Законы Украины

Новости Партнеров
 

Меморандум між Державним комітетом фінансового моніторингу України та Департаментом фінансового моніторингу Комітету державного контролю Республіки Білорусь щодо співробітництва в сфері боротьби з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинн...

              Меморандум
        між Державним комітетом фінансового
        моніторингу України та Департаментом
      фінансового моніторингу Комітету державного
    контролю Республіки Білорусь щодо співробітництва
     в сфері боротьби з легалізацією (відмиванням)
        доходів, одержаних злочинним шляхом,
          та фінансуванням тероризму
 
 
   Дата підписання:    13.12.2006
   Дата набуття чинності: 13.12.2006
 
   Державний комітет  фінансового  моніторингу  України  та
Департамент фінансового моніторингу Комітету державного контролю
Республіки Білорусь, далі - "Сторони",
 
   ВИХОДЯЧИ із  взаємної  зацікавленості  у  ефективному
співробітництві між Сторонами в сфері обміну інформацією, що може
мати відношення до легалізації (відмивання) доходів, одержаних
злочинним шляхом, та фінансування тероризму,
 
   БУДУЧИ ВПЕВНЕНI,  що  співробітництво  при  здійсненні
переслідування  осіб, підозрюваних у легалізації (відмиванні)
доходів, одержаних злочинним шляхом, та злочинної діяльності,
пов'язаній  з  легалізацією  (відмиванням) доходів, одержаних
злочинним шляхом, та фінансуванням тероризму, відповідає взаємним
інтересам обох Сторін,
 
   ВВАЖАЮЧИ, що для досягнення цих цілей необхідно мати належні
правові умови,
 
   ДОМОВИЛИСЬ про таке:
 
               Стаття 1
 
   Сторони здійснюють  співробітництво,  в  тому   числі
інформаційний обмін, відповідно до положень цього Меморандуму,
діючи в межах своєї компетенції з дотриманням законодавства та
міжнародних зобов'язань своїх держав.
 
               Стаття 2
 
   Сторони здійснюють взаємодію, в тому числі обмін інформацією
на стадіях збору, обробки та аналізу, що знаходиться в їхньому
розпорядженні, про діяльність, відносно якої є підозри, що вона
пов'язана з  легалізацією  (відмиванням)  доходів,  одержаних
злочинним шляхом, та фінансуванням тероризму, а також інформацію
про фізичних та юридичних осіб, що беруть участь у здійсненні
такої діяльності.
 
   Обмін інформацією здійснюється з ініціативи чи за запитом
однієї з Сторін. Запит на отримання інформації повинен містити
його коротке обґрунтування.
 
               Стаття 3
 
   Iнформація, отримана відповідно до цього Меморандуму, може
бути використана в цілях виявлення та розслідування злочинів,
пов'язаних  з  легалізацією  (відмиванням) доходів, одержаних
злочинним шляхом, або фінансуванням тероризму, як  визначено
національним законодавством держав Сторін.
 
   Iнформація, отримана від запитуваної Сторони, не може бути
розголошена третім особам або використана в цілях, не передбачених
цим Меморандумом, без попереднього дозволу запитуваної Сторони.
 
               Стаття 4
 
   Iнформація, отримана  відповідно до цього Меморандуму, є
конфіденційною та на неї поширюється режим захисту, аналогічний
передбаченому  законодавством  держави запитуючої Сторони, що
одержує таку інформацію, для подібної інформації з національних
джерел.
 
               Стаття 5
 
   Сторони спільно визначають порядок співробітництва, в тому
числі обміну інформацією, у відповідності до законодавства своїх
держав, та проводять консультації з питань реалізації цього
Меморандуму.
 
               Стаття 6
 
   Співробітництво та  інформаційний  обмін  між  Сторонами
здійснюватимуться російською мовою.
 
               Стаття 7
 
   Сторони не  зобов'язані надавати запитувану інформацію у
випадку, якщо по фактах, які визначені у запиті, вже порушено
досудове або судове провадження у державі запитуваної Сторони.
 
   Сторони відмовляють у наданні інформації у випадку, якщо
надання інформації може завдати шкоди суверенітету, безпеці,
громадському порядку або іншим істотним національним інтересам чи
суперечити законодавству держави запитуваної Сторони.
 
               Стаття 8
 
   Зміни та доповнення до цього Меморандуму можуть вноситись у
будь-який час за взаємною згодою Сторін та оформляються окремими
протоколами, які є невід'ємною частиною цього Меморандуму.
 
   Усі спори щодо тлумачення та (або) застосування положень
цього  Меморандуму  вирішуватимуться  шляхом  переговорів між
Сторонами.
 
               Стаття 9
 
   Цей Меморандум укладається на невизначений термін та набуває
чинності з дати його підписання.
 
   Дія цього Меморандуму припиняється через шість місяців з дати
отримання однією із Сторін письмового повідомлення іншої Сторони
про її намір припинити дію цього Меморандуму.
 
   Вчинено 13 грудня 2006 року в м. Москва у двох примірниках,
кожний українською та російською мовами, при цьому всі тексти є
автентичними.
 
   У разі виникнення розбіжностей щодо тлумачення та (або)
застосування положень цього Меморандуму переважну силу матиме
текст російською мовою.
 
 За Державний комітет          За Департамент фінансового
 фінансового моніторингу        моніторингу Комітету
 України                державного контролю
                    Республіки Білорусь
 
 (підпис )                (підпис )
 
 С. Г. Гуржій              В. П. Ярошевський
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка