Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про затвердження Методичних рекомендацій щодо складання розпорядчого документа про облікову політику підприємства

       МIНIСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛIТИКИ УКРАЇНИ
 
              Н А К А З
 
            17.12.2007 N 921
 
 
       Про затвердження Методичних рекомендацій
       щодо складання розпорядчого документа
        про облікову політику підприємства
 
 
   Відповідно до вимог Положення (стандарту) бухгалтерського
обліку 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності", затвердженого
наказом Міністерства фінансів України від  31.03.1999  N  87
( z0391-99 ), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України
21.06.1999 за N 391/3684, та Положення про порядок бухгалтерського
обліку  окремих  активів  та  операцій  і  Змін  до деяких
нормативно-правових актів  Міністерства  фінансів  України  з
бухгалтерського  обліку  ( z1364-06 ), затвердженого наказом
Міністерства фінансів України від 19.12.2006 N 1213 ( z1363-06 ),
зареєстрованого в  Міністерстві юстиції України 26.12.2006 за
N 1363/13237 Н А К А З У Ю:
 
   1. Затвердити  Методичні  рекомендації  щодо  складання
розпорядчого документа про облікову політику підприємства, що
додаються.
 
   2. Рекомендувати керівникам державних підприємств, установ та
організацій, що належать до сфери управління Мінагрополітики, при
складанні  розпорядчих  документів  про  облікову  політику
використовувати Методичні рекомендації щодо складання розпорядчого
документа про облікову політику підприємства.
 
   3. Управлінню бухгалтерського обліку, звітності та ревізійної
роботи (Гаврилюк В.М.) забезпечити опублікування наказу на сайті
міністерства і довести Методичні рекомендації щодо складання
розпорядчого документа про облікову політику підприємства до
державних  підприємств та інших суб'єктів господарювання, що
належать до сфери управління Мінагрополітики.
 
   4. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника
Міністра Лузана Ю.Я.
 
 Міністр                        Ю.Ф.Мельник
 
 
                   ЗАТВЕРДЖЕНО
                   Наказ Мінагрополітики
                   України
                   17.12.2007 N 921
 
 
           МЕТОДИЧНI РЕКОМЕНДАЦIЇ
       щодо складання розпорядчого документа
        про облікову політику підприємства
 
 
           1. Загальні положення
 
   Методичні рекомендації щодо складання розпорядчого документа
про облікову політику підприємства (далі - Методичні рекомендації)
розроблені відповідно до вимог:
   Закону України "Про бухгалтерський  облік  та  фінансову
звітність в Україні" ( 996-14 ) (зі змінами) (далі - Закон);
   Положення про  документальне  забезпечення  записів  у
бухгалтерському  обліку,  затвердженого  наказом  Міністерства
фінансів України від 24.05.1995 N 88 ( z0168-95 ), зареєстрованого
в Міністерстві юстиції України 05.06.1995 за N 168/704, (далі -
Положення);
   Положення про порядок бухгалтерського обліку окремих активів
та операцій  підприємств  державного,  комунального  секторів
економіки  і господарських організацій, які володіють та/або
користуються  об'єктами  державної,  комунальної  власності,
затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 19.12.2006
N 1213 ( z1363-06 ), зареєстрованого в Міністерстві юстиції
України 26.12.2006 за N 1363/13237;
   Плану рахунків бухгалтерського обліку активів,  капіталу,
зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій,
затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 30.11.1999
N 291 ( z0892-99 ), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України
21.12.1999 за N 892/4185;
   Спрощеного Плану рахунків бухгалтерського обліку активів,
капіталу, зобов'язань і господарських операцій суб'єктів малого
підприємництва,  затвердженого  наказом  Міністерства фінансів
України від 19.04.2001 N 186 ( z0389-01 ), зареєстрованого в
Міністерстві юстиції України 05.05.2001 за N 389/5580;
   Методичних рекомендацій щодо суттєвості у бухгалтерському
обліку  і звітності (лист Міністерства фінансів України від
29.07.2003 N 04230-04108 ( v4108201-03 );
   Методичних рекомендацій з бухгалтерського обліку біологічних
активів, затверджених наказом Міністерства фінансів України від
29.12.2006 N 1315 ( v1315201-06 );
   Положень (стандартів) бухгалтерського обліку (далі - П(С)БО):
   П(С)БО 1  "Загальні  вимоги  до  фінансової  звітності",
затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 31.03.1999
N 87 ( z0391-99 ), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України
21.06.1999 за N 391/3684 (далі - П(С)БО 1);
   П(С)БО 2  "Баланс"  ( z0396-99 ), затвердженого наказом
Міністерства фінансів України від 31.03.1999 N 87 ( z0391-99 ),
зареєстрованого в  Міністерстві юстиції України 21.06.1999 за
N 396/3689 (далі - П(С)БО 2);
   П(С)БО 5  "Звіт  про  власний  капітал"  ( z0399-99 ),
затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 31.03.1999
N 87 ( z0391-99 ), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України
21.06.1999 за N 399/3692 (далі - П(С)БО 5);
   П(С)БО 6 "Виправлення помилок і зміни у фінансових звітах",
затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 28.05.1999
N 137 ( z0392-99 ), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України
21.06.1999 за N 392/3685 (далі - П(С)БО 6);
   П(С)БО 7 "Основні засоби", затвердженого наказом Міністерства
фінансів України від 27.04.2000 N 92 ( z0288-00 ), зареєстрованого
в Міністерстві юстиції України 18.05.2000 за N 288/4509 (далі -
П(С)БО 7);
   П(С)БО 8  "Нематеріальні  активи",  затвердженого наказом
Міністерства фінансів України від 18.10.1999 N 242 ( z0750-99 ),
зареєстрованого в  Міністерстві юстиції України 02.11.1999 за
N 750/4043 (далі - П(С)БО 8);
   П(С)БО 9  "Запаси",  затвердженого  наказом  Міністерства
фінансів України  від  20.10.1999  N  246  (  z0751-99  ),
зареєстрованого в  Міністерстві юстиції України 02.11.1999 за
N 751/4044 (далі - П(С)БО 9);
   П(С)БО 10 "Дебіторська заборгованість", затвердженого наказом
Міністерства фінансів України від 08.10.1999 N 237 ( z0725-99 ),
зареєстрованого в  Міністерстві юстиції України 25.10.1999 за
N 725/4018 (далі - П(С)БО 10);
   П(С)БО 11 "Зобов'язання", затвердженого наказом Міністерства
фінансів України від 31.01.2000 N 20 ( z0085-00 ), зареєстрованого
в Міністерстві юстиції України 11.02.2000 за N 85/4306 (далі -
П(С)БО 11);
   П(С)БО 14  "Оренда",  затвердженого  наказом Міністерства
фінансів України  від  28.07.2000  N  181  (  z0487-00  ),
зареєстрованого в  Міністерстві юстиції України 10.08.2000 за
N 487/4708 (далі - П(С)БО 14);
   П(С)БО 15  "Дохід",  затвердженого  наказом  Міністерства
фінансів України  від  29.11.1999  N  290  (  z0860-99  ),
зареєстрованого в  Міністерстві юстиції України 14.12.1999 за
N 860/4153 (далі - П(С)БО 15);
   П(С)БО 16  "Витрати",  затвердженого наказом Міністерства
фінансів України  від  31.12.1999  N  318  (  z0027-00  ),
зареєстрованого в  Міністерстві юстиції України 19.01.2000 за
N 27/4248 (далі - П(С)БО 16);
   П(С)БО 17  "Податок  на прибуток", затвердженого наказом
Міністерства фінансів України від 28.12.2000 N 353 ( z0047-01 ),
зареєстрованого в  Міністерстві юстиції України 20.01.2001 за
N 47/5238 (далі - П(С)БО 17);
   П(С)БО 18  "Будівельні  контракти", затвердженого наказом
Міністерства фінансів України від 28.04.2001 N 205 ( z0433-01 ),
зареєстрованого в  Міністерстві юстиції України 21.05.2001 за
N 433/5624 (далі - П(С)БО 18);
   П(С)БО 24  "Прибуток  на  акцію",  затвердженого наказом
Міністерства фінансів України від 16.07.2001 N 344 ( z0647-01 ),
зареєстрованого в  Міністерстві юстиції України 30.07.2001 за
N 647/5838 (далі - П(С)БО 24);
   П(С)БО 25 "Фінансовий звіт суб'єкта малого підприємництва",
затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 25.02.2000
N 39 ( z0161-00 ), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України
15.03.2000 за N 161/4382 (далі - П(С)БО 25);
   П(С)БО 29 "Фінансова звітність за сегментами", затвердженого
наказом Міністерства фінансів України від 19.05.2005  N  412
( z0621-05 ), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України
03.06.2005 за N 621/10901 (далі - П(С)БО 29);
   П(С)БО 30  "Біологічні  активи",  затвердженого  наказом
Міністерства фінансів України від 18.11.2005 N 790 ( z1456-05 ),
зареєстрованого в  Міністерстві юстиції України 05.12.2005 за
N 1456/11736 (далі - П(С)БО 30);
   П(С)БО 31  "Фінансові  витрати",  затвердженого  наказом
Міністерства фінансів України від 28.04.2006 N 415 ( z0610-06 ),
зареєстрованого в  Міністерстві юстиції України 26.05.2006 за
N 610/12484 (далі - П(С)БО 31).
 
        2. Порядок складання та погодження
           розпорядчого документа
 
   За формою  розпорядчий  документ  про  облікову політику
рекомендується оформлювати у вигляді наказу керівника державного
підприємства та інших суб'єктів господарювання, що належать до
сфери управління Мінагрополітики.
   Проект наказу складає головний бухгалтер та подає його на
затвердження керівнику підприємства.
   Розпорядчий документ про облікову політику та зміни до нього
наводяться у примітках до річної фінансової звітності (додатком)
та подаються на погодження разом із річною фінансовою звітністю.
 
      3. Обов'язкові елементи облікової політики
 
   3.1. Поріг суттєвості щодо окремих об'єктів обліку. Для
визначення суттєвості окремих операцій об'єктів  обліку,  що
відносяться  до  активів,  зобов'язань  і  власного капіталу
підприємства, за орієнтований  поріг  суттєвості  приймається
величина у 5 відсотків від підсумку відповідно всіх активів, всіх
зобов'язань і власного капіталу.
   Для визначення суттєвості окремих видів доходів і витрат
орієнтованим порогом суттєвості рекомендується  величина,  що
дорівнює 2 відсоткам чистого прибутку (збитку) підприємства.
   Порогом суттєвості з метою відображення  переоцінки  або
зменшення корисності об'єктів обліку може прийматися величина, що
дорівнює 1 відсотку чистого прибутку (збитку) підприємства, або
величина,  що  дорівнює 10-відсотковому відхиленню залишкової
вартості об'єктів обліку від їх справедливої вартості.
 
   3.2 Облік  необоротних  активів.  До  основних  засобів
рекомендується відносити матеріальні активи, очікуваний термін
корисного використання яких складає більше 1 року та вартість
якого (без ПДВ) більша 1 000 грн. за одиницю.
   Нараховувати амортизацію та визначати ліквідаційну вартість
по основних засобах рекомендується таким чином:
 
------------------------------------------------------------------
¦ N ¦ Найменування ¦  Термін   ¦  Метод   ¦ Ліквідаційна ¦
¦з/п¦  об'єкта  ¦  корисного  ¦ нарахування ¦вартість, грн.¦
¦  ¦ необоротних ¦ використання ¦ амортизації ¦       ¦
¦  ¦  активів  ¦(експлуатації),¦       ¦       ¦
¦  ¦       ¦   років   ¦       ¦       ¦
¦---+--------------+---------------+--------------+--------------¦
¦ 1 ¦   2    ¦    3    ¦   4    ¦   5    ¦
¦----------------------------------------------------------------¦
¦1. Основні засоби                        ¦
¦----------------------------------------------------------------¦
¦  ¦       ¦        ¦       ¦       ¦
------------------------------------------------------------------
 
   Нарахування амортизаційних відрахувань по основних засобах
рекомендується здійснювати двома методами:
   за податковим методом здійснюється відповідно до норм та
методів, передбачених статтею 8 Закону України "Про оподаткування
прибутку підприємств" ( 334/94-ВР );
   за прямолінійним методом відповідно до пункту 29 П(С)БО 7
( z0288-00 ).
   При застосуванні  прямолінійного  методу,  річна  сума
амортизації визначається діленням вартості, яка амортизується, на
строк корисного використання об'єкта основних засобів. Місячна
сума амортизації визначається діленням річної суми амортизації
на 12.
   Переоцінку об'єктів основних засобів здійснювати, у випадках
якщо залишкова вартість такого об'єкту істотно відрізняється від
його справедливої  вартості  на  дату балансу (відповідно до
пункту 16 П(С)БО 7 ( z0288-00 ).  Рекомендується  проводити
переоцінку основних засобів, якщо їх залишкова вартість більш ніж
на 10 відсотків відрізняється від справедливої вартості на дату
балансу.
   Витрати, пов'язані  із  поліпшенням   стану   об'єкта
(модернізація, модифікація, добудова, реконструкція тощо), які
призведуть до зростання майбутніх економічних вигод, очікуваних
від  використання об'єкта, відносити на збільшення первісної
вартості основних засобів після їх введення в  експлуатацію
(відповідно до пункту 14 П(С)БО 7 ( z0288-00 ).
   Витрати, що виконані з метою підтримання об'єкта у робочому
стані та одержання первісно визначеної суми майбутніх економічних
вигод від його використання, включати до складу витрат (відповідно
до пункту 15 П(С)БО 7 ( z0288-00 ).
   До складу  малоцінних  необоротних  матеріальних  активів
рекомендується  відносити матеріальні активи, строк корисного
використання (експлуатації) яких більше 1 року та вартість (без
ПДВ) менше 1 000 грн. за одиницю (відповідно до пункту 5 П(С)БО 7
( z0288-00 ).
   Відповідно до пункту 27 П(С)БО 7 ( z0288-00 ), амортизацію по
малоцінних необоротних матеріальних активах і бібліотечних фондах
нараховувати одним з двох варіантів:
   - нараховувати у першому місяці використання об'єкта  в
розмірі 50%  його вартості, яка амортизується, та решта 50%
вартості, яка амортизується, у місяці їх вилучення з активів
(списання з балансу) внаслідок невідповідності критеріям визнання
активом;
   - нараховувати в першому місяці використання об'єкта 100%
його вартості (по об'єктах вартість яких (без ПДВ) менше 50 грн.).
Здійснювати обов'язкове ведення кількісного обліку малоцінних
необоротних  матеріальних  активів  у  розрізі  матеріально
відповідальних осіб до моменту їх повної ліквідації (списання з
балансу).
   Нараховувати амортизацію та визначати ліквідаційну вартість
малоцінних необоротних матеріальних активів таким чином:
 
------------------------------------------------------------------
¦ N ¦ Найменування ¦  Термін   ¦  Метод   ¦ Ліквідаційна ¦
¦з/п¦  об'єкта  ¦  корисного  ¦ нарахування ¦вартість, грн.¦
¦  ¦ необоротних ¦ використання ¦ амортизації ¦       ¦
¦  ¦  активів  ¦(експлуатації),¦       ¦       ¦
¦  ¦       ¦   років   ¦       ¦       ¦
¦---+--------------+---------------+--------------+--------------¦
¦ 1 ¦   2    ¦    3    ¦   4    ¦   5    ¦
¦----------------------------------------------------------------¦
¦2. Малоцінні необоротні матеріальні активи           ¦
¦----------------------------------------------------------------¦
¦  ¦       ¦Більше 1 року ¦       ¦       ¦
------------------------------------------------------------------
 
   На облік у складі нематеріальних активів брати: придбані
права  на володіння, користування та розпорядження об'єктами
нематеріальних активів, після відчуження їх (прав) від колишніх
власників та визначення його вартості.
   Програмне забезпечення (комп'ютерні програми) обліковувати на
субрахунку 125 "Авторське право та суміжні з ним права".
   Первісну вартість об'єкта нематеріального активу визначати
відповідно до П(С)БО 8 ( z0750-99 ) "Нематеріальні активи".
 
------------------------------------------------------------------
¦ N ¦ Найменування ¦  Термін   ¦  Метод   ¦ Ліквідаційна ¦
¦з/п¦  об'єкта  ¦  корисного  ¦ нарахування ¦вартість, грн.¦
¦  ¦ необоротних ¦ використання ¦ амортизації ¦       ¦
¦  ¦  активів  ¦(експлуатації),¦       ¦       ¦
¦  ¦       ¦   років   ¦       ¦       ¦
¦---+--------------+---------------+--------------+--------------¦
¦ 1 ¦   2    ¦    3    ¦   4    ¦   5    ¦
¦----------------------------------------------------------------¦
¦3. Нематеріальні активи                     ¦
¦----------------------------------------------------------------¦
¦  ¦       ¦        ¦       ¦       ¦
------------------------------------------------------------------
 
   Терміни корисного  використання  основних  засобів  та
нематеріальних активів встановлюються на  підставі  технічних
паспортів та іншої документації на засіданні постійно діючої
виробничої комісії, склад якої рекомендується викласти у додатку
до розпорядчого документа про облікову політику підприємства.
   Рекомендований термін корисного використання нематеріальних
активів не повинен перевищувати 20 років.
 
   3.3. Облік  запасів.  Методологічні  засади формування у
бухгалтерському обліку інформації про запаси і розкриття її у
фінансовій звітності регламентується П(С)БО 9 ( z0751-99 ).
   Відповідно до пункту 16 П(С)БО 9 ( z0751-99 ) оцінка при
вибутті запасів здійснюється за одним з таких методів:
   - ідентифікованої собівартості відповідної одиниці запасів;
   - середньозваженої собівартості;
   - собівартості перших за часом надходження запасів (ФIФО);
   - нормативних затрат;
   - ціни продажу.
   Оцінку вибуття запасів рекомендується проводити за методом
середньозваженої собівартості.
   Оцінка за  середньозваженою собівартістю проводиться щодо
кожної одиниці запасів діленням сумарної вартості залишку таких
запасів на початок звітного місяця і вартості одержаних у звітному
місяці запасів на сумарну кількість запасів на початок звітного
місяця і одержаних у звітному місяці запасів.
   Визначення середньозваженої собівартості  одиниці  запасів
рекомендується здійснювати щомісячно.
   Транспортно-заготівельні витрати, пов'язані  з  придбанням
запасів, рекомендується відносити на вартість тих запасів, у
зв'язку з придбанням яких ці витрати понесені.
   Якщо транспортно-заготівельні  витрати  відображають  на
окремому субрахунку, то їх сума щомісяця розподіляється між сумою
залишку запасів на кінець звітного місяця та сумою запасів, що
вибули за звітний місяць.
   Для визначення суми транспортно-заготівельних витрат, яка
відноситься на запаси, що вибули, необхідно розрахувати середній
відсоток транспортно-заготівельних витрат за формулою:
 
                ТЗВ пм + ТЗВ м
       ТЗВ (відсоток) = ---------------- x 100,
                 З пм + З м
 
   де ТЗВ    (відсоток)    -    середній    відсоток
транспортно-заготівельних витрат;
   ТЗВ пм - сума залишку транспортно-заготівельних витрат на
початок звітного місяця;
   ТЗВ м - сума транспортно-заготівельних витрат за звітний
місяць;
   З нм - сума залишку запасів на початок місяця;
   З м - сума запасів, що надійшли за звітний місяць.
 
   Сума транспортно-заготівельних витрат, що відноситься  до
запасів, які вибули розраховується за формулою:
 
         ТЗВ в = ТЗВ (відсоток) х З в,
 
   де ТЗВ в - транспортно-заготівельні витрати, що відносяться
до запасів, які вибули;
   З в - сума запасів, які вибули.
 
   Отримана сума транспортно-заготівельних витрат списується на
ті ж рахунки, на які списуються запаси, що вибули.
 
   3.4. Облік витрат. Витрати відображати у бухгалтерському
обліку з  урахуванням  П(С)БО  16  ( z0027-00 ), П(С)БО 30
( z1456-05 ) та Методичних рекомендацій з планування, обліку і
калькулювання   собівартості   продукції  (робіт,  послуг)
сільськогосподарських  підприємств,   затверджених   наказом
Мінагрополітики України від 18.05.2001 N 132 ( v0132555-01 ) (зі
змінами).
   До виробничої  собівартості  продукції  (робіт,  послуг)
включати:
   - прямі матеріальні витрати;
   - прямі витрати на оплату праці;
   - інші прямі витрати;
   - загальновиробничі (змінні та постійні розподілені) витрати.
   Прямі матеріальні витрати, прямі витрати на оплату праці та
інші прямі витрати  протягом  звітного  (календарного)  року
відображати за статтями калькулювання, перелік і склад яких
установити самостійно та обов'язково викласти у додатку  до
розпорядчого документа про облікову політику підприємства.
   Для сільськогосподарських    підприємств    державного,
комунального секторів економіки необхідно обрати статті витрат для
кожного виробництва з загального переліку:
   - витрати на оплату праці;
   - відрахування на соціальні заходи;
   - насіння та посадковий матеріал;
   - паливо та мастильні матеріали;
   - добрива;
   - засоби захисту рослин та тварин;
   - корми;
   - сировина та матеріали (без зворотних відходів);
   - роботи та послуги;
   - витрати на утримання основних засобів;
   - інші витрати;
   - непродуктивні витрати (в обліку);
   - загальновиробничі витрати.
   Загальновиробничі витрати  рослинництва  і  тваринництва
розподіляти на кожен об'єкт витрат з використанням бази розподілу
(наприклад, за основу розподілу прийняти нараховану робітникам
заробітну  плату), яку установити самостійно та визначити у
розпорядчому документі про облікову політику підприємства.
   Відповідно до П(С)БО 31 ( z0610-06 ) рекомендується визначити
кваліфікаційні активи  (активи,  які  обов'язково  потребують
суттєвого часу для їх створення) та капіталізувати фінансові
витрати, пов'язані зі створенням визначених у наказі про облікову
політику  кваліфікаційних  активів,  тобто фінансові витрати,
понесені у зв'язку зі створенням таких активів, включати до їх
собівартості у періоді створення цих кваліфікаційних активів.
   Визначити в наказі про облікову політику метод відображення в
обліку витрат діяльності:
   - з використанням рахунків класу 8 "Витрати за елементами";
   - з використанням рахунків класу 9 "Витрати діяльності".
 
   3.5. План рахунків бухгалтерського обліку. Затвердити робочий
План рахунків, приймаючи за основу План рахунків бухгалтерського
обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій
підприємств і організацій, затвердженого наказом Міністерства
фінансів України від 30.11.1999 N 291 ( z0892-99 ) або спрощений
План  рахунків  бухгалтерського  обліку  активів,  капіталу,
зобов'язань  і  господарських  операцій  суб'єктів  малого
підприємництва, затвердженого  наказом  Міністерства  фінансів
України від 19.04.2001 N 186 ( z0389-01 ).
   Субрахунки використовуються підприємствами, виходячи з потреб
управління,  контролю,  аналізу  й звітності та можуть ними
доповнюватися введеннями нових субрахунків (рахунків другого,
третього порядків) із збереженням кодів (номерів) субрахунків
Планів рахунку ( z0892-99, z0389-01 ), затверджених наказами
Міністерства фінансів України.
   Робочий План  рахунків  (  z0892-99  )  підприємства
рекомендується  викласти  в окремому додатку до розпорядчого
документа про облікову політику підприємства.
 
   3.6. Організація внутрішнього обліку і внутрішнього контролю.
Організація документообігу  регламентується  статтею  5 Закону
( 996-14 ) та пунктом 5 Положення ( z0168-95 ).
   На основі  структурної  схеми підприємства, положень про
структурні підрозділи та посадових інструкцій співробітників,
інших внутрішніх нормативних актів підприємство розробляє графік
документообігу.
   Графік документообігу повинен містити:
   - типові форми первинного обліку,  затверджені  наказами
Державного комітету статистики України;
   - бланки суворої звітності;
   - спеціалізовані первинні документи, затверджені наказами
Мінагрополітики України;
   - документи розроблені підприємством самостійно.
   Графік регламентує терміни складання, надання та обробки
первинних  документів;  визначає  перелік документів, час їх
просування та обробки, посадових осіб, відповідальних за складання
документів, порядок подання документів до відповідних органів,
строк надходження документів до бухгалтерії, термін обробки і
проходження  документів  всередині  бухгалтерської  служби
підприємства, термін завершення всіх робіт за звітний період до
складання бухгалтерського балансу та подання фінансової звітності.
   Затвердити Графік документообігу підприємства та оформити
окремим додатком до розпорядчого документа про облікову політику
підприємства.
   При складанні  Графіку документообігу необхідно врахувати
терміни подання податкової, статистичної та фінансової звітності.
   Організація зберігання  документів та облікових регістрів
регламентується пунктом 9 статті 3 Закону ( 996-14 ) та пунктом 6
Положення ( z0168-95 ).
   Організація матеріальної відповідальності на  підприємстві
базується на статті 135-1 Кодексу Законів про працю ( 322-08 ) та
Положенням ( z0168-95 ).
 
   3.7. Проведення   інвентаризації.   Для   забезпечення
достовірності даних бухгалтерського обліку та фінансової звітності
підприємства зобов'язані проводити інвентаризацію  активів  і
зобов'язань,  під  час  якої  перевіряються  і документально
підтверджуються їх наявність, стан і оцінка.
   При проведенні  інвентаризації  необхідно  використовувати
Порядок подання фінансової звітності, затверджений постановою
Кабінету Міністрів України від 28.02.2000 N 419 ( 419-2000-п ),
Iнструкцію по інвентаризації основних засобів, нематеріальних
активів,  товарно-матеріальних  цінностей,  грошових коштів і
документів та розрахунків, затверджену  наказом  Міністерства
фінансів України від 11.08.1994 N 69 ( z0202-94 ) (із змінами) та
Методичні рекомендації  з  інвентаризації  основних  засобів,
нематеріальних активів, товарно-матеріальних цінностей, грошових
коштів,   розрахунків   та   незавершеного   виробництва
сільськогосподарських   підприємств,   рекомендовані  листом
Міністерства аграрної  політики  України  від   04.12.2003
N 37-27-12/14023 ( v1402555-03 ).
   У розпорядчому документі про облікову політику підприємства
вказуються об'єкти та періодичність проведення їх інвентаризації.
При цьому періодичність проведення інвентаризації по  різних
об'єктах може відрізнятися.
   Для проведення  інвентаризації  розпорядчим  документом
керівника створюється постійно діюча інвентаризаційна комісія, яка
очолюється керівником підприємства, або його заступником. Склад
цієї комісії рекомендується викласти у додатку до розпорядчого
документа про облікову політику підприємства.
   Проведена робота  інвентаризаційної  комісії  оформлюється
протоколом, в якому відображаються результати інвентаризації. Якщо
за результатами інвентаризації виявлені розбіжності між фактичною
наявністю і обліковими даними повинен бути виданий наказ керівника
підприємства   щодо   відображення  в  обліку  виявлених
інвентаризаційних різниць.
   У випадках  стягнення  втрат  з винних осіб, заподіяних
крадіжкою, нестачею  або  втратою,  визначення  сум  збитків
здійснюється відповідно до Порядку визначення розміру збитків від
розкрадання, нестачі, знищення (псування) матеріальних цінностей,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 22.01.1996
N 116 ( 116-96-п ).
 
   3.8. Організації  аналітичного  обліку  надходження  та
використання коштів цільового фінансування. Кошти отримані у
вигляді  цільового  фінансування  рекомендується  відображати
відповідно до пунктів 16-19 П(С)БО 15 ( z0860-99 ).
   Облік та узагальнення інформації про наявність та рух коштів
фінансування заходів цільового призначення (в тому числі отримана
гуманітарна допомога) ведеться на рахунку 48 "Цільове фінансування
і цільові надходження".
   Аналітичний облік коштів цільового фінансування і цільових
надходжень та їх витрачання провадиться за їх призначенням та
джерелами надходжень (кошти отримані з  державного  бюджету,
позабюджетних фондів, цільові внески фізичних та юридичних осіб
тощо).
 
   3.9. Метод  обчислення  резерву  сумнівних  боргів.  У
розпорядчому документі про облікову політику необхідно зазначити
метод визначення величини резерву сумнівних боргів.
   Відповідно до пункту 8 П(С)БО 10 ( z0725-99 ) визначати
величину резерву сумнівних боргів можливо за одним із методів:
   - із застосуванням абсолютної суми сумнівної заборгованості;
   - із застосуванням коефіцієнта сумнівності.
   За методом  застосування  абсолютної  суми  сумнівної
заборгованості величину резерву визначають на підставі аналізу
платоспроможності окремих дебіторів.
   За методом застосування коефіцієнта сумнівності  величина
резерву  розраховується  множенням  суми залишку дебіторської
заборгованості на початок періоду на коефіцієнт сумнівності.
   Бухгалтерський облік резерву сумнівних боргів рекомендується
вести окремо за кожним дебітором.
   Нарахування суми резерву сумнівних боргів за звітний період
відображати у формі N 2 ( z0397-99 ) "Звіт про фінансові
результати" у складі інших операційних витрат
 
   3.10. Перелік створюваних резервів. Підприємство має право
створювати резерви для відшкодування майбутніх витрат і платежів
на:
   - виплату відпусток працівникам;
   - виконання гарантійних зобов'язань;
   - додаткове пенсійне забезпечення;
   - реструктуризацію;
   - виконання зобов'язань щодо встановлених контрактів;
   - інших витрат і платежів.
   Рекомендується не створювати  забезпечення  для  покриття
майбутніх збитків від діяльності підприємства.
   Забезпечення використовується для відшкодування лише  тих
витрат, для покриття яких воно було створене.
   Облік руху та залишків коштів на оплату чергових відпусток
працівникам рекомендується вести на субрахунку 471 "Забезпечення
виплат відпусток". Сума забезпечень може визначатися щомісячно як
добуток  фактично нарахованої заробітної плати працівникам і
відсотку, обчисленого як відношення річної планової суми на оплату
відпусток до загального планового фонду оплати праці.
   У розпорядчому документі про облікову політику підприємства
рекомендується вказувати перелік створюваних резервів, порядок їх
створення та використання.
   Рекомендується створювати забезпечення на виплату відпусток
працівникам з урахуванням сум обов'язкових відрахувань (внесків)
на соціальні заходи та забезпечення на матеріальне заохочення.
 
   3.11. Сегменти діяльності, пріоритетний вид сегмента, засади
ціноутворення у внутрішньогосподарських розрахунках. Відповідно до
вимог П(С)БО 29 ( z0621-05 ) підприємство визначає методологічні
засади формування інформації про доходи, витрати,  фінансові
результати,  активи  і зобов'язання звітних сегментів та її
розкриття у фінансовій звітності.
   У розпорядчому документі про облікову політику підприємству
рекомендується  визначити  пріоритетні  (господарські  або
географічні) та допоміжні сегменти.
   Залежно від характеру ризиків та організаційної структури
підприємства географічні сегменти можуть поділятися на два види:
   - географічний виробничий сегмент (виділяється за місцем
розташування виробництва);
   - географічний збутовий сегмент (виділяється за розташуванням
основних ринків збуту).
   Пріоритетним сегментом може бути визначений:
   - господарський сегмент;
   - географічний виробничий сегмент;
   - географічний збутовий сегмент.
   При визначенні  пріоритетного  виду  звітного  сегмента
рекомендується враховувати особливість діяльності підприємства,
його спеціалізацію та організаційну структуру.
   Якщо організаційна   структура  виробничих  та  інших
відокремлених підрозділів підприємства побудована  за  видами
продукції, то пріоритетним визнається господарський вид сегмента,
а допоміжним - географічний.
   Якщо організаційна  структуризація  виробничих  та  інших
відокремлених підрозділів підприємства здійснюється за регіонами,
в  яких  підприємство функціонує, то пріоритетним визнається
географічний виробничий або географічний збутовий вид сегмента, а
допоміжним - господарський.
   У сільськогосподарських   підприємств,   як   правило,
пріоритетними є господарські або географічні виробничі сегменти.
   За певних обставин (реорганізація підприємства, припинення
певного виду діяльності) підприємство може змінити у звітному
періоді пріоритетний вид сегменту.
   Якщо підприємством  здійснюється  один  вид  діяльності,
виробляється однорідна продукція з однаковим  рівнем  ризику
діяльності  (виробництва,  збуту)  в конкретному економічному
середовищі та реалізується в одному регіоні, то сегменти можуть
виділятися за обраними підприємством способами розповсюдження
продукції (товарів, робіт, послуг) (для продукції, товарів -
оптова та роздрібна торгівля, торгівля через дилерську мережу; для
робіт та послуг - через виконання робіт та надання послуг
безпосередньо підприємством або через створення сервісної мережі
тощо).
   Якщо розповсюдження  продукції  (товарів,  робіт, послуг)
здійснюється в різних країнах, групах країн,  регіонах,  то
виділяються відповідні географічні збутові сегменти.
   У межах пріоритетних та допоміжних сегментів  визначають
звітні сегменти та перевіряють їх відповідність критеріям, що
визначені у пунктах 9 та 13 П(С)БО 29 ( z0621-05 ).
   Господарський сегмент або географічний сегмент визнається
звітним, якщо більша частина його доходу (понад 50%) створюється
від  продажу  зовнішнім покупцям і одночасно показники його
діяльності відповідають одному з таких трьох критеріїв:
   - дохід  сегмента  підприємства від реалізації зовнішнім
покупцям та іншим структурним підрозділам підприємства становить
не менше ніж 10% сукупного доходу від продажу зовнішнім покупцям
та іншим сегментам підприємства;
   - фінансовий результат сегмента становить не менше ніж 10%
сумарного фінансового результату всіх сегментів певного виду. Якщо
ж підприємство за різними сегментами у звітному періоді має як
прибутки, так і збитки, то  звітним  визначається  сегмент,
фінансовий результат якого становить не менше ніж 10% більшої з
двох абсолютних величин - сумарного прибутку або сумарного збитку
всіх сегментів даного виду;
   - балансова вартість активів даного сегмента становить не
менше ніж 10% сукупної балансової вартості активів усіх сегментів.
   Якщо показники визначених сегментів задовольняють хоча б один
із трьох критеріїв, то ці сегменти визнаються звітними. Якщо ж із
виділених сегментів є такі, що не  відповідають  визначеним
критеріям, то такі сегменти не визнаються звітними.
   На обрані за будь-якими з вищенаведених критеріїв звітні
сегменти має припадати не менше 75% виручки підприємства від
реалізації за операціями із зовнішніми покупцями.
   Якщо сукупний дохід визнаних звітних сегментів буде менший
75%, то здійснюється виділення додаткових сегментів з метою
досягнення зазначеного рівня доходів, навіть якщо такі додаткові
сегменти не відповідатимуть трьом вищенаведеним критеріям.
   При невідповідності  показників  сформованих  сегментів
критеріям, зазначеним у пункті 9 П(С)БО 29 ( z0621-05 ), необхідно
провести подальше об'єднання двох або кількох подібних сегментів.
Сегмент, який не відповідає критеріям, може бути визнаний звітним
сегментом, якщо цей сегмент має важливе значення для підприємства
в цілому (забезпечує діяльність інших сегментів тощо) і інформація
про нього є суттєвою.
   Підприємства, які займають домінуюче становище на  ринку
продукції (товарів, робіт, послуг) або щодо продукції (товарів,
робіт, послуг) яких до початку звітного року прийнято рішення про
державне регулювання цін, визначають такі види продукції (товарів,
робіт, послуг) окремими пріоритетними звітними господарськими
сегментами  незалежно  від  того,  чи відповідають показники
діяльності критеріям, наведеним в абзацах першому - четвертому
цього пункту.
 
   3.12. Порядок  визначення  ступеня завершеності робіт за
будівельним  контрактом.  Методологічні  засади  формування
підрядниками у бухгалтерському обліку інформації про доходи та
витрати, пов'язані з виконанням будівельних контрактів, та її
розкриття у фінансовій звітності визначені П(С)БО 18 ( z0433-01 ).
   Відповідно до пункту 4 П(С)БО 18 ( z0433-01 ) ступінь
завершеності робіт за будівельним контрактом може визначатися за
одним з методів:
   - вимірювання та оцінка виконаної роботи;
   - співвідношення обсягу завершеної частини робіт та  їх
загального обсягу за будівельним контрактом у натуральному вимірі;
   - співвідношення фактичних витрат  з  початку  виконання
будівельного контракту до дати балансу та очікуваної (кошторисної)
суми загальних витрат за контрактом.
   У розпорядчому документі про облікову політику підприємства
рекомендується вказати метод визначення ступеня  завершеності
робіт.
 
   3.13. Дата визначення придбаних у результаті систематичних
операцій фінансових активів. У розпорядчому документі про облікову
політику підприємства рекомендується зазначити дату визначення у
результаті систематичних операцій придбаних фінансових активів,
зокрема:
   - грошові кошти та їх еквіваленти;
   - контракт, що надає право отримати грошові кошти або інші
фінансові активи від іншого підприємства;
   - контракт, що надає право обміну фінансовими інструментами з
іншими підприємствами на потенційно вигідних умовах;
   - інструмент власного капіталу іншого підприємства.
 
   3.14. Бази розподілу витрат за операціями з інструментами
власного капіталу.
   Бази розподілу витрат за операціями з інструментами власного
капіталу:
   - витрати на випуск або придбання інструментів власного
капіталу відображаються зменшенням додатково вкладеного капіталу,
а при його відсутності нерозподіленим прибутком (збільшенням
непокритого збитку);
   - витрати,  пов'язані  з  випуском складного фінансового
інструменту власного капіталу, розподіляються  емітентом  між
елементами зобов'язань і власного капіталу пропорційно розподілу
надходжень від такого випуску;
   - витрати, пов'язані з декількома операціями з інструментами
власного капіталу,  розподіляються  між  цими  операціями  з
використанням обґрунтованої бази розподілу (кількість акцій, сума
операції і т.д.), яка обирається підприємством і застосовується
послідовно.
 
   3.15. Періодичність  відображення  відстрочених податкових
активів і відстрочених податкових зобов'язань. Податковий облік
здійснювати відповідно до чинного законодавства України.
   Якщо підприємство є платником податку на  прибуток,  то
відображення  у  фінансовій звітності відстрочених податкових
активів і  відстрочених  податкових  зобов'язань  здійснювати
відповідно до вимог П(С)БО 17 ( z0047-01 ).
   Відстрочені податкові  активи  та  відстрочені  податкові
зобов'язання обчислювати на звітну дату та наводити у проміжній
звітності.
 
   3.17. Використання прибутку. У розпорядчому документі про
облікову  політику  підприємства рекомендується вказати шляхи
використання прибутку. При  формуванні  резервного  капіталу,
необхідно вказати якій відсоток отриманого прибутку до нього
перераховується.
 
   3.18. Облік біологічних активів. У розпорядчому документі про
облікову політику підприємства рекомендується визначити об'єкти
обліку біологічних активів та виходячи з цього  може  бути
сформований робочий План рахунків підприємства ( z0892-99 ).
   Порядок оцінки біологічних активів на дату проміжного та
річного балансу визначено пунктом 10 П(С)БО 30 ( z1456-05 ) та
Методичними рекомендаціями з бухгалтерського обліку біологічних
активів, затвердженими наказом Міністерства фінансів України від
29.12.2006 N 1315 ( v1315201-06 ). У розпорядчому документі про
облікову  політику  рекомендується зазначити метод визначення
справедливої вартості біологічних активів.
   З метою  формування  достовірної  справедливої  вартості
біологічних активів та сільськогосподарської продукції при їх
первісному  визнанні  або  відображенні  на  звітну дату, у
розпорядчому документі про  облікову  політику  підприємства,
рекомендується вказати на створення постійно діючих комісій оцінки
та їх склад. До складу комісій можуть бути залучені профільні
спеціалісти,    керівники    виробничих    підрозділів,
матеріально-відповідальні особи та бухгалтери, які відповідають за
певний напрямок обліку.
   Відповідно до  пункту  13  П(С)БО  30  (  z1456-05  )
сільськогосподарська  продукція  після її первісного визнання
оцінюється та відображається відповідно до П(С)БО 9 ( z0751-99 ).
При відпуску запасів у виробництво, продажу та іншому вибутті,
оцінка їх здійснюється відповідно до П(С)БО 9 за одним з таких
методів:
   - ідентифікованої собівартості відповідної одиниці запасів;
   - середньозваженої собівартості;
   - собівартості за часом надходження (ФIФО);
   - нормативних запасів;
   - ціни продажу.
   Керівництву підприємства  спільно із головним бухгалтером
необхідно самостійно визначити за якою оцінкою буде здійснюватись
вибуття  сільськогосподарської  продукції і відобразити це у
розпорядчому документі про облікову політику підприємства.
   У розпорядчому документі про облікову політику рекомендується
визначити один з передбачених П(С)БО 7 ( z0288-00 ) методів
нарахування  амортизації  на  довгострокові біологічні активи
рослинництва і тваринництва, які визначені і відображені за
первісною вартістю з урахуванням суми їх зносу і втрат від
зменшення корисності.
 
   3.19. Порядок оцінювання ступеня завершеності операцій з
надання послуг. Відповідно до пунктів 11-14 П(С)БО 15 ( z0860-99 )
оцінка ступеня завершеності операції з надання послуг  може
проводитись за одним із методів:
   - вивченням виконаної роботи;
   - визначенням питомої ваги обсягу послуг, наданих на певну
дату, у загальному обсязі послуг, які мають бути надані;
   - визначенням питомої ваги витрат, яких зазнає підприємство у
зв'язку із наданням послуг, у загальній очікуваній сумі таких
витрат.
   Метод, що використовується на підприємстві для оцінки ступеня
завершеності операції з надання послуг, рекомендується зазначити у
розпорядчому документі про облікову політику.
 
   3.20. Облік  відокремлених  підрозділів.  Рекомендується
виділяти на окремий баланс філії, представництва, відділення та
інші відокремлені підрозділи підприємства.
   В додатках до розпорядчого документу про облікову політику
підприємства рекомендується навести форми первинних документів,
які  застосовуються у філіях для ведення бухгалтерського та
податкового обліку.
   Рекомендується встановити  для  підрозділів  підприємства
терміни  подання  внутрішньої  звітності  до  централізованої
бухгалтерії, а також терміни подання фінансової, податкової й
статистичної звітності (щомісячної, щоквартальної,  щорічної),
передбаченої чинним законодавством.
 
 Начальник Управління
 бухгалтерського обліку,
 звітності та ревізійної
 роботи                        В.М.Гаврилюк
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Валюта
USD26.38843
EUR29.52073
RUB0.41017
PLN6.93105
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка