Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про запровадження ідентифікації і реєстрації коней

Страница 3   5.4.5. Відповідальна особа (лікар ветеринарної медицини)
маркує тварину шляхом імплантації нового мікрочипа. { Абзац перший
підпункту  5.4.5  із  змінами,  внесеними  згідно з Наказом
Міністерства аграрної політики N 85 ( z0241-08 ) від 25.02.2008 }
   Новий мікрочип бажано встановлювати вище за попередній.
   5.4.6. Відповідальна особа (лікар ветеринарної медицини)
заповнює два примірники формуляра про електронне маркування коня,
один з яких передає власнику, а другий - надсилає Агентству для
внесення даних до Реєстру тварин.
{  Підпункт  5.4.6  із змінами, внесеними згідно з Наказом
Міністерства аграрної політики N 85 ( z0241-08 ) від 25.02.2008 }
   5.5. Наявність у коня мікрочипа не виключає необхідності
наявності паспорта коня (паспорта віслюка/мула/лошака).
{ Пункт 5.5 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства
аграрної політики N 85 ( z0241-08 ) від 25.02.2008 }
 
     6. Облік ідентифікованих коней у господарстві
 
   6.1. Власник чи утримувач, у господарстві якого утримуються
коні, а також суб'єкти господарювання, зазначені в пункті 2.3
цього Положення, де коні можуть тимчасово перебувати, зобов'язані
вести своєчасний та вірогідний облік усіх тварин.
   Облік у неплемінних господарствах ведеться шляхом занесення
інформації до книги обліку ідентифікованих коней (додаток 14), у
племінних - до відповідних форм племінного обліку ( z0994-03 )
(N 10-к,  N  10-а,  N  14-к, N 15-к), затверджених наказом
Мінагрополітики України від 15.10.2003 N 364 ( z0992-03 ) "Про
затвердження нормативно-правових актів щодо бонітування племінних
коней і племінного обліку в конярстві", який зареєстровано в
Міністерстві юстиції України 30.10.2003 за N 992/8313. { Абзац
другий  пункту  6.1 із змінами, внесеними згідно з Наказом
Міністерства аграрної політики N 85 ( z0241-08 ) від 25.02.2008 }
 
   6.2. Облік ідентифікованих коней у господарствах юридичних
осіб ведеться відповідальною особою господарства, у господарствах
фізичних осіб - агентом, що здійснює свою діяльність на території,
де розташоване господарство.
   Агент веде  окрему книгу обліку ідентифікованих коней у
кожному населеному пункті.
 
   6.3. Книга обліку ідентифікованих коней ведеться на паперових
носіях і зберігається 3 роки від дня вибуття останнього коня з
господарства.
 
   6.4. Книга обліку ідентифікованих коней містить  зведену
картку характеристик господарства та 2 розділи:
   розділ 1 - дані про ідентифікованих коней та їх власників;
   розділ 2 - дані про переміщення коней.
 
   6.5. Записи до книги обліку ідентифікованих коней заносяться
протягом 3 днів після переміщення, народження, остаточного вибуття
коня з господарства українською мовою і розбірливим почерком.
Необхідні виправлення здійснюють чітким закресленням попередньої
інформації. Не допускаються замальовування та підтирання даних.
Будь-які зміни записів у книзі обліку ідентифікованих коней
виконуються в спосіб, придатний для читання.
 
   6.6. До  розділу  1  книги обліку ідентифікованих коней
заносять:
   для юридичних  осіб  -  номер  запису  за  порядком,
ідентифікаційний номер коня, його  кличка,  дата  та  місце
народження, стать, масть, порода, походження (клички батька і
матері), серія та номер паспорта, дані про остаточне вибуття коня
з господарства - дата й причина вибуття (продаж, загибель, падіж
тощо);
   для фізичних осіб - номер запису за порядком, дані про
власника (прізвище, ім'я та по батькові в називному відмінку,
назва вулиці, номер будинку, номер квартири, ідентифікаційний
номер), ідентифікаційний номер коня, його кличка, дата та місце
народження, стать, масть, порода, походження (клички батька й
матері), серія та номер паспорта, дані про остаточне вибуття коня
з господарства (продаж, загибель тощо).
   До розділу 2 книги обліку ідентифікованих коней вносять такі
дані про прибуття та вибуття коней: дата прибуття чи вибуття,
ідентифікаційний номер коня, кличка коня, дані про господарство, з
якого прибув чи вибув кінь, причина прибуття чи вибуття.
   У разі народження лошати в цьому самому господарстві в графі
"Прибуття" зазначають: дату його народження, стать, масть, кличку,
ідентифікаційні номери та клички батька й матері.
   Дані про народження заносяться в книгу обліку ідентифікованих
коней протягом 3 днів.
 
   6.7. Лікар ветеринарної медицини,  під  контролем  якого
перебуває  господарство,  веде амбулаторний журнал, до якого
заносить усі діагностичні дослідження, профілактичні  заходи,
виявлені захворювання, призначене і проведене лікування щодо
кожної тварини.
 
   6.8. Усі записи з книги обліку коней мають подаватися для
перевірки на вимогу працівників Агентства, Державного департаменту
ветеринарної медицини та його територіальних органів.
 
   6.9. Власник чи утримувач зобов'язаний здійснювати періодичну
інвентаризацію  поголів'я  коней  в  господарстві  у розрізі
статево-вікових і господарських груп та  подавати  Агентству
звіт-реєстр про наявність ідентифікованого та зареєстрованого
поголів'я коней  у  господарстві  за  встановленою  формою
(додаток 15). { Абзац перший пункту 6.9 із змінами, внесеними
згідно з Наказом Міністерства аграрної політики N 85 ( z0241-08 )
від 25.02.2008 }
   Звіт-реєстр подається щорічно за станом на 1 січня за минулий
рік до 20 січня поточного року. { Абзац другий пункту 6.9 в
редакції Наказу Міністерства аграрної політики N 85 ( z0241-08 )
від 25.02.2008 }
   У разі  ліквідації,  створення  нового або реорганізації
господарства  звіт-реєстр  подається  за  даними  останньої
інвентаризації протягом 10 днів після її проведення.
   Разом зі звітом-реєстром  подається  ветеринарна  довідка
державної    установи    ветеринарної   медицини   про
ветеринарно-санітарний стан господарства.
 
           7. Переміщення тварин
 
   7.1. Власник/утримувач має право на переміщення коня лише в
тому разі, якщо він ідентифікований, на нього видані паспорт і
ветеринарний документ відповідно до чинного законодавства з питань
ветеринарної медицини.
 
   7.2. У разі продажу коня, передання його для користування
іншій фізичній або юридичній особі власник зобов'язаний:
   заповнити два  примірники  відомості  переміщення  тварин
(додаток 11);
   передати паспорт коня (паспорт віслюка/мула/лошака), другий
примірник відомості переміщення тварин та ветеринарний документ
новому власнику або особі, яка супроводжує коня; { Абзац третій
пункту 7.2 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства
аграрної політики N 85 ( z0241-08 ) від 25.02.2008 }
   унести відповідні записи до книги обліку ідентифікованих
коней;
   не пізніше  3-денного  терміну  після  вибуття  коня  з
господарства  надіслати  Агентству перший примірник відомості
переміщення тварин.
   Бланки відомості переміщення тварин видає Агентство через
агента.
 
   7.3. Фізична чи юридична особа, яка придбала коня  або
отримала його в тимчасове користування, зобов'язана:
   отримати паспорт коня (паспорт віслюка/мула/лошака), другий
примірник відомості переміщення тварин та ветеринарний документ;
{ Абзац другий пункту 7.3 із змінами, внесеними згідно з Наказом
Міністерства аграрної політики N 85 ( z0241-08 ) від 25.02.2008 }
   звірити тотожність коня з описом у його паспорті;
   у встановленому  цим  Положенням  порядку  зареєструвати
господарство, якщо воно не зареєстроване;
   не пізніше  3-денного  терміну  після  прибуття  коня в
господарство надіслати Агентству заповнений другий  примірник
відомості переміщення тварин;
   подати паспорт коня (паспорт віслюка/мула/лошака) агенту за
новим місцезнаходженням коня для реєстрації зміни власника (у разі
купівлі коня); { Абзац шостий пункту 7.3 із змінами, внесеними
згідно з Наказом Міністерства аграрної політики N 85 ( z0241-08 )
від 25.02.2008 }
   унести відповідні записи до книги обліку ідентифікованих
коней.
 
   7.4. Після  закінчення  терміну  користування  твариною
утримувач/власник зобов'язаний діяти згідно з пунктами 7.2 і 7.3
цього Положення.
 
   7.5. До відомості переміщення тварин вносяться такі дані:
   у разі вибуття тварини з господарства - ідентифікаційний
номер тварини, реєстраційний номер (або ідентифікаційний номер
власника/утримувача), назва та адреса господарства, з  якого
вибуває  тварина,  дата та причина вибуття, дата заповнення
відомості переміщення тварин та код агента, що здійснює свою
діяльність  на території, де розміщене господарство. У разі
експорту тварини - код та назва країни, у яку експортується
тварина, дата експорту, дата заповнення відомості переміщення
тварини та дані про агента, що здійснює свою діяльність на
території,  де  розміщене  господарство,  з  якого  тварина
експортується;
   у разі прибуття тварини до господарства - реєстраційний номер
господарства, назва та адреса господарства, до якого прибуває
тварина, дата та причина прибуття, дата заповнення та дані про
агента, що здійснює свою діяльність на території, де розміщене
господарство.
   Дані, унесені до відомості переміщення тварин, засвідчуються
підписами попереднього власника/утримувача при вибутті та нового
власника/утримувача при прибутті тварини з/до господарства та
печаткою у разі, якщо власником/утримувачем тварини є суб'єкт
підприємницької діяльності, та підписом агента.
 
       8. Забій, падіж (загибель) та утилізація
           ідентифікованих коней
 
   8.1. Якщо  кінь  направляється  на м'ясокомбінат, бійню,
ветсанзавод, власник зобов'язаний здійснити дії відповідно до
пункту 7.2 цього Положення.
   У разі забою, загибелі коня через хворобу  власник  чи
утримувач зазначає у відомості переміщення тварин причину забою,
загибелі.
 
   8.2. При прибутті коня на м'ясокомбінат, бійню чи ветсанзавод
відповідальна особа останнього зобов'язана:
   унести записи про прибуття тварини на м'ясокомбінат, її забій
або утилізацію та їх причину до книги обліку ідентифікованих
коней;
   у 3-денний термін від дати забою або утилізації тварини
надіслати Агентству заповнену відомість переміщення тварин та
паспорт коня (паспорт віслюка/мула/лошака) для знищення. { Абзац
третій  пункту  8.2 із змінами, внесеними згідно з Наказом
Міністерства аграрної політики N 85 ( z0241-08 ) від 25.02.2008 }
 
   8.3. У разі забою тварини в господарстві власника останній
зобов'язаний внести до книги обліку ідентифікованих коней дату та
причину забою і в 3-денний термін після забою подати Агентству
паспорт  коня  (паспорт віслюка/мула/лошака) для знищення та
відомість переміщення тварин для внесення до Реєстру тварин
інформації про забій коня.
{ Пункт 8.3 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства
аграрної політики N 85 ( z0241-08 ) від 25.02.2008 }
 
   8.4. Якщо  тварина,  що  загинула,  на  ветсанзавод  не
відправляється, власник зобов'язаний внести до книги  обліку
ідентифікованих коней дату та причину загибелі, дату, спосіб і
місце утилізації та в 3-денний термін подати Агентству відомість
переміщення тварин і паспорт коня (паспорт віслюка/мула/лошака)
для знищення.
{ Пункт 8.4 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства
аграрної політики N 85 ( z0241-08 ) від 25.02.2008 }
 
          9. Ведення Реєстру тварин
 
   9.1. Формування  і  ведення  Реєстру тварин здійснюється
відповідно до Положення про Реєстр тварин, затвердженого наказом
Мінагрополітики України від 17.09.2003 N 342 ( z0912-03 ),
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 09.10.2003  за
N 912/8233.
 
   9.2. Для отримання інформації з Реєстру тварин подається
запит, форма якого встановлюється держателем Реєстру тварин.
Iнформація з Реєстру надається Агентством шляхом надання витягу з
Реєстру тварин або інформаційної довідки.
   Рівень доступу  до  даних  Реєстру тварин установлюється
держателем Реєстру тварин.
 
   9.3. Суд, органи внутрішніх справ, прокуратури, державної
податкової служби, Служби безпеки України та інші органи державної
влади отримують інформаційну довідку з Реєстру тварин на бланку
адміністратора Реєстру тварин, якщо запит зроблено у зв'язку із
здійсненням ними повноважень, визначених чинним законодавством
України.
 
   9.4. Фізична  або  юридична  особа  може  користуватися
інформацією установленого рівня доступу з Реєстру тварин шляхом
підключення  до  нього через комп'ютерну мережу. Підключення
здійснюється адміністратором Реєстру тварин на основі договору, що
укладається між адміністратором Реєстру тварин та користувачем.
 
{ Положення в редакції Наказу Міністерства аграрної політики N 83
( z0266-06 ) від 27.02.2006 }
 
 Начальник Департаменту ринків
 продукції тваринництва
 з Головною державною
 племінною інспекцією                 Д.М.Микитюк
 
 
                   Додаток 1
                   до Положення
                   про ідентифікацію
                   та реєстрацію коней
 
 
         РЕЄСТРАЦIЙНА КАРТКА ГОСПОДАРСТВА
 
 
   1. Дані про суб'єкт господарювання
 
        -----------------
 Код за ЄДРПОУ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦    
 (для юридичних -----------------    
 осіб)                  
                     
 Iдентифікаційний N ---------------------
 за ДРФО (для    ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
 фізичних осіб)   ---------------------
 
 _________________________________________________________________
 (найменування: для юридичних осіб - повна та скорочена назва;
 
 _________________________________________________________________
    для фізичної особи - прізвище, ім'я, по батькові)
      -------                -----
 Код КОПФГ ¦ ¦ ¦ ¦            Код КФВ ¦ ¦ ¦
      -------                -----
 
 Кількість господарств (структурних підрозділів) _________________
 
 Присвоєний статус суб'єкта племінної справи
 
 1._______________________________________________________________
   (ПЗ, ПР, ПП, код і назва породи, дата присвоєння статусу)
 
 2._______________________________________________________________
 
   Місцезнаходження/місце проживання
 
      ---------------------           -----------
 Код КОАТУУ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦   Поштовий індекс ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
      ---------------------           -----------
 
 Область________________________, район___________________________
 Нас.пункт___________________, вул.____________________, буд._____
 Тел./факс____________________________, e-mail____________________
 
 Банк обслуговування______________________________________________
                      -------------
 Поточний рахунок N______________   МФО ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
                      -------------
 Iндивідуальний податковий N_______________
 
 N свідоцтва платника ПДВ/ N свідоцтва платника єдиного податку___
 _________________________________________________________________
 
   2. Дані про керівника (для юридичних осіб)
 
 Прізвище________________________________________________________,
 ім'я_____________________, по батькові___________________________
 
   3. Дані про господарство
 
 Реєстраційний N господарства
 -------------------------
 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
 -------------------------
 
 Назва господарства/структурного підрозділу (за наявності)
 _________________________________________________________________
 _________________________________________________________________
 
 Вид тварин_______________________________________________________
 
 Вид діяльності___________________________________________________
          (розведення, утримання, відгодівля, торгівля
 
 _________________________________________________________________
 (ринок), виставки, забій (бойня, м'ясокомбінат), утилізація тощо)
 
 
   Місцезнаходження
 
      ---------------------           -----------
 Код КОАТУУ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦   Поштовий індекс ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
      ---------------------           -----------
 
 Область________________________, район___________________________
 Нас.пункт___________________, вул.____________________, буд._____
 Тел./факс____________________________, e-mail____________________
 
   Відповідальна особа
 
 Прізвище________________________________________________________,
 
 ім'я_________________, по батькові_______________________________
 
         ----- ----- -----
 Дата заповнення ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦   Підпис власника/утримувача
         ----- ----- -----   __________________________
                          М.П.
 
            -------------
 Агент з ідентифікації ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ _____________________________
            -------------     (підпис, штамп)
            (код агента)
 
{ Додаток 1 в редакції Наказу Міністерства аграрної політики N 83
( z0266-06 ) від 27.02.2006; із змінами, внесеними згідно з
Наказом Міністерства аграрної політики N 85 ( z0241-08 ) від
25.02.2008 }
 
 Начальник Департаменту ринків
 продукції тваринництва
 з Головною державною
 племінною інспекцією                 Д.М.Микитюк
 
 
 
   {  Додаток 2 виключено на підставі Наказу Міністерства
аграрної політики N 85 ( z0241-08 ) від 25.02.2008 }
 
 
   {  Додаток 3 виключено на підставі Наказу Міністерства
аграрної політики N 85 ( z0241-08 ) від 25.02.2008 }
 
 
   {  Додаток 4 виключено на підставі Наказу Міністерства
аграрної політики N 85 ( z0241-08 ) від 25.02.2008 }
 
 
   {  Додаток 5 виключено на підставі Наказу Міністерства
аграрної політики N 85 ( z0241-08 ) від 25.02.2008 }
 
 
   {  Додаток 6 виключено на підставі Наказу Міністерства
аграрної політики N 85 ( z0241-08 ) від 25.02.2008 }
 
 
   {  Додаток 7 виключено на підставі Наказу Міністерства
аграрної політики N 85 ( z0241-08 ) від 25.02.2008 }
 
 
   {  Додаток 8 виключено на підставі Наказу Міністерства
аграрної політики N 85 ( z0241-08 ) від 25.02.2008 }
 
 
   {  Додаток 9 виключено на підставі Наказу Міністерства
аграрної політики N 85 ( z0241-08 ) від 25.02.2008 }
 
 
   {  Додаток 10 виключено на підставі Наказу Міністерства
аграрної політики N 85 ( z0241-08 ) від 25.02.2008 }
 
 
   {  Додаток 11 виключено на підставі Наказу Міністерства
аграрної політики N 85 ( z0241-08 ) від 25.02.2008 }
 
 
   {  Додаток 12 виключено на підставі Наказу Міністерства
аграрної політики N 85 ( z0241-08 ) від 25.02.2008 }
 
 
                   Додаток 2
                   до Положення
                   про ідентифікацію
                   та реєстрацію коней
 
 
           РЕЄСТРАЦIЙНА КАРТКА КОНЯ
              ( za241-08 )
 
{ Положення доповнено додатком 2 згідно з Наказом Міністерства
аграрної політики N 85 ( z0241-08 ) від 25.02.2008 }
 
 Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка