Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про упорядкування звітності про хід відкритого продажу акцій відкритих акціонерних товариств за приватизаційні папери та підведення остаточних підсумків продажу пакетів акцій відкритих акціонерних товариств, що пропонувались до продажу на сертифікатн...

         ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ
 
              Н А К А З
 
 N 1428 від 23.11.95
   м.Київ
 
 
    ( Наказ втратив чинність на підставі Наказу Фонду
                     державного майна
     N 1778 ( v1778224-02 ) від 09.10.2002 )
 
  Про упорядкування звітності про хід відкритого продажу акцій
  відкритих акціонерних товариств за приватизаційні папери та
   підведення остаточних підсумків продажу пакетів акцій
    відкритих акціонерних товариств, що пропонувались до
        продажу на сертифікатних аукціонах
 
 
 
   З метою упорядкування звітності про хід відкритого продажу
акцій відкритих акціонерних товариств за приватизаційні папери та
підведення остаточних підсумків продажу пакетів акцій відкритих
акціонерних  товариств,  що  пропонувались  до  продажу  на
сертифікатних аукціонах, Н А К А З У Ю:
 
   1. Затвердити Порядок формування та проходження звітності про
проведення оплати за акції відкритих акціонерних товариств, які
пропонувались до продажу на сертифікатних аукціонах (додається).
   2. Скасувати  пп.1, 2  наказу  від  03.10.94 р.  N 608
( v0608224-94 )  "Про  упорядкування  звітності регіональних
відділень Фонду державного майна України про хід відкритого
продажу  акцій відкритих акціонерних товариств за приватизаційні
папери".
   3. Директору Департаменту управління частками  державного
майна, начальникам регіональних відділень Фонду державного майна
України на підставі звіту Українського центру  сертифікатних
аукціонів про проведення оплати за акції відкритих акціонерних
товариств забезпечити протягом тижня з дати отримання вказаного
звіту  видання  розпоряджень  про внесення змін до реєстрів
акціонерів відкритих акціонерних товариств.
   4. Контроль  за  виконанням  наказу покласти на першого
заступника Голови Фонду Ж.Григоренко.
 
 Голова Фонду                      Ю.Єхануров
 
                       Затверджено
                  наказом Фонду державного
                  майна України
                  від 23 листопада 1995 р. N 1428
 
               Порядок
  формування та проходження звітності про проведення оплати за
  акції відкритих акціонерних товариств, які пропонувались до
        продажу на сертифікатних аукціонах
 
   1. Цей порядок встановлює обсяг і процедури  формування
центрами сертифікатних аукціонів звітності про проведення оплати
пакетів акцій відкритих акціонерних товариств, що пропонувались до
продажу на сертифікатних аукціонах, для Фонду державного майна
України, регіональних відділень Фонду державного майна, емітентів
проданих акцій.
   2. Регіональні центри сертифікатних аукціонів по кожному
аукціону, по якому підведені підсумки, але не повністю сплачено за
акції, не пізніше 10-го числа місяця наступного за звітним,
передають кур'єром електронну (на комп'ютерній дискеті 3,5" в
форматі записів згідно з додатками 5, 6) та паперову копії таких
звітів:
   Українському центру сертифікатних аукціонів - звіт по формі
ФЦСА1 (звіт про проведення оплати за акції відкритих акціонерних
товариств (надалі - ВАТ), які запропоновано до продажу  на
сертифікатних аукціонах, - додаток 1);
   Фонду державного майна України  в  Департамент  розвитку
фондового ринку - звіт по формі ФЦСА2 (звіт про заборгованість
фінансових посередників та товариств покупців по оплаті за акції
відкритих акціонерних товариств - додаток 2).
   3. Звіт про проведення оплати за акції відкритих акціонерних
товариств  містить  інформацію про сплату за придбані акції
переможцями сертифікатних аукціонів, що подавали заяви на аукціон
в  регіональному  центрі  сертифікатних аукціонів. Iнформація
упорядковується по сертифікатних аукціонах і подається в таких
обсягах:
   для першого після проведення аукціону звіту - по  всіх
об'єктах приватизації, акції яких були продані на цьому аукціоні;
   для другого та слідуючих звітів  -  по  всіх  об'єктах
приватизації, що не повністю сплачені, та по повністю сплачених
об'єктах приватизації, якщо ця інформація надається уперше.
   4. Звіт  про  заборгованість  фінансових посередників та
товариств покупців по оплаті за акції відкритих акціонерних
товариств містить інформацію про осіб, що подавали заяви в
регіональному центрі сертифікатних аукціонів, стали переможцями
сертифікатного аукціону, але не повністю сплатили за придбані на
аукціоні  акції.  Iнформація  упорядковується  по  об'єктах
приватизації та сертифікатних аукціонах і подається в таких
обсягах:
   для першого  після проведення аукціону звіту - по всіх
фінансових посередниках та товариствах покупців, які придбали
акції на цьому аукціоні;
   для другого та наступних звітів - по  всіх  фінансових
посередниках і товариствах покупців, що мають заборгованість щодо
запропонованих на аукціоні підприємств.
   5. Український центр сертифікатних аукціонів, на підставі
звітів регіональних центрів сертифікатних аукціонів, по кожному
аукціону, по якому підведені підсумки, але не повністю сплачено за
акції, не пізніше 20-го числа місяця, наступного за звітним:
   складає три примірника (в паперовій формі) звіту по формі
ФЦСА3 (зведений звіт про проведення оплати за акції відкритих
акціонерних  товариств,  які  запропоновано  до  продажу  на
сертифікатних аукціонах, - додаток 3). Один примірник надсилає
кур'єром до Департаменту управління державним фондом приватизації
Фонду державного майна України. Другий примірник (в паперовій
формі) надсилає кур'єром до Департаменту управління частками
державного майна Фонду державного майна України. Один примірник
разом з електронною копією (на комп'ютерній дискеті 3,5" в форматі
записів згідно з додатком 7) надсилає кур'єром до Департаменту
систем продажу акцій;
   складає та надсилає рекомендованими листами всім регіональним
відділенням Фонду державного майна України по областях, в яких
розташовані продані об'єкти приватизації, по одному примірнику (в
паперовій формі) звіту по формі ФЦСА4 (звіт для регіональних
відділень Фонду державного майна України про проведення оплати за
акції відкритих акціонерних товариств - додаток 4).
   Iнформація по формі ФЦСА3 і формі ФЦСА4 має подаватись в
таких обсягах:
   для першого після проведення аукціону звіту - по  всіх
об'єктах приватизації, акції яких були продані на цьому аукціоні;
   для другого та слідуючих звітів  -  по  всіх  об'єктах
приватизації, що не повністю сплачені, та по повністю сплачених
об'єктах приватизації, якщо ця інформація надається уперше.
   6. Зведений звіт про проведення оплати за акції відкритих
акціонерних  товариств  (форма  ФЦСА3)  містить  узагальнену,
упорядковану по сертифікатних аукціонах і по областях розташування
об'єктів приватизації інформацію про оплату  за  акції,  що
пропонувались до продажу на сертифікатних аукціонах.
   7. Звіт для регіональних відділень Фонду державного майна
України про проведення оплати за акції відкритих акціонерних
товариств (форма ФЦСА4) містить узагальнену, упорядковану по
сертифікатних  аукціонах інформацію про оплату за акції, що
пропонувались до продажу на сертифікатних аукціонах по об'єктах
приватизації, які знаходяться в областях розташування регіональних
відділень Фонду державного майна України.
   8. Форма ФЦСА1 (звіт про проведення оплати за акції відкритих
акціонерних  товариств,  які  запропоновано  до  продажу  на
сертифікатних аукціонах, - додаток 1) складається в наступному
порядку: в позицію [1] вносяться поточний місяць та рік, за який
подається звіт; в позиції [2]-[3] вносяться номер та терміни
проведення  сертифікатного  аукціону,  в  якому  до  продажу
пропонувались нижчевказані  об'єкти  приватизації;  в позиціях
[4]-[11] надається інформація щодо акцій ВАТ, на придбання яких
регіональний центр прийняв заяви; в позиції [12]-[15] вносяться
узагальнені дані по всіх об'єктах приватизації, на придбання акцій
яких регіональний центр прийняв заяви на визначений аукціон.
   9. У випадку, якщо по попередніх аукціонах ще залишились
неоплачені акції, - регіональний центр сертифікатних аукціонів:
   заповнює позиції [2]-[15] форми ФЦСА1 (звіт про проведення
оплати за акції відкритих акціонерних товариств, які запропоновано
до продажу на сертифікатних аукціонах, - додаток 1) для об'єктів
першого з попередніх неповністю сплачених аукціонів;
   надає інформацію, що відповідає позиціям [16]-[29] форми
окремо для кожного з наступних аукціонів, включаючи поточний.
   В позиціях [30]-[33] вносяться узагальнені дані по всіх
об'єктах приватизації, на які регіональний центр прийняв заяви, по
всіх наданих у формі аукціонах.
   Звіт затверджується  підписом  директора  та  печаткою
регіонального центру.
   10. Форма  ФЦСА2  (звіт  про  заборгованість  фінансових
посередників та товариств покупців по оплаті за акції відкритих
акціонерних товариств - додаток 2) заповнюється регіональними
центрами сертифікатних аукціонів в наступному порядку:
   в позицію [1] вносяться поточний місяць та рік, за який
подається звіт;
   в позиції [2]-[3] вносяться номер та терміни проведення
сертифікатного аукціону, в якому  до  продажу  пропонувались
нижчевказані об'єкти приватизації;
   в позиції  [4]-[5]  надається  інформація  про  об'єкт
приватизації,  на  придбання  акцій якого в даному аукціоні
регіональний центр приймав заяви фінансових посередників;
   в позиціях [6]-[12] надається інформація щодо заборгованості
по оплаті пакетів акцій  ВАТ  фінансовими  посередниками  і
товариствами покупців, які зареєстровані в регіональному центрі та
за результатами даного аукціону виявились переможцями;
   В позиції [13]-[16] вносяться узагальнені дані по фінансових
посередниках і товариствах покупців, включених до даного звіту.
   11. У випадку, коли регіональним центром приймались заяви по
декількох ВАТ, акції яких було запропоновано до продажу на
визначеному аукціоні, - дані вносяться окремо по кожному з
наступних об'єктів приватизації відповідно до позицій [17]-[29]
форми ФЦСА2 (звіт про заборгованість фінансових посередників та
товариств покупців по оплаті за акції відкритих акціонерних
товариств - додаток 2). При цьому в позиціях [30]-[33] вносяться
узагальнені дані по всіх об'єктах приватизації, що пропонувались
до продажу на сертифікатному аукціоні.
   12. У випадку, коли по попередніх аукціонах ще залишились
неоплачені фінансовими посередниками та товариствами покупців
акції, - регіональний центр сертифікатних аукціонів заповнює
(згідно з пп.10, 11 цього Порядку) позиції [2]-[33] форми ФЦСА2
(звіт про заборгованість фінансових посередників та товариств
покупців по оплаті за акції відкритих акціонерних товариств -
додаток 2) для об'єктів першого з не повністю оплачених попередніх
аукціонів та, відповідно до позицій [34]-[52] форми ФЦСА2, надає
інформацію для об'єктів всіх наступних аукціонів,  включаючи
поточний.
   При цьому в позиціях [53]-[56] вносяться узагальнені дані по
всіх наданих у формі аукціонах.
   Звіт затверджується  підписом  директора  та  печаткою
регіонального центру.
   13. Український центр сертифікатних аукціонів заповнює форму
ФЦСА3 (зведений звіт про проведення оплати за акції відкритих
акціонерних  товариств,  які  запропоновано  до  продажу  на
сертифікатних аукціонах, - додаток 3) в наступному порядку:
   в позицію [1] вносяться поточний місяць та рік, за який
подається звіт;
   в позиції [2]-[3] вносяться номер та терміни проведення
сертифікатного  аукціону,  в  якому до продажу пропонувались
нижчевказані об'єкти приватизації;
   в позиції [4] надається назва області, в якій розташовані
вказані нижче об'єкти приватизації;
   в позиціях [5]-[12] надається інформація щодо акцій ВАТ, на
придбання яких були прийняті заяви на даний аукціон, та які
розташовані в указаній області;
   в позиції [13]-[16]  вносяться  сумарні  дані  по  всіх
вищезазначених об'єктах приватизації.
   14. У випадку, якщо на вказаному аукціоні приймались заяви на
придбання акцій об'єктів приватизації, які знаходяться в кількох
областях, - Український центр сертифікатних аукціонів надає,
відповідно до позицій [17]-[29] форми ФЦСА3 (зведений звіт про
проведення оплати за акції відкритих акціонерних товариств, які
запропоновано до продажу на сертифікатних аукціонах, - додаток 3),
дані окремо для кожної наступної області. При цьому в позиціях
[30]-[33] форми ФЦСА3 записуються сумарні дані по визначеному
аукціону.
   15. У випадку, коли по попередньому аукціону ще залишились
неоплачені акції, - Український центр сертифікатних аукціонів в
позиціях [2]-[33] форми ФЦСА3 (зведений звіт про проведення оплати
за акції відкритих акціонерних товариств, які запропоновано до
продажу на сертифікатних аукціонах, - додаток 3) надає (згідно з
пп.13, 14 цього Порядку) інформацію щодо ВАТ першого не повністю
оплаченого аукціону. Iнформація для об'єктів наступних аукціонів,
включаючи поточний, надається відповідно до позицій [34]-[65]
форми ФЦСА. В позиціях [66]-[69] форми ФЦСА вносяться узагальнені
дані щодо всіх об'єктів приватизації, перерахованих у формі
аукціонів.
   Звіт затверджується підписом  Генерального  директора  та
печаткою Українського центру.
   16. Український центр сертифікатних аукціонів заповнює форму
ФЦСА4 (звіт для регіональних відділень Фонду державного майна
України про проведення оплати за акції відкритих акціонерних
товариств - додаток 4) в наступному порядку:
   в позицію [1] вносяться поточний місяць та рік, за який
подається звіт;
   в позиції [2], [3] вносяться номер та терміни проведення
сертифікатного аукціону, в якому до продажу пропонувались об'єкти
приватизації,  що  зареєстровані  в  області  розташування
регіонального відділення Фонду державного майна України;
   в позиціях [4]-[11]  надається  інформація  щодо  акцій,
запропонованих на даний аукціон ВАТ;
   в позиції [12]-[15] вносяться узагальнені дані по  всіх
об'єктах  приватизації, що були запропоновані до продажу на
визначеному аукціоні.
   17. У випадку коли по попередньому аукціону ще залишились
неоплаченими акції ВАТ, які розташовані в даній області, - в
позиції [2]-[14] форми ФЦСА4 (звіт для регіональних відділень
Фонду державного майна України про проведення оплати за акції
відкритих акціонерних товариств - додаток 4) вноситься інформація
по всіх об'єктах першого з аукціонів, а по кожному наступному
аукціону, включаючи поточний - відповідно позицій [15]-[27] форми
ФЦСА4. В позиції [28]-[31] вносяться узагальнені дані по всіх
вказаних аукціонах.
   Звіт затверджується підписом  Генерального  директора  та
печаткою Українського центру сертифікатних аукціонів.
 
                     Додаток 1
             до Порядку формування та проходження
             звітності про проведення оплати за акції
             відкритих акціонерних товариств, які
             пропонувались до продажу на
             сертифікатних аукціонах
 
                       Форма ФЦСА1
 
      РЕГIОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР СЕРТИФIКАТНИХ АУКЦIОНIВ
            по ________ області
 
                Звіт
    про проведення оплати за акції відкритих акціонерних
      товариств, які запропоновано до продажу на
           сертифікатних аукціонах
 
       Звітний місяць [1] ___________ 199_ р.
 
   Сертифікатний аукціон N __ [2] проведений [3] __.____.199_ р.
- __._____.199_ р.
------------------------------------------------------------------
 N ¦Код за ¦Назва ¦Коеф.¦Загальна¦Заборго- ¦Фактично ¦Фактично
п/п ¦ЗКПО  ¦об'єкта¦дроб-¦вартсіть¦ваність ¦сплачено ¦сплачено
  ¦об'єкта¦прива- ¦лення¦акцій, ¦по оплаті¦за місяць ¦за місяць
  ¦прива- ¦тизації¦акцій¦визначе-¦акцій на ¦(тис.крб.)¦(шт.
  ¦тизації¦    ¦   ¦них до ¦початок ¦     ¦акцій)
  ¦    ¦    ¦   ¦сплати ¦місяця  ¦     ¦
  ¦    ¦    ¦   ¦через  ¦(тис.  ¦     ¦
  ¦    ¦    ¦   ¦РЦСА  ¦крб.)  ¦     ¦
  ¦    ¦    ¦   ¦(тис.  ¦     ¦     ¦
  ¦    ¦    ¦   ¦крб.)  ¦     ¦     ¦
----+-------+-------+-----+--------+---------+----------+---------
 1 ¦  2  ¦  3  ¦ 4 ¦  5  ¦  6  ¦  7   ¦  8
----+-------+-------+-----+--------+---------+----------+---------
[4] ¦ [5] ¦ [6] ¦ [7] ¦ [8]  ¦  [9]  ¦  [10]  ¦ [11]
----+-------+-------+-----+--------+---------+----------+---------
--------------------------+--------+---------+----------+---------
  Загалом по аукціону: ¦--------+---------+----------+---------
             ¦ [12] ¦  [13] ¦  [14]  ¦ [15]
------------------------------------------------------------------
 
                        Форма ФЦСА1
 
Сертифікатний аукціон N __ [16] проведений [17] __.______.199_ р.
- __.______.199_ р.
------------------------------------------------------------------
 N ¦Код за ¦Назва ¦Коеф.¦Загальна¦Заборго- ¦Фактично ¦Фактично
п/п ¦ЗКПО  ¦об'єкта¦дроб-¦вартсіть¦ваність ¦сплачено ¦сплачено
  ¦об'єкта¦прива- ¦лення¦акцій, ¦по оплаті¦за місяць ¦за місяць
  ¦прива- ¦тизації¦акцій¦визначе-¦акцій на ¦(тис.крб.)¦(шт.
  ¦тизації¦    ¦   ¦них до ¦початок ¦     ¦акцій)
  ¦    ¦    ¦   ¦сплати ¦місяця  ¦     ¦
  ¦    ¦    ¦   ¦через  ¦(тис.  ¦     ¦
  ¦    ¦    ¦   ¦РЦСА  ¦крб.)  ¦     ¦
  ¦    ¦    ¦   ¦(тис.  ¦     ¦     ¦
  ¦    ¦    ¦   ¦крб.)  ¦     ¦     ¦
----+-------+-------+-----+--------+---------+----------+---------
 1 ¦  2  ¦  3  ¦ 4 ¦  5  ¦  6  ¦  7   ¦  8
----+-------+-------+-----+--------+---------+----------+---------
[18]¦ [19] ¦ [20] ¦ [21]¦ [22] ¦  [23] ¦  [24]  ¦ [25]
----+-------+-------+-----+--------+---------+----------+---------
--------------------------+--------+---------+----------+---------
  Загалом по аукціону: ¦--------+---------+----------+---------
             ¦ [26] ¦  [27] ¦  [28]  ¦ [29]
--------------------------+--------+---------+----------+---------
   Загалом по всім   ¦--------+---------+----------+---------
    аукціонам:    ¦ [30] ¦  [31] ¦  [32]  ¦ [33]
------------------------------------------------------------------
 
   Директор центру           (Підпис, печатка)
 
                     Додаток 2
             до Порядку формування та проходження
             звітності про проведення оплати за акції
             відкритих акціонерних товариств, які
             пропонувались до продажу на
             сертифікатних аукціонах
 
                       Форма ФЦСА2
 
      РЕГIОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР СЕРТИФIКАТНИХ АУКЦIОНIВ
            по ________ області
 
                Звіт
   про заборгованість фінансових посередників та товариств
    покупців по оплаті за акції відкритих акціонерних
      товариств, які запропоновано до продажу на
           сертифікатних аукціонах
 
       Звітний місяць [1] ___________ 199_ р.
 
Сертифікатний аукціон N __ [2] ___ проведений __ [3] __._____.199_
р. - ___._____.199_ р.
 
ЗКПО ___ [4] ______ Назва об'єкта приватизації __ [5] ____________
---------------------------------------------------------------------
 N ¦Номер  ¦Повна назва ¦Загальна¦Заборго- ¦Фактично ¦Фактично
п/п ¦ліцензії,¦фінансового ¦вартсіть¦ваність  ¦сплачено ¦сплачено
  ¦свідоцтва¦посередника ¦акцій, ¦по оплаті ¦за місяць ¦за місяць
  ¦про реєс-¦або     ¦визначе-¦за акції ¦(тис.крб.)¦(шт.
  ¦трацію, ¦товариства  ¦них до ¦на початок¦     ¦акцій)
  ¦вид дія- ¦покупців   ¦сплати ¦місяця  ¦     ¦
  ¦льності ¦       ¦(тис.  ¦(тис.   ¦     ¦
  ¦     ¦       ¦крб.)  ¦крб.)   ¦     ¦
----+---------+-------------+--------+----------+----------+---------
 1 ¦  2  ¦   3   ¦  4  ¦  5   ¦  6   ¦  7
----+---------+-------------+--------+----------+----------+---------
[6] ¦  [7]  ¦   [8]   ¦ [9]  ¦  [10]  ¦  [11]  ¦ [12]
----+---------+-------------+--------+----------+----------+---------
----------------------------+--------+----------+----------+---------
   Загалом по аукціону:  ¦--------+----------+----------+---------
              ¦ [13] ¦  [14]  ¦  [15]  ¦ [16]
---------------------------------------------------------------------
 
                        Форма ФЦСА2
 
ЗКПО ___ [17] ______ Назва об'єкта приватизації __ [18] __________
---------------------------------------------------------------------
 N ¦Номер  ¦Повна назва ¦Загальна¦Заборго- ¦Фактично ¦Фактично
п/п ¦ліцензії,¦фінансового ¦вартсіть¦ваність  ¦сплачено ¦сплачено
  ¦свідоцтва¦посередника ¦акцій, ¦по оплаті ¦за місяць ¦за місяць
  ¦про реєс-¦або     ¦визначе-¦за акції ¦(тис.крб.)¦(шт.
  ¦трацію, ¦товариства  ¦них до ¦на початок¦     ¦акцій)
  ¦вид дія- ¦покупців   ¦сплати ¦місяця  ¦     ¦
  ¦льності ¦       ¦(тис.  ¦(тис.   ¦     ¦
  ¦     ¦       ¦крб.)  ¦крб.)   ¦     ¦
----+---------+-------------+--------+----------+----------+---------
 1 ¦  2  ¦   3   ¦  4  ¦  5   ¦  6   ¦  7
----+---------+-------------+--------+----------+----------+---------
[19]¦  [20] ¦   [21]  ¦ [22] ¦  [23]  ¦  [24]  ¦ [25]
----+---------+-------------+--------+----------+----------+---------
----------------------------+--------+----------+----------+---------
   Загалом по об'єкту   ¦--------+----------+----------+---------
   приватизації:     ¦ [26] ¦  [27]  ¦  [28]  ¦ [29]
----------------------------+--------+----------+----------+---------
   Загалом по аукціону:  ¦--------+----------+----------+---------
              ¦ [30] ¦  [31]  ¦  [32]  ¦ [33]
---------------------------------------------------------------------
 
                      Форма ФЦСА2
 
Сертифікатний аукціон N __ [34] проведений [35] __.______.199_ р.
- __._____.199_ р.
 
ЗКПО __ [36] _______ Назва об'єкта приватизації __ [37] __________
---------------------------------------------------------------------
 N ¦Номер  ¦Повна назва ¦Загальна¦Заборго- ¦Фактично ¦Фактично
п/п ¦ліцензії,¦фінансового ¦вартсіть¦ваність  ¦сплачено ¦сплачено
  ¦свідоцтва¦посередника ¦акцій, ¦по оплаті ¦за місяць ¦за місяць
  ¦про реєс-¦або     ¦визначе-¦за акції ¦(тис.крб.)¦(шт.
  ¦трацію, ¦товариства  ¦них до ¦на початок¦     ¦акцій)
  ¦вид дія- ¦покупців   ¦сплати ¦місяця  ¦     ¦
  ¦льності ¦       ¦(тис.  ¦(тис.   ¦     ¦
  ¦     ¦       ¦крб.)  ¦крб.)   ¦     ¦
----+---------+-------------+--------+----------+----------+---------
 1 ¦  2  ¦   3   ¦  4  ¦  5   ¦  6   ¦  7
----+---------+-------------+--------+----------+----------+---------
[38]¦  [39] ¦   [40]  ¦ [41] ¦  [42]  ¦  [43]  ¦ [44]
----+---------+-------------+--------+----------+----------+---------
----------------------------+--------+----------+----------+---------
   Загалом по об'єкту   ¦--------+----------+----------+---------
   приватизації:     ¦ [45] ¦  [46]  ¦  [47]  ¦ [48]
----------------------------+--------+----------+----------+---------
   Загалом по аукціону:  ¦--------+----------+----------+---------
              ¦ [49] ¦  [50]  ¦  [51]  ¦ [52]
----------------------------+--------+----------+----------+---------
Загалом по всім аукціонам: ¦--------+----------+----------+---------
              ¦ [53] ¦  [54]  ¦  [55]  ¦ [56]
---------------------------------------------------------------------
 
   Директор центру           (Підпис, печатка)
 
                     Додаток 3
             до Порядку формування та проходження
             звітності про проведення оплати за акції
             відкритих акціонерних товариств, які
             пропонувались до продажу на
             сертифікатних аукціонах
 
                       Форма ФЦСА3
 
      УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР СЕРТИФIКАТНИХ АУКЦIОНIВ
 
             Зведений звіт
    про проведення оплати за акції відкритих акціонерних
      товариств, які запропоновано до продажу на
           сертифікатних аукціонах
 
       Звітний місяць [1] ___________ 199_ р.
 
   Сертифікатний аукціон N __ [2] проведений [3] __.____.199_ р.
- __._____.199_ р.
------------------------------------------------------------------
 N ¦Код за ¦Назва ¦Коеф.¦Загальна¦Заборго- ¦Фактично ¦Фактично
п/п ¦ЗКПО  ¦об'єкта¦дроб-¦вартсіть¦ваність ¦сплачено ¦сплачено
  ¦об'єкта¦прива- ¦лення¦акцій, ¦по оплаті¦за місяць ¦за місяць
  ¦прива- ¦тизації¦акцій¦визначе-¦акцій на ¦(тис.крб.)¦(шт.
  ¦тизації¦    ¦   ¦них до ¦початок ¦     ¦акцій)
  ¦    ¦    ¦   ¦сплати ¦місяця  ¦     ¦
  ¦    ¦    ¦   ¦через  ¦(тис.  ¦     ¦
  ¦    ¦    ¦   ¦РЦСА  ¦крб.)  ¦     ¦
  ¦    ¦    ¦   ¦(тис.  ¦     ¦     ¦
  ¦    ¦    ¦   ¦крб.)  ¦     ¦     ¦
----+-------+-------+-----+--------+---------+----------+---------
 1 ¦  2  ¦  3  ¦ 4 ¦  5  ¦  6  ¦  7   ¦  8
----+-------+-------+-----+--------+---------+----------+---------
[5] ¦ [6] ¦ [7] ¦ [8] ¦ [9]  ¦  [10] ¦  [11]  ¦ [12]
----+-------+-------+-----+--------+---------+----------+---------
--------------------------+--------+---------+----------+---------
  Загалом по області:  ¦--------+---------+----------+---------
             ¦ [13] ¦  [14] ¦  [15]  ¦ [16]
------------------------------------------------------------------
 
                        Форма ФЦСА3
 
Об'єкти приватизації, які знаходяться в _ [17] ___________ області
------------------------------------------------------------------
 N ¦Код за ¦Назва ¦Коеф.¦Загальна¦Заборго- ¦Фактично ¦Фактично
п/п ¦ЗКПО  ¦об'єкта¦дроб-¦вартсіть¦ваність ¦сплачено ¦сплачено
  ¦об'єкта¦прива- ¦лення¦акцій, ¦по оплаті¦за місяць ¦за місяць
  ¦прива- ¦тизації¦акцій¦визначе-¦акцій на ¦(тис.крб.)¦(шт.
  ¦тизації¦    ¦   ¦них до ¦початок ¦     ¦акцій)
  ¦    ¦    ¦   ¦сплати ¦місяця  ¦     ¦
  ¦    ¦    ¦   ¦через  ¦(тис.  ¦     ¦
  ¦    ¦    ¦   ¦РЦСА  ¦крб.)  ¦     ¦
  ¦    ¦    ¦   ¦(тис.  ¦     ¦     ¦
  ¦    ¦    ¦   ¦крб.)  ¦     ¦     ¦
----+-------+-------+-----+--------+---------+----------+---------
 1 ¦  2  ¦  3  ¦ 4 ¦  5  ¦  6  ¦  7   ¦  8
----+-------+-------+-----+--------+---------+----------+---------
[18]¦ [19] ¦ [20] ¦ [21]¦ [22] ¦  [23] ¦  [24]  ¦ [25]
----+-------+-------+-----+--------+---------+----------+---------
--------------------------+--------+---------+----------+---------
  Загалом по області:  ¦--------+---------+----------+---------
             ¦ [26] ¦  [27] ¦  [28]  ¦ [29]
--------------------------+--------+---------+----------+---------
   Загалом по аукціону: ¦--------+---------+----------+---------
             ¦ [30] ¦  [31] ¦  [32]  ¦ [33]
------------------------------------------------------------------
 
                        Форма ФЦСА3
 
Сертифікатний аукціон N [34] ___ проведений [35] ___.____.199_ р.
- ___._______.199_ р.
 
Об'єкти приватизації, які знаходяться в _ [36] ___________ області
------------------------------------------------------------------
 N ¦Код за ¦Назва ¦Коеф.¦Загальна¦Заборго- ¦Фактично ¦Фактично
п/п ¦ЗКПО  ¦об'єкта¦дроб-¦вартсіть¦ваність ¦сплачено ¦сплачено
  ¦об'єкта¦прива- ¦лення¦акцій, ¦по оплаті¦за місяць ¦за місяць
  ¦прива- ¦тизації¦акцій¦визначе-¦акцій на ¦(тис.крб.)¦(шт.
  ¦тизації¦    ¦   ¦них до ¦початок ¦     ¦акцій)
  ¦    ¦    ¦   ¦сплати ¦місяця  ¦     ¦
  ¦    ¦    ¦   ¦через  ¦(тис.  ¦     ¦
  ¦    ¦    ¦   ¦РЦСА  ¦крб.)  ¦     ¦
  ¦    ¦    ¦   ¦(тис.  ¦     ¦     ¦
  ¦    ¦    ¦   ¦крб.)  ¦     ¦     ¦
----+-------+-------+-----+--------+---------+----------+---------
 1 ¦  2  ¦  3  ¦ 4 ¦  5  ¦  6  ¦  7   ¦  8
----+-------+-------+-----+--------+---------+----------+---------
[37]¦ [38] ¦ [39] ¦ [40]¦ [41] ¦  [42] ¦  [43]  ¦ [44]
----+-------+-------+-----+--------+---------+----------+---------
--------------------------+--------+---------+----------+---------
  Загалом по області:  ¦--------+---------+----------+---------
             ¦ [45] ¦  [46] ¦  [47]  ¦ [48]
------------------------------------------------------------------
 
                       Форма ФЦСА3
 
Об'єкти приватизації, які знаходяться в _ [49] ___________ області
------------------------------------------------------------------
 N ¦Код за ¦Назва ¦Коеф.¦Загальна¦Заборго- ¦Фактично ¦Фактично
п/п ¦ЗКПО  ¦об'єкта¦дроб-¦вартсіть¦ваність ¦сплачено ¦сплачено
  ¦об'єкта¦прива- ¦лення¦акцій, ¦по оплаті¦за місяць ¦за місяць
  ¦прива- ¦тизації¦акцій¦визначе-¦акцій на ¦(тис.крб.)¦(шт.
  ¦тизації¦    ¦   ¦них до ¦початок ¦     ¦акцій)
  ¦    ¦    ¦   ¦сплати ¦місяця  ¦     ¦
  ¦    ¦    ¦   ¦через  ¦(тис.  ¦     ¦
  ¦    ¦    ¦   ¦РЦСА  ¦крб.)  ¦     ¦
  ¦    ¦    ¦   ¦(тис.  ¦     ¦     ¦
  ¦    ¦    ¦   ¦крб.)  ¦     ¦     ¦
----+-------+-------+-----+--------+---------+----------+---------
 1 ¦  2  ¦  3  ¦ 4 ¦  5  ¦  6  ¦  7   ¦  8
----+-------+-------+-----+--------+---------+----------+---------
[50]¦ [51] ¦ [52] ¦ [53]¦ [54] ¦  [55] ¦  [56]  ¦ [57]
----+-------+-------+-----+--------+---------+----------+---------
--------------------------+--------+---------+----------+---------
  Загалом по області:  ¦--------+---------+----------+---------
             ¦ [58] ¦  [59] ¦  [60]  ¦ [61]
--------------------------+--------+---------+----------+---------
   Загалом по аукціону: ¦--------+---------+----------+---------
             ¦ [62] ¦  [63] ¦  [64]  ¦ [65]
--------------------------+--------+---------+----------+---------
Загалом по всім аукціонам:¦--------+---------+----------+---------
             ¦ [66] ¦  [67] ¦  [68]  ¦ [69]
------------------------------------------------------------------
 
   Директор центру           (Підпис, печатка)
 
                     Додаток 4
             до Порядку формування та проходження
             звітності про проведення оплати за акції
             відкритих акціонерних товариств, які
             пропонувались до продажу на
             сертифікатних аукціонах
 
                       Форма ФЦСА4
 
      УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР СЕРТИФIКАТНИХ АУКЦIОНIВ
 
                Звіт
    про проведення оплати акцій відкритих акціонерних
      товариств, які запропоновано до продажу на
           сертифікатних аукціонах
 
       Звітний місяць [1] ___________ 199_ р.
 
   Сертифікатний аукціон N __ [2] проведений [3] __.____.199_ р.
- __._____.199_ р.
------------------------------------------------------------------
 N ¦Код за ¦Назва ¦Коеф.¦Загальна¦Заборго- ¦Фактично ¦Фактично
п/п ¦ЗКПО  ¦об'єкта¦дроб-¦вартсіть¦ваність ¦сплачено ¦сплачено
  ¦об'єкта¦прива- ¦лення¦акцій, ¦по оплаті¦за місяць ¦за місяць
  ¦прива- ¦тизації¦акцій¦визначе-¦акцій на ¦(тис.крб.)¦(шт.
  ¦тизації¦    ¦   ¦них до ¦початок ¦     ¦акцій)
  ¦    ¦    ¦   ¦сплати ¦місяця  ¦     ¦
  ¦    ¦    ¦   ¦через  ¦(тис.  ¦     ¦
  ¦    ¦    ¦   ¦РЦСА  ¦крб.)  ¦     ¦
  ¦    ¦    ¦   ¦(тис.  ¦     ¦     ¦
  ¦    ¦    ¦   ¦крб.)  ¦     ¦     ¦
----+-------+-------+-----+--------+---------+----------+---------
 1 ¦  2  ¦  3  ¦ 4 ¦  5  ¦  6  ¦  7   ¦  8
----+-------+-------+-----+--------+---------+----------+---------
[4] ¦ [5] ¦ [6] ¦ [7] ¦ [8]  ¦  [9]  ¦  [10]  ¦ [11]
----+-------+-------+-----+--------+---------+----------+---------
--------------------------+--------+---------+----------+---------
  Загалом по аукціону: ¦--------+---------+----------+---------
             ¦ [12] ¦  [13] ¦  [14]  ¦ [15]
------------------------------------------------------------------
 
                        Форма ФЦСА4
 
Сертифікатний аукціон N __ [16] проведений [17] __.______.199_ р.
- __.______.199_ р.
------------------------------------------------------------------
 N ¦Код за ¦Назва ¦Коеф.¦Загальна¦Заборго- ¦Фактично ¦Фактично
п/п ¦ЗКПО  ¦об'єкта¦дроб-¦вартсіть¦ваність ¦сплачено ¦сплачено
  ¦об'єкта¦прива- ¦лення¦акцій, ¦по оплаті¦за місяць ¦за місяць
  ¦прива- ¦тизації¦акцій¦визначе-¦акцій на ¦(тис.крб.)¦(шт.
  ¦тизації¦    ¦   ¦них до ¦початок ¦     ¦акцій)
  ¦    ¦    ¦   ¦сплати ¦місяця  ¦     ¦
  ¦    ¦    ¦   ¦через  ¦(тис.  ¦     ¦
  ¦    ¦    ¦   ¦РЦСА  ¦крб.)  ¦     ¦
  ¦    ¦    ¦   ¦(тис.  ¦     ¦     ¦
  ¦    ¦    ¦   ¦крб.)  ¦     ¦     ¦
----+-------+-------+-----+--------+---------+----------+---------
 1 ¦  2  ¦  3  ¦ 4 ¦  5  ¦  6  ¦  7   ¦  8
----+-------+-------+-----+--------+---------+----------+---------
[18]¦ [19] ¦ [20] ¦ [21]¦ [22] ¦  [23] ¦  [24]  ¦ [25]
----+-------+-------+-----+--------+---------+----------+---------
--------------------------+--------+---------+----------+---------
  Загалом по аукціону: ¦--------+---------+----------+---------
             ¦ [26] ¦  [27] ¦  [28]  ¦ [29]
--------------------------+--------+---------+----------+---------
   Загалом по всім   ¦--------+---------+----------+---------
    аукціонам:    ¦ [30] ¦  [31] ¦  [32]  ¦ [33]
------------------------------------------------------------------
 
   Директор центру           (Підпис, печатка)
 
                     Додаток 5
             до Порядку формування та проходження
             звітності про проведення оплати за акції
             відкритих акціонерних товариств, які
             пропонувались до продажу на
             сертифікатних аукціонах
 
 Формат записів .dbf-файла, що надається центрами сертифікатних
   аукціонів Українському центру сертифікатних аукціонів і
   містить звіт про проведення оплати за акції відкритих
           акціонерних товариств
 
------------------------------------------------------------------
 N ¦      Призначення поля         ¦Тип поля¦Розмір
поля¦                       ¦    ¦
----+---------------------------------------------+--------+------
 1 ¦Область розташування регіонального центру  ¦  С  ¦ 15
 2 ¦Звітний місяць                ¦  С  ¦  2
 3 ¦Звітний рік                 ¦  С  ¦  2
 4 ¦N сертифікатного аукціону          ¦  С  ¦  4
 5 ¦N п/п                    ¦  С  ¦  3
 6 ¦Код за ЗКПО об'єкта приватизації       ¦  С  ¦  9
 7 ¦Назва об'єкта приватизації          ¦  С  ¦ 70
 8 ¦Коефіцієнт дроблення акцій          ¦  С  ¦  3
 9 ¦Загальна вартість акцій, визначених до    ¦  С  ¦ 10
  ¦сплати (крб.)                ¦    ¦
 10 ¦Заборгованість по оплаті акцій на початок  ¦  С  ¦ 10
  ¦місяця (крб.)                ¦    ¦
 11 ¦Фактично сплачено за місяць (крб.)      ¦  С  ¦ 10
 12 ¦Фактично сплачено за місяць (шт. акцій)   ¦  С  ¦  7
------------------------------------------------------------------
 
                     Додаток 6
             до Порядку формування та проходження
             звітності про проведення оплати за акції
             відкритих акціонерних товариств, які
             пропонувались до продажу на
             сертифікатних аукціонах
 
     Формат записів .dbf-файла, що надається центрами
   сертифікатних аукціонів Фонду державного майна України
   в Департамент розвитку фондового ринку і містить звіт
   про заборгованість фінансових посередників та товариств
       покупців по оплаті за акції відкритих
           акціонерних товариств
 
------------------------------------------------------------------
 N ¦      Призначення поля         ¦Тип поля¦Розмір
поля¦                       ¦    ¦
----+---------------------------------------------+--------+------
 1 ¦Область розташування регіонального центру  ¦  С  ¦ 15
 2 ¦Звітний місяць                ¦  С  ¦  2
 3 ¦Звітний рік                 ¦  С  ¦  2
 4 ¦N сертифікатного аукціону          ¦  С  ¦  4
 5 ¦N п/п                    ¦  С  ¦  3
 6 ¦Код за ЗКПО об'єкта приватизації       ¦  С  ¦  9
 7 ¦Назва об'єкта приватизації          ¦  С  ¦ 70
 8 ¦Номер ліцензії, свідоцтва про реєстрацію   ¦  С  ¦ 20
  ¦посередника                 ¦    ¦
 9 ¦Вид діяльності посередника          ¦  С  ¦ 15
 10 ¦Повна назва фінансового посередника або   ¦  С  ¦ 70
  ¦товариства покупців             ¦    ¦
 11 ¦Загальна вартість акцій, визначених до    ¦  С  ¦ 10
  ¦сплати (крб.)                ¦    ¦
 12 ¦Заборгованість по оплаті акцій на початок  ¦  С  ¦ 10
  ¦місяця (крб.)                ¦    ¦
 13 ¦Фактично сплачено за місяць (крб.)      ¦  С  ¦ 10
 14 ¦Фактично сплачено за місяць (шт. акцій)   ¦  С  ¦  7
------------------------------------------------------------------
 
                     Додаток 7
             до Порядку формування та проходження
             звітності про проведення оплати за акції
             відкритих акціонерних товариств, які
             пропонувались до продажу на
             сертифікатних аукціонах
 
  Формат записів .dbf-файла, що надається Українським центром
   сертифікатних аукціонів Фонду державного майна України і
   містить звіт про проведення оплати за акції відкритих
           акціонерних товариств
 
------------------------------------------------------------------
 N ¦      Призначення поля         ¦Тип поля¦Розмір
поля¦                       ¦    ¦
----+---------------------------------------------+--------+------
 1 ¦Область розташування регіонального центру  ¦  С  ¦ 15
 2 ¦Звітний місяць                ¦  С  ¦  2
 3 ¦Звітний рік                 ¦  С  ¦  2
 4 ¦N сертифікатного аукціону          ¦  С  ¦  4
 5 ¦N п/п                    ¦  С  ¦  3
 6 ¦Код за ЗКПО об'єкта приватизації       ¦  С  ¦  9
 7 ¦Назва об'єкта приватизації          ¦  С  ¦ 70
 8 ¦Коефіцієнт дроблення акцій          ¦  С  ¦  3
 9 ¦Загальна вартість акцій, визначених до    ¦  С  ¦ 10
  ¦сплати (крб.)                ¦    ¦
 10 ¦Заборгованість по оплаті акцій на початок  ¦  С  ¦ 10
  ¦місяця (крб.)                ¦    ¦
 11 ¦Фактично сплачено за місяць (крб.)      ¦  С  ¦ 10
 12 ¦Фактично сплачено за місяць (шт. акцій)   ¦  С  ¦  7
------------------------------------------------------------------
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка