Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про запровадження ідентифікації і реєстрації коней

Страница 1       МIНIСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛIТИКИ УКРАЇНИ
 
              Н А К А З
 
            31.12.2004 N 496
 
                   Зареєстровано в Міністерстві
                   юстиції України
                   6 квітня 2005 р.
                   за N 362/10642
 
 
         Про запровадження ідентифікації
            і реєстрації коней
 
    { Про призупинення дії Наказу додатково див. Наказ
              Міністерства аграрної політики
     N 5 ( v0005555-05 ) від 11.01.2005 }
 
    { Про поновлення дії Наказу додатково див. Наказ
             Міністерства аграрної політики 
     N 49 ( v0049555-05 ) від 01.02.2005 - наказ
     скасовано на підставі Наказу  Міністерства
     аграрної  політики N 106 ( z0363-05 )  від 
     22.03.2005 }
 
   { Iз змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства
                      аграрної політики
    N 83 ( z0266-06 ) від 27.02.2006
    N 85 ( z0241-08, z0242-08 ) від 25.02.2008
    N 453 ( z0876-08 ) від 23.07.2008 }
 
   На виконання Законів України  "Про  племінну  справу  у
тваринництві" ( 3691-12 ), "Про ветеринарну медицину" ( 2498-12 ),
розпорядження Кабінету Міністрів України від 4 березня 2004 року
N 111-р ( 111-2004-р ) "Про заходи щодо реалізації пріоритетних
положень Програми інтеграції України до Європейського Союзу в
2004 році" Н А К А З У Ю:
 
   1. Запровадити ідентифікацію та реєстрацію коней.
 
   2. Затвердити такі, що додаються:
   Положення про ідентифікацію та реєстрацію коней;
   Iнструкцію з опису відмітин і прикмет коней.
 
   3. Організацію  та виконання робіт щодо запровадження і
забезпечення функціонування системи ідентифікації та реєстрації
коней покласти на державне підприємство "Агентство з ідентифікації
і реєстрації тварин" (Волков С.Ю.).
 
   4. Визначити, що, починаючи:
   з 1 липня 2006 року, продаж племінних коней на внутрішньому
ринку та їх експорт здійснюються за наявності паспортів коней;
   з 1 січня 2007 року, переміщення коней з господарства в
господарство, реалізація та забій тварин на м'ясо здійснюються за
умови, що тварина ідентифікована та зареєстрована в установленому
порядку та за наявності паспорта коня.
{ Пункт 4 в редакції Наказу Міністерства аграрної політики
N 83 ( z0266-06 ) від 27.02.2006 }
 
   5. Державному підприємству "Агентство з ідентифікації і
реєстрації тварин" забезпечити виготовлення та постачання:
   бланків паспортів коней;
   бланків реєстраційних  карток,  формулярів про електронне
маркування коней та книг обліку ідентифікованих коней;
   засобів електронного маркування коней.
{ Пункт 5 в редакції Наказу Міністерства аграрної політики
N 83 ( z0266-06 ) від 27.02.2006 }
 
   6. Департаменту ринків продукції тваринництва з Головною
державною племінною  інспекцією  (Микитюк  Д.М.),  Державному
департаменту ветеринарної медицини (Вербицький П.I.):
 
   6.1. Довести наказ до відома Міністерства агропромислового
комплексу Автономної Республіки  Крим,  Головного  управління
промисловості і сільського господарства Севастопольської міської
державної  адміністрації,  головних  управлінь  сільського
господарства і продовольства обласних державних адміністрацій,
управлінь ветеринарної медицини в Автономній Республіці Крим та
областях.
 
   6.2. До  1  червня  2005 року забезпечити приведення у
відповідність нормативно-правових актів Міністерства  аграрної
політики та Державного департаменту ветеринарної медицини до вимог
ідентифікації та реєстрації коней.
 
   7. Департаменту ринків продукції тваринництва з Головною
державною  племінною  інспекцією,  Державному  департаменту
ветеринарної медицини, Міністерству агропромислового комплексу
Автономної Республіки Крим, Головному управлінню промисловості і
сільського  господарства  Севастопольської  міської  державної
адміністрації, головним управлінням сільського господарства і
продовольства обласних  державних  адміністрацій,  управлінням
ветеринарної медицини в Автономній Республіці Крим та областях
спільно з державним підприємством "Агентство з ідентифікації і
реєстрації  тварин"  ужити заходів з інформування населення,
власників тварин  та  інших  суб'єктів  господарювання  щодо
запровадження системи ідентифікації та реєстрації коней.
 
   8. Департаменту ринків продукції тваринництва з Головною
державною племінною інспекцією забезпечити в установленому порядку
подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства
юстиції України.
 
   9. Департаменту фінансово-кредитної та податкової політики
(Зуб Г.I.), починаючи з 2005 року, передбачати кошти на проведення
ідентифікації і реєстрації коней в межах загального  обсягу
видатків, визначених Міністерству.
 
   10. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника
Міністра Мельника Ю.Ф.
 
 В.о. Міністра                      Ю.Я.Лузан
 
 
                   ЗАТВЕРДЖЕНО
                   Наказ Міністерства аграрної
                   політики України
                   31.12.2004 N 496
 
                   Зареєстровано в Міністерстві
                   юстиції України
                   6 квітня 2005 р.
                   за N 362/10642
 
              ПОЛОЖЕННЯ
       про ідентифікацію та реєстрацію коней
 
 
           1. Загальні положення
 
   1.1. Це Положення визначає порядок проведення ідентифікації і
реєстрації коней.
 
   1.2. Положення є обов'язковим для виконання всіма юридичними
та фізичними особами, що є власниками коней, займаються їх
розведенням, вирощуванням, утриманням, випробуваннями, торгівлею,
транспортуванням,  проводять  забій,  утилізацію,  здійснюють
ветеринарно-санітарний контроль, ведуть централізований племінний
облік, надають сервісні послуги у сфері тваринництва та проводять
виставки за участю коней.
 
   1.3. Iдентифікації і реєстрації підлягають усі коні, які
перебувають, розводяться або утримуються на території України.
 
   1.4. Iдентифікація  і реєстрація коней запроваджується з
метою:
   підтвердження права власності на коней;
   охорони території України від епізоотичних захворювань;
   контролю за  санітарним  станом  виробництва,  якістю  і
походженням продукції конярства;
   оптимізації запровадження планів ветеринарної медицини щодо
ветеринарно-санітарного контролю, попередження  (профілактики),
лікування та ліквідації інфекційних, інвазійних і незаразних
хвороб;
   одержання оперативної і надійної інформації про поголів'я
коней щодо статі, віку, породи та місцезнаходження для поліпшення
системи управління і прогнозування розвитку галузі конярства;
   контролю за переміщенням коней у середині країни, при їх
експорті та імпорті;
   оптимізації розробки  і  виконання  селекційних  програм,
організації  технологічних  систем  у  конярстві,  підвищення
достовірності інформації при сертифікації племінних (генетичних)
ресурсів;
   забезпечення індивідуальної ідентифікації кожної тварини.
 
   1.5. Поняття, що вживаються у цьому Положенні, мають таке
значення:
   коні - домашні тварини роду коней (Equus) - коні, віслюки та
тварини, одержані в результаті їх схрещування;
   племінна тварина - чистопородна або одержана за затвердженою
програмою породного вдосконалення тварина (кінь), яка має племінну
(генетичну) цінність;
   власник -  фізична  чи  юридична  особа,  яка  володіє,
користується та розпоряджається тваринами;
   утримувач - фізична чи юридична особа, яка постійно або
тимчасово несе відповідальність за тварин на основі повноважень,
наданих власником;
   господарство - територія, на якій  розташовані  будівлі,
споруди чи інші конструкції, де перебувають, розводяться або
утримуються коні; поняття "господарство" включає також місця
випробувань, змагань, торгівлі, забою, санутилізації, штучного
осіменіння, трансплантації ембріонів, виставки, місця літнього
утримання і випасання та інші місця зосередження тварин, які є
об'єктом ветеринарно-санітарного контролю та нагляду;
   ідентифікація - процес (робота) з ототожнювання тварини, який
включає графічний та письмовий опис відмітин і прикмет, присвоєння
клички та ідентифікаційного номера, унесення інформації до книг
обліку коней господарства або відповідних форм племінного обліку
(для племінних господарств), видачу паспорта коня;
   ідентифікаційний номер  -  індивідуальний  номер,  який
присвоюється тварині, є унікальним і не змінюється протягом її
життя;
   електронне маркування  (чипування)  -  уведення  тварині
електромагнітного транспондера - мікрочипа;
   мікрочип, чип, транспондер - приймально-передавальна схема,
яка при активізації пристроєм, що зчитує, передає код з номером
електронного маркування тварини;
   номер електронного маркування - код чипа, що використовується
в разі електронного маркування. Номер електронного маркування коня
заноситься до Реєстру тварин;
   пристрій, що   зчитує   (сканер)   -   електронний
приймально-передавальний апарат, стаціонарний або переносний, який
дає змогу звірити номер електронного маркування, що міститься в
мікрочипі, і прочитати цей номер на відстані;
   капсула - матеріал у біологічно адаптованій оболонці, що
містить мікрочип, призначений для імплантації шляхом ін'єкції;
   ін'єктор -  троакарна  голка, призначена для імплантації
капсули за допомогою ін'єкції;
   формуляр про  електронне  маркування  коня  -  документ
установленої форми, який містить номер електронного маркування
коня, основні відомості щодо коня, його власника, утримувача,
особи, що проводила електронне маркування, місця введення капсули
та марки мікрочипа, засвідчений агентом та власником/утримувачем
коня;
   реєстрація -  унесення до Реєстру тварин інформації про
ідентифікованих коней, їх переміщення, власників, господарства та
їх ветеринарно-санітарний стан;
   паспорт коня - документ установленої форми, що  містить
ідентифікаційні  та  інші дані стосовно коня, відомості про
власника, реєстрацію в Реєстрі тварин,  ветеринарно-санітарні
заходи та є обов'язковим супровідним документом при будь-якому
переміщенні тварини;
   паспорт віслюка/мула/лошака - документ установленої форми, що
містить ідентифікаційні та інші дані стосовно тварини, відомості
про власника, реєстрацію в Реєстрі тварин, ветеринарно-санітарні
заходи та є обов'язковим супровідним документом при будь-якому
переміщенні тварини; { Пункт 1.5 доповнено абзацом вісімнадцятим
згідно з Наказом Міністерства аграрної політики N 85 ( z0241-08 )
від 25.02.2008 }
   Реєстр тварин  -  автоматизована  інформаційно-аналітична
система збору, накопичення та обробки даних про ідентифікованих
коней,  їх купівлю і продаж, власників, господарства та їх
ветеринарно-санітарний стан тощо, яка  забезпечує  зберігання
інформації про коней, надання такої інформації та її захист від
несанкціонованого доступу;
   замовлення - документ установленої форми, складений власником
коня або уповноваженою ним особою, для проведення ідентифікації та
реєстрації коней, унесення змін у Реєстр тварин;
   відповідальна особа - працівник підприємства,  на  якого
керівником  покладено обов'язки здійснення комплексу робіт з
ідентифікації й обліку коней у господарстві;
   агент з ідентифікації та реєстрації тварин (далі - агент) -
працівник державного підприємства "Агентство з ідентифікації і
реєстрації тварин" (далі - Агентство) або інша фізична особа, у
тому числі працівник установи (організації), уповноваженої вести
централізований племінний облік, яка діє від його імені на
підставі агентської угоди;
   лікар ветеринарної медицини - державний або ліцензований
лікар ветеринарної медицини; { Пункт 1.5 доповнено абзацом згідно
з Наказом Міністерства аграрної політики N 85 ( z0241-08 ) від
25.02.2008 }
   витяг -  документ, форма якого встановлюється держателем
Реєстру тварин. Витяг видається на запит фізичної або юридичної
особи адміністратором Реєстру тварин та містить певний об'єм
інформації з Реєстру тварин у залежності від категорії особи, яка
направила запит, та/або змісту запиту;
   інформаційна довідка - документ, який надається за офіційним
запитом органів державної влади із зазначенням підстав для такого
запиту;
   переміщення -  процес  (дія), результатом якого є зміна
господарства (місцезнаходження), у якому перебуває тварина;
   книга обліку ідентифікованих коней - документ установленої
форми, у який вноситься інформація про тварину, її походження,
переміщення, забій, утилізацію, падіж (загибель) тощо в порядку,
установленому цим Положенням.
 
   1.6. Iдентифікація та реєстрація коней включає:
   оформлення замовлення;
   графічний та письмовий опис відмітин і прикмет, присвоєння
ідентифікаційного номера і клички;
   генетичну експертизу походження (для племінних коней);
   електронне маркування коня мікрочипом (за бажанням власника);
   облік ідентифікованих коней у господарстві;
   реєстрацію ідентифікованих коней (для племінних тварин) у
державній книзі племінних коней (далі - ДКПК) відповідної породи;
   реєстрацію коней у Реєстрі тварин;
   оформлення  і  видачу  паспортів  коней,  паспортів
віслюків/мулів/лошаків; { Абзац дев'ятий пункту 1.6 із змінами,
внесеними згідно з Наказом Міністерства аграрної політики N 85
( z0241-08 ) від 25.02.2008 }
   реєстрацію  в Реєстрі тварин і паспорті коня, паспорті
віслюка/мула/лошака інформації про зміну власника, господарства,
ідентифікаційних даних коня, падіж (загибель), забій та утилізацію
тварин. { Абзац десятий пункту 1.6 із змінами, внесеними згідно з
Наказом Міністерства аграрної політики N 85 ( z0241-08 ) від
25.02.2008 }
 
   1.7. Агентство здійснює реєстрацію господарств у Реєстрі
тварин, присвоєння реєстраційних номерів господарствам, розподіл
та  присвоєння  ідентифікаційних номерів коням, замовлення у
виробника та видачу власникам бланків замовлень, книг обліку
коней, реєстраційних карток, мікрочипів, оформлення та видачу
паспортів коней, паспортів віслюків/мулів/лошаків формування і
ведення Реєстру тварин.
{ Пункт 1.7 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства
аграрної політики N 85 ( z0241-08 ) від 25.02.2008 }
 
          2. Реєстрація господарства
 
   2.1. Власники чи утримувачі коней зобов'язані зареєструвати
свої господарства в Реєстрі тварин перед початком проведення
ідентифікації та реєстрації тварин.
 
   2.2. Для реєстрації господарства суб'єкт господарювання подає
Агентству через агента заповнену реєстраційну картку господарства
(додаток  1)  та   ветеринарну   довідку   щодо   його
ветеринарно-санітарного  стану,  видану територіальним органом
Державного департаменту ветеринарної медицини.
   Реєстрація   господарства   несуб'єкта   господарювання
здійснюється на підставі даних реєстраційної картки коня (додаток
2 ( za241-08 ), реєстраційної картки віслюка/мула/лошака (додаток
3 ( zb241-08 ). { Абзац другий пункту 2.2 із змінами, внесеними
згідно з Наказом Міністерства аграрної політики N 85 ( z0241-08 )
від 25.02.2008 }
 
   2.3. Суб'єкти господарювання, які займаються випробуванням
коней, проведенням кінноспортивних змагань, виставок за участю
коней,  торгівлею  тваринами та проводять забій, утилізацію,
зобов'язані здійснити дії щодо реєстрації місць випробувань,
змагань, виставок, торгівлі, забою, утилізації та інших місць
зосередження тварин у Реєстрі тварин з моменту надходження до них
першої ідентифікованої та зареєстрованої в установленому порядку
тварини. Указані місця підлягають реєстрації як господарства
відповідно до вимог цього Положення.
 
   2.4. У  разі,  якщо суб'єкт господарювання є власником/
утримувачем кількох господарств, дані подаються окремо про кожне
господарство.
 
   2.5. Агентство вносить дані реєстраційної картки господарства
до Реєстру тварин і надсилає власникам чи утримувачам тварин та
суб'єктам господарювання, зазначеним у пункті 2.3 цього Положення,
повідомлення про реєстрацію господарства в Реєстрі тварин та
присвоєння господарству реєстраційного номера в Реєстрі тварин.
 
   2.6. У разі зміни даних про господарство, занесених до
реєстраційної картки, власник чи утримувач у 3-денний термін подає
Агентству через агента заяву про внесення змін до Реєстру тварин
(додаток 3) та документи, що підтверджують ці зміни.
 
        3. Iдентифікація та реєстрація коней
 
   3.1. Для проведення ідентифікації та реєстрації коней власник
чи утримувач подає до Агентства письмове замовлення на проведення
ідентифікації та реєстрації коней (додаток 5). Бланк замовлення
видає агент.
{ Пункт 3.1 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства
аграрної політики N 85 ( z0241-08 ) від 25.02.2008 }
 
   3.2. У замовленні зазначаються:
   реєстраційний номер господарства;
   відомості про власника або утримувача;
   місцезнаходження господарства  чи  місце  проживання  для
фізичних осіб;
   обсяг робіт з ідентифікації та  реєстрації  коней,  які
необхідно провести, тощо.
 
   3.3. Відомості  про власника або вповноважену ним особу
повинні містити: для  юридичних  осіб  -  їх  найменування,
місцезнаходження,  ідентифікаційний  код у Єдиному державному
реєстрі підприємств та організацій України (далі - код ЄДРПОУ),
банк обслуговування, номер поточного рахунку в банку, МФО банку,
індивідуальний податковий номер, номер свідоцтва платника ПДВ; для
фізичних осіб, які є суб'єктами господарювання, - прізвище, ім'я,
по батькові, місце проживання, ідентифікаційний номер у Державному
реєстрі фізичних осіб (далі - номер за ДРФО), банк обслуговування,
номер поточного рахунку в банку, МФО банку,  індивідуальний
податковий номер, номер свідоцтва платника ПДВ або номер свідоцтва
платника єдиного податку; для фізичних осіб, які не є суб'єктами
господарювання, - прізвище, ім'я, по батькові, ідентифікаційний
номер.
 
   3.4. При поданні замовлення власник або вповноважена ним
особа пред'являє паспорт або інший документ, що посвідчує його
особу, а в разі, коли особа діє від їх імені, - відповідне
доручення.
 
   3.5.  Замовлення засвідчується підписом та печаткою (за
наявності) власника чи утримувача та підписом агента, що здійснює
свою діяльність за місцезнаходженням господарства. { Абзац перший
пункту 3.5 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства
аграрної політики N 85 ( z0241-08 ) від 25.02.2008 }
   Допускається пересилання замовлень та інформації за допомогою
інформаційних систем.
 
   3.6. Усі коні, що утримуються в господарстві, повинні бути
ідентифіковані за одним з таких варіантів:
   А. Присвоєння клички, графічний та письмовий опис відмітин і
прикмет, присвоєння ідентифікаційного номера, оформлення та видача
паспорта коня (паспорта віслюка/мула/лошака). { Абзац другий
пункту 3.6 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства
аграрної політики N 85 ( z0241-08 ) від 25.02.2008 }
   Б. Присвоєння клички, графічний та письмовий опис відмітин і
прикмет, генетична експертиза походження, оформлення родоводу,
присвоєння ідентифікаційного номера, оформлення та видача паспорта
коня.
 
   3.7. Власник чи утримувач указує варіант ідентифікації коней
свого господарства при оформленні замовлення.
 
 
   {  Пункт 3.8 виключено на підставі Наказу Міністерства
аграрної політики N 85 ( z0241-08 ) від 25.02.2008 }
 
 
   3.8. На  бажання,  власник  чи  утримувач може замовити
додатковий елемент ідентифікації - установлення  електронного
мікрочипа.
 
   3.9.  Агент  або  відповідальна  особа,  які  проводять
ідентифікацію коней, повинні пройти спеціальне навчання, а ті, що
проводять ідентифікацію племінних коней, - атестацію.
 
   3.10. Iдентифікацію  коней у господарстві розпочинають з
відтворного складу:  жеребців-плідників  та  конематок;  далі
ідентифікують коней, призначених для випробування на іподромах,
участі у змаганнях, продажу.
   Лошата ідентифікуються перед відлученням від матері, але не
пізніше одного року після народження.
   Відповідно до  цього  Положення  тварина  повинна  бути
ідентифікована та зареєстрована раніше, ніж вона буде продана або
залишить господарство.
 
   3.11. Кличка тварині присвоюється власником. Племінним коням
кличка присвоюється згідно з установленими правилами. Наступний
власник може змінити кличку коня, про що повідомляє Агентство.
Зміна клички реєструється в Реєстрі тварин і паспорті коня
(паспорті віслюка/мула/лошака).
{ Пункт 3.11 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства
аграрної політики N 85 ( z0241-08 ) від 25.02.2008 }
 
   3.12. Агент або відповідальна особа заповнюють реєстраційну
картку коня (додаток 4 ( za266-06 ), яка містить відомості про
коня, власника і господарство, графічний та письмовий  описПоследние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка