Законы Украины

Новости Партнеров
 

Рішення про проект Угоди про обмін правовою інформацією

               Рішення
        про проект Угоди про обмін правовою
              інформацією
 
 
   Дата підписання Україною:     09.09.1994
   Дата набуття чинності для України: 09.09.1994
 
   Рада глав урядів Співдружності Незалежних Держав
 
   вирішила:
 
   схвалити проект Угоди про обмін правовою інформацією і внести
його на розгляд Ради глав держав Співдружності Незалежних Держав.
 
   Вчинено в місті Москві 9 вересня 1994 року в одному дійсному
примірнику російською мовою. Дійсний примірник зберігається в
Архіві Уряду Республіки Білорусь, що направить кожній державі, що
підписала це Рішення, його засвідчену копію.
 
 За Уряд                  За Уряд
 Азербайджанської Республіки        Республіки Молдова
 
   (підпис)                  (підпис)
 
 За Уряд                  За Уряд
 Республіки Білорусь            Російської Федерації
 
   (підпис)                  (підпис)
 
 За Уряд                  За Уряд
 Республіки Вірменія            Республіки Таджикистан
 
   (підпис)                  (підпис)
 
 За Уряд                  За Уряд
 Республіки Грузія             Туркменистану
 
   (підпис)                  (підпис)
 
 За Уряд                  За Уряд
 Республіки Казахстан            Республіки Узбекистан
 
   (підпис)                  (підпис)
 
 За Уряд                  За Уряд
 Киргизької Республіки           України
 
   (підпис)                  (підпис)
 
 
   Проект
 
               Угода
         про обмін правовою інформацією
 
 
   Держави - учасниці даної Угоди (далі - Сторони),
 
   ґрунтуючись на Угоді про інформаційне забезпечення виконання
багатосторонніх угод від 24 вересня 1993 року ( 997_023 ),
 
   а також
 
   Угоді про обмін економічною інформацією від 26 червня 1992
року ( 997_598 ),
 
   Угоді про обмін інформацією в галузі зовнішньоекономічної
діяльності від  24  вересня 1993 року ( 997_042 ) й інших
документах, прийнятих у рамках Співдружності,
 
   погодилися про нижченаведене:
 
               Стаття 1
 
   З метою ефективного виконання багатосторонніх і двосторонніх
угод між державами - учасницями Співдружності, створення єдиного
інформаційного простору і розвитку співробітництва в правовій
сфері Сторони погодилися здійснювати обмін правовою інформацією в
рамках Тематичного переліку нормативно-правових актів (відкритих
до публікації), що належать міждержавному обміну (додається).
 
               Стаття 2
 
   Сторони, використовуючи  власні  національні  інформаційні
ресурси, організують еталонні бази даних правових актів вищих
органів законодавчої і виконавчої влади держави.
 
   Сторони домовилися, що Виконавчий Секретаріат Співдружності
Незалежних Держав організує інтегровану базу даних багатосторонніх
угод держав - учасниць Співдружності, рішень Ради глав держав,
Ради  глав  урядів,  Координаційно-консультативного  Комітету
Співдружності і на її підставі надає інформацію для обміну.
 
               Стаття 3
 
   Сторони, здійснюючи погоджені заходи для створення єдиної
розподіленої системи обміну правовою інформацією,  відповідно
визначають:
 
   повноважний орган  (міністерство, комітет, відомство), що
здійснює координацію робіт зі створення національних банків даних,
використовуваних для міждержавного обміну правовою інформацією;
 
   перелік суб'єктів - користувачів інформацією;
 
   правовий режим інформації - нормативно встановлені правила,
що визначають ступінь  відкритості,  порядок  документування,
доступу, збереження, поширення і захисту інформації.
 
               Стаття 4
 
   Сторони забезпечують взаємний доступ і доступ Виконавчого
Секретаріату,  Міжпарламентської  Асамблеї  й  інших  органів
Співдружності Незалежних Держав до національних ресурсів правової
інформації, визначеної для спільного використання (банкам даних),
підтримують  їх в актуальному (контрольному) стані і несуть
відповідальність за повноту, точність, вірогідність і своєчасність
надання інформаційних даних і послуг.
 
               Стаття 5
 
   Сторони за  взаємною  домовленістю  обмінюються  правовою
інформацією шляхом електронної передачі документів - "кожний з
кожним" і "кожний із усіма" робочою мовою Співдружності Незалежних
Держав,  дотримуючись  встановлених  міжнародними  стандартами
способів комутації повідомлень і пакетів для відкритих систем, або
надають суб'єктові-користувачеві необхідну інформацію на паперових
носіях.
 
               Стаття 6
 
   Сторони вважають за необхідне здійснювати обмін правовою
інформацією:
 
   на основі Концепції міждержавної підсистеми обміну правовою
інформацією;
 
   з веденням єдиного класифікатора галузей законодавства;
 
   з використанням діючих інформаційно-комунікаційних ресурсів
систем Сторін, а також знов створюваних систем конфіденційного
зв'язку.
 
               Стаття 7
 
   Iнформація банків даних може використовуватися поза системою
тільки з дозволу Сторін, власністю яких вона є.
 
               Стаття 8
 
   Угода відкрита для приєднання будь-якої держави, зацікавленої
в обміні правовою інформацією, за згодою всіх Сторін.
 
               Стаття 9
 
   Кожна Сторона може вийти з даної Угоди, направивши відповідне
письмове повідомлення державі-депозитарію.
 
   Дія Угоди для такої  Сторони  припиняється після закінчення
12 місяців із дня одержання депозитарієм повідомлення.
 
              Стаття 10
 
   Дана Угода набуває чинності з моменту її підписання.
 
   Вчинено в місті Москві 1994 року в одному дійсному примірнику
російською мовою. Дійсний примірник зберігається в Архіві Уряду
Республіки Білорусь, що направить кожній державі, що підписала
дану Угоду, її засвідчені копії.
 
 За Уряд                  За Уряд
 Азербайджанської Республіки        Республіки Молдова
 
 За Уряд                  За Уряд
 Республіки Білорусь            Російської Федерації
 
 За Уряд                  За Уряд
 Республіки Вірменія            Республіки Таджикистан
 
 За Уряд                  За Уряд
 Республіки Грузія             Туркменистану
 
 За Уряд                  За Уряд
 Республіки Казахстан            Республіки Узбекистан
 
 За Уряд                  За Уряд
 Киргизької Республіки           України
 
 
  Проект
 
                   Додаток
                   до Угоди про обмін правовою
                   інформацією
                   від 21 жовтня 1994 року
 
            Тематичний перелік
       нормативно-правових актів, що підлягають
           міждержавному обмінові
 
   1. Основи державного ладу.
 
   2. Цивільне право.
 
   3. Шлюб і сім'я.
 
   4. Цивільно-процесуальне законодавство.
 
   5. Арбітражний процес.
 
   6. Працевлаштування і зайнятість населення.
 
   7. Праця.
 
   8. Соціальне страхування і соціальне забезпечення.
 
   9. Фінанси і кредит.
 
   10. Народне господарство (у цілому).
 
   11. Підприємства і підприємницька діяльність.
 
   12. Промисловість.
 
   13. Капітальне будівництво і капітальний ремонт.
 
   14. Містобудування й архітектурні комплекси.
 
   15. Сільське господарство й агропромислові комплекси.
 
   16. Торгівля.
 
   17. Житлово-комунальне господарство і побутове обслуговування
населення.
 
   18. Транспорт і зв'язок.
 
   19. Освіта.
 
   20. Наука.
 
   21. Культура.
 
   22. Охорона здоров'я громадян.
 
   23. Фізичне виховання населення.
 
   24. Охорона навколишнього природного середовища і раціональне
використання природних ресурсів (у цілому).
 
   25. Законодавство про землю.
 
   26. Законодавство про надра.
 
   27. Охорона і використання лісів.
 
   28. Охорона і використання вод.
 
   29. Охорона і використання тваринного світу.
 
   30. Охорона атмосферного повітря.
 
   31. Геодезія і картографія.
 
   32. Гідрометеорологія.
 
   33. Державна служба.
 
   34. Оборона.
 
   35. Державна безпека.
 
   36. Митна справа.
 
   37. Охорона суспільного порядку.
 
   38. Суд. Юстиція. Прокуратура.
 
   39. Кримінальне законодавство.
 
   40. Кримінально-процесуальне законодавство.
 
   41. Кримінально-виконавче законодавство.
 
   42. Адміністративна відповідальність.
 
   43. Зовнішня політика і міжнародні відносини.
 
   44. Міжнародне приватне право і процес. Зовнішньоекономічні
відносини.
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка