Законы Украины

Новости Партнеров
 

Угода між Державним комітетом України з державного матеріального резерву і Міністерством сільського господарства та продовольства Грузії про співробітництво в галузі агропромислового комплексу

               Угода
      між Державним комітетом України з державного
     матеріального резерву і Міністерством сільського
   господарства та продовольства Грузії про співробітництво
        в галузі агропромислового комплексу
 
 
 
   Дата підписання:    18.12.2002
   Дата набуття чинності: 18.12.2002
 
   Державний комітет України з державного матеріального резерву
та Міністерство сільського господарства та продовольства Грузії,
далі - "Сторони",
   беручи до уваги прагнення  до  розвитку  і  поглиблення
взаємовигідного  співробітництва  в  області  агропромислового
комплексу в умовах проведених економічних реформ на базі ринкових
відносин у своїх державах,
   з огляду на історично сформовані економічні зв'язки між
Україною та Грузією,
   керуючись положеннями про міждержавні відносини в питаннях
агропромислового комплексу, передбаченими Договором між Україною
та Грузією про дружбу, співробітництво і взаємодопомогу від 13
квітня 1993 року ( 268_005 ),
   погодилися про таке:
 
               Стаття 1
 
   Сторони будуть  здійснювати  співробітництво  на  основі
взаємовигідності та довіри, будуть сприяти розвитку і поглибленню
контактів між господарськими суб'єктами Сторін відповідно до
національних законодавств України та Грузії.
 
               Стаття 2
 
   Сторони при  співробітництві  в  галузі  агропромислового
комплексу будуть сприяти створенню сприятливих умов з метою
встановлення  прямих  контактів між господарськими суб'єктами
Сторін.
 
               Стаття 3
 
   Сторони з  метою  ефективної  реалізації  Угоди  будуть
забезпечувати  зустрічі  уповноважених  осіб  для  визначення
пріоритетних напрямів співробітництва, розробки спільних проектів
і програм, для координації їх реалізації, а також будуть проводити
консультації з питань, що становлять взаємний інтерес.
 
               Стаття 4
 
   Ця Угода набуває чинності з дати підписання і буде діяти
протягом трьох років. Її дія автоматично буде продовжуватися на
наступні трирічні періоди, якщо жодна зі Сторін не пізніш як за
шість місяців до закінчення чергового періоду не повідомить у
письмовому вигляді дипломатичними каналами іншу Сторону про своє
бажання припинити дію цієї Угоди.
 
   Вчинено в м. Тбілісі 18 грудня 2002 року у двох примірниках,
кожний українською, грузинською та російською мовами, при цьому
всі тексти мають однакову силу.
   У разі розбіжностей у тлумаченні положень цієї Угоди перевага
надається тексту російською мовою.
 
 За Державний комітет        За Міністерство сільського
 України з державного        господарства та продовольства
 матеріального резерву        Грузі
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка