Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про внесення змін до рішення Комісії від 21.03.2007 N 01/1рш

             РАХУНКОВА ПАЛАТА
     МIЖВIДОМЧА КОМIСIЯ З ПИТАНЬ ДЕРЖАВНИХ ЗАКУПIВЕЛЬ
 
             Р I Ш Е Н Н Я
 
           20.12.2007 N 01/30рш
 
 
   Відповідно до статті 3-3 Закону України "Про  закупівлю
товарів, робіт і послуг за державні кошти" ( 1490-14 ) (далі -
Закон) та підпункту 10.1 Положення про Міжвідомчу комісію з питань
державних закупівель, затвердженого рішенням від 21.03.2007 року
N 01/1рш ( vr1_1521-07 ), Міжвідомча комісія з питань державних
закупівель (далі - Комісія) В И Р I Ш И Л А:
 
   I. У Положенні про Міжвідомчу комісію з питань державних
закупівель, затвердженому рішенням Міжвідомчої комісії з питань
державних закупівель від 21.03.2007 N 01/1рш ( vr1_1521-07 ):
 
   1. у преамбулі після слів "робіт і послуг" доповнити словами
"за державні кошти";
 
   2. у підпункті 1.6 слово "цим" виключити;
 
   3. у підпункті 1.7 слова та цифри "03035, м. Київ-35,
вул. Урицького, 45 (приміщення Антимонопольного комітету України)"
замінити  словами "з 1 січня 2008 року приміщення комітету
Верховної Ради України з питань економічної політики";
 
   4. у підпункті 3.3 слова "одночасно із іншими членами Комісії
підписує протокол засідання Комісії" виключити;
 
   5. підпункт 3.6 доповнити абзацом третім такого змісту:
   "одночасно із Головою Комісії підписує рішення, висновки, що
приймаються Комісією"; у зв'язку з цим абзац третій вважати
абзацом четвертим;
 
   6. підпункт 3.7 після слів "рішення шляхом" доповнити словом
"таємного";
 
   7. у підпункті 3.8 слова "підписувати протокол засідання
Комісії" виключити;
 
   8. у  підпункті  4.1  слова "Комісією ведеться протокол
засідання Комісії за формою встановленою цим Положенням, який
підписується всіма членами Комісії (Форма 6)" виключити;
 
   9. у підпункті 4.2 слова "На розгляд Комісії забороняється
винесення та розгляд питань, що не включено до порядку денного
(в тому числі з голосу)" виключити;
 
   10. у  підпункті 5.2 слово "відкритого" замінити словом
"таємного", слова "За вимогою хоча б одного із членів Комісії
проводиться таємно з окремого питання." виключити;
 
   11. підпункт 5.3 викласти в такій редакції:
   "5.3. Голосування здійснюється членами  Комісії  особисто
шляхом заповнення бюлетеня для таємного голосування (Форма 2).";
 
   12. підпункт 5.5 після слова "здійснюється" доповнити словами
"Лічильною комісією";
 
   13. у підпункті 9.2 слова "представника профільного комітету
Верховної Ради України, до предмета відання якого належать питання
регулювання ринку державних закупівель" замінити словами "Голови
Комісії", слова "Секретаря Комісії" замінити словами "представника
від Рахункової палати".
 
   14. у підпункті 9.3 слова "у разі проведення  таємного
голосування" виключити;
 
   15. Форму 6 до Положення про Міжвідомчу комісію з питань
державних закупівель виключити.
 
   II. Опублікувати це  рішення  Комісії  в  інформаційному
бюлетені, що видає Тендерна палата України.
 
 Голова Комісії                     О.Ткаченко
 
 Секретар Комісії                   В.Ясінський
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка