Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про внесення змін до наказу Мінагрополітики України від 06.08.03 N 264

        ДЕРЖАВНИЙ КОМIТЕТ УКРАЇНИ З ПИТАНЬ
       РЕГУЛЯТОРНОЇ ПОЛIТИКИ ТА ПIДПРИЄМНИЦТВА
         МIНIСТЕРСТВО ТРАНСПОРТУ УКРАЇНИ
 
                   ЗАТВЕРДЖЕНО
                   Наказ Державного комітету
                   України з питань
                   регуляторної політики та
                   підприємництва і
                   Міністерства транспорту
                   України
                   18.12.2003 N 136/985
                   ( z1259-03 )
 
                   Зареєстровано в Міністерстві
                   юстиції України
                   30 грудня 2003 р.
                   за N 1260/8581
 
 
   { Ліцензійні умови втратили чинність на підставі Наказу
          Державного комітету з питань регуляторної 
                 політики та підприємництва
    N 9/119 ( z0140-08 ) від 01.02.2008 }
 
 
             ЛIЦЕНЗIЙНI УМОВИ
        провадження господарської діяльності
         з надання послуг з перевезення
         пасажирів та їх багажу на таксі
 
  ( Iз змінами, внесеними згідно з Наказом Державного комітету
        з питань регуляторної політики та підприємництва
   N 81/552 ( z1123-05 ) від 15.09.2005 )
 
           1. Загальні положення
 
   1.1. Ліцензійні умови провадження господарської діяльності з
надання послуг з перевезення пасажирів та їх багажу на таксі
(надалі - Ліцензійні умови) розроблені відповідно до Законів
України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності"
( 1775-14 ), "Про транспорт" ( 232/94-ВР ), "Про дорожній рух"
( 3353-12 ), "Про автомобільний транспорт" ( 2344-14 ), а також
постанови Кабінету Міністрів України від 02.10.2003  N  1548
( 1548-2003-п  )  "Про  внесення  змін  до переліку органів
ліцензування та переліку документів, які додаються до заяви про
видачу ліцензії для окремого виду господарської діяльності".
 
   1.2. Ліцензійні умови визначають кваліфікаційні, технічні,
організаційні  та  інші  вимоги до провадження господарської
діяльності з надання послуг з перевезення пасажирів та їх багажу
на таксі.
 
   1.3. Ліцензійні  умови  є  обов'язковими  для  виконання
суб'єктами господарювання, незалежно від їх організаційно-правової
форми та форми власності, які надають послуги з перевезення
пасажирів та їх багажу на таксі і отримали ліцензію на цей вид
господарської діяльності.
 
   1.4. У  цих  Ліцензійних  умовах  терміни та визначення
вживаються у такому значенні:
   перевізник - особа, яка надає послуги з перевезення пасажира
чи (та) вантажу автомобільним транспортом загального користування;
   автомобільний транспортний  засіб - дорожній транспортний
засіб, за допомогою якого здійснюється перевезення пасажирів (в
тому числі на таксі) і вантажів автомобільними дорогами чи
виконання спеціальних робочих функцій;
   таксі -  спеціальний  легковий  автомобіль,  обладнаний
таксометром і призначений для перевезення пасажирів та їх багажу в
індивідуальному порядку;
   легковий автомобіль - пасажирський автомобільний транспортний
засіб з числом місць для сидіння не більше дев'яти, з місцем водія
включно;
   водій - особа, яка керує автомобільним транспортним засобом і
має відповідне посвідчення;
   послуги з перевезення пасажирів та їх багажу на таксі -
здійснення зареєстрованою в установленому законодавством порядку
юридичною, а також фізичною особою - суб'єктом підприємницької
діяльності згідно з договором переміщення людей та їх багажу за
допомогою таксі;
   внутрішні перевезення пасажирів та їх багажу на таксі -
переміщення людей та їх багажу за допомогою таксі в межах
території України;
   міжнародні перевезення пасажирів та їх багажу на таксі -
переміщення людей та їх багажу на таксі за межі території України;
   суб'єкт господарювання  -  зареєстрована  в установленому
законодавством  порядку  юридична  особа  незалежно  від
організаційно-правової форми та форми власності, а також фізична
особа - суб'єкт підприємницької  діяльності,  яка  провадить
господарську  діяльність  (у тому числі з надання послуг з
перевезення пасажирів та їх багажу на таксі).
 
   1.5. Ліцензування господарської діяльності, пов'язаної  з
наданням послуг з перевезення пасажирів та їх багажу на таксі,
здійснює Головна державна інспекція на автомобільному транспорті
(Головавтотрансінспекція).
   Функції з підготовки документів для видачі та анулювання
ліцензій і ліцензійних карток до них з надання  послуг  з
перевезення пасажирів та їх багажу на таксі та подання їх на
розгляд Головавтотрансінспекції здійснюють територіальні органи
Головної державної інспекції на автомобільному транспорті. ( Пункт
1.5 доповнено абзацом згідно з Наказом Державного комітету з
питань  регуляторної  політики  та  підприємництва  N 81/552
( z1123-05 ) від 15.09.2005 )
( Пункт 1.5 із змінами, внесеними згідно з Наказом Державного
комітету з питань регуляторної політики та підприємництва N 81/552
( z1123-05 ) від 15.09.2005 )
 
   1.6. Ліцензія видається на господарську діяльність з надання
послуг з перевезення пасажирів та їх багажу на таксі.
   У межах цього виду діяльності здійснюються такі види робіт:
   надання послуг з внутрішніх перевезень пасажирів та їх багажу
на таксі;
   надання послуг з міжнародних перевезень пасажирів та їх
багажу на таксі.
 
   1.7. Ліцензія  на провадження господарської діяльності з
надання послуг з перевезення пасажирів та їх багажу на таксі є
документом, що дає право суб'єкту господарювання на здійснення
зазначеного виду діяльності або окремих видів послуг, визначених у
пункті 1.6 цих Ліцензійних умов.
 
   1.8. На кожен автомобільний транспортний засіб до ліцензій з
надання послуг з перевезення пасажирів та їх багажу на таксі
додаються ліцензійні картки на термін дії ліцензії.
   Ліцензійна картка є бланком суворої звітності, до  якої
заносяться  реєстраційні  дані  ліцензії  та  автомобільного
транспортного засобу.
 
     2. Кваліфікаційні, організаційні, технологічні,
   технічні та інші вимоги для провадження господарської
    діяльності з надання послуг з перевезення пасажирів
           та їх багажу на таксі
 
   2.1. Кваліфікаційні та інші вимоги до водіїв таксі
   2.1.1. Водії таксі, що здійснюють внутрішні та міжнародні
провезення пасажирів та їх багажу, повинні відповідати умовам
допуску  до керування транспортними засобами, що передбачені
Законом України  "Про дорожній рух" ( 3353-12 ), постановою
Кабінету Міністрів України від 08.05.93 N 340 ( 340-93-п ) "Про
затвердження Положення про порядок видачі посвідчень водія та
допуску громадян для керування транспортними засобами".
   Вони допускаються до керування транспортними засобами за
наявності:
   національного або міжнародного посвідчення на право керування
автомобільними  транспортними  засобами відповідної категорії,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 31.01.92
N 47 ( 47-92-п ) "Про затвердження зразків національних та
міжнародного  посвідчень водіїв і документів, необхідних для
реєстрації транспортних засобів";
   довідки про проходження обов'язкового медичного огляду.
   2.1.2. До  керування  таксі  на  внутрішніх перевезеннях
пасажирів та їх багажу водії (категорії В), які останнім часом не
працювали водіями більше 12 місяців, або приймаються на роботу
вперше, допускаються тільки в разі проходження стажування з
практичного керування на відповідному транспортному засобі не
менше 30 годин.
   2.1.3. Право на здійснення внутрішніх перевезень на таксі
надається водіям, котрі мають посвідчення водія з відкритою
категорією В і яким виповнилося 18 років.
   2.1.4. Право на здійснення міжнародних перевезень на таксі
надається водіям, яким виповнився 21 рік.
   2.1.5. До  керування  транспортними   засобами,   які
використовуються для надання послуг з міжнародних перевезень
пасажирів та їх багажу на таксі  автомобільним транспортом,
допускаються  водії,  які отримали свідоцтво, що підтверджує
закінчення водіями спеціальних курсів міжнародних перевізників,
відповідно  до вимог наказу Міністерства транспорту України,
Міністерства освіти України від 07.05.1998 N 172/244 ( z0478-98 ),
зареєстрованого Міністерством юстиції  України  27.07.1998  за
N 478/2918, перелік яких установлено Міністерством транспорту
України.
 
   2.2. Технічні та інші вимоги до автомобільних транспортних
засобів, які використовуються для  провадження  господарської
діяльності з надання послуг з перевезення пасажирів та їх багажу
на таксі
   2.2.1. Автомобілі таксі, які використовуються для внутрішніх
і міжнародних перевезень пасажирів та їх багажу, повинні бути
зареєстровані згідно з вимогами постанови Кабінету Міністрів
України від 07.09.98 N 1388 ( 1388-98-п ) "Про затвердження Правил
державної реєстрації та обліку автомобілів, автобусів, а також
самохідних машин, сконструйованих на шасі автомобілів, мотоциклів
всіх  типів,  марок  і  моделей, причепів, напівпричепів та
мотоколясок" і повинні мати:
   свідоцтво про  реєстрацію  транспортного  засобу,  видане
відповідними  органами  Міністерства  внутрішніх  справ,  що
відповідають за безпеку руху;
   талон про проходження державного технічного огляду;
   тимчасовий реєстраційний талон, виданий відповідними органами
Міністерства внутрішніх справ, що відповідають за безпеку руху
(якщо транспортний засіб переданий його власником у встановленому
порядку в користування і (або) розпорядження ним іншій фізичній
або юридичній особі, що передбачено постановою Кабінету Міністрів
України від 18.08.2000 N 1276 ( 1276-2000-п ) "Про внесення змін і
доповнень до постанов Кабінету Міністрів України від 07.09.98
N 1388 та від 31.12.93 N 1094".
   Їх технічний стан повинен відповідати вимогам:
   Закону України "Про автомобільний транспорт" ( 2344-14 )
(статті 23-26, 28-30);
   Закону України "Про дорожній рух" ( 3353-12 ) (статті 12, 16,
29, 32, 33, 36, 37, 53);
   Правил дорожнього руху України, які затверджені постановою
Кабінету Міністрів України від 10.10.2001 N 1306 ( 1306-2001-п );
   інструкцій  заводів  -  виробників дорожніх транспортних
засобів.
   На них повинно бути встановлено  розпізнавальний  ліхтар
оранжевого кольору (на даху таксі з нанесеною на ньому композицією
з чорних квадратів, що розташовані у шаховому порядку) і таксометр
(у місці, яке забезпечує одержання пасажиром повної інформації про
показники таксометра).
( Пункт 2.2.1 із змінами, внесеними згідно з Наказом Державного
комітету з питань регуляторної політики та підприємництва N 81/552
( z1123-05 ) від 15.09.2005 )
 
   2.2.2. До внутрішніх та міжнародних перевезень пасажирів та
їх багажу в  індивідуальному  порядку  допускаються  легкові
автомобілі,  обладнані  таксометром та пристосовані до таких
перевезень.
   Відповідність легкових автомобілів цим вимогам визначається
територіальними органами центрального органу виконавчої влади в
галузі транспорту за зверненнями перевізників, що передбачено
статтею 51  Закону  України  "Про  автомобільний  транспорт"
( 2344-14 ).
   2.2.3. До  міжнародних  перевезень пасажирів допускаються
автотранспортні засоби, які повинні відповідати вимогам Конвенції
про дорожній рух ( 994_372 ) (01.05.1971, Женева) та інших
міжнародних Договорів та Угод, що  регламентують  міжнародні
автомобільні перевезення, до яких приєдналась Україна.
 
   2.3. Організаційні   вимоги  провадження  господарської
діяльності з надання послуг з перевезення пасажирів та їх багажу
на таксі
   2.3.1. Організація перевезення пасажирів та їх багажу на
таксі здійснюється відповідно до вимог статей 50 та 51 Закону
України "Про автомобільний транспорт" ( 2344-14 ).
   2.3.2. Суб'єкти господарської діяльності, що надають послуги
з внутрішніх перевезень пасажирів та їх багажу на таксі згідно з
отриманою ліцензією, повинні забезпечувати:
   виконання Правил надання послуг пасажирського автомобільного
транспорту, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від
18.02.1997 N 176 ( 176-97-п ), із змінами, внесеними постановою
Кабінету Міністрів України від 29.01.2003 N 141 ( 141-2003-п );
   виконання Порядку і умов організації перевезень пасажирів і
багажу  автомобільним  транспортом,  затверджених   наказом
Міністерства транспорту України від 21.01.1998 N 21 ( z0257-98 ),
зареєстрованим Міністерством  юстиції  України  22.04.1998  за
N 257/2697;
   належний технічний стан автомобільних транспортних засобів
відповідно до вимог статей 29-37 Закону України "Про дорожній рух"
( 3353-12 ) та Положення про технічне обслуговування і ремонт
дорожніх  транспортних  засобів  автомобільного  транспорту,
затвердженого наказом Міністерства транспорту України від 30.03.98
N 102 ( z0268-98 ), зареєстрованим Міністерством юстиції України
28.04.98 за N 268/2708;
   використання сертифікованих і дозволених для використання
автомобільних транспортних засобів відповідно до статей 8 та 9
Закону України "Про автомобільний транспорт" ( 2344-14 );
   своєчасне проходження технічного огляду транспортних засобів
у  порядку  і  терміни, що встановлені Правилами проведення
державного  технічного  огляду   автомобілів,   автобусів,
мототранспорту та причепів, затвердженими постановою Кабінету
Міністрів України від 26.02.1993 N 141 ( 141-93-п );
   обов'язкове страхування  на  автомобільному  транспорті,
передбачене Законом України "Про страхування" ( 85/96-ВР ) та
постановами Кабінету  Міністрів України від 14.08.1996 N 959
( 959-96-п ) "Про затвердження Положення про обов'язкове особисте
страхування від нещасних випадків на транспорті" та від 28.09.1996
N 1175 ( 1175-96-п ) "Про порядок  і  умови  обов'язкового
страхування  цивільної відповідальності власників транспортних
засобів";
   наявність у кожного водія таксі необхідних документів на
перевезення  пасажирів та їх багажу та дотримання виконання
покладених на них обов'язків, що передбачено статтями 38, 39
Закону України "Про автомобільний транспорт" ( 2344-14 ) та
пунктами  42  та  43  Правил  надання  послуг пасажирського
автомобільного  транспорту,  затверджених  постановою Кабінету
Міністрів України від 18.02.1997 N 176 ( 176-97-п ) із змінами,
внесеними постановою Кабінету Міністрів України від 29.01.2003
N 141 ( 141-2003-п );
   дотримання чинного  законодавства  щодо  надання  окремим
категоріям громадян пільг при користуванні таксі.
   2.3.3. Суб'єкти господарювання,  що  надають  послуги  з
внутрішніх перевезень пасажирів та їх багажу на таксі відповідно
до вимог Закону України "Про дорожній рух" ( 3353-12 ), Правил
пожежної безпеки для підприємств і організацій автомобільного
транспорту України, затверджених наказом Міністерства транспорту
України  від  21.12.98  N 527 ( z0157-99 ), зареєстрованим
Міністерством юстиції  України  11.03.1999  за  N  157/3450,
зобов'язані:
   розробляти та  здійснювати  заходи  щодо  запобігання
дорожньо-транспортним пригодам, нещасним випадкам, усунення причин
виробничого  травматизму,  охорони  навколишнього  природного
середовища від шкідливого впливу транспорту;
   мати посаду фахівця з безпеки дорожнього руху при чисельності
зайнятих експлуатацією транспортних засобів понад 50 чоловік, а
понад 500 чоловік - створити службу безпеки дорожнього руху;
   проводити навчання,  стажування,  відповідні  інструктажі
працівників з безпеки руху, охорони праці та пожежної безпеки на
автомобільному транспорті, організовувати підвищення кваліфікації
та професійного рівня водіїв;
   забезпечити контроль за станом здоров'я  водіїв  та  за
проходженням водіями періодичного медичного огляду відповідно до
наказу Міністерства охорони здоров'я України та Міністерства
внутрішніх справ України від 05.06.2000 N 124/345 ( z0435-00 ),
зареєстрованого Міністерством юстиції  України  16.07.2000  за
N 435/4656,  "Про  затвердження Положення про медичний огляд
кандидатів у водії та водіїв транспортних засобів";
   організовувати підвищення   кваліфікації  керівників  і
спеціалістів автомобільного транспорту, діяльність яких пов'язана
з наданням послуг автомобільного транспорту, у термін один раз на
п'ять років, а з питань охорони праці та пожежної безпеки - у
термін один раз на три роки в порядку, що встановлений чинним
законодавством, з одержанням відповідних документів;
   здійснювати контроль за умовами роботи водіїв, режимом роботи
та часом відпочинку у відповідність до наказу  Міністерства
транспорту України  від  17.01.2002 N 18 ( z0097-02 ) "Про
затвердження Положення про робочий час і час відпочинку водіїв
автотранспортних засобів" (зареєстровано Міністерством юстиції
України 04.02.2002 за N 97/6385);
   приймати на роботу осіб, які відповідають за експлуатацію і
технічний стан транспортних засобів, за наявності у них диплома
про закінчення вищого профільного або середнього спеціального
навчального закладу.
   2.3.4. Суб'єкти господарювання, які отримали ліцензію на
право надання послуг з міжнародних перевезень пасажирів та їх
багажу на таксі, повинні виконувати вимоги чинного законодавства
України про автомобільний транспорт, пунктів 2.3.1-2.3.3 цих
Ліцензійних умов та додатково забезпечувати:
   виконання вимог  міждержавних  конвенцій  та  угод,  які
регламентують виконання міжнародних автомобільних перевезень, до
яких приєдналась Україна;
   виконання вимог  національного  законодавства  країн,  на
територіях яких здійснюються перевезення пасажирів;
   своєчасне підвищення кваліфікації керівників і фахівців, що
безпосередньо організовують міжнародні перевезення, проходження
водіями спеціальних курсів міжнародних перевізників.
 
 Заступник директора
 Департаменту - начальник
 Управління ліцензування
 Департаменту реєстрації
 та ліцензування Державного
 комітету України з питань
 регуляторної політики та
 підприємництва                   О.Б.Iванченко
 
 Перший заступник директора
 Державного департаменту
 автомобільного транспорту
 Міністерства транспорту України             I.I.Губа
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка