Законы Украины

Новости Партнеров
 

Технічні правила ремонту і утримання міських вулиць та доріг КТМ 204 України 010-94

Страница 1          ДЕРЖАВНИЙ КОМIТЕТ УКРАЇНИ
        ПО ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОМУ ГОСПОДАРСТВУ
 
                   ЗАТВЕРДЖЕНО
                   Держжитлокомунгоспом України
                   27.12.1994
 
                   ПОГОДЖЕНО
                   Головним управлінням
                   Державтоінспекції МВС
                   України
                   26.12.1994
 
 
             ТЕХНIЧНI ПРАВИЛА
      ремонту і утримання міських вулиць та доріг
           КТМ 204 України 010-94
 
 
   Технічні правила обов'язкові для виконання усіма дорожніми і
комунальними   ремонтно-будівельними   та   експлуатаційними
організаціями, діяльність яких пов'язана з ремонтом і утриманням
міських вулиць та доріг.
   Призначені для інженерно-технічних працівників.
   З введенням у дію з 1 січня 1995 року цих Технічних правил
втрачає силу КТМ 204 України 003-91 "Технічні правила утримання та
ремонту міських автомобільних шляхів України".
 
           1. Загальні положення
 
   1.1. Технічні правила поширюються на вулиці та дороги в
містах і селищах міського типу України і є обов'язковими для
виконання усіма організаціями,  незалежно  від  їх  відомчої
належності  і  форм  власності, які займаються експлуатацією
зазначених дорожніх об'єктів.
 
   1.2. Ремонт і утримання міських вулиць та доріг здійснюється
дорожніми організаціями, яким право на експлуатаційне утримання
вулично-дорожньої мережі надано виконкомом місцевої Ради народних
депутатів.
 
   1.3. Порядок планування і фінансування робіт по ремонту і
утриманню міських вулиць та доріг, розробки і  затвердження
проектно-кошторисної  документації, оформлення документації на
проведення цих робіт здійснюється відповідно КДI-204-12 Укр.
214-92 "Iнструкція про порядок проведення ремонту та утримання
об'єктів міського благоустрою".
 
   1.4. Організацію дорожньо-експлуатаційних робіт на стадіях
проектування та безпосереднього їх виконання слід здійснювати
згідно ДСТУ "Безпека дорожнього руху. Організація робіт  по
експлуатації міських вулиць та доріг. Загальні положення".
 
   1.5. Ремонт і утримання штучних споруд вулично-дорожньої
мережі регламентується Iнструкцією по утриманню і ремонту штучних
споруд в містах і селищах міського типу.
 
       2. Вимог до транспортно-експлуатаційного
         стану міських вулиць та доріг
 
   2.1. Міські вулиці та дороги повинні надійно функціонувати
будь-якої пори року і за будь-яких погодних умов.
 
   2.2. Транспортно-експлуатаційний стан міських вулиць та доріг
характеризується забезпеченою швидкістю руху, пропускною здатністю
рівнем навантаження рухом, несучою здатністю дорожнього одягу,
станом  аварійності  транспорту  та  наявністю  сервісного
обслуговування, санітарним станом та рівнем пагубного впливу на
навколишнє природне середовище.
 
   2.3. До   технічних   параметрів,   що   визначають
транспортно-експлуатаційний  стан  міських  вулиць  та доріг,
належать:
   геометричні параметри всіх елементів міських вулиць та доріг,
їх інженерного обладнання і штучних споруд вулично-дорожньої
мережі;
   міцність дорожнього одягу;
   рівність, шорсткість, слизькість дорожнього покриття;
   кількість, повнота та вид технічних засобів  регулювання
дорожнього руху.
   До експлуатаційних параметрів міських  вулиць  та  доріг
належать:
   інтенсивність та склад дорожнього руху;
   наявність місць  концентрації дорожньо-транспортних пригод
(ДТП), кількість ДТП;
   показник слизькості дорожнього покриття протягом періодів з
несприятливими погодними умовами;
   стан і працездатність зливостоків та інших водовідвідних
споруд;
   стан елементів  інженерного обладнання міських вулиць та
доріг;
   стан технічних засобів регулювання дорожнього руху;
   рівень засміченості дорожнього покриття;
   показники шуму та загазованості повітря.
 
   2.4. Геометричні  параметри міських вулиць та доріг, їх
інженерного обладнання і штучних споруд вулично-дорожньої мережі
повинні відповідати державним будівельним нормам, встановленим для
даної категорії міської вулиці (дороги), або прийнятим в проектній
документації.
   Відхилення фактичних розмірів не повинно перевищувати вимог
відповідних нормативних документів.
 
   2.5. Міцність дорожнього одягу визначається загальним модулем
пружності дорожньої конструкції, фактичний показник якого повинен
бути  не меншим потрібного для відповідного типу дорожнього
покриття та характеру руху транспортних засобів.
 
   2.6. Рівність дорожнього покриття не повинна бути гіршою за
ту що  відповідає гранично допустимому значенню її показника
(табл. 2.1).
 
                   Таблиця 2.1
 
---------------------------------------------------------------------------
¦ Категорія ¦Гранично допустиме значення показника рівності в залежності ¦
¦ міської  ¦        від способу його вимірювання        ¦
¦  вулиці  ¦------------------------------------------------------------¦
¦ (дороги) ¦приладом¦поштовхоміром¦     3-метровою планкою     ¦
¦      ¦ПКРС-2, ¦ТХК-2, см/км ¦-------------------------------------¦
¦      ¦ см/км ¦       ¦контрольний¦ кількість ¦максимальний¦
¦      ¦    ¦       ¦просвіт, мм¦ просвітів, ¦просвіт, мм ¦
¦      ¦    ¦       ¦      ¦   що   ¦      ¦
¦      ¦    ¦       ¦      ¦перевищують ¦      ¦
¦      ¦    ¦       ¦      ¦контрольний,¦      ¦
¦      ¦    ¦       ¦      ¦   %   ¦      ¦
¦------------+--------+-------------+-----------+------------+------------¦
¦Магістральні¦ 400  ¦   80   ¦   5   ¦   6   ¦   10   ¦
¦дороги   ¦    ¦       ¦      ¦      ¦      ¦
¦------------+--------+-------------+-----------+------------+------------¦
¦Магістральні¦ 790  ¦   150   ¦   5   ¦   9   ¦   10   ¦
¦вулиці   ¦    ¦       ¦      ¦      ¦      ¦
¦------------+--------+-------------+-----------+------------+------------¦
¦Вулиці та  ¦ 1050 ¦   230   ¦   7   ¦   12   ¦   14   ¦
¦дороги   ¦    ¦       ¦      ¦      ¦      ¦
¦місцевого  ¦    ¦       ¦      ¦      ¦      ¦
¦значення,  ¦    ¦       ¦      ¦      ¦      ¦
¦проїзди   ¦    ¦       ¦      ¦      ¦      ¦
---------------------------------------------------------------------------
 
   2.7. Гранично допустимі в процесі експлуатації міської вулиці
значення коефіцієнта зчеплення дорожнього покриття повинне бути не
менше 0,4, середньої висоти виступів макрошорсткості покриття - не
менше 0,45 мм.
   Максимальна висота  виступів  макрошорсткості  дорожнього
покриття не повинна перевищувати 7 мм.
 
   2.8. Для  окремих  ділянок  вулично-дорожньої  мережі
(перехрестя, ділянки між перехрестями, штучні споруди, площі,
зупинки транспорту тощо) відносна кількість ДТП, що сталися за
прямою або побічною причиною незадовільних дорожніх умов, не
повинна перевищувати 0,8 на 1 млн. автомобілів, що рухались
ділянкою.
 
   2.9. Санітарний стан міських вулиць та доріг оцінюється
регулярністю і якістю прибирання проїзної частини і тротуарів у
відповідності з вимогами, викладеними в розділі 6 цих Технічних
правил.
 
   2.10. Гранично допустимі показники шуму та загазованості
повітря на міських вулицях та дорогах не повинні перевищувати
встановлені чинними нормативними документами в галузі охорони
навколишнього природного середовища.
 
   2.11. Системи дренажу, збору та відведення поверхневих і
грунтових вод повинні постійно мати працездатність, що відповідає
місцевим умовам зволоження, виключаючи можливість  виникнення
застою води на проїзній частині, тротуарах і розподільних смугах,
забезпечувати осушування ґрунту.
 
   2.12. Мости і водопропускні труби повинні  забезпечувати
пропускання  розрахункового  водяного  потоку.  Показниками
забезпечення пропуску розрахункових обсягів води є рівномірний
розподіл швидкостей по ширині отвору, відсутність водоверті і
відкладення  наносів  в  зонах,  що  охоплюються  мостом  і
струминонаправляючими дамбами, відсутність утворення нових проток
на заплавах, підтоплень, а також розмивів укосів насипу.
 
      3. Класифікація робіт по ремонту і утриманню
           міських вулиць та доріг
 
   3.1. Роботи по ремонту і утриманню міських вулиць та доріг
повинні бути спрямовані на забезпечення та збереження їх технічно
справного    і    естетичного    стану,    підвищення
транспортно-експлуатаційних якостей та продовження строків служби
всіх елементів і споруд вулично-дорожньої мережі при одночасному
поновленні та упорядкуванні  застосування  технічних  засобів
регулювання дорожнього руху, дорожньої розмітки та огорож.
 
   3.2. В залежності від характеру, обсягів і періодичності
роботи по ремонту і утриманню міських вулиць та доріг поділяються
на такі види: капітальний, середній, поточний ремонти і утримання.
 
   3.3. Капітальний ремонт - це комплекс заходів по відновленню
транспортно-експлуатаційних якостей  вулично-дорожньої  мережі,
приведенню показників міцності дорожнього одягу, несучої здатності
і габаритів дорожньо-транспортних споруд в  межах  державних
будівельних норм, які відповідають категорії вулиці (дороги), що
підлягає ремонту.
   Під час капітального ремонту геометричні параметри міської
вулиці (дороги) змінюються тільки у межах, що не потребують
реконструкції дорожнього об'єкта.
 
   3.4. Капітальний ремонт повинен проводитись комплексно на
усіх спорудах і елементах вулиці (дороги) по усій  довжині
ремонтної ділянки і складатись з усіх видів робіт, передбачених
проектом чи актом дефектів.
 
   3.5. До середнього ремонту відносяться роботи, пов'язані з
періодичним  відновленням  шару  зносу  дорожнього  покриття,
забезпеченням достатньої шорсткості та рівності,  поліпшенням
експлуатаційних якостей елементів вулично-дорожньої мережі.
 
   3.6. Поточний ремонт здійснюється з метою запобігання та
негайної ліквідації дрібних деформацій і руйнувань дорожнього
одягу,  інженерного  обладнання,  елементів  і  конструкцій
дорожньо-транспортних споруд.
 
   3.7. Обсяги робіт для  середнього  ремонту  не  повинні
перевищувати 40%, для поточного ремонту - 20% загальної площі
дорожнього покриття вулиці, дороги, дорожньо-транспортної споруди.
 
   3.8. У разі необхідності середній ремонт може передбачати
ліквідацію усіх дрібних деформацій і руйнувань покриття дорожніх
об'єктів, що входять до номенклатури робіт їх поточного ремонту.
 
   3.9. Утримання  міських  дорожніх  об'єктів  полягає  у
регулярному виконанні, робіт сезонного характеру, які забезпечують
їх належну чистоту і нормальні умови експлуатації, в тому числі і
у випадках діяння несприятливих погодних факторів.
 
   3.10. Механізоване  прибирання  міських  вулиць та доріг
здійснюється згідно проекту, який повинен бути розроблений на всі
види виконуваних протягом року робіт на період, не менше 5 років.
 
   3.11. Проектна документація на середній і поточний ремонти
міських вулиць і доріг, а також на утримання їх елементів та
обладнання (за винятком п. 3.10) не розроблюється.
   Для капітального-ремонту проектна документація розроблюється
у залежності від обсягів ремонтних робіт.
 
   3.12. Номенклатура робіт по кожному виду ремонту і утримання
міських вулиць та доріг, а  також  порядок  їх  проведення
визначаються  КДI-204-12 Укр. 214-92 "Iнструкція про порядок
проведення ремонту та утримання об'єктів міського благоустрою".
 
           4. Забезпечення безпеки
         та організація дорожнього руху
 
   4.1. Під час проведення робіт по ремонту і утриманню міських
вулиць та доріг повинні здійснюватись заходи, направлені на
удосконалення організації дорожнього руху з метою забезпечення
його безпеки.
 
   4.2. Планування  заходів  по  удосконаленню  організації
дорожнього руху слід здійснювати на основі результатів обміру
інтенсивності і складу транспортних потоків, обліку та аналізу
причин ДТП, матеріалів регулярних обстежень та оглядів міських
дорожніх об'єктів, а також аналізу ефективності заходів, що були
запроваджені раніше.
 
   4.3. Міські  дорожньо-експлуатаційні  організації  повинні
здійснювати лінійний аналіз аварійності на вулично-дорожній мережі
виявляти аварійно-небезпечні ділянки та місця концентрації ДТП.
   На основі результатів аналізу ДТП повинні виявлятись та
усуватись недоліки, які призвели до появи місць концентрації ДТП,
а також здійснюватись заходи, направлені на підвищення рівня робіт
по утриманню вулично-дорожньої мережі та удосконаленню організації
дорожнього руху.
 
   4.4. У разі наявності місця концентрації ДТП заходи по
ліквідації причин його появи слід виконувати позачергово.
 
   4.5. До  основних  заходів  по удосконаленню організації
дорожнього руху з метою забезпечення його безпеки відносяться:
   регулярне очищення  дорожнього  покриття  від забруднень,
запобігання утворенню та ліквідації зимової слизькості, своєчасне
прибирання  снігових  валів з проїзної частини, забезпечення
належного водовідводу з дорожнього покриття;
   ліквідація деформацій та руйнувань елементів і обладнання
дорожніх об'єктів, інженерних мереж і забезпечення  належної
шорсткості та рівності дорожнього покриття;
   доведення геометричних параметрів елементів вулично-дорожньої
мережі до нормативних, забезпечення видимості на перехрестях,
пішохідних переходах, залізничних переїздах, кривих, зупинках
громадського транспорту та в інших небезпечних для руху місцях
вулично-дорожньої мережі;
   влаштування локальних розширень проїзної частини на зупинках
громадського транспорту, перехрестях вулично-дорожньої мережі і у
місцях для стоянки транспортних засобів;
   поліпшення організації руху шляхом вдосконалення  системи
розміщення дорожніх знаків, нанесення і своєчасного відновлення
дорожньої  розмітки,  встановлення  світлофорів  та  огорож,
впровадження автоматизованих систем керування дорожнім рухом.
 
   4.6. Заходи  по  організації  дорожнього  руху  повинні
передбачати максимальне скорочення  затримок  та  перепробігу
транспортних засобів по вулично-дорожній мережі.
 
   4.7. Регулювання руху на перехрестях повинне враховувати
добову нерівномірність руху транспортних засобів і пішоходів.
 
   4.8. Міські вулиці та дороги повинні мати горизонтальну і
вертикальну  розмітки,  бути  обладнаними  дорожніми знаками,
огорожами, направляючими пристроями, світлофорами  та  іншими
технічними засобами регулювання дорожнього руху і контролю за ним.
 
   4.9. Обладнання міських вулиць та доріг технічними засобами
регулювання дорожнього руху, дорожня розмітка та огорожі повинні
відповідати державним стандартам, а також проектам і схемам
організації дорожнього руху, погоджених з державтоінспекцією і
затверджених  виконкомом  міської  (районної)  Ради  народних
депутатів.
   Проект чи схема організації дорожнього руху по розміщенню
дорожніх знаків, світлофорів, дорожньої розмітки  та  огорож
розробляються для кожної міської вулиці (дороги) або для усієї
вулично-дорожньої мережі чи окремих її ділянок.
 
   4.10. Для забезпечення чіткого сприймання дорожніх знаків,
виключення  можливості  помилкового  їх  тлумачення, а також
відволікання уваги водіїв забороняється установлювати над проїзною
частиною і ближче 8 м від неї засоби інформації, що не стосуються
дорожнього руху, та інші рекламоносії.
 
   4.11. На перехрестях, пішохідних  переходах  і  зупинках
громадського транспорту, розмітку необхідно наносити у комплексі з
установкою дорожніх знаків, дублюючих або  доповнюючих  суть
розмітки.
 
   4.12. Дорожню розмітку слід поновлювати, коли її знос на
суцільній або переривчатій лінії перевищуватиме відповідно 25 і
50%, а також і при меншому зносі, якщо неможливо визначити вид
розмітки.
 
   4.13. На тротуарах, що межують з проїзною частиною, пішохідні
огорожі  повинні  бути  знімними з тим, щоб взимку у разі
необхідності можна було без перешкод переміщувати сніг з тротуару
у лоток проїзної частини.
 
   4.14. Міські вулиці та дороги повинні мати штучне освітлення
у відповідності з вимогами чинних нормативів.
   Штучне освітлення вулично-дорожньої мережі слід вмикати тоді,
коли рівень природного освітлення знижується до 15-20 лк, а
вимикати - коли він підвищується до 10 лк.
 
   4.15. Вночі дозволяється знижувати рівень штучного освітлення
міських вулиць та доріг шляхом вимикання не більше половини
світильників. При цьому не дозволяється вимикати два світильника
підряд, а також світильники на перехрестях, пішохідних переходах,
зупинках громадського транспорту, на кривих, узвозах та інших
небезпечних ділянках вулично-дорожньої мережі.
 
   4.16. В процесі експлуатації міських вулиць та доріг слід
регулярно  перевіряти видимість дорожніх знаків, світлофорів,
дорожньої розмітки, а також видимість в зонах перехресть і
пішохідних переходів (трикутники видимості), зупинок громадського
транспорту та на інших небезпечних ділянках вулично-дорожньої
мережі  і  проводити  відповідні заходи для забезпечення її
нормативної величини.
 
   4.17. Розміщення споруд побутово-торговельного призначення,
рекламоносіїв та інших об'єктів на міських вулицях та дорогах, які
не відносяться до  їх  функціональних  елементів,  необхідно
здійснювати  у  відповідності з Єдиними правилами ремонту і
утримання автомобільних доріг, вулиць, залізничних переїздів,
правил користування ними та охорони, затверджених постановою
Кабінету Міністрів  України  від  30  березня  1994  р.
N 198 ( 198-94-п ).
 
   4.18. Під час виконання робіт по ремонту і утриманню міських
вулиць та доріг організація, яка виконує ці роботи, повинна
вживати необхідних заходів по забезпеченню безпеки дорожнього руху
на ділянках робіт.
 
   4.19. Обставлення ділянок дорожніх робіт технічними засобами,
а також спеціальне фарбування і світлове обладнання дорожніх
машин,  механізмів  та  технологічного  устаткування  повинно
відповідати нормам, регламентованим системою стандартів безпеки
дорожнього руху.
 
   4.20. Установка технічних засобів на ділянках дорожніх робіт,
а також відповідальність за правильність розміщення і збереження
їх на ділянках до завершення робіт покладається на організацію, що
виконує ці роботи.
 
   4.21. Під час виконання робіт по ремонту і утриманню міських
вулиць та доріг повинна виключатись  можливість  травмування
працюючих  та  пішоходів,  пошкодження  транспортних засобів,
створення аварійних ситуацій і заторів в дорожньому русі.
 
      5. Оцінка транспортно-експлуатаційного стану
           міських вулиць та доріг
 
   5.1. Оцінку транспортно-експлуатаційного стану міських вулиць
та доріг виконують на підставі результатів їх оглядів і обстежень:
   поточних оглядів,  які  постійно  здійснюють майстри або
виконроби міських дорожньо-експлуатаційних організацій;
   сезонних (періодичних)  оглядів, які здійснюють керівники
міських дорожньо-експлуатаційних організацій щонайменше 2 рази на
рік по закінченню зимового та літнього сезонів;
   спеціальних (детальних)   обстежень,   які   здійснюють
спеціалізовані організації (дорожні лабораторії, проектні або
науково-дослідні та інші організації) через кожні 3-4 роки на
підставі укладених договорів з власниками міських вулиць та доріг
або їх експлуатаційними дорожніми організаціями, а також комісіями
які призначаються Держжитлокомунгоспом України.
 
   5.2. Огляди  виконують, як правило, візуально, а оцінку
транспортно-експлуатаційного стану міських  вулиць  та  доріг
визначають експертним шляхом.
   Обстеження виконують   з   використанням   спеціального
устаткування приладів і пересувних дорожніх лабораторій.
 
   5.3. Підчас  оглядів  виявляють  та фіксують пошкодження
дорожнього покриття, бордюрів, дорожніх огорож та інших елементів
інженерного  обладнання міських вулиць та доріг, перевіряють
працездатність зливостоків та інших водовідних споруд, технічний
стан і видимість технічних засобів регулювання дорожнього руху,
наявність інших відхилень і дефектів, що порушують нормальну
експлуатацію вулично-дорожньої мережі.
 
   5.4. Під  час обстежень виконують спеціальні заміри для
визначення міцності дорожнього одягу, рівності та шорсткості
(слизькості) дорожнього покриття, проводять облік інтенсивності
дорожнього руху і, у разі необхідності,  заміряють  шум  і
загазованість повітря в межах червоних ліній міських вулиць та
доріг.
 
   5.5. Обстеження міських вулиць та доріг може бути лінійним
або   вибірковим.   Під   час   лінійних   обстежень
транспортно-експлуатаційні показники визначають суцільно по всій
довжині міської вулиці (дороги), а під час вибіркових - тільки на
окремих її контрольних ділянках або точках.
 
   5.6. Довжина контрольної ділянки під час вибіркових обстеженьПоследние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка