Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про внесення змін до Правил розгляду справ про порушення вимог законодавства на ринку цінних паперів та застосування санкцій

    ДЕРЖАВНА КОМIСIЯ З ЦIННИХ ПАПЕРIВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ
 
             Р I Ш Е Н Н Я
 
            19.12.2002 N 412
 
                   Зареєстровано в Міністерстві
                   юстиції України
                   28 січня 2003 р.
                   за N 59/7380
 
   { Наказ втратив чинність на підставі Рішення Державної
         комісії з цінних паперів та фондового ринку
    N 2272 ( z0120-08 ) від 11.12.2007 }
 
      Про внесення змін до Правил розгляду справ
    про порушення вимог законодавства на ринку цінних
         паперів та застосування санкцій
 
 
 
   З метою вдосконалення процедури правозастосування на ринку
цінних паперів, розглянувши Правила розгляду справ про порушення
вимог законодавства на ринку цінних паперів та застосування
санкцій, затверджені наказом Державної комісії з цінних паперів та
фондового ринку від 09.01.97 N 2 ( z0010-97 ) (у редакції рішення
Комісії від 13.02.2001 N 27 ( z0243-01 ), Державна комісія з
цінних паперів та фондового ринку В И Р I Ш И Л А:
 
   1. Унести зміни до Правил розгляду справ про порушення вимог
законодавства на ринку цінних паперів та застосування санкцій,
затверджених наказом Державної комісії з цінних паперів  та
фондового ринку від 09.01.97 N 2 ( z0010-97 ) (у редакції рішення
Комісії від 13.02.2001 N 27 ( z0243-01 ), а саме:
   Розділ 14 Правил доповнити пунктом 14.8 такого змісту:
   "14.8. Розпорядження  про  усунення  порушень  чинного
законодавства про цінні папери може бути переглянуто уповноваженою
особою, якою винесено розпорядження про усунення порушень, за
клопотанням порушника або ж з власної ініціативи. За результатами
перегляду розпорядження про усунення порушень уповноважена особа
може прийняти рішення про скасування розпорядження або залишити
його без змін. Рішення про скасування розпорядження оформляється
розпорядженням про скасування розпорядження про усунення порушень
чинного законодавства про цінні папери, яке протягом трьох днів
надсилається особі, щодо якої його винесено.
   Про результати перегляду розпорядження про усунення порушень
повідомляється особа, щодо якої винесено розпорядження.
   У разі відмови уповноваженої особи Комісії у задоволенні
клопотання порушника щодо скасування розпорядження юридична особа
може оскаржити таке розпорядження до Комісії. Розгляд скарги
здійснюється Комісією у тримісячний термін з дати надходження
скарги. Про результати розгляду скарги повідомляється особа, щодо
якої прийнято рішення.
   Подання клопотання щодо перегляду розпорядження та скарги
щодо відмови у скасуванні розпорядження не зупиняє виконання
розпорядження про усунення порушень чинного законодавства про
цінні папери.
   Розгляд скарг щодо відмови у скасуванні розпорядження про
усунення  порушень  чинного  законодавства  про цінні папери
здійснюється у порядку, установленому для постанов про накладення
санкції за правопорушення на ринку цінних паперів, передбаченому
п. 15.3 цих Правил, та відповідно скарга на розпорядження повинна
містити інформацію, установлену вимогами п.15.5 цих Правил".
 
   Пункт 14.8 Правил уважати пунктом 14.9.
 
   2. Юридичному управлінню забезпечити державну  реєстрацію
цього рішення в Міністерстві юстиції України.
 
   3. Управлінню  організаційного   забезпечення   Комісії
опублікувати рішення відповідно до чинного законодавства.
 
   4. Контроль за виконанням цього рішення залишаю за собою.
 
 Голова Комісії                     О.Мозговий
 
                    Протокол засідання Комісії
                    від 19 грудня 2002 р. N 3
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка