Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про запровадження ідентифікації і реєстрації коней

Страница 4                   Додаток 3
                   до Положення
                   про ідентифікацію
                   та реєстрацію коней
 
 
            РЕЄСТРАЦIЙНА КАРТКА
              ( zb241-08 )
 
{ Положення доповнено додатком 3 згідно з Наказом Міністерства
аграрної політики N 85 ( z0241-08 ) від 25.02.2008 }
 
 
                   Додаток 4
                   до Положення
                   про ідентифікацію
                   та реєстрацію коней
 
                   ДП "Агентство
                   з ідентифікації і реєстрації
                   тварин"
                   ____________________________
                     (реєстраційний номер
                     господарства в Реєстрі
                    тварин, П.I.Б. заявника
                   ____________________________
                    або назва юридичної особи)
 
 
               ЗАЯВА
        про внесення змін до Реєстру тварин
 
 
   Відповідно до  Положення про ідентифікацію та реєстрацію
коней, у зв'язку з _______________________________________________
__________________________________________________________________
 (підстави для внесення змін та пояснення в разі обміну паспорта)
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
 
   прошу внести зміни до Реєстру тварин: _______________________
__________________________________________________________________
              (зміст змін)
__________________________________________________________________
 
   До заяви додаються: _________________________________________
               (перелік документів, які додаються
                     до заяви)
__________________________________________________________________
 
 "___"_______________ 200__ р.    Заявник ____________________
                          (підпис)
            -------------
 Агент з ідентифікації ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦     ____________________
            -------------        (підпис)
             (код агента)
 
 "___"_______________ 200__ р.
 
{ Положення доповнено додатком 4 згідно з Наказом Міністерства
аграрної політики N 85 ( z0241-08 ) від 25.02.2008 }
 
 
                   Додаток 5
                   до Положення
                   про ідентифікацію
                   та реєстрацію коней
 
 
              ЗАМОВЛЕННЯ
     на проведення ідентифікації та реєстрації коней
            -------------------
           N ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
            -------------------
 
 
   ДАНI ПРО СУБ'ЄКТ ГОСПОДАРЮВАННЯ
 
 Реєстраційний N господарства      Iдентифікаційний N за ДРФО
 в Реєстрі тварин            або код за ЄДРПОУ
 -----------------------------     ---------------------
 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦     ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
 -----------------------------     ---------------------
 _________________________________________________________________
   (найменування: для юридичних осіб - назва; для фізичної
        особи - прізвище, ім'я, по батькові)
 
 Банк обслуговування _____________________________________________
                           -------------
 Поточний рахунок N ___________________________ МФО ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
                           -------------
 Iндивідуальний податковий N __________________
 
 N свідоцтва платника ПДВ / N свідоцтва платника єдиного податку
 ______________________________________________
 
 Місцезнаходження / місце проживання
      ---------------------           -----------
 Код КОАТУУ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦   Поштовий індекс ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
      ---------------------           -----------
 
 Область _________________________, район ________________________
 
 Нас. пункт ______________________, вул. _______________, буд. ___
 
 Тел./факс _______________________, e-mail _______________________
 
------------------------------------------------------------------
¦  ЗМIСТ ЗАМОВЛЕННЯ  ¦Кіль-¦   Ціна за  ¦ Сума (з ПДВ) ¦
¦            ¦кість¦   одиницю  ¦        ¦
¦            ¦   ¦   (з ПДВ)  ¦        ¦
¦------------------------+-----+----------------+----------------¦
¦Послуги з реєстрації  ¦   ¦___ грн ___ коп.¦___ грн ___ коп.¦
¦коней, голів:      ¦   ¦        ¦        ¦
¦за варіантом А     ¦   ¦        ¦        ¦
¦------------------------+-----+----------------+----------------¦
¦за варіантом Б     ¦   ¦___ грн ___ коп.¦___ грн ___ коп.¦
¦------------------------+-----+----------------+----------------¦
¦Послуги з ідентифікації ¦   ¦___ грн ___ коп.¦___ грн ___ коп.¦
¦та реєстрації коней,  ¦   ¦        ¦        ¦
¦голів:         ¦   ¦        ¦        ¦
¦за варіантом А     ¦   ¦        ¦        ¦
¦------------------------+-----+----------------+----------------¦
¦за варіантом Б     ¦   ¦___ грн ___ коп.¦___ грн ___ коп.¦
¦------------------------+-----+----------------+----------------¦
¦Послуги з реєстрації  ¦   ¦___ грн ___ коп.¦___ грн ___ коп.¦
¦віслюків/мулів/лошаків/,¦   ¦        ¦        ¦
¦голів          ¦   ¦        ¦        ¦
¦------------------------+-----+----------------+----------------¦
¦Послуги з ідентифікації ¦   ¦___ грн ___ коп.¦___ грн ___ коп.¦
¦та реєстрації      ¦   ¦        ¦        ¦
¦віслюків/мулів/лошаків/,¦   ¦        ¦        ¦
¦голів          ¦   ¦        ¦        ¦
¦------------------------+-----+----------------+----------------¦
¦Реєстрація коней, на  ¦   ¦___ грн ___ коп.¦___ грн ___ коп.¦
¦яких видані паспорти,  ¦   ¦        ¦        ¦
¦голів          ¦   ¦        ¦        ¦
¦------------------------+-----+----------------+----------------¦
¦Видача паспорта     ¦   ¦___ грн ___ коп.¦___ грн ___ коп.¦
¦повторно, шт.      ¦   ¦        ¦        ¦
¦------------------------+-----+----------------+----------------¦
¦Книга обліку      ¦   ¦___ грн ___ коп.¦___ грн ___ коп.¦
¦ідентифікованих коней, ¦   ¦        ¦        ¦
¦шт.           ¦   ¦        ¦        ¦
¦------------------------+-----+----------------+----------------¦
¦Засоби електронного   ¦   ¦___ грн ___ коп.¦___ грн ___ коп.¦
¦маркування, шт.     ¦   ¦        ¦        ¦
¦комплект        ¦   ¦        ¦        ¦
¦"капсула-ін'єктор"   ¦   ¦        ¦        ¦
¦------------------------+-----+----------------+----------------¦
¦Сканер         ¦   ¦___ грн ___ коп.¦___ грн ___ коп.¦
¦-----------------------------------------------+----------------¦
¦Загальна сума замовлення (з ПДВ)        ¦___ грн ___ коп.¦
------------------------------------------------------------------
   ---------------
 Дата ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦  Підпис власника/утримувача ______________
   ---------------                   М.П.
            -------------
 Агент з ідентифікації ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ _____________________________
            -------------      (підпис)
            (код агента)
 
{ Положення доповнено додатком 5 згідно з Наказом Міністерства
аграрної політики N 85 ( z0241-08 ) від 25.02.2008 }
 
 
                   Додаток 6
                   до Положення
                   про ідентифікацію
                   та реєстрацію коней
 
 
       РОДОВIД КОНЯ _________________________
               (N за ДКПК, кличка)
 
 
------------------------------------------------------------------
¦Батько       ¦       ¦       ¦       ¦
¦          ¦       ¦       ¦-------------¦
¦          ¦       ¦       ¦       ¦
¦          ¦       ¦--------------+-------------¦
¦          ¦       ¦       ¦       ¦
¦          ¦       ¦       ¦-------------¦
¦          ¦       ¦       ¦       ¦
¦          ¦--------------+--------------+-------------¦
¦          ¦       ¦       ¦       ¦
¦          ¦       ¦       ¦-------------¦
¦          ¦       ¦       ¦       ¦
¦          ¦       ¦--------------+-------------¦
¦          ¦       ¦       ¦       ¦
¦          ¦       ¦       ¦-------------¦
¦          ¦       ¦       ¦       ¦
¦--------------------+--------------+--------------+-------------¦
¦Мати        ¦       ¦       ¦       ¦
¦          ¦       ¦       ¦-------------¦
¦          ¦       ¦       ¦       ¦
¦          ¦       ¦--------------+-------------¦
¦          ¦       ¦       ¦       ¦
¦          ¦       ¦       ¦-------------¦
¦          ¦       ¦       ¦       ¦
¦          ¦--------------+--------------+-------------¦
¦          ¦       ¦       ¦       ¦
¦          ¦       ¦       ¦-------------¦
¦          ¦       ¦       ¦       ¦
¦          ¦       ¦--------------+-------------¦
¦          ¦       ¦       ¦       ¦
¦          ¦       ¦       ¦-------------¦
¦          ¦       ¦       ¦       ¦
------------------------------------------------------------------
 
 Кінь зареєстрований у державній  Відповідальна особа __________
 книзі племінних коней       ______________________________
 ________________________ породи    (підпис, прізвище, ім'я,
                       по батькові)
 Том _______, стор. ___________   Печатка господарства
 
{ Положення доповнено додатком 6 згідно з Наказом Міністерства
аграрної політики N 85 ( z0241-08 ) від 25.02.2008 }
 
 
                   Додаток 7
                   до Положення
                   про ідентифікацію
                   та реєстрацію коней
 
 
               ВКЛАДИШ
         до паспорта імпортованого коня
 
 
 Iдентифікаційний номер коня _________________ Кличка ____________
 
 Дата народження ______________ Стать ___________ Масть __________
 
 Порода _______________________ Посилання на ДКПК ________________
 
 Батько __________________________________________________________
 
 Мати ____________________________________________________________
 
 Батько матері ___________________________________________________
 
 Країна народження _______________________________________________
 
 Власник _________________________________________________________
 
 Адреса власника _________________________________________________
 
 Назва і графічний
 знак Агентства   Дата видачі _____________ Підпис ____________
                              М.П.
 
{ Положення доповнено додатком 7 згідно з Наказом Міністерства
аграрної політики N 85 ( z0241-08 ) від 25.02.2008 }
 
 
                   Додаток 8
                   до Положення
                   про ідентифікацію
                   та реєстрацію коней
 
 
               ВКЛАДИШ
     до паспорта імпортованого віслюка/мула/лошака
 
 
 Iдентифікаційний номер тварини ______________ Кличка ____________
 
 Дата народження _____________________ Стать _____________________
 
 Масть (основна та відтінки) _____________________________________
 _________________________________________________________________
 
 Батько __________________________________________________________
 
 Мати ____________________________________________________________
 
 Батько матері ___________________________________________________
 
 Країна народження _______________________________________________
 
 Власник _________________________________________________________
 
 Адреса власника _________________________________________________
 
 Назва і графічний
 знак Агентства    Дата видачі _____________ Підпис ___________
                              М.П.
 
{ Положення доповнено додатком 8 згідно з Наказом Міністерства
аграрної політики N 85 ( z0241-08 ) від 25.02.2008 }
 
 
                   Додаток 9
                   до Положення
                   про ідентифікацію
                   та реєстрацію коней
 
 
              ПАСПОРТ КОНЯ
              ( zc241-08 )
 
{ Положення доповнено додатком 9 згідно з Наказом Міністерства
аграрної політики N 85 ( z0241-08 ) від 25.02.2008 }
 
 
                   Додаток 10
                   до Положення
                   про ідентифікацію
                   та реєстрацію коней
 
 
                   Зразок
 
 
          ПАСПОРТ ВIСЛЮКА/МУЛА/ЛОШАКА
     Identification document of the donkey/the mule
 
         Серія _________ Номер_________
 
 
 Iдентифікаційний номер віслюка/мула/лошака ______________________
 Identification number of the donkey/ the mule
 
 Кличка ___________________________
 Name
 
 Графічний знак
 ДП "Агентство
 з ідентифікації
 і реєстрації тварин"
 
 
               ВИТЯГ
      з Положення про ідентифікацію та реєстрацію
      коней, затвердженого наказом Міністерства
          аграрної політики України
         від 31 грудня 2004 року N 496,
       зареєстрованого в Міністерстві юстиції
          України 6 квітня 2005 року
          за N 362/10642 (із змінами)
 
 
   4.1. Паспорт коня (паспорт віслюка/мула/лошака) видається на
кожну тварину, ідентифіковану і зареєстровану в установленому цим
Положенням порядку, є супровідним документом  на  коня  при
будь-якому його переміщенні і зберігається за місцеперебуванням
коня.
 
   4.2. Наявність паспорта є обов'язковою при участі коня у
виставках,  виводках,  іподромних  випробуваннях,  спортивних
змаганнях, ветеринарно-санітарних обробках та оглядах, продажу
коня та його забою.
   4.6.1. Відомості про коня містять: ідентифікаційний номер,
код мікрочипа (за наявності), дату народження, кличку, стать,
масть, породну належність, реєстрацію в ДКПК (за наявності),
походження - номер за ДКПК, кличка, рік народження і порода
батька, матері і батька матері, місце народження; відомості про
власника, які містять назву господарства, прізвище, ім'я та по
батькові фізичної особи, поштову адресу.
 
   4.10. Обмін паспорта або видача нового проводиться у разі,
якщо:
   власником були встановлені розбіжності в записах паспорта із
записами книги обліку ідентифікованих коней;
   паспорт став не придатним для користування;
   паспорт утрачено.
 
   4.11. У разі виявлення помилок у паспорті, його пошкодження
або втрати власник або вповноважена особа повинні протягом 7 днів
після виявлення розбіжностей, установлення факту пошкодження або
втрати звернутися до Агентства із заявою про внесення змін у
Реєстр тварин та/або видачу нового паспорта і додати до заяви
паспорт, який потрібно замінити.
 
   4.12. Оформлення  та  видача  нового  паспорта  замість
зіпсованого пошкодженого або втраченого проводиться Агентством у
місячний термін з моменту отримання від власника заяви та паспорта
(у разі його пошкодження), який підлягає обміну.
 
   4.13. Паспорт,  що  видається  замість  утраченого  або
пошкодженого, містить відмітку "Виданий повторно".
 
   4.14. Після повторної видачі паспорта знайдений утрачений
паспорт  є  недійсним і власник зобов'язаний повернути його
Агентству для знищення.
 
   4.15. Власник/утримувач повинен подавати паспорт агенту для
внесення відповідних відміток у разі:
   купівлі коня;
   зміни клички коня або інших ідентифікаційних даних;
   кастрації коня.
   Після внесення необхідних відміток агент повертає паспорт
власнику/утримувачу.
 
   4.16. У разі появи в коня протягом життя додаткових набутих
прикмет (тавра, електронного мікрочипа тощо) власник чи утримувач
подає до Агентства заяву про внесення змін до Реєстру тварин і
реєстраційну картку коня (реєстраційну картку віслюка/мула/лошака)
із зазначенням цих змін.
 
   4.17. Паспорт коня (паспорт віслюка/мула/лошака), що пав,
повертається в Агентство для знищення.
 
   Iдентифікаційний номер віслюка/мула/лошака __________________
   Identification number of the donkey/ the mule
   Серія _________ Номер ____________
 
   1. ВIДОМОСТI ПРО ВIСЛЮКА/МУЛА/ЛОШАКА ТА ЙОГО ВЛАСНИКА
   Information about the donkey/ the mule and its owner
 
 Код мікрочипа/Microchip _________________________________________
 Кличка/Name ________________ Стать/Sex __________________________
 Масть/Colour ____________________________________________________
 Дата народження/Date of birth ___________________________________
 Місце народження/Place of birth _________________________________
 Батько/Sire _____________________________________________________
 Мати/Dam ________________________________________________________
 Батько матері/Maternal grandsire ________________________________
 Власник/Owner ___________________________________________________
 Адреса/Address __________________________________________________
 
 Графічний знак
 Агентства
 
 Дата видачі _____________      Печатка і підпис
 Date ofissuing            Stamp and signature
 
 
   2. IДЕНТИФIКАЦIЙНИЙ ОПИС ВIСЛЮКА/МУЛА/ЛОШАКА
   Identification description of the donkey/ the mule
 
        Графічний опис відмітин та прикмет
             Outline diagram
              ( za876-08 )Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка