Законы Украины

Новости Партнеров
 

Меморандум про взаєморозуміння щодо співробітництва в сфері телекомунікацій і розвитку Всесвітньої інформаційної інфраструктури між Урядом України та Урядом Сполучених Штатів Америки


              Меморандум
       про взаєморозуміння щодо співробітництва
       в сфері  телекомунікацій і  розвитку
       Всесвітньої інформаційної інфраструктури
       між Урядом України та Урядом Сполучених
             Штатів Америки
 
 
 
   Дата підписання:    09.01.1995
   Дата набуття чинності: 09.01.1995
 
   Розвиваючи положення   Хартії   українсько-американського
партнерства, дружби і співробітництва ( 840_015 ), яка була
підписана 22 листопада 1994 року в м. Вашингтоні,
   визнаючи надзвичайно важливе значення створення в Україні
сучасної телекомунікаційної інфраструктури, яка необхідна для
успішного розвитку торгових та інвестиційних процесів між Україною
і Сполученими Штатами Америки, інтеграції України в світову
економіку,
   розуміючи, що Всесвітня інформаційна інфраструктура принесе
помітну користь обом державам завдяки  економічному  зросту,
розвитку  охорони  здоров'я,  освіти,  захисту  навколишнього
середовища і демократії, надасть можливість доступу до набутого
людством знання, буде сприяти його інтелектуальному і духовному
розвитку,
   відзначаючи існуючі   досягнення   в   двосторонньому
співробітництві в галузі телекомунікацій та взаємний інтерес і
наміри створити надійні основи його подальшого розвитку,
   Міністерство зв'язку України за Уряд України і Державний
Департамент,  Національна  Адміністрація  в галузі зв'язку і
інформації Департаменту Торгівлі, Федеральна Комісія Зв'язку за
Уряд Сполучених Штатів Америки (Учасники) досягли наступного
взаєморозуміння в організації свого співробітництва:
 
                I
 
   Керуючись принципами   рівності,   недискримінації   і
взаємовигоди, Учасники мають намір:
   сприяти співробітництву державних та  приватних  структур
(компаній), які зайняті в сфері телекомунікацій, на основах
відповідного національного законодавства, комерційних і ділових
міркувань та згідно з національними і міжнародними обов'язками;
   сприяти умовам  вільного  вибору  форм   економічного
співробітництва, включаючи спільне виробництво обладнання для
телекомунікацій, ліцензійні угоди, спільні підприємства та інші
форми  капіталовкладень,  які  здійснюються  згідно з діючим
законодавством кожної країни.
   Керуючись принципами  створення  Всесвітньої інформаційної
інфраструктури, а саме: впровадженням  приватних  інвестицій,
конкурентного ринку, гнучкої регулюючої системи, доступу без
дискримінації та універсального обслуговування, які були прийняті
Першою  Всесвітньою  конференцією  з розвитку телекомунікацій
Міжнародного  Союзу електрозв'язку  (Буенос-Айрес,  1994 рік),
враховуючи законодавство та національні інтереси обох Учасників, -
   Учасники мають намір:
   сприяти процесу розвитку мереж телекомунікацій між двома
країнами на основі відкритого доступу до сучасних технологій, їх
інтеграції до Всесвітньої мережі телекомунікацій, створюючи основу
для майбутньої Всесвітньої інформаційної інфраструкти.
 
                II
 
   Учасники погодилися розвивати співробітництво в наступних
областях у межах своєї компетенції:
   Учасники мають намір вживати всіх можливих заходів  для
сприяння і заохочення обміну послугами електрозв'язку між Україною
і Сполученими Штатами Америки, задоволення зростаючих потреб, у
сучасних послугах електрозв'язку, впроваджуючи ефективні методи і
політику; встановлення, розвиток та розрахунки за надані послуги
електрозв'язку є компетенцією операторів та окремих організацій
обох Учасників, які у разі необхідності будуть укладати окремі
угоди щодо співробітництва в сфері своєї діяльності,
   Учасники мають намір обмінюватися поглядами і досвідом щодо
перспектив національної політики в галузі зв'язку, забезпечуючи
інформацією про національне законодавство, яке регулює послуги
зв'язку,
   Учасники мають намір сприяти комерційній діяльності, проектам
та інвестиціям приватного сектору, які спрямовані на розвиток
телекомунікацій; вони мають намір досліджувати їх можливості в
рамках міжнародних інститутів,
   в інтересах подолання наявних технічних і  технологічних
відмінностей  в  галузі телекомунікацій Учасники мають намір
розвивати й зміцнювати співробітництво в питаннях стандартизації
та сертифікації обладнання,
   Учасники мають намір вживати всіх можливих заходів  для
тісного і взаємовигідного співробітництва в галузі використання і
координації  частотного  спектру;  будуть  проводити  взаємні
консультації, семінари, обмін спеціалістами та підготовку кадрів,
   Учасники мають намір використовувати всі наявні можливості
для проведення взаємних консультацій, обміну думками та досвідом
співробітництва з питань, що складають взаємний інтерес, у таких
міжнародних  організаціях  електрозв'язку як Міжнародний Союз
електрозв'язку (МСЕ), Міжнародна Організація супутникового зв'язку
(INTELSAT), Міжнародна Організація морського супутникового зв'язку
(INMARSAT) та інших, членами яких вони є,
   Учасники мають   намір   сприяти   науково-технічному
співробітництву. З цією метою вони будуть підтримувати контакти і
співробітництво   між  вченими,  спеціалістами,  науковими
організаціями обох держав для вирішення науково-технічних проблем
та  реалій  спільних  проектів  і,  насамперед,  в  галузі
волоконно-оптичного та супутникового зв'язку,
   Учасники мають намір заохочувати проекти, які спрямовані на
розвиток та виробництво телекомунікаційного обладнання для мереж
загального користування, в рамках програм Уряду України та Уряду
Сполучених Штатів Америки по наданню допомоги і конверсії воєнної
промисловості,
   Учасники мають намір використовувати відповідно до своїх
можливостей і потреб існуючі в країнах наукові установи та учбові
заклади в галузі електрозв'язку для розвитку співробітництва в
питаннях  навчання та удосконалення кваліфікації спеціалістів
телекомунікацій, а також в організації міжрегіонального центру
підготовки спеціалістів з питань нових технологій в галузі зв'язку
та інформатики в Україні.
 
                III
 
   Спільна діяльність, яка буде проводитись в межах  цього
Меморандуму, цілком залежатиме від визначених джерел фінансування,
існуючих  Програм  і  Проектів  допомоги.  Вона  також
підпорядковуватиметься законодавству та статутам Учасників.
   Кожний Учасник буде відповідати за витрати на свою участь в
Проектах і діяльності, які обговорюються в цьому Меморандумі, за
винятком випадків, про які є додаткова домовленість.
 
                IV
 
   Рамки співробітництва в межах обумовленої цим Меморандумом
сфери можуть розширюватися за взаємною згодою.
 
                V
 
   Електрозв'язок між  Україною  і Сполученими Штатами буде
здійснюватися на основі існуючих угод, адміністративних положень
та рекомендацій Міжнародного Союзу електрозв'язку, а також на
основі окремо укладених додаткових угод.
 
                VI
 
   Цей Меморандум не передбачає створення ніяких зобов'язань до
міжнародного права.
 
                VII
 
   При взаємному листуванні Учасники за домовленістю будуть
використовувати українську та англійську мову.
 
                VIII
 
   Меморандум набуває чинності з дати  його  підписання  і
укладається на невизначений термін. Співробітництво, про яке
Учасники домовляються в цьому Меморандумі, може бути завершено,
якщо один із Учасників повідомить іншого Учасника про своє рішення
у письмовій формі за 90 днів.
 
   Вчинено  у місті Вашингтоні 9 січня 1995 року у двох
примірниках, кожний українською та англійською мовами, при цьому
обидва тексти є автентичними.
 
 За Уряд України         За Уряд Сполучених Штатів Америки
 
 (підпис)                    (підпис)
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка