Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про порядок проведення конкурсів на право здійснення експертної оцінки об'єктів приватизації

         ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ
 
              Н А К А З
 
 N 1328 від 31.10.95
   м.Київ
 
 vd951031 vn1328
 
      ( Наказ скасовано на підставі Наказу Фонду
                   державного майна
       N 1868 ( v1868224-99 ) від 05.10.99 )
 
        Про порядок проведення конкурсів
        на право здійснення експертної
          оцінки об'єктів приватизації
 
 
   З метою  встановлення  єдиного  порядку  організації  та
проведення конкурсів на право  здійснення  експертної  оцінки
об'єктів приватизації, Н А К А З У Ю:
 
   Затвердити Положення про конкурсний комітет Фонду державного
майна України, що додається.
 
 Голова Фонду                  Ю.Єхануров
 
              Положення
          про конкурсний комітет Фонду
           державного майна України
 
   Це Положення встановлює загальний порядок альтернативного
вибору фірм,  які  претендують  на одержання замовлення щодо
здійснення експертної оцінки об'єктів приватизації,  а  також
регламентує порядок проведення конкурсів.
 
           I. Загальні положення
 
   1. Метою конкурсу є визначення юридичної особи, якій буде
надано право здійснення експертної оцінки об'єкту приватизації.
   2. Конкурси є відкритими для всіх зацікавлених вітчизняних та
іноземних юридичних осіб, які відповідно до законодавства України
можуть залучатись  для  виконання робіт по експертній оцінці
державного майна при приватизації у порядку, передбаченому наказом
Фонду державного майна України від 2 лютого 1995 року N 100
( z0074-95 ).
   3. Об'єктами експертної оцінки, що пропонуються для конкурсу,
можуть бути:
   - державне підприємство і цілісні майнові комплекси;
   - об'єкти незавершеного будівництва;
   - пакети акцій відкритих акціонерних товариств;
   - частки (паї, акції) державної власності у майні підприємств
із змішаною формою власності;
   - інші об'єкти відповідно до чинного законодавства України.
   4. Основними умовами визначення переможців конкурсу можуть
бути:
   - кількість виконаних робіт по оцінці державного майна,
підтверджених відповідними документами;
   - рівень професійної кваліфікації кадрів, яка підтверджується
кількістю працівників,  що  мають  відповідні  кваліфікаційні
сертифікати на право проведення робіт по експертній оцінці майна,
майнових і немайнових прав та бізнесу;
   - вартість робіт;
   - термін виконання роботи;
   - загально визнаний на вітчизняному і світовому ринку імідж
учасника конкурсу.
   Конкурсний комітет може ввести інші критерії конкурсу, які не
суперечать чинному законодавству.
   5. Персональний склад конкурсного комітету затверджується
наказом голови Фонду державного майна.
   6. Засідання комітету є правомочними у разі присутності 2/3
кількісного складу комітету.
   Рішення комітету  приймаються  простою  більшістю голосів
присутніх на засіданні, оформляються протоколами, які підписуються
головою комітету  або  його  заступником і секретарем даного
засідання.
 
        II. Компетенція конкурсного комітету
 
   7. До компетенції конкурсного комітету належать:
   - підготовка переліків об'єктів, які потребують оголошення
конкурсів на право проведення їх експертної оцінки, контроль за
своєчасною публікацією оголошень;
   - затвердження умов проведення конкурсів;
   - одержання  матеріалів, згідно з умовами конкурсу, від
учасників конкурсу;
   - проведення конкурсів;
   - вибір переможця конкурсу.
 
       III. Підготовка до проведення конкурсу
 
   8. Регіональні відділення та підрозділи центрального апарату
Фонду державного  майна  надсилають  до  конкурсного комітету
звернення щодо  необхідності  проведення  конкурсу  на  право
здійснення експертної оцінки об'єктів приватизації. У зверненні
повинні бути пропозиції відносно орієнтовних термінів проведення
конкурсу та особливих умов його проведення.
   9. Конкурс на право здійснення експертної оцінки проводиться
у випадках:
   - підвищеної інвестиційної привабливості об'єкта оцінки;
   - перевищення  вартості  робіт,  запропонованої  органами
приватизації для проведення експертної оцінки, 1 млрд.крб;
   - залишкової вартості основних фондів понад 250 млрд.крб.;
   - у інших випадках за поданням конкурсного комітету.
   10. Фонд державного майна на протязі 5 днів з моменту
надходження звернення  приймає  рішення  стосовно  доцільності
проведення конкурсу, про що письмово повідомляється регіональне
відділення.
   11. У  разі  прийняття  рішення про проведення конкурсу
інформація щодо умов та термінів конкурсу передається керівнику
прес-служби для друкування оголошення у засобах масової інформації
не пізніше, як за 15 днів до оголошеної дати проведення конкурсу.
   12. Iнформація про конкурс повинна включати:
   - дату, час і місце проведення конкурсу;
   - найменування та інші реквізити об'єктів, які підлягають
оцінці;
   - основні умови конкурсу;
   - сума внеску за участь у конкурсі (10 неоподаткованих
мінімумів);
   - форма подання заяви;
   - строк;
   - адреса подання документів;
   - контактні телефони;
   - інша інформація.
   13. Документи, які обов'язково подаються учасниками конкурсу:
   - заява на участь у конкурсі;
   - назва та реквізити фірми;
   - копії установчих документів, що посвідчені нотаріально;
   - копія Генеральної угоди з Фондом державного майна про
виконання послуг під час приватизації об'єктів приватизації;
   - документ, що посвідчує внесення плати за участь у конкурсі;
   - проекти договору на виконання робіт, технічне завдання,
календарний план робіт, кошторис виконання робіт.
   При неповному комплекті документів заява не розглядається.
   14. Заявник має право відкликати свою заяву до останнього дня
прийому заяв, повідомивши про це письмово конкурсний комітет. При
цьому плата за участь у конкурсі заявнику не повертається.
 
           IV. Проведення конкурсу
 
   15. Конкурс  проводиться  при  наявності  не менше двох
учасників.
   У разі надходження однієї заяви, яка відповідає вимогам п.4
та п.13 цього Положення, конкурсний комітет може рекомендувати
такого заявника  на  здійснення  експертної  оцінки  об'єкта
приватизації.
   16. У встановлений строк відбувається засідання конкурсного
комітету, який розглядає подані пропозиції і обговорює їх. На
засідання комітету можуть бути запрошені учасники конкурсу.
   17. Переможцями  визнаються  заявники,  пропозиції  яких
найбільшим чином відповідають умовам і критеріям конкурсу.
   Конфіденційні відомості  стосовно  конкурсних  пропозицій,
процедури визначення переможця розголошенню не підлягають.
   18. Результати  конкурсу  затверджуються  Головою  Фонду
державного майна  України у тижневий термін з дня прийняття
конкурсним комітетом рішення про переможця конкурсу.
   19. Протягом 5 днів після затвердження результатів конкурсу
учасникам направляються повідомлення про його результати. Протокол
конкурсу є підставою для укладення договору на виконання робіт між
Фондом державного майна та переможцем.
   20. Iнформація про результати конкурсу публікується у газеті
"Відомості приватизації" та інших засобах масової інформації.
 
 Керуючий справами                 В.Діброва
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка