Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про внесення змін до Правил сертифікації типу авіаційної техніки (Авіаційні правила України, частина 21 "Процедури сертифікації авіаційної техніки", розділи A, B, C, D, E)

      МIНIСТЕРСТВО ТРАНСПОРТУ ТА ЗВ'ЯЗКУ УКРАЇНИ
 
              Н А К А З
 
            03.12.2007 N 1097
 
                   Зареєстровано в Міністерстві
                   юстиції України
                   19 грудня 2007 р.
                   за N 1381/14648
 
 
       Про внесення змін до Правил сертифікації
           типу авіаційної техніки
       (Авіаційні правила України, частина 21
      "Процедури сертифікації авіаційної техніки",
           розділи A, B, C, D, E)
 
 
   Відповідно до  постанови  Кабінету Міністрів України від
03.10.97 N 1095 ( 1095-97-п ) "Про сертифікацію авіаційної техніки
та її компонентів", з метою вдосконалення національної системи
сертифікації авіаційної техніки та приведення її у відповідність
до міжнародних стандартів Н А К А З У Ю:
 
   1. Затвердити Зміни до правил сертифікації типу авіаційної
техніки (Авіаційні правила України,  частина  21  "Процедури
сертифікації  авіаційної техніки", розділи A, B, C, D, E),
затверджених  наказом  Міністерства  транспорту  України  від
03.11.2000 N 611 ( z0959-00 ), зареєстрованих у Міністерстві
юстиції України 28.12.2000 за N 959/5180 зі змінами, що додаються.
 
   2. Державній авіаційній адміністрації (Лісняк О.I):
 
   2.1. Забезпечити подання цього наказу в установленому порядку
на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.
 
   2.2. Довести цей наказ до відома керівників структурних
підрозділів  Державіаадміністрації,  підприємств,  навчальних
закладів цивільної авіації.
 
   3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Міністра Колісника А.А.
 
 Міністр                      М.Рудьковський
 
 ПОГОДЖЕНО:
 
 Перший заступник Міністра 
 промислової політики України              В.Л.Рижов
 
 Т.в.о. Голови Державного комітету	
 України з питань регуляторної
 політики та підприємництва               Г.М.Білоус
 
                   ЗАТВЕРДЖЕНО
                   Наказ Міністерства
                   транспорту та зв'язку
                   України
                   03.12.2007 N 1097
 
                   Зареєстровано в Міністерстві
                   юстиції України
                   19 грудня 2007 р.
                   за N 1381/14648
 
 
               ЗМIНИ
     до Правил сертифікації типу авіаційної техніки
       (Авіаційні правила України, частина 21
      "Процедури сертифікації авіаційної техніки",
           розділи A, B, C, D, E)
              ( z0959-00 )
 
 
   1. У тексті Правил ( z0959-00 ) слова "Державний департамент
авіаційного  транспорту" замінити словами "Державна авіаційна
адміністрація"; слова "Міністерство транспорту України" замінити
словами  "Міністерство транспорту та зв'язку України"; слово
"Укравіатранс" замінити відповідно словом "Державіаадміністрація"
у відповідних відмінках.
 
   2. У розділі Е 1. Додаткові сертифікати типу. Застосування:
   абзац перший викласти в такій редакції:
   "У цьому розділі викладаються процедури схвалення головних
змін типової конструкції зразка авіаційної техніки без видання
нової редакції Сертифіката типу";
   абзаци другий та третій виключити.
 
   3. У підпункті 15.1.1:
   в абзаці другому слова "з унесеною в типову конструкцію
зміною" замінити словами "в частині, яка внесена в  типову
конструкцію зміни";
   в абзаці третьому слова "з унесеною в типову конструкцію
зміною" замінити словами "в частині внесеної в типову конструкцію
зміни"; слово "Договору" замінити словом "Угоди".
 
   4. У підпункті 15.1.2 слово "модифікацій" замінити словом
"зміни".
 
   5. У підпункті 15.1.4 останній абзац після слів "Сертифікат
типу" доповнити словами "або Угодою між Заявником та Утримувачем
основного Сертифіката типу у випадках, про які йдеться в підпункті
15.1.1 цих Правил".
 
   6. У підпункті 15.2.1 після слів "вимогам сертифікаційного"
слово "кваліфікаційного" виключити.
 
   7. У підпункті 16.7.2 слова "з унесеною" замінити словами "в
частині внесеної".
 
 Заступник начальника управління
 сертифікації типу авіаційної
 техніки Державіаадміністрації          К.С.Криводубський
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка