Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про заснування премії імені Марії Приймаченко в галузі народного мистецтва

       МIНIСТЕРСТВО КУЛЬТУРИ I ТУРИЗМУ УКРАЇНИ
 
              Н А К А З
 
             03.12.2007 N 74
 
                   Зареєстровано в Міністерстві
                   юстиції України
                   14 грудня 2007 р.
                   за N 1373/14640
 
 
           Про заснування премії
           імені Марії Приймаченко
          в галузі народного мистецтва
 
 
   Відповідно до Положення про Міністерство культури і туризму
України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від
08.11.2006 N 1566 ( 1566-2006-п ), на виконання Державної програми
збереження, відродження і розвитку народних художніх промислів на
період до 2010 року, затвердженої постановою Кабінету Міністрів
України від 23.05.2007 N 768 ( 768-2007-п ), Н А К А З У Ю:
 
   1. Заснувати премію імені Марії  Приймаченко  в  галузі
народного мистецтва з 2008 до 2010 роки.
 
   2. Затвердити Положення про премію імені Марії Приймаченко в
галузі народного мистецтва (додається).
 
   3. Контроль за виконанням наказу покласти на в.о. першого
заступника Міністра В.П.Стасевича.
 
 Міністр                       Ю.П.Богуцький
 
 ПОГОДЖЕНО:
 
 Голова Національної
 спілки майстрів
 народного мистецтва України             Є.I.Шевченко
 
 
                   ЗАТВЕРДЖЕНО
                   Наказ Міністерства культури
                   і туризму України
                   03.12.2007 N 74
 
                   Зареєстровано в Міністерстві
                   юстиції України
                   14 грудня 2007 р.
                   за N 1373/14640
 
 
              ПОЛОЖЕННЯ
        про премію імені Марії Приймаченко
          в галузі народного мистецтва
 
 
   1. Премія імені Марії Приймаченко (далі - Премія) є найвищою
творчою відзнакою в галузі народного мистецтва України.
 
   2. Премією  відзначаються високопрофесійні твори майстрів
народного мистецтва, що є найвизначнішими набутками українського
народу, збагачують його історичну пам'ять, національну свідомість
та самобутність. Твори мають виставлятися на виставках протягом
останніх трьох років, але не пізніше як за три місяці до їх
висунення  на   здобуття Премії, мати позитивні рецензії   у
мистецтвознавчій  літературі  та  відгуки  у засобах масової
інформації.
 
   3. Премія присуджується в останню декаду грудня протягом 2008
- 2010 років у розмірі п'ять тисяч гривень. Виплата Премії
передбачена Державною програмою збереження, відродження і розвитку
народних художніх промислів на період до 2010 року, затвердженою
постановою Кабінету Міністрів України  від  23.05.2007 N 768
( 768-2007-п ), та здійснюватиметься за рахунок коштів Державного
бюджету України.
   Для присудження премії імені Марії Приймаченко створюється
організаційний комітет конкурсу (далі - Оргкомітет).
 
   4. Пропозиції щодо претендентів на здобуття Премії подаються
Міністерством культури Автономної Республіки Крим, обласними,
Київською та Севастопольською міськими управліннями культури,
Національною спілкою майстрів  народного  мистецтва  України,
музеями, культурно-мистецькими громадськими об'єднаннями.
 
   5. На здобуття Премії подаються:
   - клопотання про присудження Премії;
   - завірений протокол засідання закладу або установи культури,
на якому було прийняте рішення про висунення твору (циклу творів)
на здобуття Премії;
   - репродукції твору (циклу творів) у вигляді фотографій,
слайдів, CD (дисків);
   - рецензії на творчість майстра та його твір (цикл творів),
висунутий   на   здобуття  Премії, із  зазначенням  часу
створення та виставлення на показ твору;
   - ксерокопії  відгуків  у мистецтвознавчій літературі та
засобах масової інформації;
   - копії паспорта та ідентифікаційний номер автора.
 
   6. Творчі колективи, висунуті на здобуття Премії, не можуть
становити більше трьох осіб. Не допускається  включення  до
колективу  претендентів осіб, які виконували адміністративні,
організаційні чи консультативні функції.
   Самовисунення на Премію, а також одночасне висунення одного і
того ж твору на Премію та інші премії не допускається.
   Документи надсилаються до Оргкомітету за адресою: 01030,
м. Київ, вул. Франка, 19, Міністерство культури і туризму України.
   Оргкомітет приймає твори на здобуття Премії з 1 вересня до 1
листопада поточного року.
 
   7. Днем висунення твору (циклу творів) на здобуття Премії
вважається день подання документів, зазначених у пункті 5 цього
Положення.
 
   8. Оргкомітет розглядає подані документи, зазначені у пункті
5 цього Положення, проводить конкурсний відбір творів претендентів
на здобуття Премії, визначає та нагороджує лауреатів Премії.
Оргкомітет створюється у складі із десяти осіб, у тому числі
секретар, який бере участь у засіданнях Оргкомітету без права
голосу.
   Склад Оргкомітету формується з представників Міністерства
культури і туризму України, Національної спілки майстрів народного
мистецтва України, провідних діячів мистецтва.
   Оргкомітет очолює голова - заступник Міністра культури і
туризму України (далі - МКТ).
   Персональний склад Оргкомітету затверджується наказом МКТ.
   Основною формою роботи Оргкомітету є засідання.
   Засідання Оргкомітету веде голова або за його дорученням один
з двох заступників.
   Оргкомітет діє на громадських засадах.
   Засідання Оргкомітету є правочинним, якщо на ньому присутні
не менш як дві третини його складу.
   Рішення Оргкомітету про рекомендацію щодо присудження Премії
приймається  відкритим голосуванням простою більшістю голосів
присутніх членів Оргкомітету. У разі, якщо при  голосуванні
результати  розподілилися  порівну,  то голос головуючого на
засіданні Оргкомітету є вирішальним.
 
   9. Організаційне забезпечення роботи Оргкомітету, у тому
числі приймання та опрацювання документів, зазначених у пункті 5
цього Положення, здійснює секретар Оргкомітету.
 
   10. Про присудження Премії приймається  спільне  рішення
колегії Міністерства культури і туризму України та секретаріату
Національної спілки майстрів народного мистецтва України.
 
   11. Особам, удостоєним Премії, присвоюється звання лауреатів
премії імені Марії Приймаченко і вручаються диплом, нагрудний знак
та грошова винагорода.
 
   12. У разі, якщо Премія присуджена творчому колективу, кожен
лауреат отримує диплом, нагрудний знак, а грошова винагорода
ділиться між ними порівну.
 
   13. Диплом та нагрудний знак Премії лауреатам вручаються в
урочистій обстановці Міністром культури і туризму України або за
його дорученням одним із заступників Міністра в останню декаду
грудня.
 
   14. Виплата Премії здійснюється відповідно до наказу МКТ на
підставі протоколу Оргкомітету та спільного рішення колегії МКТ та
Національної спілки майстрів народного мистецтва України.
 
   15. У грудні місяці кожного року МКТ та Національна спілка
майстрів народного мистецтва України організовують виставку творів
лауреатів Премії.
 
   16. Премія може бути присвоєна посмертно.
 
 Директор Департаменту
 мистецтва і регіональної політики         В.Й.Бачинський
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка