Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про проведення експертної оцінки племінних коней української верхової породи

       МIНIСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛIТИКИ УКРАЇНИ
        УКРАЇНСЬКА АКАДЕМIЯ АГРАРНИХ НАУК
 
              Н А К А З
 
           03.12.2007 N 849/124
 
 
      Про проведення експертної оцінки племінних
        коней української верхової породи
 
 
   Відповідно до Законів України "Про  племінну  справу  у
тваринництві" ( 3691-12 ), "Про Загальнодержавну програму селекції
у тваринництві на період до 2010 року" ( 1517-15 ), з метою
запровадження у конярстві офіційного обліку продуктивності та
офіційної класифікації (оцінки) за типом Н А К А З У Є М О:
 
   1. Створити комісію з експертної оцінки племінних коней
української верхової породи (далі - Комісія) у складі згідно з
додатком 1.
 
   2. Комісії провести  експертну  оцінку  племінних  коней
української верхової породи у суб'єктів племінної справи згідно з
графіком (додаток 2).
 
   3. Головному сервісному селекційно-технологічному центру по
конярству та кінному спорту "Конепром" (Ендельмак П.Й., за згодою)
забезпечити організацію проведення експертної оцінки племінних
коней та відшкодування витрат на проведення цієї роботи відповідно
до Порядку використання коштів Державного бюджету України на
виконання програми селекції у тваринництві та птахівництві на
підприємствах агропромислового комплексу і в науково-дослідних
господарствах,  затвердженого  наказом  Міністерства  аграрної
політики України, Української академії аграрних наук, Міністерства
фінансів України від 13.02.2007 р. N 88/10/187 ( z0145-07 ),
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 19.02.2007 р. із
N 145/13412.
 
   4. Голові комісії Ткачовій I.В. забезпечити:
 
   4.1. Щомісячне подання до Департаменту ринків тваринництва з
Головною державною племінною інспекцією (Микитюк Д.М.) матеріалів
щодо експертної оцінки племінних коней.
 
   4.2. Подання до атестаційної комісії Міністерства аграрної
політики України з атестації жеребців-плідників для племінного
використання, затвердженої наказом Міністерства аграрної політики
України від 11.07.2007 р. N 489 ( v0489555-07 ) "Про затвердження
Складу атестаційної комісії Міністерства аграрної політики України
з атестації жеребців-плідників для племінного використання" (із
змінами), матеріалів для додаткової атестації жеребців-плідників.
 
   5. Директорам  державних  кінних  заводів  в  строк  до
01.12.2007 р. надати Департаменту ринків тваринництва з Головною
державною племінною інспекцією план підбору кобил до жеребців на
парувальну компанію  на 2008 рік (форма 9-к ( z0994-03 ),
погоджений в Iнституті тваринництва Української академії аграрних
наук.
 
   6. Департаменту ринків тваринництва з Головною державною
племінною інспекцією, Департаменту фінансів (Зуб Г.I.) забезпечити
виділення коштів на фінансування проведення експертної оцінки
племінних коней відповідно до діючого Порядку використання коштів
Державного бюджету України на виконання  державної  програми
селекції  у  тваринництві  та  птахівництві на підприємствах
агропромислового комплексу і в науково-дослідних господарствах
( z0145-07 ).
 
   7. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника
Міністра  аграрної  політики  України  Вербицького  П.I.  та
віце-президента Української академії аграрних наук Головка А.М.
 
 Міністр аграрної
 політики України                   Ю.Ф.Мельник
 
 Президент Української
 академії аграрних наук                 М.В.Зубець
 
 
                   Додаток 1
                   до спільного наказу
                   Міністерства аграрної
                   політики України,
                   Української академії
                   аграрних наук
                   03.12.2007 N 849/124
 
 
               СКЛАД
       комісії з експертної оцінки племінних
        коней української верхової породи
 
 
 Ткачова I.В.  - завідувач лабораторії конярства Iнституту
          тваринництва УААН, голова комісії
 
 Ендельмак П.Й. - директор ГССТЦ "Конепром", заступник голови
          комісії (за згодою)
 
 Гончарова С.С. - провідний спеціаліст ГССТЦ "Конепром" секретар
          комісії
 
 Члени комісії:
 
 Пересада В.О.  - директор ДП Лозівського кінного заводу N 124
 
 Радіонов О.В.  - директор ДП Олександрійського кінного заводу
          N 174
 
 Латка О.М.   - науковий співробітник Iнституту тваринництва
          УААН
 
 Бондаренко О.В. - науковий співробітник Iнституту тваринництва
          УААН
 
 Ткаченко Л.М.  - головний спеціаліст ГССТЦ "Конепром"
 
 Iльницька Т.Є. - головний спеціаліст ДНВК "Селекція"
 
 Зуєва Н.В.   - провідний спеціаліст ДНВК "Селекція"
 
 Плотіцина Н.М. - головний зоотехнік ТОВ ЦРК "Гранд" (за згодою)
 
 Антонюк О.I.  - головний зоотехнік ТОВ "Кінний завод
          "Вінниччина" (за згодою)
 
 Директор Департаменту
 ринків тваринництва
 з Головдержплемінспекцією               Д.М.Микитюк
 
 
                   Додаток 2
                   до спільного наказу
                   Міністерства аграрної
                   політики України,
                   Української академії
                   аграрних наук
                   03.12.2007 N 849/124
 
 
               ГРАФIК
       проведення експертної оцінки племінних
     коней української верхової породи у суб'єктів
             племінної справи
 
 
------------------------------------------------------------------
¦ N  ¦   Назва господарства   ¦Строк проведення експертної ¦
¦ з/п ¦              ¦      оцінки      ¦
¦----------------------------------------------------------------¦
¦             Кінні заводи             ¦
¦----------------------------------------------------------------¦
¦ 1  ¦Товариство з обмеженою   ¦    01.01-01.03.08    ¦
¦   ¦відповідальністю      ¦              ¦
¦   ¦"Харківський кінний     ¦              ¦
¦   ¦I завод", Харківська область¦              ¦
¦------+----------------------------¦              ¦
¦ 2  ¦Державне підприємство    ¦              ¦
¦   ¦Лозівський кінний завод   ¦              ¦
¦   ¦N 124, Харківська область  ¦              ¦
¦------+----------------------------¦              ¦
¦ 3  ¦Державне підприємство    ¦              ¦
¦   ¦Олександрійський кінний   ¦              ¦
¦   ¦завод N 174, Кіровоградська ¦              ¦
¦   ¦область           ¦              ¦
¦------+----------------------------¦              ¦
¦ 3  ¦Державне підприємство    ¦              ¦
¦   ¦"Дніпропетровський кінний  ¦              ¦
¦   ¦завод N 65",        ¦              ¦
¦   ¦Дніпропетровська область  ¦              ¦
¦------+----------------------------¦              ¦
¦ 4  ¦Державне підприємство    ¦              ¦
¦   ¦Деркульський кінний завод  ¦              ¦
¦   ¦N 63, Луганська область   ¦              ¦
¦------+----------------------------¦              ¦
¦ 6  ¦Селянське (фермерське)   ¦              ¦
¦   ¦господарство "Кінний завод ¦              ¦
¦   ¦"Сніжків", Харківська    ¦              ¦
¦   ¦область           ¦              ¦
¦------+----------------------------¦              ¦
¦ 7  ¦Товариство з обмеженою   ¦              ¦
¦   ¦відповідальністю Центр   ¦              ¦
¦   ¦розвитку конярства "Гранд", ¦              ¦
¦   ¦Київська область      ¦              ¦
¦------+----------------------------¦              ¦
¦ 8  ¦Товариство з обмеженою   ¦              ¦
¦   ¦відповідальністю "Кінний  ¦              ¦
¦   ¦завод "Вінниччина",     ¦              ¦
¦   ¦Вінницька область      ¦              ¦
¦------+----------------------------¦              ¦
¦ 9  ¦Державне підприємство    ¦              ¦
¦   ¦Державний південний     ¦              ¦
¦   ¦регіональний селекційно-  ¦              ¦
¦   ¦племінний центр по конярству¦              ¦
¦   ¦"Південьконецентр",     ¦              ¦
¦   ¦Миколаївська область    ¦              ¦
¦------+----------------------------¦              ¦
¦ 10 ¦Асоціація фермерів     ¦              ¦
¦   ¦"Агрокомплекс",       ¦              ¦
¦   ¦Дніпропетровська область  ¦              ¦
¦------+----------------------------¦              ¦
¦ 11 ¦Нагірянська філія закритого ¦              ¦
¦   ¦акціонерного товариства   ¦              ¦
¦   ¦"Науково виробниче     ¦              ¦
¦   ¦підприємство "Райз-Агро",  ¦              ¦
¦   ¦Тернопільська область    ¦              ¦
¦----------------------------------------------------------------¦
¦           Племінні репродуктори           ¦
¦----------------------------------------------------------------¦
¦ 1  ¦Автономна Республіка Крим  ¦   01.02.08-01.09.08   ¦
¦------+----------------------------¦              ¦
¦ 2  ¦Вінницька область      ¦              ¦
¦------+----------------------------¦              ¦
¦ 3  ¦Волинська область      ¦              ¦
¦------+----------------------------¦              ¦
¦ 4  ¦Дніпропетровська область  ¦              ¦
¦------+----------------------------¦              ¦
¦ 5  ¦Житомирська область     ¦              ¦
¦------+----------------------------¦              ¦
¦ 6  ¦Запорізька область     ¦              ¦
¦------+----------------------------¦              ¦
¦ 7  ¦Iвано-Франківська область  ¦              ¦
¦------+----------------------------¦              ¦
¦ 8  ¦Київська область      ¦              ¦
¦------+----------------------------¦              ¦
¦ 9  ¦Кіровоградська область   ¦              ¦
¦------+----------------------------¦              ¦
¦ 10 ¦Луганська область      ¦              ¦
¦------+----------------------------¦              ¦
¦ 11 ¦Львівська область      ¦              ¦
¦------+----------------------------¦              ¦
¦ 12 ¦Миколаївська область    ¦              ¦
¦------+----------------------------¦              ¦
¦ 13 ¦Полтавська область     ¦              ¦
¦------+----------------------------¦              ¦
¦ 14 ¦Рівненська область     ¦              ¦
¦------+----------------------------¦              ¦
¦ 15 ¦Сумська область       ¦              ¦
¦------+----------------------------¦              ¦
¦ 16 ¦Тернопільська область    ¦              ¦
¦------+----------------------------¦              ¦
¦ 17 ¦Харківська область     ¦              ¦
¦------+----------------------------¦              ¦
¦ 18 ¦Херсонська область     ¦              ¦
¦------+----------------------------¦              ¦
¦ 19 ¦Хмельницька область     ¦              ¦
¦------+----------------------------¦              ¦
¦ 20 ¦Черкаська область      ¦              ¦
¦------+----------------------------¦              ¦
¦ 21 ¦Чернігівська області    ¦              ¦
------------------------------------------------------------------
 
 Директор Департаменту
 ринків тваринництва
 з Головдержплемінспекцією               Д.М.Микитюк
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка