Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про забезпечення виконання постанови КМУ від 08.11.2007 N 1314

         ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ
 
              Н А К А З
 
            20.12.2007 N 1997
 
 
       Про забезпечення виконання постанови КМУ
           від 08.11.2007 N 1314
 
 
   З метою реалізації норм та вимог Порядку списання об'єктів
державної власності, затвердженого постановою Кабінету Міністрів
України від 08.11.2007 N 1314 ( 1314-2007-п ), та забезпечення
впорядкування підготовки рішень із питань списання державного
майна з урахуванням пункту 3 наказу Фонду державного майна від
05.03.2001 N 357 Н А К А З У Ю:
 
   1. Департаменту банкрутства, санації та  реструктуризації
протягом  3  робочих днів після надходження до Департаменту
звернення суб'єкта господарювання щодо списання державного майна
направляти відповідні запити до Департаменту продажу цілісних
майнових комплексів,  Департаменту  інформаційних  технологій,
моніторингу та прогнозування, Департаменту з питань управління
державним майном та орендних відносин, Департаменту реформування
власності  та  з  питань трансферту технологій, інноваційної
діяльності та інтелектуальної власності.
 
   2. Департаменту  продажу  цілісних  майнових  комплексів,
Департаменту   інформаційних  технологій,  моніторингу  та
прогнозування, Департаменту з питань управління державним майном
та орендних відносин, Департаменту реформування власності та з
питань  трансферту  технологій,  інноваційної  діяльності  та
інтелектуальної власності відповідно протягом 5 календарних днів
після надходження запиту надавати до Департаменту банкрутства,
санації та реструктуризації інформацію про:
   включення майна, яке пропонується до списання, до переліку
об'єктів,  що підлягають приватизації (N наказу, яким майно
включалося до відповідного переліку);
   облік нерухомого майна, яке пропонується до списання, у
Єдиному реєстрі об'єктів державної власності;
   передачу майна,  яке пропонується до списання, державним
підприємствам, установам, організаціям;
   доцільність списання майна державного підприємства, стосовно
якого прийняте рішення про приватизацію Фондом державного майна.
 
   3. У разі потреби Департаменту банкрутства, санації  та
реструктуризації готувати в 8-денний строк запит Фонду державного
майна стосовно надання додаткових документів (у разі потреби за
погодженням із Комісією) для прийняття рішення про надання згоди
чи погодження на списання державного майна.
 
   4. Департаменту банкрутства, санації та  реструктуризації
після надходження до Фонду державного майна України повного
комплекту документів, необхідних для  прийняття  відповідного
рішення, і отримання інформації від Департаментів, зазначених у
пунктах 1 - 3 цього наказу, надавати Комісії з розгляду питань
відчуження та списання державного майна документи для розгляду та
підготовки відповідних висновків і пропозицій.
 
   5. Департаменту банкрутства, санації та реструктуризації на
підставі висновків і пропозицій Комісії готувати та подавати на
розгляд керівництву Фонду проект рішення про надання згоди чи
погодження (або обґрунтованої відмови) на списання державного
майна.
 
   6. Регіональним відділенням Фонду державного майна:
 
   6.1. Забезпечити утворення комісії з розгляду питань стосовно
списання державного майна відповідно до пункту 8 Порядку списання
об'єктів державної власності ( 1314-2007-п ).
 
   6.2. У разі потреби залучати для участі в роботі комісії із
списання державного майна фахівців, визначених пунктом 11 Порядку
списання об'єктів державної власності ( 1314-2007-п ).
 
   6.3. Забезпечити в установленому порядку (з  дотриманням
термінів) розгляд документів, які подаються відповідно до Порядку
списання об'єктів державної власності ( 1314-2007-п  ),  та
прийняття рішень про надання згоди (погодження) на списання
державного майна.
 
   6.4. Забезпечити при укладанні договорів про списання майна
захист майнових та економічних інтересів держави.
 
   6.5. Забезпечити  здійснення контролю за виконанням умов
договорів про списання майна, передбачених пунктом 19 Порядку
списання об'єктів державної власності ( 1314-2007-п ), та в разі
їх порушення вживати відповідних заходів згідно із законодавством.
 
   6.6. У п'ятиденний строк із дати надходження від суб'єкта
господарювання  звіту  про  списання  майна  забезпечити  в
установленому порядку внесення до підсистеми "Етап-Майно", "АС
"Юридичні  особи  -  ФДМУ"  інформації  щодо  реалізованого
управлінського рішення.
 
   7. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Голови Фонду С.Лєдомську.
 
 Голова Фонду                      В.Семенюк
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка