Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про Громадську колегію при Міністрові України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи

    МIНIСТЕРСТВО УКРАЇНИ З ПИТАНЬ НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦIЙ
      ТА У СПРАВАХ ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ ВIД НАСЛIДКIВ
          ЧОРНОБИЛЬСЬКОЇ КАТАСТРОФИ
 
              Н А К А З
 
            23.12.2005 N 421
 
   { Наказ втратив чинність на підставі Наказу Міністерства
     України з питань надзвичайних ситуацій та у справах
        захисту населення від наслідків Чорнобильської
                          катастрофи
    N 4 ( v0004666-08 ) від 10.01.2008 }
 
       Про Громадську колегію при Міністрові
       України з питань надзвичайних ситуацій
      та у справах захисту населення від наслідків
          Чорнобильської катастрофи
 
 
   Відповідно до вимог Указу Президента України від 31 липня
2004 р. N 854 ( 854/2004 ) "Про забезпечення умов для більш
широкої участі громадськості у формуванні та реалізації державної
політики", постанов Кабінету Міністрів України від 15 жовтня
2004 р. N 1378 ( 1378-2004-п ) "Деякі питання щодо забезпечення
участі громадськості у формуванні  та  реалізації  державної
політики", від 18 травня 2005 р. N 356 ( 356-2005-п ) "Про
додаткові заходи щодо залучення громадян до участі в управлінні
державними справами" та з метою координації заходів, пов'язаних із
проведенням консультацій з громадськістю та моніторингу врахування
громадської думки  під  час  прийняття  рішень  МНС України,
Н А К А З У Ю:
 
   1. Утворити Громадську колегію при Міністрові України з
питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від
наслідків Чорнобильської катастрофи та затвердити її персональний
склад, що додається.
 
   2. Затвердити Положення про Громадську колегію при Міністрові
України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту
населення від наслідків Чорнобильської катастрофи, що додається.
 
   3. Заступникам   Міністра,  відповідно  до  розподілу
функціональних обов'язків та повноважень, Департаменту організації
управління, стратегічного   планування   та   моніторингу
(Радецький В.С.) вживати додаткових  заходів  щодо  посилення
взаємодії з громадськими інституціями для забезпечення реалізації
громадянами права на участь в управлінні державними справами,
створення умов для активізації діяльності Громадської колегії.
 
   4. Департаменту  ресурсного  забезпечення  та  зв'язку
(Канцурак В.В.) визначити приміщення для  роботи  Громадської
колегії при Міністрові України з питань надзвичайних ситуацій та у
справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи
та забезпечити необхідною оргтехнікою і канцелярським приладдям.
 
   5. Департаменту кадрової політики (Шевченко I.О.) забезпечити
персональний склад Громадської колегії при Міністрові України з
питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від
наслідків Чорнобильської катастрофи посвідченнями.
 
   6. Визнати такими, що втратили чинність, накази МНС України
від 17.06.2005 N 54 "Про Громадську колегію при Міністрові України
з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від
наслідків Чорнобильської катастрофи" та від 18.11.2005 N 349 "Про
внесення змін до наказу МНС України від 17.06.2005 N 54".
 
   7. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого
заступника Міністра Антонця В.М.
 
 Міністр                        В.I.Балога
 
 
                   ЗАТВЕРДЖЕНО
                   Наказ МНС України
                   23.12.2005 N 421
 
 
            ПЕРСОНАЛЬНИЙ СКЛАД
      Громадської колегії при Міністрові України
      з питань надзвичайних ситуацій та у справах
         захисту населення від наслідків
          Чорнобильської катастрофи
 
 
 ДУРДИНЕЦЬ Василь    голова правління Української Асоціації
 Васильович       "Чорнобиль" органів та військ МВС,
             голова
 
 ЗЕЛЕНЦОВ Олександр   президент Міжнародної громадської
 Миколайович       організації інвалідів Чорнобиля, які
             захворіли на гостру променеву хворобу,
             та вдів, чоловіки яких загинули від
             гострої променевої хвороби
             "Промінь 5-2", заступник голови
 
 АНДРЄЄВ Юрій Борисович президент Всеукраїнської громадської
             організації "Союз Чорнобиль України",
             заступник голови
 
 БОНДАРЧУК Микола    почесний голова Всеукраїнської
 Степанович       громадської організації "Рада ветеранів
             Цивільної оборони України"
 
 БУЦМАК Станіслав    голова Добровільного пожежного
 Васильович       товариства України
 
 ГОРОДЕЦЬКИЙ Володимир  головний редактор журналу "Пожежна
 Ярославович       безпека"
 
 ГРИГОРIВ Михайло    головний редактор газети "Вісник
 Семенович        Чорнобиля"
 
 ДЕСЯТНИКОВ Пилип    президент Асоціації
 Миколайович       інвалідів-чорнобильців МВС України
 
 ЗIНКIН Володимир    голова Всеукраїнської громадської
 Федорович        організації "Рада ветеранів Цивільної
             оборони України"
 
 КОЛЕСНIЧЕНКО Юрій    помічник Міністра
 Павлович
 
 КОМАР Віктор      головний редактор газети "Відлуння"
 Григорович
 
 МАТОВ Валерій      голова ЦК "Атомпрофспілки" України
 Олексійович
 
 НЕДОШИВIН Олександр   член Всеукраїнської громадської
 Володимирович      організації "Рада ветеранів Цивільної
             оборони України"
 
 ПЕТРЕНКО Володимир   голова первинної організації ветеранів
 Володимирович      державної пожежної охорони Ради
             ветеранів центрального апарату МВС
             України
 
 ПРОКОФ'ЄВ Олександр   президент Всеукраїнського благодійного
 Дмитрович        фонду "Сприяння державній пожежній
             охороні"
 
 РОЙ Юрій Євдокимович  в.о. головного редактора журналу
             "Надзвичайна ситуація"
 
 СКОБЄЛЄВ Олег      член первинної організації ветеранів
 Володимирович      державної пожежної охорони Ради
             ветеранів центрального апарату МВС
             України
 
 ТОКАР Наталія      радник служби прогнозування МНС України
 Федорівна
 
 ЯКОВЕНКО Микола     головний редактор журналу "Охорона
 Григорович       праці".
 
 Заступник директора Департаменту
 цивільного захисту населення
 і територій полковник внутрішньої
 служби                      П.А.Коротинський
 
 
                   ЗАТВЕРДЖЕНО
                   Наказ МНС України
                   23.12.2005 N 421
 
 
              ПОЛОЖЕННЯ
       про Громадську колегію при Міністрові
       України з питань надзвичайних ситуацій
         та у справах захисту населення
       від наслідків Чорнобильської катастрофи
 
 
           1. Загальні положення
 
   1.1 Громадська колегія при Міністерстві з питань надзвичайних
ситуацій та  у  справах  захисту  населення  від  наслідків
Чорнобильської   катастрофи   (далі   -   Колегія)   є
консультативно-дорадчим    органом,     який     надає
консультативно-методичну  допомогу  в  реалізації  завдань
Міністерства, здійснює громадський контроль за діяльністю органів
та підрозділів цивільного захисту МНС України.
 
   1.2. Колегія створюється з метою сприяння МНС України в
питаннях формування та реалізації державної політики у сфері
цивільного захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій
техногенного та природного  характеру,  ліквідації  наслідків
Чорнобильської катастрофи, поводження з радіоактивними відходами
та вибуховими матеріалами промислового призначення, рятувальної
справи, техногенної, пожежної і промислової безпеки, охорони
праці, державного гірничого нагляду, створення та функціонування
системи  страхового  фонду  документації, гідрометеорологічної
діяльності, а також підвищення правової культури серед працівників
Міністерства,  органів та підрозділів цивільного захисту МНС
України.
 
   1.3. Колегія у своїй діяльності  керується  Конституцією
України ( 254к/96-ВР ), законами України, актами Президента
України,  Кабінету  Міністрів  України,   МНС   України,
загальновизнаними  принципами  та нормами міжнародного права,
міжнародними угодами України, а також цим Положенням.
 
   1.4. Рішення Колегії є базою  для  формування  спільних
узгоджених  позицій  між державними органами та громадськими
організаціями в питаннях формування та реалізації  державної
політики у сфері цивільного захисту населення і територій від
надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, у тому
числі шляхом удосконалення чинного законодавства.
 
            2. Основні завдання
         і напрямки діяльності Колегії
 
   2.1. Сприяння  реалізації  державної  політики  у  сфері
техногенної, пожежної і промислової безпеки, цивільного захисту
населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та
природного  характеру, вдосконаленню організаційних, правових,
наукових засад діяльності органів і підрозділів цивільного захисту
МНС України.
 
   2.2. Аналіз ефективності діяльності органів і підрозділів
цивільного  захисту,  заходів  Міністерства,  спрямованих  на
реалізацію державної політики у сфері цивільного захисту населення
і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного
характеру, правового виховання громадян, реалізація принципів
відкритості й гласності в діяльності МНС України,  сприяння
підвищенню авторитету в суспільстві.
 
   2.3. Розробка й обговорення громадських ініціатив, пов'язаних
з діяльністю Міністерства.
 
   2.4. Сприяння вдосконаленню механізмів співпраці МНС України
з центральними та місцевими органами виконавчої влади, політичними
партіями,  громадськими  організаціями  та   об'єднаннями,
правозахисними, науковими, релігійними, творчими організаціями,
видавництвами, засобами масової інформації, закладами мистецтва і
культури,  естетичного виховання і дозвілля, а також іншими
підприємствами, установами та організаціями, діяльність  яких
впливає на реалізацію державної політики у сфері цивільного
захисту населення і територій.
 
   2.5. Експертиза  програм,  ініціатив,  окремих  напрямків
діяльності Міністерства, що рекомендуються Міністром України з
питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від
наслідків Чорнобильської катастрофи для розгляду Колегією.
 
   2.6. Консультування  керівництва  Міністерства з найбільш
складних поточних проблем політики, економіки, соціології та інших
питань, що стосуються діяльності МНС України.
 
          3. Основні функції Колегії
 
   3.1. Участь  у розробці концепцій і програм з найбільш
актуальних проблем діяльності Міністерства в галузі техногенної,
пожежної і промислової безпеки, цивільного захисту населення і
територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного
характеру, охорони праці, здійснення державного гірничого нагляду,
страхування ризиків виробничої безпеки, належного поводження з
радіоактивними  відходами,  відпрацьованим ядерним паливом та
вибуховими  матеріалами  промислового  призначення,  розвитку
рятувальної справи, гідрометеорологічної діяльності, створення та
функціонування системи страхового фонду документації, профілактики
травматизму невиробничого характеру.
 
   3.2. Участь  у розробці пропозицій з актуальних проблем
законодавства, в експертизі проектів найважливіших законодавчих
актів,  що  стосуються сфери цивільного захисту населення і
територій та запобігання надзвичайним  ситуаціям,  готовності
органів управління та сил реагування на надзвичайні ситуації
техногенного та природного характеру до проведення рятувальних та
інших невідкладних робіт у разі виникнення надзвичайної ситуації.
 
   3.3. Обговорення  аналітичних  матеріалів  нормотворчої
діяльності з питань цивільного захисту населення і територій.
 
   3.4. Сприяння науковим дослідженням у  сфері  цивільного
захисту населення і територій.
 
   3.5. Участь у розробці системи заходів соціального захисту
працівників і ветеранів Міністерства, органів та підрозділів
цивільного захисту МНС України.
 
   3.6. З метою всебічного інформування населення про завдання і
проблеми системи МНС України - сприяння зміцненню  зв'язків
Міністерства  із засобами масової інформації, висвітленню її
діяльності засобами друку, кіно, радіо і телебачення, а також
створенню в галузі літератури і мистецтва нових високохудожніх
творів про життя і роботу працівників Міністерства, органів та
підрозділів цивільного захисту МНС України.
 
   3.7. Роз'яснення громадськості змісту програм, ініціатив,
окремих напрямків діяльності Міністерства.
 
   3.8. Практична і  методична  допомога  в  патріотичному,
духовно-моральному, культурно-естетичному вихованні.
 
   3.9. Сприяння консолідації ветеранського руху та підвищенню
його ролі у формуванні особистості.
 
           4. Порядок формування
            і діяльності Колегії
 
   4.1. До складу Колегії можуть включатися представники органів
законодавчої, виконавчої і судової влади, інших органів державної
влади, органів місцевого самоврядування, представники неурядових
організацій, професійних і творчих спілок,  засобів  масової
інформації,  діячі науки та культури, ветерани Міністерства,
органів та підрозділів цивільного захисту МНС України за їх
згодою.
 
   4.2. Колегію  очолює  голова,  який  обирається  членами
Громадської колегії строком на 2 роки.
   Голова Колегії має заступників, які обираються з числа членів
Громадської колегії за його поданням.
 
   4.3. Голова Колегії:
   організовує діяльність Колегії згідно з регламентом роботи
(додається);
   скликає та організовує підготовку засідань Колегії;
   підписує документи від імені Колегії;
   представляє Колегію у взаємовідносинах з органами виконавчої
влади, об'єднаннями громадян, органами місцевого самоврядування,
засобами масової інформації;
   може бути відкликаний в  будь-який  час  у  зв'язку  з
незадовільною роботою Громадської колегії, на його прохання, а
також з інших підстав, які унеможливлюють виконання ним своїх
обов'язків.
 
   4.4. Колегія  проводить  свою  діяльність  відповідно до
затверджених нею планів роботи. Основною формою роботи Колегії є
засідання, які проводяться при потребі, але не рідше ніж один раз
на квартал.
   Засідання Колегії є правоможним, якщо на ньому присутні не
менш як половина її членів. Головує на засіданнях громадської ради
її Голова або один із заступників голови Колегії.
   У засіданнях  Колегії  можуть  брати  участь  керівники
Міністерства.
 
   4.5. Рішення Колегії є правочинним, якщо воно приймається
відкритим голосуванням простою більшістю голосів її  членів,
присутніх  на  засіданні.  У разі рівного розподілу голосів
вирішальним є голос головуючого на засіданні.
   Рішення Колегії мають рекомендаційний характер.
 
   4.6. Для організаційного забезпечення своєї роботи Колегія
може утворювати робочий орган - секретаріат.
 
   4.7. Організаційно-технічне забезпечення роботи Колегії та її
секретаріату,  створення  необхідних  умов для їх роботи та
проведення засідань здійснює Департамент організації управління,
стратегічного планування та моніторингу.
 
        5. Права та обов'язки члена Колегії
 
   5.1. Брати участь у засіданнях Колегії, в обговоренні питань,
винесених на її розгляд.
 
   5.2. Вносити пропозиції щодо розгляду на засіданні Колегії
питань, віднесених до її компетенції, а також пропозиції з
обговорюваних питань.
 
   5.3. Брати участь у діяльності робочих і експертних груп,
очолювати їх.
 
   5.4. Iніціювати залучення фахівців відповідних галузей до
вивчення та вирішення питань, що розглядаються на засіданнях
Колегії.
 
   5.5. У випадку незгоди з прийнятим рішенням викласти власну
думку, що прилучається до протоколу засідання Колегії.
 
   5.6. Члени Колегії мають  право  входити  на  територію
Міністерства  в  супроводі представників відповідних урядових
органів державного управління, департаментів  та  самостійних
структурних підрозділів центрального апарату МНС України після
пред'явлення посвідчення члена Колегії.
 
   5.7. Делегування повноважень члена Колегії не допускається. У
випадку, якщо член Колегії не може бути присутнім на засіданні,
він має право представити свою думку з розглянутих  питань
письмово.
 
 
                   Додаток
                   до Положення про Громадську
                   колегію при Міністрові
                   України з питань
                   надзвичайних ситуацій
                   та у справах захисту
                   населення від наслідків
                   Чорнобильської катастрофи
 
 
              РЕГЛАМЕНТ
      роботи Громадської колегії при Міністрові
       України з питань надзвичайних ситуацій
        та у справах захисту населення від
        наслідків Чорнобильської катастрофи
 
 
   1. Цей Регламент визначає порядок роботи Громадської колегії
при Міністрові з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту
населення  від  наслідків  Чорнобильської катастрофи (далі -
Колегія).
 
   2. Організаційними формами роботи Колегії є її засідання,
спільні засідання Колегії та Колегії МНС України, засідання
утворених Колегією робочих та експертних груп, які проводяться за
потребою.
 
   3. Колегія  діє відповідно до плану роботи і проводить
засідання за потребою, але не рідше одного разу на три місяці.
 
   4. За дорученням голови  Колегії  її  засідання  можуть
скликатися його заступником та відповідальним секретарем.
 
   5. Засідання Колегії є правомочним, якщо на ньому присутня
більшість її членів.
 
   6. На засіданні Колегії рішення приймаються більшістю голосів
її членів. У разі рівного розподілу голосів голос голови Колегії є
вирішальним.
 
   7. Рішення Колегії оформлюються  у  вигляді  протоколів,
експертних  висновків, рекомендацій та пропозицій, підписаних
головою.
 
   8. Пропозиції членів Колегії, які не знайшли  підтримки
більшості  учасників  засідання,  можуть бути реалізовані як
протокольні доручення голови.
 
   9. Посадові особи Міністерства, органів  та  підрозділів
цивільного захисту МНС України виконують рішення Колегії, які
мають рекомендаційний характер, у межах їхньої компетенції та
відповідно до нормативно-правових актів МНС України.
 
   10. Рішення та протокол засідання Колегії оформлюються у
триденний строк від дня проведення засідання.
 
   11. Голова або особа, яка головувала на  засіданні  за
дорученням голови, підписує рішення Колегії, а відповідальний
секретар підписує протокол засідання.
 
   12. Рішення Колегії надсилаються відповідним урядовим органам
державного управління, департаментам та самостійним структурним
підрозділам центрального  апарату  Міністерства,  органам  та
підрозділам цивільного захисту МНС України та посадовим особам для
реагування, а в разі потреби - членам Колегії.
 
   13. Голова Колегії:
 
   13.1. Очолює Колегію та координує її роботу.
 
   13.2. Скликає засідання Колегії.
 
   13.3. Головує на засіданнях Колегії, вносить пропозиції до
порядку денного.
 
   13.4. Вносить  пропозиції  щодо розподілу обов'язків між
членами Колегії.
 
   14. Голова Колегії має двох заступників, які обираються на
засіданні  Колегії,  розподіляє обов'язки між ними. Один із
заступників голови Колегії замінює його в  разі  тимчасової
відсутності та  виконує  його  повноваження,  визначені  у
підпунктах 2, 3 пункту 13 цього Регламенту.
 
   15. Члени Колегії  здійснюють  повноваження,  передбачені
Положенням про Колегію. Для забезпечення виконання передбачених
Положенням завдань Колегія може створювати робочі та експертні
групи з вивчення та підготовки до розгляду Колегією питань,
віднесених до її компетенції.
 
   16. До складу робочих та експертних груп входять члени
Колегії, а за потреби залучаються працівники центральних та
місцевих органів виконавчої влади, наукових установ, громадських
організацій тощо за їх згодою.
 
   17. Робочі та експертні групи, як правило, очолюють члени
Колегії.
 
   18. За рішенням робочої чи експертної групи може бути обраний
заступник керівника групи, який у разі відсутності керівника
виконує його обов'язки, а також допомагає керівнику виконувати
покладені на нього завдання.
 
   19. На засіданнях робочої чи експертної групи присутній
представник секретаріату Колегії, який веде протоколи засідання та
діловодство.
 
   20. Рішення про утворення та припинення діяльності робочих,
експертних груп, затвердження їх персонального складу приймаються
Колегією, а також головою Колегії або заступником голови. За
дорученням Колегії, а також голови Колегії або заступника голови
персональний склад робочих та експертних груп можуть затверджувати
їх керівники.
 
   21. Висновки, пропозиції,  інші  матеріали,  підготовлені
робочими та експертними групами, виносяться на розгляд Колегії і
за її рішенням, а також голови Колегії або заступника голови
надсилаються урядовим органам державного управління, департаментам
та самостійним структурним підрозділам МНС та посадовим особам.
 
   22. Рада має право залучати з метою отримання консультацій та
проведення експертизи документи, які нею розглядаються, державних
службовців, науковців, представників неурядових організацій та
інших фахівців на громадських засадах (за згодою їх керівників).
 
   23. Секретаріат Колегії:
 
   23.1. Iнформує членів Колегії про дату, час, місце проведення
засідання і його порядок денний.
 
   23.2. Забезпечує членів Колегії необхідними документами та
інформаційними матеріалами, а також організацію та проведення
засідання Колегії.
 
   23.3. Створює умови для діяльності робочих та експертних груп
Колегії.
 
   23.4. Веде діловодство Колегії, робоче листування з питань її
діяльності.
 
   23.5. Організовує висвітлення діяльності Колегії у засобах
масової інформації.
 
   23.6. Забезпечує  одержання  в установленому порядку від
центральних та місцевих органів  виконавчої  влади,  органів
місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій
інформації, матеріалів, документів, необхідних для  виконання
покладених на Колегію завдань.
 
   24. Матеріали з питань, що виносяться на засідання Колегії,
надсилаються її членам не пізніше ніж за десять днів до чергового
засідання Колегії, у виняткових випадках - не пізніше ніж за
5 робочих днів до чергового засідання.
 
   25. Матеріали з питань, що виносяться на засідання Колегії,
мають  містити: пояснювальну записку, в якій обґрунтовується
необхідність розгляду Колегією даного питання, стан та існуючі
проблеми, інші довідкові та аналітичні документи; проект рішення
Колегії.
 
   26. Колегія має свій бланк (додається) (не наводиться).
 
 Заступник директора Департаменту
 цивільного захисту населення
 і територій полковник внутрішньої
 служби                      П.А.Коротинський
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка