються
відповідно до цієї Угоди, будівельні  матеріали,  механізми,
транспортні засоби, інструменти та інші знаряддя праці, які
ввозяться з території однієї з Договірних Сторін на територію
іншої Договірної Сторони, звільняються від митних зборів. Після
закінчення робіт механізми, транспортні засоби, інструменти та
інші знаряддя праці, а також невикористані матеріали мають бути
вивезені на територію власника.
 
   2. Митні пільги для осіб, які працюють на території іншої
Договірні  Сторони,  надаються  на  підставі  національного
законодавства, обов'язкового для обох Договірних Сторін.
 
              Стаття 14
 
            Уповноважені Урядів
 
   1. Кожна Договірна Сторона призначає Уповноваженого Уряду,
який іменується надалі Уповноважений, та двох його заступників для
виконання положень цієї Угоди.
 
   2. Для розгляду питань, які  регулюються  цією  Угодою,
Уповноважені проводять наради, як правило, один раз на рік, а в
разі необхідності, можуть домовитися про проведення позачергових
нарад.
 
   3. Наради Уповноважених проводяться по черзі на територіях
кожної з Договірних Сторін, якщо не буде встановлений інший
порядок.
 
   4. Нарада скликається Уповноваженими тієї Договірної Сторони,
на території якої вона проходить. Позачергова нарада проводиться
на території тієї Сторони, на вимогу якої скликається нарада.
 
   5. Порядок денний наради Уповноважені встановлюють перед
нарадою. За згодою Уповноважених порядок денний  може  бути
скоригований або доповнений на нараді.
 
   6. Наради Уповноважених проводяться українською та угорською
мовами, а також фіксуються в протоколах у двох примірниках, кожен
- двома мовами.
 
   7. Протоколи нарад Уповноважених затверджуються компетентними
органами Договірних Сторін і набувають сили з моменту обміну
повідомленнями про їх затвердження.
 
   8. Для вирішення оперативних задач, які випливають із статей
даної Угоди, Уповноважені узгоджують і, у разі потреби, вносять
відповідні доповнення в порядки (способи) співробітництва та
несуть відповідальність за їх виконання.
 
              Стаття 15
 
          Порядок роботи Уповноважених
 
   1. Уповноважені самі встановлюють порядок своєї роботи.
 
   2. Уповноважені та їх заступники в період між нарадами
здійснюють практичне вирішення питань, пов'язаних з виконанням
положень даної Угоди та рішень вказаних нарад. Уповноважені
підтримують безпосередній зв'язок між собою, мають право залучати
в необхідних випадках експертів та організовувати їх зустрічі,
можуть  запрошувати  експертів  на  наради  Уповноважених  і
заступників, розглядати поточні питання.
 
   3. Уповноважені (або їх заступники) разом з  експертами
проводять  періодичний  огляд  стану захисних дамб та інших
гідротехнічних споруд, а також засобів рибозахисту на прикордонних
водах, проводять заходи по проходженню паводків, захисту територій
від затоплення внутрішніми водами, захисту вод від забруднення, а
також  організують  обмін проектними матеріалами та передачу
інформацій, передбачених даною Угодою.
 
   4. Уповноважені мають право встановлювати і  узгоджувати
показники  стану  прикордонних  вод і домовлятися про шляхи
співробітництва при виконанні окремих робіт, які витікають з даної
Угоди, якщо вони не виконуються згідно з окремим контрактом чи
договором.
 
   5. Уповноважені сприяють один одному в науково-дослідних,
будівельних роботах, які виконуються на прикордонних водах по
окремих контрактах чи договорах.
 
   6. Витрати,  пов'язані  з  технічним  забезпеченням  і
організацією  нарад  Уповноважених,  а  також заступників та
експертів, несе та Договірна  Сторона,  на  території  якої
відбувається зустріч. Витрати на відрядження на наради і зустрічі
несе відряджуюча сторона.
 
              Стаття 16
 
            Вирішення суперечок
 
   Суперечки Договірних Сторін щодо тлумачення або виконання
положень  даної  Угоди,  які  не  вирішуються безпосередніми
переговорами і дипломатичним шляхом, а також у випадках, коли
неможливо  знайти  інші  методи, Договірні Сторони вирішують
суперечки шляхом арбітражу, принципи якого викладені в додатку IV
"Конвенції по охороні, використанню рік і озер, які перетинають
Державні кордони", підписаної і прийнятої 16 березня 1992 року в
м. Хельсінкі.
 
              Стаття 17
 
            Заключні положення
 
   1. Договірні  Сторони  по  дипломатичних каналах взаємно
повідомляють, що  вони  виконали  всі  дії  згідно  діючого
законодавства, необхідні для набуття чинності даної Угоди.
 
   2. Дана Угода набуває чинності через тридцять днів після
отримання повідомлення про виконання п. 1.
 
   3. З моменту набуття чинності цієї Угоди не використовується
Угода між Урядом Союзу Радянських Соціалістичних Республік та
Урядом Угорської Народної Республіки з питань водного господарства
на прикордонних водах, підписаної в м. Москві 22 червня 1981 року,
але видані раніше прикордонні посвідчення діють протягом шести
місяців.
 
   4. Ця Угода буде діяти на протязі трьох років з моменту
набуття нею чинності. На протязі трьох років Договірні Сторони на
підставі "Конвенції по охороні, використанню рік і озер, які
перетинають Державні кордони" ( 994_273 ), прийнятої 16 березня
1992  року  в  м.  Хельсінкі,  підготують та укладуть нову
угорсько-українську  Угоду  з питань водного господарства на
прикордонних водах.
 
   Здійснено в м. Будапешті 28 липня 1993 року,  в  двох
примірниках, кожний угорською та українською мовами, при цьому
обидва тексти мають однакову силу.
 
 За Уряд України           За Уряд Угорської Республіки
 
 Голова Державного комітету      Міністр транспорту, зв'язку
 по водному господарству       і водного господарства
 
   (підпис)                  (підпис)
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка