Законы Украины

Новости Партнеров
 

Доповнення до деяких нормативних актів НБУ стосовно обігу іноземної валюти в Україні

          НАЦIОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ
         Управління валютного регулювання
 
               Л И С Т
 
 N 275 від 26.07.95
   м.Київ
 
                  Кримському  республіканському,
                  обласним  та  по  м.Києву
                  управлінням Національного банку
                  України
                  ОПЕРУ   Національного  банку
                  України
                  Комерційним банкам України
                  Асоціації комерційних банків
                  Міністерству фінансів України
                  Державній податковій інспекції
                  України
                  Міністерству економіки України
                  Міністерству внутрішніх справ
                  України
                  Генеральній Прокуратурі України
                  Службі безпеки України
                  Державному  митному  комітету
                  України
 
   ( Лист втратив чинність на підставі Постанови Нацбанку
    N 119 ( z0245-98 ) від 26.03.98 )
    
    Доповнення до деяких нормативних актів НБУ стосовно
         обігу іноземної валюти в Україні
 
 
   ( Зміни в текст не внесено. Додатково див.
                 Листи Нацбанку
    N 280 ( v0280500-95 ) від 04.08.95 
    N 175 ( v0375500-96 ) від 18.07.96 
    N 319 ( v0319500-96 ) від 11.12.96 )
 
 
 
   На виконання пункту 5 Постанови Правління Національного банку
України "Про використання іноземної валюти як засобу платежу на
території України" за N 125 від 16 травня 1995 року Національний
банк України вносить доповнення до порядку обігу іноземної валюти
в Україні та переказів в іноземній валюті.
 
                1
   Доповнення до нормативного листа Національного банку України
N 260 від 8 червня 1995 року ( v0260500-95 ) викласти в наступній
редакції:
   - абзац 2, п.1:
   З 1 серпня  1995 року підприємства, які мали ліцензію
Національного банку України на використання іноземної валюти як
засобу платежу (надалі - підприємства), втрачають право приймати
до своєї каси готівкову  іноземну  валюту  (крім  випадків,
передбачених цим листом). Готівкова іноземна валюта, прийнята
підприємствами, що мали на це право до 1 серпня 1995 року, не
пізніше 31 липня 1995 року має бути інкасована уповноваженими
банками із зарахуванням її на поточні валютні рахунки підприємств
у той же день.
   - абзац 3, п.1 доповнити реченням наступного змісту:
   "Суб'єктам господарської діяльності забороняється здійснювати
продаж юридичним та фізичним особам-резидентам своїх акцій і
виплачувати дивіденди за ними в іноземній валюті."
   - п.3 доповнити після слів "в уповноважених  банках..."
словами "(крім випадків, передбачених цим листом)".
 
   - підпункти 4.1-4.4 та п.п.4.8 викласти в наступній редакції:
   п.п.4.1:
   на підприємства торгівлі і послуг (в т.ч. туристичні та
страхові), які реалізують товари та надають послуги під митним
контролем без застосування до товарів заходів економічної політики
та без стягнення мита, податків на митних територіях України за
ліцензією Державного митного комітету України і Національного
банку України (в аеропортах, портах, що відкриті для міжнародного
сполучення, митницях).
   Приймання зазначеними  підприємствами  готівкової  вільно
конвертованої   валюти   здійснюється   з   використанням
контрольно-касового апарата;
   п.п.4.2:
   на послуги готелів з обслуговування іноземних туристів.
   Розрахунки за готельні послуги здійснюються готівковою вільно
конвертованою валютою, розрахунковими пластиковими картками;
   п.п.4.3:
   у разі продажу на території міжнародних портів, аеропортів,
вокзалів  квитків  та  путівок на міжнародні пасажирські та
туристичні  рейси;  продажу  квитків  на  рейси  міжнародних
авіакомпаній  юридичними  особами-резидентами  - агентами цих
компаній;  продажу  юридичними  особами-резидентами  квитків
нерезидентам на міжнародні пасажирські рейси.
   За бажанням  покупця  продаж  квитків  здійснюється  за
національну  грошову  одиницю  України.  Курс  перерахування
встановлюється самостійно юридичною особою-резидентом - агентом
авіакомпанії;
   п.п.4.4:
   у разі  продажу  паливномастильних  матеріалів, продуктів
харчування, медикаментів та надання послуг  нерезидентам  на
території міжнародних портів, аеропортів, вокзалів України з
обслуговування іноземних транспортних засобів  (літаків, суден,
автобусів, пасажирів і членів екіпажу).
   Розрахунки з  нерезидентами  здійснюються  відповідно  до
укладеного договору (контракту, рахунку), який передбачає оплату в
готівковій вільно конвертованій валюті;
   п.п.4.8:
   на послуги міжнародних пасажирських та паромних перевезень у
прикордонних з Україною зонах за готівкову іноземну валюту, що
надають українські автотранспортні та річкові підприємства;
   - доповнити п.4 після підпункту 4.8 наступними підпунктами:
   п.п.4.9:
   у разі розрахунків між юридичними особами-резидентами за
індивідуальною ліцензією Національного банку України;
   п.п.4.10:
   у разі використання готівкової вільно конвертованої валюти в
розрахунках між нерезидентами і резидентами за експорт з України
продукції, робіт та послуг в сумі до 10 тисяч доларів США або
еквівалент цієї суми в іншій вільно конвертованій валюті за курсом
Національного банку України, відповідно до порядку, встановленого
телеграмою НБУ від 23.02.95 N 19011/629 ( v_629500-95 );
 
   п.4.11:
   у разі здійснення торгівлі за межами території України на
судах, які приписані до українських портів.
   Реалізація товарів фізичним особам резидентам та нерезидентам
здійснюється за готівкову вільно конвертовану валюту, розрахункові
пластикові картки міжнародних платіжних систем та національну
грошову одиницю України.
   Операції, зазначені  в  п.п.4.2-4.11,  здійснюються  з
використанням  контрольно-касового  апарату  із  забезпеченням
окремого обліку в бухгалтерському журналі суворої звітності.
   - п.п.4.9 в новій редакції відповідає п.п.4.12.
   - п.5 втрачає чинність з 1 серпня 1995 року і викладається у
новій редакції:
   у разі  виплати  готівкової  вільно конвертованої валюти
особам-резидентам за чеками  "TAX  FREE  CHEQUE"  юридичними
особами-резидентами за договорами з іноземними організаціями (за
індивідуальною ліцензією Національного банку України).
   У разі виникнення рекламацій, форс-мажорних обставин, які
призведуть до неможливості виконання юридичною особою-резидентом
обов'язків перед фізичною особою, яка сплатила вартість послуги у
вільно конвертованій валюті (відповідно до вимог п.4), юридична
особа-резидент, на підставі реєстру (з переліком фізичних осіб і
відповідних сум), завіреного двома підписами уповноважених осіб і
скріплених печаткою, має право одержати в уповноваженому банку
готівкову валюту для розрахунків з фізичними особами-резидентами
по їх претензіям.
   У разі відсутності достатніх коштів на валютному рахунку
юридичної особи-резидента вказаний вище реєстр є підставою для
купівлі недостатньої суми вільно конвертованої валюти на УМВБ
через уповноважений банк.
 
   - п.6 приймається у наступній редакції:
   Оплата послуг туристичних і страхових організацій в іноземній
валюті за договорами, дія яких поширюється на іноземну територію,
відповідно до їх посередницьких угод з іноземними партнерами, та
резидентами-посередниками, які мають угоду з іноземними партнерами
та здійснюючими міжнародні круїзні туристичні рейси за угодами
фрахту, може здійснюватися резидентами України тільки шляхом
внесення відповідної суми готівкової іноземної валюти в касу
уповноваженого  банку для зарахування її на валютні рахунки
зазначених організацій.
   Оплата послуг туристичних організацій в іноземній валюті за
договорами з транспортними організаціями-резидентами, які мають
угоди з іноземними партнерами по виконанню міжнародних круїзних та
туристичних рейсів за угодами фрахту здійснюється  тільки у
безготівковій формі.
   Стягнення організаціями-посередниками комісійної винагороди в
іноземній валюті забороняється.
   Оплата послуг туристичних і страхових організацій в іноземній
валюті, які надаються на території України нерезидентам, може
здійснюватись шляхом перерахування вартості послуг в національній
валюті в іноземну валюту за курсом Національного банку України.
Відповідна сума готівкової іноземної валюти вноситься нерезидентом
в касу уповноваженого банку для зарахування її на валютні рахунки
зазначених організацій.
   Підставою для  прийняття  уповноваженим  банком  у  касу
відповідної суми готівкової іноземної валюти є рахунок-фактура
туристичної (страхової) організації, який містить у собі суму
готівкової іноземної валюти, назву юридичної особи-платника або
прізвище фізичної особи-платника, реквізити валютного рахунку та
юридичну адресу туристичної (страхової) організації, а також митна
декларація, яка підтверджує, що платник-нерезидент законно ввіз
на територію України іноземну валюту, або копія квитанції про
отримання платником-нерезидентом готівкової іноземної валюти за
розрахунковою пластиковою карткою, чеком чи підтвердження про
зняття коштів з особистого валютного рахунку в уповноваженому
банку України.
 
   - п.7 приймається у наступній редакції:
   уповноважені банки  мають  право  надавати  один  одному
міжбанківські кредити у готівковій іноземній валюті і здійснювати
купівлю-продаж готівкової іноземної валюти для підкріплення каси
за безготівкову національну валюту за курсом продажу готівкової
іноземної валюти банку-продавця, або за безготівкову іноземну
валюту  за  курсом  купівлі  готівкової  іноземної  валюти
банку-продавця.
 
   - п.8 приймається у новій редакції:
   нерезиденти можуть здійснювати оплату товару  і  послуг,
наданих на території України, розрахунковими пластиковими картками
у вільно конвертованій валюті. Розрахунки здійснюються шляхом
перерахування вартості товару, послуг у національній грошовій
одиниці в іноземну валюту за курсом Національного банку України на
момент проведення операції.
   Резиденти можуть здійснювати оплату товару і послуг, наданих
на території України, розрахунковими пластиковими картками у
вільно конвертованій валюті, виданими українськими уповноваженими
банками-емітентами.
   Юридичні особи-резиденти обслуговування  нерезидентів  та
резидентів за розрахунковими пластиковими картками здійснюють за
ліцензією Національного банку України на агентській угоді з
уповноваженим банком.
 
   - п.9 приймається у новій редакції:
   юридичні особи резиденти і нерезиденти, які мають рахунки в
уповноважених банках, можуть зняти з валютного рахунку (купити
через касу банку)  іноземну  валюту  для  працівників,  які
від'їжджають за кордон у службових справах. Невикористаний залишок
готівкової  іноземної  валюти,  яка  раніше  була  отримана
підприємством, організацією, закладом, представництвом (резидентом
і нерезидентом) в уповноваженому банку або за кордоном через
юридичну особу-нерезидента відповідно до умов угоди з нерезидентом
(за наявністю підтверджуючих документів) для оплати витрат на
зазначені цілі підлягає зарахуванню на їх валютний рахунок.
 
   Доповнити лист N 260 від 08.06.95 ( v0260500-95 ) пунктом
10 в наступній редакції:
   уповноважені банки встановлюють ліміти залишків іноземної
валюти в касах суб'єктів господарювання, митниць, Держкордону
України, яким дозволяється здійснювати операції з готівковою
іноземною валютою. Понадлімітні залишки готівкової  іноземної
валюти підлягають повній інкасації в установи уповноважених банків
не пізніше наступного робочого банківського дня.
 
   - п.8 листа N 260 від 08.06.95 в новій редакції відповідає
п.11:
   вважати такими, що втратили чинність з 1 серпня 1995 року
інструкції Національного банку України від 14.03.93 N 19029/377
( v_377500-93 ), 30.03.93 N 19029/473 ( v_473500-93 ), 26.04.93
N 19029/723 ( v_723500-93 ), пункти 2 і 3 телеграми від 25.07.94
N 19011/1841-3616, пункт 5 інструктивного листа Національного
банку України N 260 від 08.06.95 ( v0260500-95 ).
 
   - п.9 листа N 260 від 08.06.95 у новій редакції відповідає
п.12:
   уповноважені банки в триденний термін мають довести до відома
підприємств і організацій зазначений порядок обігу іноземної
валюти на  території  України, який встановлено з 1 серпня
1995 року.
   Порушення положень встановленого порядку тягне за  собою
цивільно-правову, адміністративну і кримінальну відповідальність
відповідно до законодавства України, як це передбачено статтею 16
Декрету Кабінету  Міністрів  України  "Про  систему валютного
регулювання і валютного контролю" ( 15-93 ).
   Уповноважені банки та обласні управління Національного банку
України здійснюють контроль за дотриманням підприємствами  і
організаціями, які вони обслуговують, порядку обігу іноземної
валюти на території України.
 
                 2
   Доповнення до тимчасового режиму поточних рахунків громадян в
іноземній валюті в уповноважених банках України N 19029/39 від
12.01.93 ( v9_39500-93 ) викласти в наступній редакції:
 
   - у розділі "РАХУНКИ ТИПУ "Б" частина 1 " в п.3 після слів
"За платіжними документами ..." виключити слова взяті в дужки
"(враховуючи подорожні чеки)";
   - п.4 втрачає чинність з 1 серпня 1995 року;
   - п.5 доповнити після слів "... джерел  надходження..."
словами "та без обмеження суми внеску".
   - у розділі "РАХУНКИ ТИПУ "Б" частина 2" в п.2 після слів
"які здійснюють послуги..." виключити слова "... та продаж товарів
громадянам...".
 
 Заступник Голови Правління            О.I.Кірєєв
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка