Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про запровадження ідентифікації і реєстрації коней

Страница 2відмітин і прикмет.
   Графічний опис відмітин і прикмет проводиться згідно  з
Iнструкцією з опису відмітин і прикмет коней, затвердженою наказом
Міністерства аграрної політики України від 31 грудня 2004 року
N 496 ( z0362-05 ), зареєстрованою в Мін'юсті 6 квітня 2005 року
за N 362/10642.
   Усі записи в картці завіряються підписом та печаткою (за
наявності) власника чи утримувача. Картка засвідчується підписом
агента. { Абзац пункту 3.12 із змінами, внесеними згідно з Наказом
Міністерства аграрної політики N 85 ( z0241-08 ) від 25.02.2008 }
 
   3.13. Якщо кінь, що ідентифікується, підлягає реєстрації в
ДКПК, на нього заповнюються два примірники реєстраційної картки
коня: один надсилається до Агентства, а другий - організації
(установі), на яку покладено ведення централізованого племінного
обліку в конярстві.
 
   3.14. Для   племінних  коней  обов'язковим  елементом
ідентифікації є генетична експертиза походження.
   Генетична експертиза  походження  проводиться  згідно  з
Положенням про порядок проведення генетичної експертизи походження
та аномалій племінних тварин, затвердженим наказом Мінагрополітики
України від 1 червня 2004 року N 197 ( z0738-04 ), зареєстрованим
у Мін'юсті 16 червня 2004 року за N 738/9337.
   Генетична експертиза походження проводиться один раз за життя
коня: лошат - при відлученні, дорослих коней - якщо раніше не
проводилася.
   З цією метою беруться проби біоматеріалу (кров, шерсть тощо)
для тестування, про що робиться відповідна відмітка в обох
примірниках реєстраційної картки коня.
   Власник чи утримувач  повинен  забезпечити  відбір  проб
біоматеріалу. У разі, якщо генетична експертиза походження батька
чи матері тварини не проведена, проба береться і в них.
 
   3.15. Для коней з відомим підтвердженим походженням  до
реєстраційної картки коня, що надсилається до Агентства, додаються
родовід коня (додаток 5) і ксерокопія протоколу  генетичних
досліджень з висновком щодо достовірності його походження.
   Родовід коня заповнюється відповідальною особою господарства
і засвідчується її підписом та печаткою господарства.
   У родоводі зазначають ідентифікаційний номер коня, кличку,
чотири ряди предків. Щодо кожного предка наводять: номер за ДКПК,
кличку, породу і масть (скорочено) та рік народження.
   Якщо  на  коня видано в установленому порядку племінне
свідоцтво (сертифікат), родовід коня і ксерокопію генетичних
досліджень  можна  замінити  ксерокопією племінного свідоцтва
(сертифіката). { Абзац четвертий пункту 3.15 із змінами, внесеними
згідно з Наказом Міністерства аграрної політики N 85 ( z0241-08 )
від 25.02.2008 }
 
   3.16. Щодо  імпортованого  коня, то власник зобов'язаний
ідентифікувати та зареєструвати його протягом 30 днів від дати
проведення ветеринарно-санітарного контролю на державному кордоні,
але раніше, ніж кінь залишить господарство, у порядку, визначеному
в пункті 3.12 цього Положення. { Абзац перший пункту 3.16 із
змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства аграрної політики
N 85 ( z0241-08 ) від 25.02.2008 }
   Якщо імпортований кінь супроводжується паспортом, що містить
ідентифікаційний номер, наданий у країні походження, та заповнене
графічне зображення відмітин і прикмет, його початковий опис та
паспорт зберігаються і є дійсними. Агентством видається вкладиш до
паспорта імпортованого коня (віслюка/мула/лошака) (додатки 7, 8),
заповнений українською мовою. { Абзац другий пункту 3.16 із
змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства аграрної політики
N 85 ( z0241-08 ) від 25.02.2008 }
 
   3.17.  Після  надходження  реєстраційної  картки  коня
(реєстраційної  картки  віслюка/мула/лошака), родоводу коня і
ксерокопії протоколу генетичних досліджень (для коней з відомим
походженням) Агентство здійснює реєстрацію коня в Реєстрі тварин,
присвоює  йому ідентифікаційний номер та видає паспорт коня
(паспорт віслюка/мула/лошака).
{ Пункт 3.17 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства
аграрної політики N 85 ( z0241-08 ) від 25.02.2008 }
 
   3.18. Iдентифікаційний номер складається з 11 символів і має
таку структуру:
   позиції 1, 2 - літерний код України відповідно до ISO 3166;
   позиції 3,  4  -  цифровий код області, де проводилась
ідентифікація тварини;
   позиції 5-11 - індивідуальний номер тварини.
 
   3.19. Датою  реєстрації  коня  вважається  дата внесення
інформації в Реєстр тварин та присвоєння ідентифікаційного номера.
 
     4. Паспорт коня (паспорт віслюка/мула/лошака),
       порядок його оформлення, видачі та обігу
 
{  Назва  глави  4 із змінами, внесеними згідно з Наказом
Міністерства аграрної політики N 85 ( z0241-08 ) від 25.02.2008 }
 
   4.1. Паспорт коня (паспорт віслюка/мула/лошака) видається на
кожну тварину, ідентифіковану і зареєстровану в установленому цим
Положенням  порядку,  є  супровідним документом на коня при
будь-якому його переміщенні і зберігається за місцеперебуванням
коня.
{ Пункт 4.1 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства
аграрної політики N 85 ( z0241-08 ) від 25.02.2008 }
 
   4.2. Наявність паспорта є обов'язковою при участі коня у
виставках,  виводках,  іподромних  випробуваннях,  спортивних
змаганнях, ветеринарно-санітарних обробках та оглядах, продажу
коня та його забою.
 
   4.3. Бланки паспорта коня (додаток 9 ( zc241-08 ), паспорта
віслюка/мула/лошака (додаток 10 ( zd241-08 ) виготовляються згідно
з технічним описом бланка "Паспорт коня" (додаток 11) та технічним
описом  бланка  "Паспорт  віслюка/мула/лошака"  (додаток  12)
відповідно та на замовлення Агентства.
{ Пункт 4.3 в редакції Наказу Міністерства аграрної політики N 85
( z0241-08 ) від 25.02.2008 }
 
   4.4. Усі записи в паспорті здійснюються українською мовою, за
винятком коду країни,  де  тварину  ідентифіковано.  Цифрова
інформація вноситься до паспорта арабськими і римськими цифрами.
{ Пункт 4.4 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства
аграрної політики N 85 ( z0241-08 ) від 25.02.2008 }
 
   4.5. На  внутрішньому  боці  титульної сторінки паспорта
надруковано витяг з цього Положення.
 
   4.6. Паспорт містить такі розділи:
   4.6.1. Відомості про коня та його власника. Відомості про
коня містять:  ідентифікаційний  номер,  код  мікрочипа  (за
наявності),  дату  народження, кличку, стать, масть, породну
належність, реєстрацію в ДКПК (за наявності), походження (номер за
ДКПК (для племінних коней), кличка, рік народження і порода
батька, матері і батька матері), місце народження; відомості про
власника, які містять назву господарства, прізвище, ім'я та по
батькові фізичної особи, поштову адресу.
   4.6.2. Реєстрація зміни власника.
   4.6.3. Родовід коня (крім паспорта віслюка/мула/лошака).
{  Підпункт  4.6.3  із змінами, внесеними згідно з Наказом
Міністерства аграрної політики N 85 ( z0241-08 ) від 25.02.2008 }
   4.6.4.  Iдентифікаційний опис коня (віслюка/мула/лошака).
Розділ містить кличку коня, графічний і письмовий опис відмітин і
прикмет  коня,  реєстрацію  зміни клички коня, відмітку про
кастрацію.
{  Підпункт  4.6.4  із змінами, внесеними згідно з Наказом
Міністерства аграрної політики N 85 ( z0241-08 ) від 25.02.2008 }
   4.6.5. Перевірка ідентифікаційних даних коня. Проводиться
шляхом  порівняння відмітин і прикмет коня з відмітинами і
прикметами, що описані в його паспорті. Перевірка ідентифікаційних
даних проводиться уповноваженою особою або ветеринарним лікарем у
разі прибуття коня на змагання, випробування тощо і у всіх
випадках застосування щодо коня ветеринарних лікарських препаратів
або проведення ветеринарних досліджень.
   4.6.6. Відмітки про проведені вакцинації проти грипу коней.
   4.6.7. Відмітки про інші вакцинації (крім грипу).
   4.6.8. Лабораторні дослідження. До цього розділу заносяться
результати проведених лабораторних досліджень щодо наявності в
організмі коня збудників інфекційних захворювань або заборонених
речовин.
 
   4.7. Агентство здійснює оформлення паспорта коня, паспорта
віслюка/мула/лошака та видає його протягом:
   1 місяця - на коней з невідомим походженням,
   2 місяців - на коней з відомим  походженням  -  після
надходження  реєстраційної  картки коня, реєстраційної картки
віслюка/мула/лошака  та  родоводу  з  ксерокопією  генетичної
експертизи походження (для коней з відомим походженням).
{ Пункт 4.7 в редакції Наказу Міністерства аграрної політики N 85
( z0241-08 ) від 25.02.2008 }
 
   4.8. Паспорт на ідентифікованого коня видається один раз.
Термін дії паспорта є безстроковим.
 
   4.9. Якщо на коня видано паспорт організації, що веде
племінну  книгу коней, федерації кінного спорту України або
Міжнародної федерації кінного спорту, який містить графічний та
письмовий опис відмітин і прикмет, власник/утримувач подає до
Агентства  реєстраційну  картку коня, на підставі якої кінь
реєструється в Реєстрі тварин. Якщо паспорт коня не містить
ідентифікаційного номера, він подається до Агентства разом з
реєстраційною карткою коня. Коню присвоюється ідентифікаційний
номер,  який  заноситься  до  паспорта. Паспорт повертається
власнику/утримувачу.
{ Пункт 4.9 в редакції Наказу Міністерства аграрної політики N 85
( z0241-08 ) від 25.02.2008 }
 
   4.10. Обмін паспорта або видача нового здійснюється у разі,
якщо:
   власником були встановлені розбіжності в записах паспорта із
записами книги обліку ідентифікованих коней;
   паспорт став непридатним для користування;
   паспорт утрачено.
 
   4.11. У разі виявлення помилок у паспорті, його пошкодження
або втрати власник/утримувач повинен протягом 7 днів  після
виявлення розбіжностей, установлення факту пошкодження або втрати
звернутися до Агентства із заявою про внесення змін у Реєстр
тварин та/або видачу нового паспорта і додати до заяви паспорт,
який потрібно замінити.
   Агентство перевіряє відповідну інформацію в Реєстрі тварин і
в разі підтвердження помилок уносить зміни в Реєстр тварин
відповідно до цього Положення.
 
   4.12.  Оформлення  та  видача  нового  паспорта замість
зіпсованого, пошкодженого або втраченого проводиться Агентством у
місячний термін з моменту отримання від власника заяви та паспорта
(у разі його пошкодження), який підлягає обміну.
{ Пункт 4.12 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства
аграрної політики N 85 ( z0241-08 ) від 25.02.2008 }
 
   4.13.  Паспорт,  що  видається  замість  утраченого або
пошкодженого, містить відмітку "Виданий повторно".
{ Пункт 4.13 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства
аграрної політики N 85 ( z0241-08 ) від 25.02.2008 }
 
   4.14. Після повторної видачі паспорта знайдений утрачений
паспорт є недійсним і власник/утримувач зобов'язаний повернути
його Агентству для знищення.
 
   4.15. Власник/утримувач повинен подавати паспорт агенту для
внесення відповідних відміток у разі:
   купівлі коня;
   зміни клички коня або інших ідентифікаційних даних;
   кастрації коня.
   Після внесення необхідних відміток агент повертає паспорт
власнику/утримувачу.
 
   4.16. У разі появи в коня протягом життя додаткових набутих
прикмет (тавра, електронного мікрочипа тощо) власник/утримувач
подає до Агентства заяву про внесення змін до Реєстру тварин і
реєстраційну картку коня (реєстраційну картку віслюка/мула/лошака)
із зазначенням цих змін. { Абзац перший пункту 4.16 із змінами,
внесеними згідно з Наказом Міністерства аграрної політики N 85
( z0241-08 ) від 25.02.2008 }
   Агентство додає  опис  набутих  прикмет  до  початкового
ідентифікаційного опису коня в Реєстрі тварин.
   Унесення додаткових набутих прикмет коня в паспорт робить
агент після відправлення в Агентство заяви про внесення змін до
Реєстру тварин і реєстраційної картки коня (реєстраційної картки
віслюка/мула/лошака). { Абзац третій пункту 4.16 із змінами,
внесеними згідно з Наказом Міністерства аграрної політики N 85
( z0241-08 ) від 25.02.2008 }
 
   4.17. Паспорт коня (паспорт віслюка/мула/лошака), що пав,
повертається в Агентство для знищення.
{ Пункт 4.17 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства
аграрної політики N 85 ( z0241-08 ) від 25.02.2008 }
 
         5. Електронне маркування коней
 
   5.1. Електронне маркування коней включає:
   імплантацію капсули з номером електронного маркування;
   заповнення формуляра  про  електронне  маркування  коня
(додаток 13) - у двох примірниках - для власника коня і внесення
даних у Реєстр тварин; { Абзац третій пункту 5.1 із змінами,
внесеними згідно з Наказом Міністерства аграрної політики N 85
( z0241-08 ) від 25.02.2008 }
   унесення  номера електронного маркування в паспорт коня
(віслюка/мула/лошака); { Абзац четвертий пункту 5.1 із змінами,
внесеними згідно з Наказом Міністерства аграрної політики N 85
( z0241-08 ) від 25.02.2008 }
   реєстрацію даних, пов'язаних з електронним маркуванням, у
Реєстрі тварин.
 
   5.2. Засоби електронного маркування
   5.2.1. Засоби електронного маркування повинні відповідати
нормам,  розробленим  Міжнародною  Організацією Стандартизації
(International Organization for Standartisation):
   нормі 11 784, яка описує кодову структуру мікрочипа, що
базується на використанні 64-бітного коду з 15 знаками. Код
містить номер країни реєстрації та номер коня і не повинен
дублюватися в жодній країні протягом принаймні 100 років;
   нормі 11 785, яка визначає технологію взаємодії чипа і
пристрою, що зчитує. Передбачає можливість зчитування чипів,
виготовлених за старою технологією, щоб мати змогу ідентифікувати
тварин, маркованих раніше.
   5.2.2. Комплект "капсула-ін'єктор" є стерильним, упакованим в
індивідуальний пакет для одноразового використання.
   Упаковка комплекту  має  містити дату закінчення терміну
використання.
   5.2.3. Для  електронного  маркування коней застосовуються
транспондери (чипи) розміром 2 х 12 мм,  які  містяться  в
спеціальній капсулі з біосумісного матеріалу.
   Після імплантації капсули навкруг утворюється  волокниста
оболонка - захисна реакція організму, що перешкоджає мимовільному
переміщенню капсули.
   5.2.4. Чип не має власної енергії й активується тільки при
наближенні до нього пристрою, що зчитує (приблизно на відстань
15 см,  використовуючи при цьому випромінювану ним енергію),
відсилає йому, в свою чергу, одну радіохвилю. Чип відповідає
виключно на низькочастотні радіохвилі (134,2 KHz) і не є постійним
джерелом хвиль.
   5.2.5. Пристрій, що зчитує, переводить отриманий двійковий
сигнал у десяткову систему і виводить на екран (свій  або
будь-якого іншого комп'ютера) у вигляді 15-значного коду.
   Розпізнавання коду відбувається шляхом проведення сканером
вздовж шиї коня, внаслідок чого на дисплеї висвітлюється номер,
який потім порівнюється з номером  електронного  маркування,
внесеним у паспорт коня (паспорт віслюка/мула/лошака). { Абзац
другий підпункту 5.2.5 із змінами, внесеними згідно з Наказом
Міністерства аграрної політики N 85 ( z0241-08 ) від 25.02.2008 }
   5.2.6. Код чипа, який містить номер електронного маркування
коня, є унікальним і незмінним.
   Код  чипа відображено на комплекті стрічок з магнітним
штрих-кодом,  які  входять до комплекту "капсула-ін'єктор" і
вклеюються в усі необхідні документи тварини (паспорт коня,
паспорт віслюка/мула/лошака, формуляр про електронне маркування).
{ Абзац другий підпункту 5.2.6 із змінами, внесеними згідно з
Наказом Міністерства аграрної політики N 85 ( z0241-08 ) від
25.02.2008 }
   5.2.7. Код мікрочипа складається з 15 знаків і має таку
структуру:
   1-3 - міжнародний код країни, де  проведено  електронне
маркування;
   4-6 - міжнародний код виробника чипа;
   7-15 - номер коня.
   Код мікрочипа може не співпадати з ідентифікаційним номером
коня.
   5.2.8. Агентство вносить до Реєстру тварин дані щодо всіх
коней - носіїв чипів.
 
   5.3. Порядок проведення електронного маркування
   5.3.1. Власник  зазначає  у  замовленні  на  проведення
ідентифікації та реєстрації коней кількість коней, яким необхідно
провести електронне маркування.
   5.3.2. Агент передає замовлення до Агентства протягом 2 днів.
   5.3.3.   Засоби   електронного  маркування  надаються
власнику/утримувачу протягом 14 днів після надходження замовлення
до Агентства.
{ Підпункт 5.3.3 в редакції Наказу Міністерства аграрної політики
N 85 ( z0241-08 ) від 25.02.2008 }
   5.3.4. Комплектами для електронного маркування і формулярами
про електронне маркування забезпечує Агентство.
   5.3.5. Агентство  замовляє  у  виробника  виготовлення
мікрочипів.
   5.3.6. Власник (за потребою) може замовити у виробника або
його представника пристрій, що зчитує.
   5.3.7.  Агентство  видає  власнику/утримувачу  необхідну
кількість  засобів  електронного маркування і формулярів про
електронне маркування.
{  Підпункт  5.3.7  із змінами, внесеними згідно з Наказом
Міністерства аграрної політики N 85 ( z0241-08 ) від 25.02.2008 }
 
 
   { Підпункт 5.3.8 виключено на підставі Наказу Міністерства
аграрної політики N 85 ( z0241-08 ) від 25.02.2008 }
 
 
   5.3.8. Відповідальна особа (лікар ветеринарної медицини)
проводить електронне маркування коня: { Абзац перший підпункту
5.3.8 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства аграрної
політики N 85 ( z0241-08 ) від 25.02.2008 }
   звіряє або встановлює прикмети коня;
   пересвідчується в нормальному фізичному стані тварини;
   обирає найбільш зручне місце для імплантації мікрочипа. Місце
введення розраховується таким чином, щоб виключити можливість
випадкового  виведення  і  щонайменше  травмувати  коня.
Рекомендується вводити чип у м'язову тканину середньої третини
лівого боку шиї під кутом 45 град. або у жирову тканину гребеня
шиї під кутом 90 град., відступивши 2-3 см від лінії росту гриви;
   пересвідчується, що  коню  раніше  не  було імплантовано
мікрочип. При будь-якому виявленні мікрочипа (крім  випадків
перемаркування  на  замовлення  власника)  маркування тварини
припиняється;
   попередньо зчитує номер електронного маркування, що міститься
в капсулі для імплантації, з метою його контролю. Будь-яка
дефектна капсула має бути повернена Агентству разом з відповідним
формуляром про електронне маркування;
   обробляє місце введення капсули антисептиком;
   імплантує капсулу з мікрочипом за  допомогою  ін'єктора,
уводячи його на повну довжину голки. Чип виштовхується з голки
повністю до клацання. Місце ін'єкції притискається і масажується,
щоб запобігти утворенню повітряного каналу. З цією ж самою метою
рекомендується надати коню спокій протягом доби після чипування;
   контролює після  ін'єкції  зчитування номера електронного
маркування тварини, що міститься в капсулі;
   заповнює  у  двох  примірниках  формуляр про електронне
маркування коня, один з яких залишається власнику коня, а другий -
надсилається Агентству для реєстрації в Реєстрі тварин; { Абзац
десятий підпункту 5.3.8 із змінами, внесеними згідно з Наказом
Міністерства аграрної політики N 85 ( z0241-08 ) від 25.02.2008 }
   уклеює в паспорт коня (паспорт віслюка/мула/лошака) стрічку з
номером електронного маркування; { Абзац одинадцятий підпункту
5.3.8 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства аграрної
політики N 85 ( z0241-08 ) від 25.02.2008 }
   уносить запис про електронну ідентифікацію коня до книги
обліку ідентифікованих коней господарства або відповідних форм
племінного обліку.
   Якщо  в штаті господарства відсутній лікар ветеринарної
медицини, для проведення електронного маркування власник коней
звертається до лікаря ветеринарної медицини, що здійснює свою
діяльність на території, де перебувають тварини. { Підпункт 5.3.8
доповнено абзацом згідно з Наказом Міністерства аграрної політики
N 85 ( z0241-08 ) від 25.02.2008 }
   5.3.9. Формуляр про електронне маркування коня містить такі
відомості:
   номер мікрочипа;
   дату чипування;
   ідентифікаційний номер коня;
   стать;
   породу;
   кличку коня;
   дату народження коня;
   ім'я, адресу і номер телефону власника/утримувача коня;
   відомості  про  відповідальну особу (лікаря ветеринарної
медицини), яка проводила електронне маркування; { Абзац десятий
підпункту 5.3.9 в редакції Наказу Міністерства аграрної політики
N 85 ( z0241-08 ) від 25.02.2008 }
   місцезнаходження імплантованого мікрочипа.
   Формуляр засвідчується підписами і  печатками  (штампами)
відповідальної  особи  (лікаря  ветеринарної  медицини)  і
власника/утримувача. { Абзац підпункту 5.3.9 в редакції Наказу
Міністерства аграрної політики N 85 ( z0241-08 ) від 25.02.2008 }
   5.3.10. Дані про електронне маркування коня вносяться до
Реєстру тварин.
 
   5.4. Електронне  маркування  коней,  раніше  маркованих
мікрочипами
   5.4.1. Власник коня, якому було імплантовано мікрочип до
вступу в дію цього Положення, повинен повідомити про проведене
маркування Агентство (у полі "Прикмети" реєстраційної картки коня,
реєстраційної картки віслюка/мула/лошака) і заявити про бажання
його зберегти або змінити (у заяві про внесення змін до Реєстру
тварин).
{  Підпункт  5.4.1  із змінами, внесеними згідно з Наказом
Міністерства аграрної політики N 85 ( z0241-08 ) від 25.02.2008 }
   5.4.2. Після надходження до Агентства заявки власника про
наявність та збереження маркування проводиться перевірка цього
маркування агентом.
   5.4.3. Маркування вважається дійсним за умов:
   засвідчення агентом (уповноваженою особою), що імплантована
капсула зчитується пристроєм, який відповідає нормі ISO 11785;
   реєстрації електронного маркування в Реєстрі тварин;
   ідентифікації і реєстрації коня в установленому порядку.
   5.4.4. Перевстановлення  мікрочипа  передбачає  попередню
перевірку відповідальною особою (лікарем ветеринарної медицини):
{ Абзац перший підпункту 5.4.4 із змінами, внесеними згідно з
Наказом Міністерства аграрної політики N 85 ( z0241-08 ) від
25.02.2008 }
   відповідності тварини її опису в ідентифікаційному документі;
   неможливості нормального зчитування.Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка