Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про затвердження плану заходів з розробки і виконання програми селекції коней української верхової породи

       МIНIСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛIТИКИ УКРАЇНИ
        УКРАЇНСЬКА АКАДЕМIЯ АГРАРНИХ НАУК
 
              Н А К А З
 
           03.12.2007 N 848/123
 
 
      Про затвердження плану заходів з розробки
        і виконання програми селекції коней
          української верхової породи
 
 
   Відповідно до  законів  України  "Про племінну справу у
тваринництві" ( 3691-12 ), "Про Загальнодержавну програму селекції
у тваринництві на період до 2010 року" ( 1517-15 ), з метою
збереження та подальшого удосконалення племінних коней української
верхової породи Н А К А З У Є М О:
 
   1. Затвердити план заходів з розробки і виконання програми
селекції коней української верхової породи, що додається.
 
   2. Державному  науково-виробничому  концерну  "Селекція"
(Губін О.О.,  за  згодою), Iнституту тваринництва Української
академії аграрних наук (Руденко Є.В.), Головному  сервісному
селекційно-технологічному центру по конярству та кінному спорту
"Конепром" (Ендельмак П.Й., за згодою):
 
   2.1. Забезпечити виконання плану заходів з  розробки  і
виконання програми селекції коней української верхової породи.
 
   2.2. Розробити та надати на затвердження в установленому
порядку кошториси на виконання заходів, затверджених цим наказом.
 
   3. Департаменту ринків тваринництва з Головною державною
племінною інспекцією  (Микитюк  Д.М.),  Департаменту  фінансів
(Зуб Г.I.) забезпечити виділення коштів на фінансування заходів з
розробки і виконання програми селекції коней української верхової
породи відповідно до  діючого  Порядку  використання  коштів
Державного  бюджету  України на виконання державної програми
селекції у тваринництві  та  птахівництві  на  підприємствах
агропромислового комплексу і в науково-дослідних господарствах
( z0145-07 ).
 
   4. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника
Міністра  аграрної  політики  України  Вербицького  П.I.  та
віце-президента Української академії аграрних наук Головка Д.М.
 
 Міністр аграрної
 політики України                   Ю.Ф.Мельник
 
 Президент Української
 аграрних наук                     М.В.Зубець
 
 
                   Додаток
                   до спільного наказу
                   Міністерства аграрної
                   політики України,
                   Української академії
                   аграрних наук
                   03.12.2007 N 848/123
 
 
              ПЛАН ЗАХОДIВ
      щодо розробки і виконання програми селекції
        коней української верхової породи
 
 
------------------------------------------------------------------
¦N з/п ¦   Заходи    ¦  Виконавець  ¦   Строки   ¦
¦------+-------------------+------------------+------------------¦
¦ 1  ¦Розробка програми ¦         ¦         ¦
¦   ¦селекції      ¦         ¦         ¦
¦   ¦української    ¦         ¦         ¦
¦   ¦верхової породи:  ¦         ¦         ¦
¦   ¦1.1. Експертна   ¦ ГССТЦ "Конепром" ¦   2008 рік   ¦
¦   ¦оцінка поголів'я  ¦   Iнститут   ¦         ¦
¦   ¦племінних коней в ¦тваринництва УААН ¦         ¦
¦   ¦кінних заводах та ¦         ¦         ¦
¦   ¦племінних     ¦         ¦         ¦
¦   ¦репродукторах.   ¦         ¦         ¦
¦   ¦1.2. Проведення  ¦         ¦01.06.08-01.07.08 ¦
¦   ¦заводських та   ¦         ¦         ¦
¦   ¦міжзаводських   ¦         ¦         ¦
¦   ¦випробувань коней ¦         ¦         ¦
¦   ¦української    ¦         ¦         ¦
¦   ¦верхової породи.  ¦         ¦         ¦
¦   ¦1.3. Аналіз якості ¦         ¦ до 15.09.2008  ¦
¦   ¦конепоголів'я   ¦         ¦         ¦
¦   ¦господарств з метою¦         ¦         ¦
¦   ¦визначення     ¦         ¦         ¦
¦   ¦виробничого    ¦         ¦         ¦
¦   ¦призначення та   ¦         ¦         ¦
¦   ¦необхідності у   ¦         ¦         ¦
¦   ¦закупівлі     ¦         ¦         ¦
¦   ¦племінного     ¦         ¦         ¦
¦   ¦молодняку.     ¦         ¦         ¦
¦   ¦1.4. Проведення  ¦ ГССТЦ "Конепром" ¦  01.09.2008-  ¦
¦   ¦державної атестації¦   Iнститут   ¦  01.11.2008  ¦
¦   ¦жеребців-плідників ¦тваринництва УААН ¦         ¦
¦   ¦української    ¦         ¦         ¦
¦   ¦верхової та інших ¦         ¦         ¦
¦   ¦західноєвропейських¦         ¦         ¦
¦   ¦верхових порід, що ¦         ¦         ¦
¦   ¦допускаються до  ¦         ¦         ¦
¦   ¦племінного     ¦         ¦         ¦
¦   ¦використання на  ¦         ¦         ¦
¦   ¦кобилах української¦         ¦         ¦
¦   ¦верхової породи  ¦         ¦         ¦
¦   ¦1.5. Ведення    ¦ ГССТЦ "Конепром" ¦    2008    ¦
¦   ¦централізованого  ¦         ¦         ¦
¦   ¦племінного обліку у¦         ¦         ¦
¦   ¦конярстві.     ¦         ¦         ¦
¦   ¦1.6. Формування,  ¦ ГССТЦ "Конепром" ¦  01.09.2008  ¦
¦   ¦затвердження    ¦   Iнститут   ¦         ¦
¦   ¦складу Ради    ¦тваринництва УААН ¦         ¦
¦   ¦власників коней  ¦         ¦         ¦
¦   ¦української    ¦         ¦         ¦
¦   ¦верхової породи та ¦         ¦         ¦
¦   ¦організація її   ¦         ¦         ¦
¦   ¦діяльності     ¦         ¦         ¦
¦------+-------------------+------------------+------------------¦
¦ 2  ¦Розробка      ¦         ¦         ¦
¦   ¦нормативно-правової¦         ¦         ¦
¦   ¦бази:       ¦         ¦         ¦
¦   ¦2.1. Розробка та  ¦         ¦         ¦
¦   ¦внесення змін в  ¦         ¦         ¦
¦   ¦Iнструкцію з    ¦         ¦         ¦
¦   ¦бонітування    ¦         ¦         ¦
¦   ¦племінних коней.  ¦         ¦         ¦
¦   ¦2.2. Доопрацювання ¦ ГССТЦ "Конепром" ¦ до 01.07.2008  ¦
¦   ¦програми селекції ¦   Iнститут   ¦         ¦
¦   ¦коней української ¦тваринництва УААН ¦         ¦
¦   ¦верхової породи.  ¦         ¦         ¦
¦   ¦2.3. Розробка   ¦         ¦         ¦
¦   ¦Положення про   ¦         ¦         ¦
¦   ¦Державні книги   ¦         ¦         ¦
¦   ¦племінних коней.  ¦         ¦         ¦
¦   ¦2.4. Розробка   ¦         ¦         ¦
¦   ¦Положення про   ¦         ¦         ¦
¦   ¦порядок державної ¦         ¦         ¦
¦   ¦реєстрації     ¦         ¦         ¦
¦   ¦племінних коней  ¦         ¦         ¦
¦------+-------------------+------------------+------------------¦
¦ 3  ¦Видавництво:    ¦         ¦         ¦
¦   ¦3.1. Видання    ¦         ¦ до 01.05.2008  ¦
¦   ¦VI тому Державної ¦         ¦         ¦
¦   ¦книги племінних  ¦         ¦         ¦
¦   ¦коней української ¦         ¦         ¦
¦   ¦верхової породи  ¦         ¦         ¦
¦   ¦(підготовлена   ¦         ¦         ¦
¦   ¦Iнститутом     ¦ ГССТЦ "Конепром" ¦         ¦
¦   ¦тваринництва УААН) ¦ ДНВК "Селекція" ¦         ¦
¦   ¦3.2. Видання    ¦         ¦ до 01.06.2008  ¦
¦   ¦каталогу жеребців- ¦         ¦         ¦
¦   ¦плідників,     ¦         ¦         ¦
¦   ¦атестованих та   ¦         ¦         ¦
¦   ¦допущених до    ¦         ¦         ¦
¦   ¦відтворення    ¦         ¦         ¦
¦   ¦поголів'я     ¦         ¦         ¦
------------------------------------------------------------------
 
 Директор Департаменту
 ринків тваринництва
 з Головдержплемінспекцією               Д.М.Микитюк
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка