Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про затвердження Інструкції про порядок розподілу, направлення та переведення для відбування покарання осіб, засуджених до позбавлення волі, Положення про комісію з питань розподілу, направлення та переведення для відбування покарання осіб, засуджени...

  ДЕРЖАВНИЙ ДЕПАРТАМЕНТ УКРАЇНИ З ПИТАНЬ ВИКОНАННЯ ПОКАРАНЬ
 
              Н А К А З
 
            16.12.2003 N 261
 
                   Зареєстровано в Міністерстві
                   юстиції України
                   30 грудня 2003 р.
                   за N 1270/8591
 
 
    Про затвердження Iнструкції про порядок розподілу,
    направлення та переведення для відбування покарання
       осіб, засуджених до позбавлення волі,
      Положення про комісію з питань розподілу,
    направлення та переведення для відбування покарання
       осіб, засуджених до позбавлення волі,
      Положення про Апеляційну комісію Державного
    департаменту України з питань виконання покарань з
     питань розподілу, направлення та переведення для
       відбування покарання осіб, засуджених
            до позбавлення волі
 
    { Iз змінами, внесеними згідно з Наказами Державного
      департаменту України з питань виконання покарань
     N 124 ( z0859-04 ) від 30.06.2004 
     N 232 ( z0948-08 ) від 02.09.2008 }
 
 
 
   Відповідно  до норм Кримінально-виконавчого кодексу України
( 1129-15 ) та з метою своєчасного розподілу і направлення для
відбування покарання осіб, засуджених до позбавлення волі, зі
слідчих ізоляторів до установ виконання покарань та встановлення
порядку їх переведення Н А К А З У Ю:
 
   1. Затвердити та ввести в дію такі, що додаються:
   Iнструкцію про порядок розподілу, направлення та переведення
для відбування покарання осіб, засуджених до позбавлення волі
(далі - Iнструкція);
   Положення про комісію з питань розподілу, направлення та
переведення для відбування  покарання  осіб,  засуджених  до
позбавлення волі ( z1271-03 ) (далі - Положення про комісію);
   Положення про Апеляційну комісію Державного  департаменту
України  з  питань  виконання  покарань з питань розподілу,
направлення та переведення для  відбування  покарання  осіб,
засуджених до позбавлення волі ( z1272-03 ) (далі - Положення про
Апеляційну комісію).
 
   2. Начальникам територіальних органів управління Державного
департаменту України з питань виконання  покарань  (далі  -
Департамент):
 
   2.1. У тижневий термін затвердити персональний склад комісій
з питань розподілу, направлення та переведення для відбування
покарання осіб, засуджених до позбавлення волі.
 
   2.2. У двотижневий термін на підставі Положення про комісію
( z1271-03 ) розробити та затвердити відповідні положення про
комісії.
 
   2.3. Організувати  вивчення  Iнструкції  з  відповідними
категоріями посадових осіб територіальних органів управління,
установ виконання покарань і слідчих ізоляторів та у двотижневий
термін прийняти від них заліки.
 
   2.4. Забезпечити контроль за неухильним виконанням вимог
Iнструкції.
 
   3. Фінансовому  управлінню  (Комаров  П.О.),  управлінню
матеріально-технічного забезпечення (Романенко В.М.), управлінню
кадрів (Кревсун М.В.) Департаменту та інформаційно-технічному
центру при Департаменті (Каплун В.М.) здійснити організаційні
заходи щодо фінансового, матеріально-технічного  і  кадрового
забезпечення роботи регіональних комісій.
 
   4. Визнати такими, що втратили чинність, накази Департаменту
від 30.08.2001 N 157 ( z0829-01, z0830-01 ) "Про затвердження
Iнструкції про порядок розподілу і направлення осіб, засуджених до
позбавлення  волі,  зі  слідчих  ізоляторів  (тюрем)  до
виправно-трудових установ та Положення про комісію з питань
розподілу і направлення осіб, засуджених до позбавлення волі, зі
слідчих ізоляторів (тюрем) до виправно-трудових установ" (зі
змінами і доповненнями), зареєстрований у Міністерстві юстиції
України  20.09.2001 за N 829/6020, та від 21.12.2001 N 244
( z0013-02 ) "Про утворення Апеляційної  комісії  Державного
департаменту  України  з питань виконання покарань з питань
розподілу і направлення осіб, засуджених до позбавлення волі, зі
слідчих  ізоляторів  (тюрем) до виправно-трудових установ та
переведення засуджених з однієї установи до іншої", зареєстрований
у Міністерстві юстиції України 10.01.2002 за N 13/6301.
 
   5. Управлінню  по контролю за виконанням судових рішень
Департаменту (Двойнос О.Г.) забезпечити подання цього наказу в
установленому порядку на державну реєстрацію до Міністерства
юстиції України.
 
   6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого
заступника Голови Департаменту Пташинського О.Б.
 
 Голова
 генерал-полковник внутрішньої служби        В.А.Льовочкін
 
 
                   ЗАТВЕРДЖЕНО
                   Наказ Державного
                   департаменту України з
                   питань виконання покарань
                   16.12.2003 N 261
 
                   Зареєстровано в Міністерстві
                   юстиції України
                   30 грудня 2003 р.
                   за N 1270/8591
 
 
              IНСТРУКЦIЯ
       про порядок розподілу, направлення та
      переведення для відбування покарання осіб,
         засуджених до позбавлення волі
 
           1. Загальні положення
 
   1.1. Ця  Iнструкція  розроблена  відповідно  до  норм
Кримінального ( 2341-14 ) та Кримінально-виконавчого кодексів
України ( 1129-15 ) і регламентує питання,  що  стосуються
розподілу, направлення та переведення для відбування покарання
осіб, засуджених до позбавлення волі на певний строк та довічного
позбавлення волі.
 
   1.2. Розподіл, направлення та переведення для відбування
покарання осіб, засуджених до позбавлення волі на певний строк та
довічного позбавлення волі, здійснюється комісіями з  питань
розподілу, направлення та переведення для відбування покарання
осіб, засуджених до позбавлення волі (далі - Регіональні комісії),
що утворюються в територіальних органах управління Державного
департаменту України з питань виконання покарань, та Апеляційною
комісією Державного  департаменту України з питань виконання
покарань з питань розподілу, направлення та переведення для
відбування покарання осіб, засуджених до позбавлення волі (далі -
Апеляційна комісія), що утворюється в Державному департаменті
України з питань виконання покарань (далі - Департамент).
   Контроль за діяльністю Регіональних комісій покладається на
першого заступника Голови Департаменту.
   Регіональні та Апеляційна комісії підзвітні й підконтрольні
Голові Департаменту.
 
   1.3. Розподіл, направлення та переведення для відбування
покарання осіб, засуджених до позбавлення волі на певний строк та
довічного позбавлення волі, до  установ  виконання  покарань
здійснюється на підставі статей 12, 64, 65 Кримінального кодексу
України ( 2341-14 ) та статей 11, 18, 19, 86, 87, 92, 93, 101,
138, 140, 147 Кримінально-виконавчого кодексу України ( 1129-15 )
за відповідними індивідуальними та персональними нарядами.
 
    2. Розподіл і направлення для відбування покарання
    осіб, засуджених до позбавлення волі на певний строк
    та довічного позбавлення волі, із слідчих ізоляторів
         до установ виконання покарань
 
   2.1. Розподіл і направлення для відбування покарання осіб,
засуджених до позбавлення волі на певний строк та довічного
позбавлення волі, із слідчих ізоляторів (далі - СIЗО) до установ
виконання  покарань  здійснюється  Регіональними  комісіями
безпосередньо у СIЗО.
 
   2.2. До виправних колоній мінімального рівня безпеки  з
полегшеними  умовами  тримання  із СIЗО направляються особи,
засуджені вперше до позбавлення волі за злочини, вчинені з
необережності, злочини невеликої та середньої тяжкості.
   Не підлягають розподілу та направленню із СIЗО до виправних
колоній мінімального рівня безпеки з полегшеними умовами тримання:
   1) особи, які злісно порушували вимоги режиму в місцях
попереднього ув'язнення;
   2) інваліди першої та другої груп та особи, які досягли
пенсійного віку;
   3) вагітні жінки та жінки, які мають при собі дітей віком до
трьох років;
   4) особи, які не пройшли повний курс лікування венеричного
захворювання, активної форми туберкульозу, психічного розладу,
алкоголізму та наркоманії;
   5) особи, які засуджені за злочини у сфері обігу наркотичних
засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів;
   6) особи, яких засуджено за вчинення умисного злочину в
період відбування покарання у виді арешту або обмеження волі.
 
   2.3. До виправних колоній мінімального рівня безпеки із
загальними умовами тримання із СIЗО направляються чоловіки, вперше
засуджені до позбавлення волі за злочини невеликої та середньої
тяжкості; жінки, засуджені за злочини невеликої та середньої
тяжкості, тяжкі та особливо тяжкі злочини.
 
   2.4. До виправних колоній середнього рівня безпеки із СIЗО
направляються жінки, засуджені до покарання у виді довічного
позбавлення волі; жінки, яким покарання у виді смертної кари або
довічного позбавлення волі замінено позбавленням волі на певний
строк  у порядку помилування або амністії; чоловіки, вперше
засуджені до позбавлення волі за тяжкі та особливо тяжкі злочини;
чоловіки, які раніше відбували покарання у виді позбавлення волі;
чоловіки, засуджені за вчинення умисного злочину невеликої та
середньої  тяжкості  в  період  відбування покарання у виді
позбавлення волі.
 
   2.5. До виправних колоній максимального рівня безпеки із СIЗО
направляються чоловіки, засуджені до покарання у виді довічного
позбавлення волі; чоловіки, яким покарання у виді смертної кари
замінено довічним позбавленням волі; чоловіки, яким покарання у
виді смертної кари або довічного позбавлення волі  замінено
позбавленням волі на певний строк у порядку помилування або
амністії; чоловіки, засуджені за умисні особливо тяжкі злочини;
чоловіки, засуджені за вчинення умисного тяжкого або особливо
тяжкого злочину в період відбування покарання у виді позбавлення
волі.
 
   2.5.1. До виправних колоній максимального рівня безпеки з
відбуванням покарання у звичайних жилих приміщеннях направляються:
   чоловіки, яким покарання у виді смертної кари або довічного
позбавлення волі замінено позбавленням волі на певний строк у
порядку помилування або амністії;
   чоловіки, засуджені за умисні особливо тяжкі злочини, які
мають незняту та непогашену судимість за умисний тяжкий або
особливо тяжкий злочин, за який вони фактично відбували покарання
в місцях позбавлення волі;
   чоловіки, які раніше двічі в будь-якій послідовності були
засуджені та фактично відбували покарання у виді позбавлення волі
за такі злочини: проти основ національної безпеки України; умисне
вбивство; умисне тяжке тілесне ушкодження; захоплення заручників;
зґвалтування; розбій,  вчинений  при  обтяжуючих  обставинах;
вимагання,  вчинене  при обтяжуючих обставинах; виготовлення,
зберігання, придбання, перевезення, пересилання,  ввезення  в
Україну з метою збуту або збут підроблених грошей, державних
цінних паперів чи білетів державної лотереї; створення злочинної
організації;   бандитизм;   терористичний  акт;  створення
непередбачених законом воєнізованих або  збройних  формувань;
викрадення, привласнення, вимагання вогнепальної зброї, бойових
припасів, вибухових речовин чи радіоактивних матеріалів  або
заволодіння ними шляхом шахрайства або зловживання службовим
становищем; незаконне заволодіння  транспортним  засобом  при
обтяжуючих  обставинах;  контрабанда  наркотичних  засобів,
психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів; незаконне
виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення,
пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або
їх аналогів; організація або утримання місць для незаконного
вживання, виробництва чи  виготовлення  наркотичних  засобів,
психотропних  речовин  або  їх аналогів; посягання на життя
працівника правоохоронного органу, члена громадського формування з
охорони  громадського  порядку  і  державного  кордону  або
військовослужбовця; посягання на життя судді, народного засідателя
чи присяжного у зв'язку з їх діяльністю, пов'язаною із здійсненням
правосуддя; злісна непокора вимогам  адміністрації  виправної
установи;  втеча з місця позбавлення волі або з-під варти;
посягання на життя представника іноземної держави і які знову
вчинили будь-який з перелічених злочинів, за який вони засуджені
до покарання у виді позбавлення волі.
 
   2.5.2. До виправних колоній або секторів максимального рівня
безпеки з відбуванням покарання у приміщеннях камерного типу
направляються:
   чоловіки, засуджені до покарання у виді довічного позбавлення
волі;
   чоловіки, яким  покарання у виді смертної кари замінено
довічним позбавленням волі;
   чоловіки, засуджені до покарання у виді позбавлення волі на
певний строк за посягання  на  територіальну  цілісність  і
недоторканність України, яке призвело до загибелі людей або інших
тяжких наслідків; державну зраду; посягання на життя державного чи
громадського діяча; диверсію; шпигунство; умисне вбивство: двох
або більше осіб; заручника; особи чи її близького родича у зв'язку
з виконанням цією особою службового або громадського обов'язку;
вчинене на замовлення; вчинене особою, яка раніше вчинила умисне
вбивство, за винятком вбивства, передбаченого статтями 116,118
Кримінального кодексу України ( 2341-14 ); захоплення заручників,
якщо вони були вчинені щодо неповнолітнього або організованою
групою, або були поєднані з погрозою знищення людей, або такі, що
спричинили  тяжкі  наслідки; створення злочинної організації;
бандитизм; терористичний акт, вчинений повторно або за попередньою
змовою групою осіб, або якщо він призвів до заподіяння значної
майнової шкоди чи інших тяжких наслідків або загибелі людини;
створення  терористичної  групи чи терористичної організації,
керівництво такою групою чи організацією або участь у ній, а так
само матеріальне, організаційне чи інше сприяння створенню або
діяльності терористичної групи чи терористичної  організації;
посягання  на життя працівника правоохоронного органу, члена
громадського формування з  охорони  громадського  порядку  і
державного кордону або військовослужбовця; посягання на життя
судді, народного засідателя чи присяжного у зв'язку  з  їх
діяльністю, пов'язаною із здійсненням правосуддя; посягання на
життя захисника чи представника особи у зв'язку з діяльністю,
пов'язаною з наданням правової допомоги; посягання на життя
представника іноземної держави; захоплення представника влади або
працівника правоохоронного органу як заручника;
   чоловіки, засуджені за вчинення умисного тяжкого або особливо
тяжкого злочину в період відбування покарання у виді позбавлення
волі;
   чоловіки, які раніше були засуджені до позбавлення волі за
будь-який з таких злочинів: проти основ національної безпеки
України; умисне вбивство при обтяжуючих обставинах; захоплення
заручників; зґвалтування, що спричинило особливо тяжкі наслідки, а
також зґвалтування неповнолітньої чи неповнолітнього, малолітньої
чи  малолітнього;  розбій, вчинений організованою групою або
поєднаний із заподіянням тяжких тілесних ушкоджень; вимагання,
вчинене організованою групою або поєднане із заподіянням тяжкого
тілесного ушкодження; створення злочинної організації; бандитизм;
терористичний акт; посягання на життя працівника правоохоронного
органу, члена громадського формування з охорони громадського
порядку і державного кордону або військовослужбовця; посягання на
життя судді, народного засідателя чи присяжного у зв'язку з їх
діяльністю, пов'язаною із здійсненням правосуддя; злісна непокора
вимогам адміністрації  виправної  установи;  втеча  з  місця
позбавлення волі або з-під варти і які знову вчинили будь-який з
перелічених злочинів, за який вони засуджені до покарання у виді
позбавлення волі.
 
   2.6. Неповнолітні особи, засуджені до покарання у  виді
позбавлення волі, направляються із СIЗО до спеціальних виховних
установ (далі - виховні колонії).
   Особи, які  вчинили злочин у неповнолітньому віці і до
набрання вироком законної сили досягли повноліття, направляються
до виправних колоній мінімального рівня безпеки із загальними
умовами тримання.
 
   2.7. Про прийняття Регіональною  комісією  рішення  щодо
визначення  рівня  безпеки  виправної  колонії  засудженому
оголошується під розпис на витязі з протоколу її засідання.
   Витяг з протоколу засідання Регіональної комісії та довідка
про встановлення рівня безпеки виправної колонії співучасникам
засудженого з вчиненого злочину долучається до матеріалів його
особової справи.
 
   2.8. За індивідуальними нарядами Департаменту направляються:
   засуджені, розмістити яких немає змоги через відсутність у
регіоні колоній чи секторів визначеного рівня безпеки або через
відсутність у регіоні достатньої кількості установ для окремого
розміщення осіб, яких засуджено за одним вироком суду;
   особи, які  до  засудження постійно проживали за межами
регіону, де вони вчинили злочин, або мають постійні соціальні
зв'язки  з  близькими  родичами  (подружжя,  батьки,  діти,
всиновлювачі, всиновлені, рідні брати і сестри, дід, баба, онуки)
за межами цього регіону.
 
   2.9. Запити на індивідуальні наряди (додаток 1 до цієї
Iнструкції) щодо направлення осіб, засуджених до позбавлення волі,
із СIЗО до установ виконання покарань за межі регіону підписуються
головою  Регіональної  комісії  або  його  заступником  і в
установленому порядку надсилаються безпосередньо до управління по
контролю за виконанням судових рішень Департаменту.
 
   2.10. Iндивідуальні наряди на запити готуються управлінням по
контролю за виконанням судових рішень Департаменту протягом трьох
робочих днів та в установленому порядку надсилаються ініціатору
запиту.
 
   2.11. За персональними нарядами Департаменту направляються:
   засуджені іноземці,  громадянство  яких   документально
підтверджено (національний паспорт, паспортний документ, довідка з
дипломатичного представництва,  запис  у  судовому  рішенні),
незалежно від наявності в регіоні установ відповідного рівня
безпеки;
   особи, засуджені до довічного позбавлення волі;
   особи, яким визначено  відбування  покарання  в  колонії
максимального рівня безпеки у приміщеннях камерного типу;
   особи, засуджені за вчинення злочину в період відбування
покарання у виді позбавлення волі або обмеження волі.
 
   2.12. Запити  на персональні наряди (додаток 2 до цієї
Iнструкції) щодо направлення осіб, засуджених до позбавлення волі,
із СIЗО до установ виконання покарань за межі регіону підписуються
головою Регіональної  комісії  або  його  заступником  і  в
установленому порядку надсилаються безпосередньо до управління по
контролю за виконанням судових рішень Департаменту.
 
   2.13. Персональні наряди на запити готуються управлінням по
контролю за виконанням судових рішень Департаменту протягом п'яти
робочих днів та в установленому порядку надсилаються ініціатору
запиту.
 
   2.14. Без нарядів із СIЗО до установ виконання покарань
направляються:
   засуджені неповнолітні  особи  жіночої  статі  -  до
Мелітопольської виховної колонії  управління  Департаменту  в
Запорізькій області;
 
   { Абзац третій пункту 2.14 виключено на підставі Наказу
Державного департаменту України з питань виконання покарань N 232
( z0948-08 ) від 02.09.2008 }
 
   { Абзац четвертий пункту 2.14 виключено на підставі Наказу
Державного департаменту України з питань виконання покарань N 232
( z0948-08 ) від 02.09.2008 }
 
   { Абзац п'ятий пункту 2.14 виключено на підставі Наказу
Державного департаменту України з питань виконання покарань N 232
( z0948-08 ) від 02.09.2008 }
 
   уперше засуджені до позбавлення волі на певний строк жінки,
які визнані інвалідами  першої  або  другої  групи,  -  до
Дніпродзержинської виправної колонії управління Департаменту в
Дніпропетровській області;
   засуджені жінки,  які раніше відбували покарання у виді
позбавлення волі і визнані інвалідами першої або другої групи, -
до Чернігівської виправної колонії управління Департаменту в
Чернігівській області;
   уперше засуджені до позбавлення волі на певний строк жінки з
вагітністю понад чотири місяці або які мають при собі дітей віком
до трьох років - до Чорноморської виправної колонії управління
Департаменту в Одеській області;
   засуджені жінки,  які раніше відбували покарання у виді
позбавлення волі з вагітністю понад чотири місяці або які мають
при собі дітей віком до трьох років, - до Чернігівської виправної
колонії управління Департаменту в Чернігівській області;
   уперше засуджені  до  позбавлення  волі на певний строк
чоловіки, які раніше працювали в суді, органах прокуратури,
юстиції та правоохоронних органах (Закон України "Про державний
захист працівників суду та правоохоронних органів" ( 3781-12 ), -
до  Менської  виправної  колонії  управління  Департаменту в
Чернігівській області;
   засуджені до позбавлення волі на певний строк чоловіки, які
визнані  інвалідами  першої  або другої групи та потребують
постійного медичного нагляду і реабілітації, яким  визначено
відбування покарання у виправній колонії середнього рівня безпеки,
- до Софіївської виправної колонії управління Департаменту в
Дніпропетровській області.
 
   2.15. Засуджені до позбавлення волі, які  за  висновком
начальника  медичної  частини  СIЗО  потребують стаціонарного
лікування у лікувальних закладах при установах  або лікувальних
закладах Міністерства охорони здоров'я України, направляються до
зазначених установ.
 
     3. Переведення засуджених до позбавлення волі
 
   3.1. Зміна умов тримання засуджених шляхом їх переведення до
виправних колоній іншого рівня безпеки здійснюється Апеляційною
комісією Департаменту за поданням адміністрації виправної колонії,
погодженим з начальником  територіального  органу  управління
Департаменту та спостережною комісією, а переведення засуджених,
які досягли вісімнадцятирічного віку, із виховної колонії до
виправної колонії мінімального рівня безпеки із загальними умовами
тримання - за рішенням педагогічної ради і поданням адміністрації
виховної колонії, погодженим із службою у справах неповнолітніх.
   За результатами розгляду Апеляційною комісією Департаменту
видається  відповідний дозвіл на їх переведення за нарядами
Регіональної комісії або персональний наряд на переведення.
( Пункт 3.1 в редакції Наказу Державного департаменту України з
питань виконання покарань N 124 ( z0859-04 ) від 30.06.2004 )
 
   3.2. Засуджені, які стають на шлях виправлення, за рішенням
Апеляційної комісії можуть бути переведені:
   з приміщень камерного типу в звичайні жилі приміщення колонії
максимального рівня безпеки або колонію середнього рівня безпеки
або після фактичного відбуття не менше однієї четвертої частини
призначеного судом строку покарання;
   із звичайних жилих приміщень колонії максимального рівня
безпеки в колонію середнього рівня безпеки - після фактичного
відбуття не менше половини призначеного судом строку покарання;
   з колонії мінімального і середнього рівня безпеки у разі
відсутності в них дільниць соціальної реабілітації до колонії
мінімального рівня безпеки із полегшеними умовами тримання в
порядку, передбаченому статтею 101 та частиною 3 статті 138
Кримінально-виконавчого кодексу України (  1129-15  ),  після
фактичного відбуття:
   1) не менше однієї четвертої частини строку  покарання,
призначеного судом за злочин середньої тяжкості;
   2) не менше третини строку покарання, призначеного судом за
умисний тяжкий злочин, а також у разі коли особа раніше відбувала
покарання у виді позбавлення волі за умисний злочин і до погашення
або зняття судимості знову вчинила умисний злочин, за який вона
була засуджена до позбавлення волі;
   3) не менше половини строку покарання, призначеного судом за
особливо тяжкий злочин, а також покарання, призначеного особі, яка
раніше звільнялася умовно-достроково і вчинила умисний злочин
протягом невідбутої частини покарання.
( Пункт 3.2 із змінами, внесеними згідно з Наказом Державного
департаменту  України  з  питань  виконання  покарань N 124
( z0859-04 ) від 30.06.2004 )
 
   3.3. Засуджені, які злісно  порушують  режим  відбування
покарання, за рішенням Апеляційної комісії можуть бути переведені:
   з колонії мінімального рівня безпеки з полегшеними умовами
тримання до колонії мінімального рівня безпеки із загальними
умовами тримання або повернуті до тих колоній, де вони раніше
відбували покарання;
   з колонії середнього рівня безпеки чи звичайного жилого
приміщення колонії максимального рівня безпеки в  приміщення
камерного типу колонії або сектору максимального рівня безпеки на
строк до 3 років.
( Пункт 3.3 із змінами, внесеними згідно з Наказом Державного
департаменту  України  з  питань  виконання  покарань N 124
( z0859-04 ) від 30.06.2004 )
 
   3.4.  Про  прийняття  Апеляційною комісією рішення щодо
переведення засудженому оголошується під розпис на витязі з
протоколу її засідання, що долучається до матеріалів його особової
справи. ( Пункт 3.4 із змінами, внесеними згідно з Наказом
Державного департаменту України з питань виконання покарань N 124
( z0859-04 ) від 30.06.2004 )
 
   3.5. Подання адміністрації виправної колонії (додаток 3 до
цієї Iнструкції) погоджується з начальником територіального органу
управління Департаменту та спостережною комісією і в установленому
порядку надсилається безпосередньо до управління по контролю за
виконанням судових рішень Департаменту.
   Подання адміністрації виховної колонії (додаток 4 до цієї
Iнструкції) погоджується з начальником територіального органу
управління Департаменту і в установленому порядку надсилається
безпосередньо до управління соціально-виховної та психологічної
роботи Департаменту.
( Iнструкцію доповнено пунктом 3.5 згідно з Наказом Державного
департаменту  України  з  питань  виконання  покарань N 124
( z0859-04 ) від 30.06.2004 )
 
   3.6. За персональними нарядами Департаменту на переведення
осіб, засуджених до позбавлення волі, направляються:
   засуджені, які стають на шлях виправлення, розмістити яких
немає змоги через відсутність у регіоні колоній або секторів
визначеного рівня безпеки, та переведені з приміщень камерного
типу в звичайні жилі приміщення колонії максимального рівня
безпеки або колонію середнього рівня безпеки;
 
 
   ( Абзац третій пункту 3.6 виключено на підставі Наказу
Державного департаменту України з питань виконання покарань N 124
( z0859-04 ) від 30.06.2004 )
 
 
   засуджені, які  за  злісне  порушення  режиму відбування
покарання переведені з колонії середнього рівня  безпеки  в
приміщення камерного типу колонії або сектору максимального рівня
безпеки;
 
 
   ( Абзац п'ятий пункту 3.6 виключено на підставі Наказу
Державного департаменту України з питань виконання покарань N 124
( z0859-04 ) від 30.06.2004 )
   
 
   засуджені, які відповідно до частини другої  статті  93
Кримінально-виконавчого кодексу України ( 1129-15 ) переведені з
однієї виправної чи виховної колонії до іншої.
 
   3.7. Запити на персональні наряди (додаток 2  до  цієї
Iнструкції) щодо переведення осіб, засуджених до позбавлення волі,
підписуються головою Регіональної комісії або його заступником і в
установленому порядку надсилаються безпосередньо до управління по
контролю за виконанням судових рішень Департаменту.
 
   3.8. Персональні наряди на запити щодо переведення осіб,
засуджених до позбавлення волі, готуються управлінням по контролю
за виконанням судових рішень Департаменту протягом п'яти робочих
днів та в установленому порядку надсилаються ініціатору запиту.
 
   3.9. Категорично забороняється переміщення засуджених, які
прибули до установ виконання покарань за персональними нарядами,
до інших установ без погодження з Департаментом.
 
   3.10. На переведення інших осіб, засуджених до позбавлення
волі, переведених до виправних колоній іншого рівня безпеки або з
виховних колоній до виправних колоній мінімального рівня безпеки
із загальними умовами тримання, Апеляційною комісією Департаменту
надається відповідний дозвіл за нарядами Регіональної комісії.
( Iнструкцію доповнено пунктом 3.10 згідно з Наказом Державного
департаменту  України  з  питань  виконання  покарань N 124
( z0859-04 ) від 30.06.2004 )
 
       4. Особливості виконання рішень суду та
   Регіональних комісій у питаннях відбування покарання,
      розподілу, направлення та переведення осіб,
         засуджених до позбавлення волі
 
   4.1. Особи, засуджені до позбавлення волі, які на підставі
рішень суду та Регіональних комісій трималися у виправно-трудових
колоніях-поселеннях, а також особи, переведені в ці колонії із
колоній загального, посиленого і суворого режиму, відбувають
покарання у виправних колоніях мінімального рівня безпеки з
полегшеними умовами тримання.
 
   4.2. Особи, засуджені до позбавлення волі, які на підставі
рішень суду та Регіональних комісій трималися у виправно-трудових
колоніях загального режиму, відбувають покарання у виправних
колоніях  мінімального  рівня  безпеки із загальними умовами
тримання.
   Жінки, засуджені до позбавлення волі, які на підставі рішень
суду та Регіональних комісій трималися в тюрмі,  відбувають
покарання  у дільницях посиленого контролю виправних колоній
мінімального рівня безпеки із загальними умовами тримання.
 
   4.3. Чоловіки, засуджені до позбавлення волі, які на підставі
рішень суду та Регіональних комісій трималися у виправно-трудових
колоніях посиленого та суворого режиму, відбувають покарання у
виправних колоніях середнього рівня безпеки.
   Жінки, засуджені до покарання у виді довічного позбавлення
волі, відбувають покарання у секторах середнього рівня безпеки
колоній мінімального рівня безпеки із загальними умовами тримання.
 
   4.4. Чоловіки, засуджені до позбавлення волі, які на підставі
рішень суду та Регіональних комісій трималися у виправно-трудових
колоніях особливого режиму, відбувають покарання у виправних
колоніях максимального рівня безпеки.
   Чоловіки, засуджені до позбавлення волі, які на підставі
рішень суду та Регіональних комісій трималися в тюрмі, відбувають
покарання в приміщеннях камерного типу виправних колоній або
секторів максимального рівня безпеки колоній середнього рівня
безпеки.
 
   4.5. Засуджені неповнолітні, які на підставі рішень суду та
Регіональних  комісій  трималися у виховно-трудових колоніях,
відбувають покарання у виховних колоніях.
 
   4.6. Початок строку відбування покарання  в  приміщеннях
камерного типу колонії максимального рівня безпеки або секторів
максимального рівня безпеки колоній середнього рівня безпеки
особам, які переведені з виправних колоній середнього рівня
безпеки чи звичайних жилих приміщень до цих колоній або секторів
на  підставах,  встановлених  частиною  третьою  статті  101
Кримінально-виконавчого кодексу України ( 1129-15 ), обчислюється
з дня їх прибуття до приміщення камерного типу колонії або сектору
максимального рівня безпеки.
 
   4.7. Про прибуття засудженого до місця відбування покарання
адміністрація органу чи установи виконання покарань зобов'язана
протягом трьох діб повідомити одного із членів сім'ї або близьких
родичів за вибором засудженого.
 
   4.8. Питання, передбачені в третьому розділі цієї Iнструкції,
розглядаються Регіональними комісіями із  застосуванням  норм
Кримінально-виконавчого кодексу України ( 1129-15 ).
 
   4.9. При вирішенні питання переведення засуджених, які стають
на шлях виправлення, з приміщень камерного типу в звичайні жилі
приміщення  колонії  максимального рівня безпеки або колонію
середнього рівня безпеки слід керуватись строками, установленими
статтею 101 Кримінально-виконавчого кодексу України ( 1129-15 )
стосовно засуджених, направлених для відбування покарання в ці
установи із СIЗО.
   При вирішенні питання закінчення строку тримання засуджених,
які переведені судом з виправно-трудових колоній в тюрму і
відбувають позбавлення волі в приміщеннях камерного типу колонії
або сектору максимального рівня безпеки, необхідно керуватися
строком, який було визначено рішенням суду.
 
   4.10. При розподілі осіб, засуджених до позбавлення волі,
враховуються рішення:
   а) судів України;
   б) судів республік колишнього СРСР;
   в) судів іноземних держав, якщо відповідно до міждержавних
угод засудженого було прийнято на територію України для подальшого
відбування покарання;
   г) судів іноземних держав, якщо відповідно до статті 9
Кримінального кодексу України ( 2341-14 ) правові наслідки вироку
суду іноземної держави враховано судом України при кваліфікації
нового злочину та призначенні покарання;
   ґ) судів іноземних держав, якщо вони визнані відповідно до
пункту 19 Протоколу до Конвенції про правову допомогу та правові
відносини   у цивільних, сімейних та кримінальних справах від
22 січня  1993 року ( 997_018 ), який ратифіковано Законом
Верховної Ради України від 3 березня 1998 року ( 140/98-ВР ).
 
   4.11. Особа визнається такою, що раніше відбувала покарання у
виді позбавлення волі, у разі якщо вона раніше була засуджена до
покарання у виді позбавлення волі та фактично його відбувала в
установах Державної кримінально-виконавчої служби.
{ Пункт 4.11 із змінами, внесеними згідно з Наказом Державного
департаменту  України  з  питань  виконання  покарань N 232
( z0948-08 ) від 02.09.2008 }
 
   4.12. Звернення засуджених осіб та інших громадян з питань
розподілу,  направлення  та  переведення осіб, засуджених до
позбавлення  волі,  розглядаються  в  порядку,  передбаченому
законодавством, цією Iнструкцією, Положенням про комісію з питань
розподілу, направлення та переведення для відбування покарання
осіб, засуджених до позбавлення волі ( z1271-03 ), Положенням про
Апеляційну комісію Державного департаменту України з  питань
виконання покарань з питань розподілу, направлення та переведення
для  відбування покарання осіб, засуджених до позбавлення волі
( z1272-03  ), та Iнструкцією про порядок розгляду звернень
громадян, їх особистого прийому в органах і установах виконання
покарань ( z0455-02 ).
   Про результати розгляду заяв і скарг  іншим  громадянам
надається письмова відповідь, а засудженому оголошується під
розпис.
 
 Заступник начальника управління по контролю
 за виконання судових рішень
 Державного департаменту України
 з питань виконання покарань             Д.Г.Мироненко
 
 
                   Додаток 1
                   до пункту 2.9 Iнструкції про
                   порядок розподілу,
                   направлення та переведення
                   для відбування покарання
                   осіб, засуджених до
                   позбавлення волі
 
 
               ЗАПИТ
     на індивідуальний наряд щодо направлення осіб,
   засуджених до позбавлення волі, із слідчих ізоляторів
         до установ виконання покарань
 
------------------------------------------------------------------------
¦ N ¦Прізвище, ¦Кіль- ¦Визначе-¦ Місце  ¦Соціальні¦Номери ¦Примітка¦
¦з/п¦ім'я та по¦кість ¦ний вид ¦проживання¦зв'язки ¦установ,¦    ¦
¦  ¦батькові, ¦попере-¦установи¦(область) ¦(область)¦куди  ¦    ¦
¦  ¦  рік  ¦дніх  ¦виконан-¦     ¦     ¦направ- ¦    ¦
¦  ¦народження¦судимо-¦ня пока-¦     ¦     ¦лені  ¦    ¦
¦  ¦     ¦стей  ¦рань  ¦     ¦     ¦співу- ¦    ¦
¦  ¦     ¦    ¦    ¦     ¦     ¦часники ¦    ¦
¦---+----------+-------+--------+----------+---------+--------+--------¦
¦ 1 ¦   2  ¦ 3  ¦  4  ¦   5  ¦  6  ¦  7  ¦  8  ¦
¦---+----------+-------+--------+----------+---------+--------+--------¦
¦ 1 ¦     ¦    ¦    ¦     ¦     ¦    ¦    ¦
¦---+----------+-------+--------+----------+---------+--------+--------¦
¦...¦     ¦    ¦    ¦     ¦     ¦    ¦    ¦
------------------------------------------------------------------------
 
   Пояснення до заповнення запиту:
   1. У графі 3 цифрою зазначається  кількість  попередніх
судимостей.
   2. У графі 4 цифрою вказується вид установи  виконання
покарань:
   1 - виправна колонія мінімального рівня безпеки з полегшеними
умовами тримання для засуджених чоловіків;
   2 - виправна колонія мінімального рівня безпеки з полегшеними
умовами тримання для засуджених жінок;
   3 - виправна колонія мінімального рівня безпеки із загальними
умовами тримання для чоловіків, вперше засуджених до позбавлення
волі;
   4 - виправна колонія мінімального рівня безпеки із загальними
умовами тримання для вперше засуджених до позбавлення волі жінок;
   5 - виправна колонія мінімального рівня безпеки із загальними
умовами тримання для неодноразово засуджених до позбавлення волі
жінок;
   6 - виправна колонія середнього рівня безпеки для чоловіків,
вперше засуджених до позбавлення волі;
   7 - виправна колонія середнього рівня безпеки для чоловіків,
які раніше відбували покарання у виді позбавлення волі;
   8 - виправна колонія максимального рівня безпеки (відбування
покарання у звичайних жилих приміщеннях);
   9 - виховна колонія для неповнолітніх осіб чоловічої статі,
вперше засуджених до позбавлення волі.
 
                   Додаток 2
                   до пунктів 2.12 та 3.6
                   Iнструкції про порядок
                   розподілу, направлення та
                   переведення для відбування
                   покарання осіб, засуджених
                   до позбавлення волі
 
 
               ЗАПИТ
     на персональний наряд щодо осіб, засуджених до
             позбавлення волі
 
 
   1. Прізвище _________________________________________________
   2. Iм'я _____________________________________________________
   3. По батькові ______________________________________________
   4. Дата народження __________________________________________
   5. Місце народження _________________________________________
__________________________________________________________________
   6. Місце проживання до засудження ___________________________
   7. Соціальні зв'язки (область) ______________________________
   8. Громадянство _____________________________________________
   9. Засуджений(на) ___________________________________________
"   " __________ _____ року за ст. КК України __________________
__________________________________________________________________
   10. Строк ___________________________________________________
   11. Відмітка про зміну строку  покарання,  всі  вироки,
постанови, ухвали судів у хронологічному порядку _________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
   12. Початок строку ________________________
     Кінець строку ________________________
   13. Кількість судимостей ____________________________________
__________________________________________________________________
   14. Переміщення засудженого _________________________________
__________________________________________________________________
   15. Стан здоров'я засудженого _______________________________
__________________________________________________________________
   16. Співучасники злочину та визначені їм рівні  безпеки
виправних колоній ________________________________________________
__________________________________________________________________
   17. Підстава для запиту наряду ______________________________
__________________________________________________________________
 
 Заступник начальника управління по контролю
 за виконанням судових рішень
 Державного департаменту України
 з питань виконання покарань             Д.Г.Мироненко
 
 
                   Додаток 3
                   до пункту 3.10 Iнструкції
                   про порядок розподілу,
                   направлення та переведення
                   для відбування покарання
                   осіб, засуджених до
                   позбавлення волі
 
 
   "ПОГОДЖЕНО"            "ПОГОДЖЕНО"
Начальник ____________________  Голова спостережної комісії
       (найменування
______________________________  ______________________________
  територіального органу       (підпис, прізвище)
______________________________
  управління Департаменту)
______________________________  "  " ______________ 200 __ р.
 (звання, підпис, прізвище)
 
"  " _____________ 200 __ р.
 
 
               ПОДАННЯ
      щодо зміни умов тримання засудженого шляхом
       переведення його до виправної колонії
            іншого рівня безпеки
 
1. Прізвище ______________________________________________________
 
2. Iм'я __________________________________________________________
 
3. По батькові ___________________________________________________
 
4. Дата народження _______________________________________________
 
5. Місце народження ______________________________________________
 
6. Місце проживання до засудження ________________________________
 
7. Спеціальні зв'язки (область) __________________________________
 
8. Громадянство __________________________________________________
 
9. Засуджений (- на) ____________________________________________
" "__________ _____ року за ст. КК України _______________________
 
10. Строк покарання ______________________________________________
 
11. Відмітка про зміну строку покарання, всі вироки, постанови,
ухвали судів у хронологічному порядку ____________________________
__________________________________________________________________
 
12. Початок строку _______________________________________________
  Кінець строку _______________________________________________
 
13. Кількість судимостей _________________________________________
 
14. Переміщення засудженого ______________________________________
 
15. Стан здоров'я засудженого ____________________________________
 
16. Співучасники злочину та визначені їм рівні безпеки виправних
колоній __________________________________________________________
__________________________________________________________________
 
17. Підстава  для  запиту  наряду  (зазначається  стаття
Кримінально-виконавчого кодексу України та пункт Iнструкції, на
підставі яких розглянуто питання щодо переведення засудженого)
__________________________________________________________________
 
 Начальник ___________________________ __________  _____________
      (найменування виправної   (підпис)   (прізвище)
          колонії)
 
"___" __________ 200 __ р.
 
( Iнструкцію доповнено додатком 3 згідно з Наказом Державного
департаменту  України  з  питань  виконання  покарань N 124
( z0859-04 ) від 30.06.2004 )
 
 
                   Додаток 4
                   до пункту 3.10 Iнструкції
                   про порядок розподілу,
                   направлення та переведення
                   для відбування покарання
                   осіб, засуджених до
                   позбавлення волі
 
     "ПОГОДЖЕНО"          "ПОГОДЖЕНО"
Начальник ____________________  Начальник служби у справах
       (найменування   неповнолітніх
______________________________  ______________________________
  територіального органу       (підпис, прізвище)
______________________________
  управління Департаменту)
______________________________  "  " ______________ 200 __ р.
 (звання, підпис, прізвище)
 
"  " _____________ 200 __ р.
 
 
               ПОДАННЯ
      щодо переведення засудженого із виховної
      колонії до виправної колонії мінімального
          рівня безпеки із загальними
             умовами тримання
 
 
1. Прізвище ______________________________________________________
 
2. Iм'я __________________________________________________________
 
3. По батькові ___________________________________________________
 
4. Дата народження _______________________________________________
 
5. Місце народження ______________________________________________
 
6. Місце проживання до засудження ________________________________
 
7. Спеціальні зв'язки (область) __________________________________
 
8. Громадянство __________________________________________________
 
9. Засуджений (- на) ____________________________________________
" "__________ _____ року за ст. КК України _______________________
 
10. Строк покарання ______________________________________________
 
11. Відмітка про зміну строку покарання, всі вироки, постанови,
ухвали судів у хронологічному порядку ____________________________
__________________________________________________________________
 
12. Початок строку _______________________________________________
  Кінець строку _______________________________________________
 
13. Кількість судимостей _________________________________________
 
14. Переміщення засудженого ______________________________________
 
15. Стан здоров'я засудженого ____________________________________
 
16. Співучасники злочину та визначені їм рівні безпеки виправних
колоній __________________________________________________________
__________________________________________________________________
 
17. Підстава  для  запиту  наряду  (зазначається  стаття
Кримінально-виконавчого кодексу України та пункт Iнструкції, на
підставі яких розглянуто питання щодо переведення засудженого)
__________________________________________________________________
 
 Начальник ___________________________ __________  _____________
      (найменування виховної    (підпис)   (прізвище)
          колонії)
 
"___" __________ 200 __ р.
 
( Iнструкцію доповнено додатком 4 згідно з Наказом Державного
департаменту  України  з  питань  виконання  покарань N 124
( z0859-04 ) від 30.06.2004 )
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка