Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про запровадження ідентифікації і реєстрації коней

Страница 5 
------------------------------------------------------------------
¦  Кличка  ¦  Дата народження  ¦  Стать  ¦  Масть  ¦
¦   Name   ¦  Date of birth   ¦  Sex   ¦  Colour  ¦
¦-------------------------------------+--------------------------¦
¦Зміна клички             ¦Відмітка про кастрацію  ¦
¦Дата                 ¦Дата           ¦
¦Підпис,               ¦             ¦
¦печатка               ¦Підпис, печатка      ¦
------------------------------------------------------------------
 
        Письмовий опис відмітин та прикмет
          Description of the markings
 
 Голова __________________________________________________________
 Head ____________________________________________________________
 
 Шия _____________________________________________________________
 Neck ____________________________________________________________
 
 Передні кінцівки/Fore legs
 ліва (left) _____________________________________________________
 права (right) ___________________________________________________
 
 Задні кінцівки/Hind legs
 ліва (left) _____________________________________________________
 права (right) ___________________________________________________
 
 Тулуб ___________________________________________________________
 Body ____________________________________________________________
 
 Прикмети ________________________________________________________
 Marks ___________________________________________________________
 
 Місце і дата опису ______________________________________________
 Date and place of description ___________________________________
 
   3. РЕЄСТРАЦIЯ ЗМIНИ ВЛАСНИКА
   Registration changes of ownership
 
------------------------------------------------------------------
¦ Дата реєстрації ¦ Прізвище, ім'я, ¦ Адреса власника ¦Печатка¦
¦   Date of   ¦  по батькові  ¦ Address of the ¦ Stamp ¦
¦  registration  ¦   власника   ¦   owner    ¦    ¦
¦         ¦Name of the owner ¦         ¦    ¦
¦------------------+------------------+------------------+-------¦
¦         ¦         ¦         ¦    ¦
¦------------------+------------------+------------------+-------¦
¦         ¦         ¦         ¦    ¦
¦------------------+------------------+------------------+-------¦
¦         ¦         ¦         ¦    ¦
------------------------------------------------------------------
 
 Iдентифікаційний номер віслюка/мула/лошака ______________________
 Identification number of the donkey/ the mule
 Серія ____________ Номер _______________
 
   4. ПЕРЕВIРКА ДАНИХ, ЩО МIСТЯТЬ ОПИС ВIДМIТИН ТА ПРИКМЕТ
ВIСЛЮКА/МУЛА/ЛОШАКА
   Check of the data which contain the description of marks and
signs of the donkey/ the mule
 
   Відповідність із графічним і письмовим описом перевіряється
завжди, коли цього вимагають правила.
 
------------------------------------------------------------------
¦ Дата ¦ Місце ¦  Мета контролю  ¦Печатка і підпис особи, яка¦
¦ Date ¦ Place ¦ Purpose of control ¦    уповноважена    ¦
¦   ¦    ¦          ¦  проводити контроль   ¦
¦   ¦    ¦          ¦  Stamp and signature of  ¦
¦   ¦    ¦          ¦  competent authority   ¦
¦------+-------+--------------------+----------------------------¦
¦   ¦    ¦          ¦              ¦
¦------+-------+--------------------+----------------------------¦
¦   ¦    ¦          ¦              ¦
------------------------------------------------------------------
 
   5. ВIДМIТКИ ПРО ПРОВЕДЕНI ВАКЦИНАЦIЇ ПРОТИ ГРИПУ КОНЕЙ
   Vaccination records equine influenza only
 
   Дані про  кожне  щеплення,  яке проводилося, записуються
розбірливо і засвідчуються підписом і печаткою ветеринарного
лікаря із зазначенням імені та прізвища.
 
------------------------------------------------------------------
¦Дата¦Місце¦ Вакцина/Vaccine ¦  Прізвище, печатка і підпис  ¦
¦Date¦Place¦------------------¦      ветлікаря       ¦
¦  ¦   ¦назва¦ N серії  ¦  Name, signature and stamp of  ¦
¦  ¦   ¦name ¦batch number¦      veterinarian      ¦
¦----+-----+-----+------------+----------------------------------¦
¦  ¦   ¦   ¦      ¦                 ¦
¦----+-----+-----+------------+----------------------------------¦
¦  ¦   ¦   ¦      ¦                 ¦
------------------------------------------------------------------
 
 Iдентифікаційний номер віслюка/мула/лошака ______________________
 Identification number of the donkey/ the mule
 
   6. ВIДМIТКИ ПРО IНШI ВАКЦИНАЦIЇ (крім грипу)
   Vaccination records diseases other than equine influenza
 
------------------------------------------------------------------
¦ Дата ¦Місце ¦      Вакцина      ¦Прізвище, печатка і ¦
¦ Date ¦Place ¦-----------------------------¦ підпис ветлікаря ¦
¦   ¦   ¦назва ¦  N серії  ¦хвороба ¦Name, signature and ¦
¦   ¦   ¦ name ¦batch number ¦disease ¦stamp of      ¦
¦   ¦   ¦   ¦       ¦    ¦veterinarian    ¦
¦------+------+------+-------------+--------+--------------------¦
¦   ¦   ¦   ¦       ¦    ¦          ¦
¦------+------+------+-------------+--------+--------------------¦
¦   ¦   ¦   ¦       ¦    ¦          ¦
------------------------------------------------------------------
 
 Iдентифікаційний номер віслюка/мула/лошака ______________________
 Identification number of the donkey/ the mule
 
   7. ЛАБОРАТОРНI ДОСЛIДЖЕННЯ
   Laboratory health tests
 
   Результат кожного  проведеного  дослідження з урахуванням
інфекційних  хвороб  уповноваженою  лабораторією  записується
ветеринарним лікарем.
 
----------------------------------------------------------------------
¦Дата¦  Мета   ¦  Вид  ¦Лабораторія¦ Результат ¦ Прізвище, ¦
¦Date¦ дослідження ¦дослідження¦ Official ¦дослідження¦ підпис та ¦
¦  ¦Transmissible¦ Type of ¦laboratory ¦ Result of ¦  печатка  ¦
¦  ¦  disease  ¦  test  ¦      ¦  test  ¦ветеринарного¦
¦  ¦ tested for ¦      ¦      ¦      ¦  лікаря  ¦
¦  ¦       ¦      ¦      ¦      ¦  Name,  ¦
¦  ¦       ¦      ¦      ¦      ¦ signature ¦
¦  ¦       ¦      ¦      ¦      ¦ and stamp ¦
¦  ¦       ¦      ¦      ¦      ¦   of   ¦
¦  ¦       ¦      ¦      ¦      ¦veterinarian ¦
¦----+-------------+-----------+-----------+-----------+-------------¦
¦  ¦       ¦      ¦      ¦      ¦       ¦
----------------------------------------------------------------------
 
{ Положення доповнено додатком 10 згідно з Наказом Міністерства
аграрної політики N 85 ( z0241-08 ) від 25.02.2008; в редакції
Наказу Міністерства аграрної політики N 453 ( z0876-08 ) від
23.07.2008 }
 
 
                   Додаток 11
                   до Положення
                   про ідентифікацію
                   та реєстрацію коней
 
 
             ТЕХНIЧНИЙ ОПИС
           бланка "Паспорт коня"
 
 
   1. Бланк документа "Паспорт коня" складається з комплекту
восьми текстових паперових аркушів, укладених у обкладинку і
скріплених двома металевими блочками.
   Документ "Паспорт коня" скріплюється блочками після внесення
необхідної інформації до текстових паперових сторінок.
 
   2. Обкладинка паспорта розміром 150х214 мм складається з двох
видів полівінілхлоридної плівки:
   лицьовий бік - з прозорої плівки ПВХ товщиною не менше
250 мк;
   зворотний бік - з непрозорої плівки ПВХ товщиною не менше
300 мк.
   Зворотний бік обкладинки на 17 мм заходить на лицьовий.
   Розмір прозорої частини лицьового боку - 133х214 мм.
   Товщина корінця обкладинки - 1,5 мм.
   Допуски за лінійними розмірами та координатами розміщення
елементів обкладинки - +- 0,5 мм.
 
   3. Блочки для скріплення бланка мають:
   зовнішній діаметр - 7 мм;
   внутрішній діаметр - 5,5 мм.
   Блочки запресовуються в зібраний документ на відстані 40 мм
від середини сторінки і мають координати: 10 мм від корінця
обкладинки та 67 мм і 147 мм від правого краю обкладинки.
   Відстань між вісями блочків - 80 мм.
 
   4. Комплект текстових аркушів бланка документа "Паспорт коня"
виготовляється відповідно до вимог постанови Кабінету Міністрів
України від 19.04.93 N 283 ( 283-93-п ) "Про встановлення порядку
виготовлення бланків цінних паперів і документів суворого обліку".
   Кожний комплект  аркушів  має  єдиний  номер,  який  не
повторюється в серії.
   Формат аркушів - 148х210 мм, де 148 мм - вертикальний розмір
аркуша.
   Основні технічні характеристики паперу  для  виготовлення
комплекту паперових аркушів:
   маса 1 кв.м - не менше 80 г;
   власна флюоресценція - не більше 3%;
   наявність хімічного захисту;
   наявність двоступеневого (двотонового) водяного знака;
   білість - не менше 80%;
   наявність захисних волокон.
   Двоступеневий (двотоновий) водяний знак, який є на папері,
являє собою аксонометричну проекцію прямокутного паралелепіпеда з
довжиною бокових ліній 18 мм та ліній основи - 10 мм. Сполучення
окремих водяних знаків по бокових та лініях основи складає єдиний
для аркуша паперу фоновий двоступеневий (двотоновий) водяний знак.
   Друковані елементи захисту паперових аркушів:
   лицьовий та зворотний боки аркушів  (крім  сторінки  6)
задруковані двома гільйошними антисканерними сітками перемінної
геометрії з товщиною ліній не більше 50 мкм;
   у дизайні  лицьового  та  зворотного  боків аркушів при
друкуванні використані видимі та не видимі при денному світлі
фарби,  що  візуалізуються  при  дії випромінювання в зонах
спеціальних частот, та мікрошрифт.
   Кількість фарб офсетного друку - 4+4 (крім сторінки 6, де
кількість фарб - 2).
   Кожний паперовий аркуш комплекту має номер з шести цифр і
серію з двох літер, які нанесені на лицьовий бік.
   Кожна сторінка має колонцифру в нижньому правому куті.
   Кольори сторінок 1-5, 7-9 - світло-зелено-охристий, 10-20 -
рожево-охристий.
   Комплект текстових  паперових  аркушів  обандеролюється
паперовою стрічкою.
   Допуски за всіма розмірами і координатами розміщення (крім
товщини ліній дизайну та мікрошрифту) +- 0,5 мм.
 
{ Положення доповнено додатком 11 згідно з Наказом Міністерства
аграрної політики N 85 ( z0241-08 ) від 25.02.2008 }
 
 
                   Додаток 12
                   до Положення
                   про ідентифікацію
                   та реєстрацію коней
 
 
             ТЕХНIЧНИЙ ОПИС
        бланка "Паспорт віслюка/мула/лошака"
 
 
   1. Бланк документа "Паспорт віслюка/мула/лошака" складається
з комплекту восьми текстових паперових аркушів, укладених у
обкладинку і скріплених двома металевими блочками. 
   Документ "Паспорт віслюка/мула/лошака" скріплюється блочками
після внесення необхідної інформації до текстових  паперових
сторінок.
 
   2. Обкладинка паспорта розміром 150х214 мм складається з двох
видів полівінілхлоридної плівки:
   лицьовий бік - з прозорої плівки ПВХ товщиною не менше
250 мк;
   зворотний бік - з непрозорої плівки ПВХ товщиною не менше
300 мк.
   Зворотний бік обкладинки на 17 мм заходить на лицьовий.
   Розмір прозорої частини лицьового боку - 133х214 мм.
   Товщина корінця обкладинки - 1,5 мм.
   Допуски за лінійними розмірами та координатами розміщення
елементів обкладинки - +- 0,5 мм.
 
   3. Блочки для скріплення бланка мають:
   зовнішній діаметр - 7 мм;
   внутрішній діаметр - 5,5 мм.
   Блочки запресовуються в зібраний документ на відстані 40 мм
від середини сторінки і мають координати: 10 мм від корінця
обкладинки та 67 мм і 147 мм від правого краю обкладинки.
   Відстань між вісями блочків - 80 мм.
 
   4. Комплект  текстових аркушів бланка документа "Паспорт
віслюка/мула/лошака" виготовляється відповідно до вимог постанови
Кабінету Міністрів України від 19.04.93 N 283 ( 283-93-п ) "Про
встановлення порядку виготовлення бланків цінних  паперів  і
документів суворого обліку".
   Кожний комплект  аркушів  має  єдиний  номер,  який  не
повторюється в серії.
   Формат аркушів - 148х210 мм, де 148 мм - вертикальний розмір
аркуша.
   Основні технічні характеристики паперу  для  виготовлення
комплекту паперових аркушів:
   маса 1 кв.м - не менше 80 г;
   власна флюоресценція - не більше 3%;
   наявність хімічного захисту;
   наявність двоступеневого (двотонового) водяного знака;
   білість - не менше 80%;
   наявність захисних волокон.
   Двоступеневий (двотоновий) водяний знак, який є на папері,
являє собою аксонометричну проекцію прямокутного паралелепіпеда з
довжиною бокових ліній 18 мм та ліній основи - 10 мм. Сполучення
окремих водяних знаків по бокових та лініях основи складає єдиний
для аркуша паперу фоновий двоступеневий (двотоновий) водяний знак.
   Друковані елементи захисту паперових аркушів:
   лицьовий та зворотний боки аркушів  (крім  сторінки  4)
задруковані двома гільйошними антисканерними сітками перемінної
геометрії з товщиною ліній не більше 50 мкм;
   у дизайні  лицьового  та  зворотного  боків аркушів при
друкуванні використані видимі та не видимі при денному світлі
фарби,  що  візуалізуються  при  дії випромінювання в зонах
спеціальних частот, та мікрошрифт.
   Кількість фарб офсетного друку - 4+4 (крім сторінки 4, де
кількість фарб - 2). 
   Кожний паперовий аркуш комплекту має номер з шести цифр і
серію з двох літер, які нанесені на лицьовий бік.
   Кожна сторінка має колонцифру в нижньому правому куті.
   Кольори  сторінок  1-3, 5-7 - бузково-охристий, 8-16 -
рожево-охристий. 
   Комплект текстових  паперових  аркушів  обандеролюється
паперовою стрічкою.
   Допуски за всіма розмірами і координатами розміщення (крім
товщини ліній дизайну та мікрошрифту) +- 0,5 мм.
 
{ Положення доповнено додатком 12 згідно з Наказом Міністерства
аграрної політики N 85 ( z0241-08 ) від 25.02.2008, із змінами,
внесеними згідно з Наказом Міністерства аграрної політики N 453
( z0876-08 ) від 23.07.2008 }
 
                   Додаток 13
                   до Положення
                   про ідентифікацію
                   та реєстрацію коней
 
 
               ФОРМУЛЯР
          про електронне маркування
         ---        ---   ----
      коня ¦ ¦    віслюка ¦ ¦   ¦\/¦ - так
         ---        ---   ----
         ---        ---
      мула ¦ ¦     лошака ¦ ¦
         ---        ---
 
 
 Номер електронного маркування ___________________________________
                 (вклеюється стрічка з номером
                   електронного маркування)
        ----- ----- ---------
 Дата чипування ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
        ----- ----- ---------
        число місяць  рік
            ---------------------
 Iдентифікаційний номер ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
            ---------------------
 
   1. Дані про тварину
           ---      ---      ---  ----
 Стать   жеребець ¦ ¦   кобила ¦ ¦   мерин ¦ ¦  ¦\/¦ - так
           ---      ---      ---  ----
 Кличка __________________________________________________________
 
 Дата народження ____________________ Порода _____________________
 
 Масть (основна) _________________________________________________
 
   2. Дані про власника/утримувача тварини
 
------------------------------------------------------------------
¦Реєстраційний номер господарства в Реєстрі тварин        ¦
¦ -------------------------                   ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦                   ¦
¦ -------------------------                   ¦
¦----------------------------------------------------------------¦
¦Назва господарства (для юридичних осіб)/П.I.Б. (для фізичних  ¦
¦осіб) _________________________________________________________ ¦
¦_______________________________________________________________ ¦
------------------------------------------------------------------
 
   3. Електронне маркування
 
------------------------------------------------------------------
¦        Електронне маркування проведено:        ¦
¦----------------------------------------------------------------¦
¦    Уповноважена особа / лікар ветеринарної медицини    ¦
¦Прізвище, ім'я, по батькові ___________________________________ ¦
¦----------------------------------------------------------------¦
¦Iмплантовано __________________________________________________ ¦
¦               (назва мікрочипа)         ¦
¦Місце імплантації _____________________________________________ ¦
¦----------------------------------------------------------------¦
¦   -------------       ¦Уповноважена особа / лікар   ¦
¦Агент ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ___________ ¦ветеринарної медицини     ¦
¦   -------------  (підпис) ¦______________________________ ¦
¦     (код)         ¦      (підпис)      ¦
¦                ¦       М.П.       ¦
------------------------------------------------------------------
 
{ Положення доповнено додатком 13 згідно з Наказом Міністерства
аграрної політики N 85 ( z0241-08 ) від 25.02.2008 }
 
 
                   Додаток 14
                   до Положення
                   про ідентифікацію
                   та реєстрацію коней
 
             Область ________________________________
             Район __________________________________
             Сільська (селищна) рада ________________
             Населений пункт ________________________
             Код КОАТУУ _____________________________
             Господарство ___________________________
             Реєстраційний N господарства ___________
 
 
               КНИГА
       обліку ідентифікованих коней N _______
         (для неплемінних господарств)
 
 
   Вид діяльності ______________________________________________
           (розведення, утримання, виставки, торгівля,
          забій (бійня, м'ясокомбінат), утилізація тощо)
 
                   Початок ____________________
                   Закінчення _________________
 
 Населений пункт _____________________________      Розділ 1
 
-----------------------------------------------------------------------
¦ N ¦ Власник коня  ¦       Дані про тварину        ¦
¦ з/п ¦(ідентифікаційний¦---------------------------------------------¦
¦   ¦номер, прізвище, ¦ідентифікаційний¦кличка¦  дата  ¦ місце  ¦
¦   ¦  ім'я та по  ¦    N    ¦   ¦народження¦народження¦
¦   ¦батькові, адреса)¦        ¦   ¦     ¦     ¦
¦-----+-----------------+----------------+------+----------+----------¦
¦ 1 ¦    2    ¦    3    ¦ 4  ¦  5   ¦  6   ¦
-----------------------------------------------------------------------
 
----------------------------------------------------------------------------------------------
¦   Дані про тварину   ¦        Походження тварини         ¦ Остаточне ¦
¦---------------------------+---------------------------------------------------¦ вибуття з ¦
¦стать¦масть¦порода¦серія та¦     мати      ¦     батько     ¦господарства¦
¦   ¦   ¦   ¦  N  ¦-------------------------+-------------------------+------------¦
¦   ¦   ¦   ¦паспорта¦ідентифіка-¦кличка¦порода¦ідентифіка-¦кличка¦порода¦дата¦причина¦
¦   ¦   ¦   ¦    ¦ ційний N ¦   ¦   ¦ ційний N ¦   ¦   ¦  ¦    ¦
¦-----+-----+------+--------+-----------+------+------+-----------+------+------+----+-------¦
¦ 7 ¦ 8 ¦ 9  ¦  10  ¦  11   ¦ 12 ¦ 13 ¦  14   ¦ 15 ¦ 16 ¦17 ¦ 18  ¦
----------------------------------------------------------------------------------------------
 
                             Розділ 2
 
------------------------------------------------------------------
¦      Прибуття      ¦      Вибуття      ¦Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка