Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про затвердження типових положень про управління з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи та відділи з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення

          КАБIНЕТ МIНIСТРIВ УКРАЇНИ
 
            П О С Т А Н О В А
          від 5 вересня 2000 р. N 1386
                Київ
 
   { Постанова втратила чинність на підставі Постанови КМ
    N 361 ( 361-2008-п ) від 17.04.2008 }
 
     Про затвердження типових положень про управління
    з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту
    населення від наслідків Чорнобильської катастрофи та
    відділи з питань надзвичайних ситуацій та цивільного
            захисту населення
 
     ( Iз змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
      N 1791 ( 1791-2001-п ) від 28.12.2001
      N 910 ( 910-2003-п ) від 16.06.2003 )
 
 
 
   Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
 
   1. Затвердити  Типове положення про управління з питань
надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків
Чорнобильської катастрофи обласної, Київської та Севастопольської
міської державної адміністрації та Типове положення про відділ з
питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення
районної, районної у містах Києві та Севастополі  державної
адміністрації, що додаються.
 
   2. Визнати такою, що втратила чинність, постанову Кабінету
Міністрів України від 5 жовтня 1998 р. N 1594 ( 1594-98-п ) "Про
затвердження типових положень про управління та відділи з питань
надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення" (Офіційний
вісник України, 1998 р., N 40, ст. 1488).
 
 
        Перший
   віце-прем'єр-міністр України            Ю.ЄХАНУРОВ
 
   Iнд. 33
 
 
                     ЗАТВЕРДЖЕНО
               постановою Кабінету Міністрів України
                 від 5 вересня 2000 р. N 1386
 
             ТИПОВЕ ПОЛОЖЕННЯ
    про управління з питань надзвичайних ситуацій та у
   справах захисту населення від наслідків Чорнобильської
    катастрофи обласної, Київської та Севастопольської
         міської державної адміністрації
 
 
   1. Управління з питань надзвичайних ситуацій та у справах
захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи (далі -
управління) є структурним підрозділом обласної, Київської та
Севастопольської міської держадміністрації,  який  створюється
головою держадміністрації і підпорядковується голові відповідної
держадміністрації та МНС.
 
   2. Управління є органом управління відповідної територіальної
підсистеми  єдиної державної системи з питань запобігання і
реагування на надзвичайні ситуації техногенного та природного
характеру  (далі - територіальна підсистема єдиної державної
системи), який утворено з метою забезпечення реалізації державної
політики у сфері цивільної оборони, захисту населення і територій
від надзвичайних ситуацій, запобігання виникненню цих ситуацій,
реагування на них, а також забезпечення реалізації державної
політики з ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи на
відповідній території.
 
   Управління у своїй діяльності керується Конституцією України
( 254к/96-ВР ), законами України, актами Президента України і
Кабінету Міністрів України, наказами МНС, розпорядженнями голови
обласної, Київської та Севастопольської міської держадміністрації,
а також цим Положенням.
 
   3. Основними завданнями управління є:
 
   реалізація державної політики у сфері цивільної оборони,
захисту населення і  територій  від  надзвичайних  ситуацій,
запобігання цим ситуаціям та реагування на них, ліквідації їх
наслідків, а також соціального захисту населення і реабілітації
територій, забруднених унаслідок Чорнобильської катастрофи;
 
   керівництво діяльністю  органів відповідної територіальної
підсистеми єдиної державної системи;
 
   розроблення і реалізація заходів щодо підтримання готовності
органів управління і сил цивільної оборони до дій за призначенням
у мирний час та на особливий період;
 
   забезпечення сталого функціонування територіальної підсистеми
єдиної державної системи;
 
   здійснення інформаційного  забезпечення у сфері цивільної
оборони, захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій
та їх наслідків, створення і впровадження сучасних інформаційних
технологій та банків даних з питань соціального захисту населення
і реабілітації територій, забруднених унаслідок Чорнобильської
катастрофи;
 
   підготовка і  перепідготовка  особового  складу  органів
управління і сил цивільної оборони, організація навчання населення
діям в умовах надзвичайних ситуацій.
 
   4. Управління відповідно до покладених на нього завдань:
 
   організовує розроблення  і  здійснення  заходів  щодо
удосконалення організації цивільної оборони, захисту населення і
території від надзвичайних ситуацій, запобігання їх виникненню і
реагування на надзвичайні ситуації та заходів, пов'язаних з
ліквідацією наслідків Чорнобильської катастрофи і  соціальним
захистом громадян, які від них постраждали;
 
   подає голові обласної, Київської та Севастопольської міської
держадміністрацій та МНС пропозиції до проектів державних та
регіональних  програм і прогнозів щодо вдосконалення системи
цивільної оборони, запобігання виникненню надзвичайних ситуацій та
ліквідації  наслідків Чорнобильської катастрофи і соціального
захисту громадян, які від них постраждали, контролює виконання
затверджених програм;
 
   подає голові обласної, Київської та Севастопольської міської
держадміністрації та МНС пропозиції щодо включення до проекту
Державного бюджету України, обласного, міського бюджету витрат на
розвиток та функціонування органів управління і сил цивільної
оборони, захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій,
ліквідації їх наслідків, а  також  наслідків  Чорнобильської
катастрофи, забезпечує цільове використання виділених бюджетних
коштів;
 
   визначає в межах своєї компетенції  рівень  надзвичайної
ситуації, забезпечує збирання, оброблення та аналіз інформації
щодо загрози або виникнення надзвичайних ситуацій від  усіх
оперативно-чергових та аварійно-диспетчерських служб для вжиття
адекватних заходів, доповіді керівництву обласної, Київської та
Севастопольської міської держадміністрації та МНС, а також у разі
необхідності доведення її до населення;
 
   організовує роботи, пов'язані з ліквідацією  надзвичайних
ситуацій, контролює в межах своєї компетенції готовність органів
управління і сил цивільної оборони до дій за призначенням;
 
   здійснює організаційно-методичне керівництво і координацію
роботи  районних,  районних  у  містах Києві та Севастополі
держадміністрацій з питань соціального, правового та медичного
захисту громадян, які постраждали від надзвичайної ситуації або
брали участь у ліквідації її наслідків;
 
   здійснює відповідно до законодавства державний нагляд  і
контроль за виконанням вимог цивільної оборони і техногенної
безпеки, заходів щодо запобігання виникненню надзвичайних ситуацій
та ліквідації їх наслідків, за станом готовності сил і засобів
цивільної оборони до проведення рятувальних та інших невідкладних
робіт у разі виникнення надзвичайних ситуацій на відповідній
території;
 
   бере участь у проведенні державної експертизи містобудівної
документації  та  проектів будівництва потенційно небезпечних
об'єктів у частині додержання  вимог  цивільної  оборони  і
техногенної безпеки;
 
   координує діяльність районних, районних у містах Києві та
Севастополі держадміністрацій, органів місцевого самоврядування,
служб  цивільної оборони підприємств, установ та організацій
незалежно від форми власності і підпорядкування щодо ліквідації
наслідків надзвичайних ситуацій, проведення пошуково-рятувальних
робіт;
 
   забезпечує оповіщення населення за розпорядженням начальника
цивільної  оборони області (міста) про загрозу й виникнення
надзвичайних  ситуацій,  контролює  належне  функціонування
територіальних та об'єктових систем оповіщення;
 
   розробляє разом із заінтересованими організаціями прогнози
ймовірності виникнення надзвичайних ситуацій техногенного  та
природного характеру, здійснює районування територій за наявністю
потенційно небезпечних об'єктів і виробництв та загрози виникнення
стихійного лиха, визначає і контролює показники ризику на об'єктах
господарювання і територіях;
 
   організовує в  установленому  порядку  надання  допомоги
населенню, яке постраждало внаслідок надзвичайних ситуацій;
 
   визначає разом з районними, районними у містах Києві та
Севастополі держадміністраціями, органами місцевого самоврядування
склад, місця розміщення та оснащення сил і засобів територіальної
підсистеми єдиної державної системи;
 
   в установленому  порядку   забезпечує   контроль   за
нагромадженням, збереженням та цільовим використанням фінансових
резервів і матеріально-технічних  ресурсів,  призначених  для
ліквідації надзвичайних ситуацій та їх наслідків;
 
   під час проведення пошуково-рятувальних робіт та робіт з
ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій сприяє застосуванню за
призначенням  військ  цивільної  оборони,  спеціалізованих та
невоєнізованих формувань;
 
   організовує впровадження в практику досягнень науки і техніки
з питань запобігання виникненню надзвичайних ситуацій, зменшення
впливу негативних наслідків та проведення робіт з їх ліквідації (у
разі виникнення);
 
   організовує в   установленому   порядку   фінансове,
матеріально-технічне  забезпечення  діяльності  територіальної
підсистеми єдиної державної системи;
 
   розробляє, погоджує та затверджує в межах своєї компетенції
відповідні плани з цивільної оборони та заходи щодо запобігання
виникненню і ліквідації можливих надзвичайних ситуацій та їх
наслідків, які є обов'язковими до виконання;
 
   організовує підготовку органів управління і сил цивільної
оборони та населення до дій в умовах надзвичайних ситуацій;
 
   організовує роботу  щодо  забезпечення безпеки осіб, які
залучаються до роботи у районах виникнення надзвичайних ситуацій,
і збереження вантажів, що доставляються у ці райони;
 
   формує обсяги  замовлень  на матеріально-технічні засоби,
необхідні для потреб органів управління і сил цивільної оборони
області (міста);
 
   здійснює відповідно до законодавства комплексні перевірки
стану цивільної оборони;
 
   організовує в установленому порядку проведення навчань та
тренувань з питань цивільної оборони, у тому числі підготовку
учнів у загальних, професійно-технічних та інших  навчальних
закладах з питань безпеки життєдіяльності та цивільної оборони;
 
   бере участь у виконанні завдань з мобілізаційної підготовки
та мобілізаційної готовності держави  в  межах  повноважень,
визначених законодавством;
 
   розробляє і реалізовує заходи щодо участі підпорядкованих
органів управління і сил цивільної оборони у виконанні завдань
територіальної оборони;
 
   розробляє заходи щодо проведення тимчасового відселення та
евакуації населення із зон надзвичайних ситуацій, зон можливих
бойових дій на особливий період;
 
   організовує та  здійснює через засоби масової інформації
інформування населення щодо законодавства з питань вимог цивільної
оборони  та  захисту населення і територій від надзвичайних
ситуацій, заходів, які проводяться органами виконавчої влади для
запобігання виникненню надзвичайних ситуацій, та іншої інформації,
пов'язаної з правовим навчанням  та  пропагандою  з  питань
запобігання надзвичайним ситуаціям;
 
   сприяє підвищенню   кваліфікації   з  питань  безпеки
життєдіяльності педагогічних працівників навчальних закладів;
 
   проводить в установленому порядку добір кандидатів з числа
допризовної молоді для вступу до навчальних закладів з питань
підготовки кадрів цивільної оборони, бере участь у якісному доборі
та підготовці призовників до служби у військах цивільної оборони;
 
   організовує розроблення і здійснення заходів, пов'язаних з
ліквідацією наслідків Чорнобильської катастрофи і  соціальним
захистом громадян, які від них постраждали;
 
   здійснює контроль за виконанням завдань щодо переселення
громадян з радіоактивно забруднених територій, створенням для них
необхідних  соціально-побутових  умов  у  місцях  компактного
переселення, а також щодо будівництва житла, об'єктів соціальної
та виробничої інфраструктури для громадян, які проживають на
радіоактивно забруднених територіях, забезпечення їх екологічно
чистими продуктами харчування і промисловими товарами першої
необхідності;
 
   бере участь  у  розгляді  пропозицій  щодо  будівництва,
розширення та реконструкції господарських об'єктів на територіях,
забруднених унаслідок Чорнобильської катастрофи, та в місцях
компактного проживання громадян, які постраждали від її наслідків;
 
   відповідно до законодавства здійснює контроль за виконанням
робіт з ліквідації  наслідків  Чорнобильської  катастрофи  і
соціального захисту громадян, які від них постраждали;
 
   фінансує в установленому законодавством порядку витрати на
проведення робіт  щодо  ліквідації  наслідків  Чорнобильської
катастрофи  і  соціального  захисту  громадян,  які від них
постраждали, та здійснює контроль за цільовим  використанням
бюджетних коштів, виділених на зазначені потреби;
 
   дає загальну оцінку радіаційній обстановці на територіях,
забруднених  унаслідок  Чорнобильської  катастрофи,  здійснює
радіоекологічний моніторинг, методичне керівництво та координацію
робіт щодо визначення радіаційної обстановки на цих територіях;
 
   подає пропозиції щодо встановлення  меж  зон  територій,
забруднених унаслідок Чорнобильської катастрофи, готує аналітичні
матеріали про стан соціального захисту громадян, які постраждали
від її наслідків;
 
   забезпечує виконання на відповідній території зобов'язань за
міжнародними договорами у сфері захисту населення і територій від
наслідків надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від
наслідків Чорнобильської катастрофи;
 
   сприяє місцевим органам виконавчої влади, органам місцевого
самоврядування, підприємствам, установам і організаціям незалежно
від форми власності у створенні та веденні страхового фонду
документації; ( Пункт 4 доповнено абзацом тридцять дев'ятим згідно
з Постановою КМ N 1791 ( 1791-2001-п ) від 28.12.2001 )
 
   погоджує в установленому порядку питання добору і розстановки
кадрів територіальної підсистеми єдиної державної системи та
відповідних структурних підрозділів районних, районних у містах
Києві та Севастополі держадміністрацій;
 
   розробляє та вносить в установленому порядку пропозиції щодо
удосконалення нормативно-правових  актів  на  розгляд  голові
обласної, Київської та Севастопольської міської держадміністрації
та МНС;
 
   забезпечує в межах своєї компетенції реалізацію державної
політики  стосовно  державної  таємниці  та  контроль за її
збереженням;
 
   виконує інші функції, що випливають із покладених на нього
завдань.
 
   5. Управління має право:
 
   одержувати безплатно від місцевих органів виконавчої влади,
органів місцевого  самоврядування,  підприємств,  установ  та
організацій  незалежно від форми власності і підпорядкування
інформацію, необхідну для виконання покладених на нього завдань;
 
   заслуховувати інформацію  посадових  осіб   структурних
підрозділів районних, районних у містах Києві та Севастополі
держадміністрацій, органів місцевого самоврядування, підприємств,
установ  та  організацій  незалежно  від  форми власності і
підпорядкування про хід виконання завдань і заходів у сфері
цивільної  оборони та в установленому законодавством порядку
надавати їм обов'язкові для виконання розпорядження щодо усунення
порушень вимог цивільної оборони;
 
   у порядку,  встановленому  законодавством,  залучати  до
проведення заходів, пов'язаних із  забезпеченням  запобігання
виникненню надзвичайних ситуацій та у разі їх виникнення, органи
управління у справах цивільної оборони, сили і засоби підприємств,
установ  та  організацій  незалежно  від  форми власності і
підпорядкування, аварійно-рятувальні  служби  і  територіальні
підрозділи (формування) міністерств та інших центральних органів
виконавчої влади згідно  з  планами  взаємодії,  а  окремих
спеціалістів - за погодженням з їх керівниками;
 
   брати участь  у порядку, встановленому законодавством, у
перевірці стану створення, збереження та цільового використання
коштів Фонду для здійснення заходів щодо ліквідації наслідків
Чорнобильської катастрофи та соціального захисту населення.
 
   6. Управління у процесі виконання покладених на нього завдань
взаємодіє з іншими структурними підрозділами обласної, Київської
та Севастопольської міської держадміністрації та з  органами
місцевого самоврядування, а також підприємствами, установами та
організаціями незалежно від форми власності і підпорядкування,
об'єднаннями громадян.
 
   7. Управління очолює начальник, який призначається на посаду
та звільняється з посади  головою  обласної,  Київської  та
Севастопольської міської держадміністрації за погодженням з МНС.
На  посаду  начальника  управління  можуть  призначатися  як
військовослужбовці, так і цивільні особи у порядку, встановленому
законодавством.
 
   Начальник управління є заступником  начальника  цивільної
оборони області (міста) і несе відповідальність за її стан у межах
відповідної адміністративно-територіальної одиниці.
 
   Начальник управління має заступників, які за його поданням,
погодженим з МНС, призначаються на посаду і звільняються з посади
головою  обласної,  Київської  та  Севастопольської  міської
держадміністрації.
 
   Окремі посади   в   управлінні   можуть  заміщуватися
військовослужбовцями у порядку, встановленому законодавством.
 
   8. Начальник управління:
 
   здійснює керівництво діяльністю управління, несе персональну
відповідальність за виконання покладених на управління завдань та
прийняті  ним  рішення,  визначає  ступінь  відповідальності
заступників  начальника  управління,  керівників  структурних
підрозділів;
 
   організовує діяльність управління  та  його  підрозділів,
спрямовану на розроблення і здійснення заходів щодо запобігання і
реагування на надзвичайні ситуації та заходів, пов'язаних з
ліквідацією  наслідків Чорнобильської катастрофи і соціальним
захистом громадян, які від них постраждали;
 
   подає на  затвердження  голові  обласної,  Київської  та
Севастопольської міської держадміністрації кошторис доходів і
видатків та штатний розпис  управління  в  межах  граничної
чисельності та фонду оплати праці його працівників;
 
   видає у  межах своєї компетенції накази, організовує та
контролює їх виконання працівниками управління;
 
   забезпечує в управлінні виконання вимог законодавства щодо
проходження військової та державної служби, кодексу законів про
працю та інших актів законодавства, які регламентують військову і
державну службу;
 
   затверджує положення   про  структурні  підрозділи  і
функціональні обов'язки працівників управління;
 
   вирішує в установленому порядку питання призначення на посаду
та звільнення з посади працівників управління, а також відповідних
структурних підрозділів районних, районних у містах Києві та
Севастополі держадміністрацій;
 
   в установленому порядку вносить подання щодо призначення на
посади, присвоєння чергових військових звань,  звільнення  з
військової  служби, а також вирішує інші питання згідно із
загальновійськовими статутами стосовно військовослужбовців;
 
   розпоряджається коштами в межах  затвердженого  кошторису
витрат на утримання управління;
 
   керує всіма  видами  підготовки  підпорядкованих  йому
військовослужбовців і працівників для виконання в установлені
терміни завдань, покладених на управління;
 
   забезпечує підготовку у межах своєї компетенції розпоряджень
голови  обласної,  Київської  та  Севастопольської  міської
держадміністрації;
 
   звертається з поданням до відповідних районних, районних у
містах Києві та Севастополі держадміністрацій та органів місцевого
самоврядування  про  прийняття  рішень  щодо  притягнення до
відповідальності посадових осіб, винних у порушенні законодавства
у сфері цивільної оборони, захисту населення і територій від
надзвичайних ситуацій та їх наслідків, з питань  ліквідації
наслідків Чорнобильської катастрофи;
 
   вносить в установленому порядку пропозиції щодо обмеження, а
у разі потреби -  припинення  роботи  підприємств,  окремих
виробництв,  цехів,  експлуатації  робочих місць до усунення
порушень, які можуть призвести до виникнення надзвичайних ситуацій
або загрожують життю та здоров'ю населення;
 
   бере участь у розгляді районними, районними у містах Києві та
Севастополі  держадміністраціями  та  органами   місцевого
самоврядування питань, пов'язаних з діяльністю управління та сил,
що створюються  для  запобігання  виникненню  та  ліквідації
надзвичайних ситуацій;
 
   скликає в установленому порядку наради з питань, що належать
до його компетенції.
 
   9. Управління утримується за рахунок  коштів  державного
бюджету.
 
   Гранична чисельність,  фонд  оплати  праці  працівників
управління, кошторис доходів і видатків, штатний розпис в межах
виділених асигнувань затверджуються головою обласної, Київської та
Севастопольської міської держадміністрації.
 
   10. Управління є юридичною особою, має самостійний баланс,
реєстраційні рахунки в установах Державного казначейства, печатку
із зображенням Державного Герба України і своїм найменуванням.
 
 
                     ЗАТВЕРДЖЕНО
               постановою Кабінету Міністрів України
                 від 5 вересня 2000 р. N 1386
 
             ТИПОВЕ ПОЛОЖЕННЯ
      про відділ з питань надзвичайних ситуацій та
    цивільного захисту населення районної, районної у
    містах Києві та Севастополі державної адміністрації
 
 
   1. Відділ  з питань надзвичайних ситуацій та цивільного
захисту населення (далі - відділ) є структурним підрозділом
районної,  районної  у  містах  Києві  та  Севастополі
держадміністрації, який створюється головою держадміністрації і
підпорядковується голові цієї держадміністрації та управлінню з
питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від
наслідків  Чорнобильської  катастрофи  обласної, Київської та
Севастопольської міської держадміністрації.
 
   2. Відділ є органом управління відповідної територіальної
підсистеми  єдиної державної системи з питань запобігання і
реагування на надзвичайні ситуації техногенного та природного
характеру  (далі - територіальна підсистема єдиної державної
системи), який утворено з метою забезпечення реалізації державної
політики у сфері цивільної оборони, захисту населення і територій
від надзвичайних ситуацій, запобігання виникненню цих ситуацій,
реагування на них, а також забезпечення реалізації державної
політики з ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи на
відповідній території.
 
   Відділ у своїй діяльності керується Конституцією України
( 254к/96-ВР ), законами України, актами Президента України і
Кабінету Міністрів України, наказами МНС, розпорядженнями голови
обласної, Київської та  Севастопольської  міської,  районної,
районної у містах Києві та Севастополі держадміністрації, наказами
начальника управління з питань надзвичайних ситуацій та у справах
захисту  населення  від  наслідків  Чорнобильської катастрофи
обласної, Київської та Севастопольської міської держадміністрації,
а також цим Положенням.
 
   3. Основними завданнями відділу є:
 
   реалізація державної політики у сфері цивільної оборони,
захисту населення і  території  від  надзвичайних  ситуацій,
запобігання цим ситуаціям та реагування на них, ліквідації їх
наслідків та наслідків Чорнобильської катастрофи на відповідній
території;
 
   координація діяльності  територіальної  підсистеми  єдиної
державної системи;
 
   розроблення і реалізація заходів щодо підтримання готовності
органів управління і сил цивільної оборони до дій за призначенням
у мирний час та на особливий період;
 
   забезпечення сталого функціонування територіальної підсистеми
єдиної державної системи;
 
   здійснення інформаційного  забезпечення у сфері цивільної
оборони, захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій
та їх наслідків, створення і впровадження сучасних інформаційних
технологій та банків даних з питань  захисту  населення  і
реабілітації  територій,  забруднених унаслідок Чорнобильської
катастрофи;
 
   підготовка і  перепідготовка  особового  складу  органів
управління  та  сил  цивільної оборони, організація навчання
населення діям в умовах надзвичайних ситуацій.
 
   4. Відділ відповідно до покладених на нього завдань:
 
   організовує розроблення  і  здійснення  заходів  щодо
удосконалення організації цивільної оборони, захисту населення і
території від надзвичайних ситуацій, запобігання їх виникненню і
реагування на них;
 
   подає голові районної, районної у містах Києві та Севастополі
держадміністрації, управлінню з питань надзвичайних ситуацій та у
справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи
обласної, Київської та Севастопольської міської держадміністрації
пропозиції  до проектів державних та регіональних програм і
прогнозів  щодо  вдосконалення  системи  цивільної  оборони,
запобігання  виникненню  надзвичайних  ситуацій та ліквідації
наслідків Чорнобильської  катастрофи  і  соціального  захисту
громадян,  які  від  них  постраждали,  контролює  виконання
затверджених програм;
 
   бере участь у виконанні завдань з мобілізаційної підготовки
та  мобілізаційної  готовності  держави в межах повноважень,
визначених законодавством;
 
   розробляє і реалізовує заходи щодо участі органів управління
і  сил цивільної оборони у виконанні завдань територіальної
оборони;
 
   розробляє заходи щодо проведення тимчасового відселення та
евакуації населення із зон надзвичайних ситуацій, можливих бойових
дій на особливий період;
 
   подає голові районної, районної у містах Києві та Севастополі
держадміністрації та управлінню з питань надзвичайних ситуацій та
у справах захисту  населення  від  наслідків  Чорнобильської
катастрофи  обласної,  Київської  та Севастопольської міської
держадміністрації пропозиції щодо включення до проекту обласного,
міського, районного бюджету витрат на розвиток та функціонування
територіальної підсистеми єдиної державної системи, забезпечує
цільове використання виділених бюджетних коштів;
 
   визначає в  межах  своєї компетенції рівень надзвичайної
ситуації, забезпечує оперативне і повне інформування  голови
районної,  районної  у  містах  Києві  та  Севастополі
держадміністрації, управління з питань надзвичайних ситуацій та у
справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи
обласної, Київської та Севастопольської міської держадміністрації
про загрозу або виникнення надзвичайної ситуації і про хід її
ліквідації;
 
   організовує роботи, пов'язані з ліквідацією  надзвичайних
ситуацій, контролює в межах своєї компетенції готовність органів
управління і сил цивільної оборони до дій за призначенням;
 
   відповідно до законодавства здійснює державний нагляд  і
контроль за виконанням вимог цивільної оборони і техногенної
безпеки, заходів щодо запобігання виникненню надзвичайних ситуацій
та ліквідації їх наслідків, за станом готовності сил і засобів
цивільної оборони до проведення рятувальних та інших невідкладних
робіт у разі виникнення надзвичайних ситуацій на відповідній
території;
 
   бере участь у проведенні державної експертизи містобудівної
документації  та  проектів будівництва потенційно небезпечних
об'єктів у частині додержання  вимог  цивільної  оборони  і
техногенної безпеки;
 
   координує діяльність органів місцевого самоврядування, служб
цивільної оборони підприємств, установ та організацій незалежно
від форми власності і підпорядкування щодо пошуку і рятування
людей та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій;
 
   за розпорядженням  начальника  цивільної  оборони  району
забезпечує  оповіщення  населення  про  загрозу і виникнення
надзвичайної  ситуації,  контролює  належне  функціонування
територіальних та об'єктових систем оповіщення;
 
   розробляє разом із заінтересованими організаціями прогнози
ймовірності виникнення надзвичайних ситуацій техногенного  та
природного характеру, здійснює районування територій за наявністю
потенційно небезпечних об'єктів, виробництв та загрози виникнення
стихійного лиха, визначає і контролює показники ризику на об'єктах
господарювання;
 
   організовує в  установленому  порядку  надання  допомоги
населенню, яке потерпіло внаслідок надзвичайної ситуації;
 
   визначає разом  з  органами  місцевого  самоврядування,
керівниками підприємств, установ та організацій незалежно від
форми власності і підпорядкування склад, місця розміщення та
оснащення сил і засобів територіальної підсистеми єдиної державної
системи;
 
   у порядку, встановленому законодавством, забезпечує контроль
за  нагромадженням,  збереженням  та  цільовим  використанням
фінансових резервів і матеріально-технічних ресурсів, призначених
для ліквідації надзвичайних ситуацій та їх наслідків;
 
   під час проведення пошуково-рятувальних робіт та робіт з
ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій сприяє застосуванню за
призначенням військ  цивільної  оборони,  спеціалізованих  та
невоєнізованих формувань;
 
   організовує впровадження в практику досягнень науки і техніки
з питань запобігання виникненню надзвичайних ситуацій, зменшення
впливу негативних наслідків та проведення робіт з їх ліквідації (у
разі виникнення);
 
   організовує в   установленому   порядку   фінансове,
матеріально-технічне  забезпечення  діяльності  територіальної
підсистеми єдиної державної системи;
 
   розробляє і погоджує в межах своєї компетенції плани дій з
цивільної  оборони  та заходи щодо запобігання виникненню і
ліквідації можливих надзвичайних ситуацій та їх наслідків, які є
обов'язковими до виконання;
 
   організовує підготовку органів управління і сил цивільної
оборони та населення до дій в умовах надзвичайних ситуацій;
 
   організовує роботу щодо забезпечення безпеки  осіб,  які
залучаються до роботи у районах виникнення надзвичайних ситуацій,
і збереження вантажів, що доставляються у ці райони;
 
   забезпечує виконання на відповідній території зобов'язань за
міжнародними договорами у сфері захисту населення і територій від
наслідків надзвичайних ситуацій;
 
   погоджує в установленому порядку питання добору і розстановки
кадрів територіальної підсистеми єдиної державної системи;
 
   розробляє пропозиції щодо удосконалення нормативно-правових
актів та в установленому порядку вносить їх на розгляд голові
районної, районної у містах Києві та Севастополі держадміністрації
та управлінню з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту
населення  від  наслідків Чорнобильської катастрофи обласної,
Київської та Севастопольської міської держадміністрації;
 
   у межах своєї компетенції забезпечує реалізацію державної
політики стосовно державної таємниці, встановлює контроль за її
збереженням;
 
   формує обсяги замовлень на  матеріально-технічні  засоби,
необхідні для потреб органів управління і сил цивільної оборони
району;
 
   здійснює відповідно до законодавства комплексні перевірки
стану цивільної оборони;
 
   організовує в установленому порядку проведення навчань та
тренувань з питань цивільної оборони, у тому числі підготовку
учнів  у загальних, професійно-технічних та інших навчальних
закладах з питань безпеки життєдіяльності та цивільної оборони;
 
   організовує та здійснює через засоби масової  інформації
інформування населення щодо законодавства з питань дотримання
вимог цивільної оборони та захисту населення і території від
надзвичайних ситуацій, заходів, які вживаються органами виконавчої
влади для запобігання виникненню надзвичайних ситуацій, та іншої
інформації, пов'язаної з правовим навчанням та пропагандою з
питань запобігання надзвичайним ситуаціям;
 
   проводить в установленому порядку добір кандидатів з числа
допризовної молоді для вступу до навчальних закладів з питань
підготовки кадрів цивільної оборони і бере участь у якісному
доборі та підготовці призовників до служби у військах цивільної
оборони;
 
   виконує інші функції, що випливають з покладених на нього
завдань.
 
   5. Відділ має право:
 
   одержувати безплатно від місцевих органів виконавчої влади та
органів місцевого  самоврядування,  підприємств,  установ  та
організацій  незалежно від форми власності і підпорядкування
інформацію, необхідну для виконання покладених на нього завдань;
 
   заслуховувати інформацію посадових осіб органів місцевого
самоврядування, підприємств, установ та організацій незалежно від
форми власності і підпорядкування про хід виконання завдань і
заходів  у  сфері  цивільної  оборони  та  в  установленому
законодавством порядку надавати їм обов'язкові для виконання
розпорядження про усунення недоліків і порушень вимог цивільної
оборони;
 
   в установленому порядку залучати до проведення  заходів,
пов'язаних із забезпеченням запобігання виникненню надзвичайних
ситуацій та у разі їх виникнення, сили і засоби підприємств,
установ  та  організацій  незалежно  від  форми власності і
підпорядкування.
 
   6. Відділ у процесі виконання покладених на нього завдань
взаємодіє з іншими структурними підрозділами районної, районної у
містах Києві та Севастополі  держадміністрації  та  органами
місцевого самоврядування, а також з підприємствами, установами та
організаціями незалежно від форми власності і підпорядкування,
об'єднаннями громадян.
 
   7. Відділ очолює начальник, який призначається на посаду та
звільняється з посади головою районної, районної у містах Києві та
Севастополі держадміністрації за погодженням із заступником голови
та відповідно з начальником управління з питань надзвичайних
ситуацій  та  у  справах  захисту  населення  від наслідків
Чорнобильської катастрофи обласної, Київської та Севастопольської
міської держадміністрації. ( Абзац перший пункту 7 із змінами,
внесеними згідно з Постановою КМ N 910 ( 910-2003-п ) від
16.06.2003 )
 
   На посаду  начальника  відділу  можуть  призначатися  як
військовослужбовці, так і цивільні особи у порядку, встановленому
законодавством.
 
   Начальник відділу є заступником начальника цивільної оборони
району і несе відповідальність за її стан у межах району.
 
   8. Начальник відділу:
 
   здійснює керівництво діяльністю відділу, несе персональну
відповідальність за виконання покладених на відділ завдань та
прийняті  ним  рішення,  визначає  ступінь  відповідальності
працівників відділу;
 
   організовує діяльність відділу та його підрозділів, пов'язану
з розробленням і здійсненням заходів цивільної оборони, а також
реагуванням на надзвичайні ситуації, соціальним захистом громадян,
які постраждали від наслідків Чорнобильської катастрофи;
 
   подає на затвердження голові районної, районної у містах
Києві та Севастополі держадміністрації кошторис доходів і видатків
та штатний розпис відділу в межах граничної чисельності та фонду
оплати праці його працівників;
 
   розпоряджається коштами у межах  затвердженого  кошторису
витрат на утримання відділу;
 
   керує всіма  видами  підготовки  підпорядкованих  йому
працівників для виконання  у  встановлені  терміни  завдань,
покладених на відділ;
 
   забезпечує підготовку у межах своєї компетенції проектів
розпоряджень голови районної, районної у  містах  Києві  та
Севастополі держадміністрації;
 
   в установленому порядку звертається з поданням до голови
районної, районної у містах Києві та Севастополі держадміністрації
та органів місцевого самоврядування про прийняття рішень щодо
притягнення до  відповідальності  посадових  осіб,  винних  у
невиконанні затверджених заходів та планів у сфері цивільної
оборони, ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи;
 
   вносить в установленому порядку пропозиції щодо обмеження, а
у  разі  потреби  -  припинення роботи підприємств, окремих
виробництв, цехів, експлуатації робочих  місць  до  усунення
порушень,  які  можуть  призвести до виникнення надзвичайних
ситуацій;
 
   бере участь у розгляді районною, районною у містах Києві та
Севастополі держадміністрацією, органами місцевого самоврядування
питань цивільної оборони;
 
   скликає в установленому порядку наради з питань, що належать
до його компетенції.
 
   9. Відділ утримується за рахунок коштів державного бюджету.
 
   Гранична чисельність, фонд оплати праці працівників відділу
та видатки на утримання відділу затверджуються головою районної,
районної у містах Києві та Севастополі держадміністрації.
 
   Кошторис доходів  і  видатків та штатний розпис відділу
затверджуються головою районної, районної у містах Києві та
Севастополі держадміністрації у межах граничної чисельності та
фонду оплати праці працівників.
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка