Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про затвердження критеріїв оцінки ступеня ризику від провадження господарської діяльності (крім видобутку) з дорогоцінними металами, дорогоцінним камінням, дорогоцінним камінням органогенного утворення, напівдорогоцінним камінням і періодичності пров...

          КАБIНЕТ МIНIСТРIВ УКРАЇНИ
 
            П О С Т А Н О В А
          від 16 жовтня 2008 р. N 909
                Київ
 
      Про затвердження критеріїв оцінки ступеня
     ризику від провадження господарської діяльності
      (крім видобутку) з дорогоцінними металами,
      дорогоцінним камінням, дорогоцінним камінням
      органогенного утворення, напівдорогоцінним
        камінням і періодичності проведення
     планових заходів державного нагляду (контролю)
 
 
   Відповідно до статті 5 Закону України "Про основні засади
державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності"
( 877-16 ) Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
 
   1. Затвердити:
 
   критерії оцінки ступеня ризику від провадження господарської
діяльності (крім видобутку) з дорогоцінними металами, дорогоцінним
камінням,  дорогоцінним  камінням  органогенного  утворення,
напівдорогоцінним камінням, пов'язаної з  виробництвом  таких
металів і каміння, виготовленням виробів з них, збиранням та
первинною обробкою їх відходів і брухту, торгівлею такими металами
і камінням у сирому і обробленому вигляді та виробами з них, і
періодичність проведення планових заходів державного  нагляду
(контролю) згідно з додатком 1;
 
   критерії оцінки ступеня ризику від провадження господарської
діяльності, пов'язаної з торгівлею ювелірними та  побутовими
виробами  з  дорогоцінних  металів,  дорогоцінного  каміння,
дорогоцінного каміння органогенного утворення, напівдорогоцінного
каміння, і періодичність проведення планових заходів державного
нагляду (контролю) згідно з додатком 2.
 
   2. Міністерству фінансів привести у тримісячний строк власні
нормативно-правові акти у відповідність з цією постановою.
 
 
   Прем'єр-міністр України              Ю.ТИМОШЕНКО
 
   Iнд. 18
 
 
                     Додаток 1
              до постанови Кабінету Міністрів України
                 від 16 жовтня 2008 р. N 909
 
               КРИТЕРIЇ
       оцінки ступеня ризику від провадження
      господарської діяльності (крім видобутку)
     з дорогоцінними металами, дорогоцінним камінням,
     дорогоцінним камінням органогенного утворення,
       напівдорогоцінним камінням, пов'язаної
       з виробництвом таких металів і каміння,
       виготовленням виробів з них, збиранням
      та первинною обробкою їх відходів і брухту,
        торгівлею такими металами і камінням
      у сирому і обробленому вигляді та виробами
      з них, і періодичність проведення планових
       заходів державного нагляду (контролю)
 
 
   1. Критеріями  оцінки  ступеня  ризику  від  провадження
суб'єктами господарювання діяльності, пов'язаної з виробництвом
дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння
органогенного  утворення,  напівдорогоцінного каміння (далі -
дорогоцінні метали і дорогоцінне каміння), виготовленням виробів з
них, збиранням та первинною обробкою їх відходів і брухту,
торгівлею дорогоцінними металами і дорогоцінним камінням у сирому
і обробленому вигляді та виробами з них, є:
 
   строк провадження господарської діяльності;
 
   обсяги виробництва  дорогоцінних  металів і дорогоцінного
каміння, виготовлення виробів з них, збирання та первинної обробки
їх  відходів  і  брухту,  торгівлі дорогоцінними металами і
дорогоцінним камінням у сирому і обробленому вигляді та виробами з
них за попередній звітний рік;
 
   здійснення експортно-імпортних  операцій  з  дорогоцінними
металами і дорогоцінним камінням та виробами з них протягом
попереднього звітного року;
 
   дотримання вимог законодавства, яке регулює питання щодо
провадження господарської діяльності з дорогоцінними металами і
дорогоцінним камінням та виробами з них.
 
   2. До суб'єктів господарювання з високим ступенем ризику
належать суб'єкти, що відповідають таким ознакам у сукупності:
 
   1) строк провадження господарської діяльності становить менш
як три роки;
 
   2) обсяги виробництва дорогоцінних металів і дорогоцінного
каміння, виготовлення виробів з них, збирання та первинної обробки
їх  відходів  і  брухту,  торгівлі дорогоцінними металами і
дорогоцінним камінням у сирому і обробленому вигляді та виробами з
них за попередній звітний рік відповідно перевищили:
 
   10 кілограмів дорогоцінних металів у чистоті;
 
   1000 каратів дорогоцінного каміння;
 
   20 кілограмів дорогоцінного каміння органогенного утворення,
напівдорогоцінного каміння;
 
   3) здійснення   у   попередньому   звітному   році
експортно-імпортних  операцій  з  дорогоцінними  металами  і
дорогоцінним камінням та виробами з них;
 
   4) наявність фактів порушення вимог  законодавства,  яке
регулює  питання щодо провадження господарської діяльності з
дорогоцінними металами і дорогоцінним камінням та виробами з них,
що виявлено під час проведення попереднього контрольного заходу.
 
   3. До суб'єктів господарювання з незначним ступенем ризику
належать суб'єкти, що відповідають таким ознакам у сукупності:
 
   1) строк провадження господарської діяльності становить більш
як 10 років;
 
   2) обсяги виробництва дорогоцінних металів і дорогоцінного
каміння, виготовлення виробів з них, збирання та первинної обробки
їх  відходів  і  брухту,  торгівлі дорогоцінними металами і
дорогоцінним камінням у сирому і обробленому вигляді та виробами з
них за попередній звітний рік відповідно не досягли:
 
   2 кілограми дорогоцінних металів у чистоті;
 
   100 каратів дорогоцінного каміння;
 
   10 кілограмів дорогоцінного каміння органогенного утворення,
напівдорогоцінного каміння.
 
   4. До суб'єктів господарювання із середнім ступенем ризику
належать суб'єкти, що не належать до суб'єктів господарювання з
високим та незначним ступенем ризику.
 
   5. Планові заходи державного нагляду (контролю) за діяльністю
суб'єктів господарювання здійснюються з такою періодичністю:
 
   з високим ступенем ризику - один раз на рік;
 
   із середнім ступенем ризику - один раз на три роки;
 
   з незначним ступенем ризику - один раз на п'ять років.
 
 
                     Додаток 2
              до постанови Кабінету Міністрів України
                 від 16 жовтня 2008 р. N 909
 
               КРИТЕРIЇ
    оцінки ступеня ризику від провадження господарської
     діяльності, пов'язаної з торгівлею ювелірними
     та побутовими виробами з дорогоцінних металів,
      дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння
    органогенного утворення, напівдорогоцінного каміння,
      і періодичність проведення планових заходів
         державного нагляду (контролю)
 
 
   1. Критеріями  оцінки  ступеня  ризику  від  провадження
суб'єктами  господарювання діяльності, пов'язаної з торгівлею
ювелірними та побутовими виробами  з  дорогоцінних  металів,
дорогоцінного  каміння,  дорогоцінного  каміння  органогенного
утворення, напівдорогоцінного каміння (далі - дорогоцінні метали і
дорогоцінне каміння), є:
 
   строк провадження господарської діяльності;
 
   кількість спеціалізованих  магазинів, відділів (секцій) з
продажу ювелірних та побутових виробів з дорогоцінних металів і
дорогоцінного каміння;
 
   здійснення експортно-імпортних  операцій  з ювелірними та
побутовими виробами з дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння
протягом попереднього звітного року;
 
   дотримання вимог законодавства, яке регулює питання щодо
провадження господарської діяльності з дорогоцінними металами і
дорогоцінним камінням та виробами з них.
 
   2. До суб'єктів господарювання з високим ступенем ризику
належать суб'єкти, що відповідають таким ознакам у сукупності:
 
   1) строк провадження господарської діяльності становить менш
як три роки;
 
   2) наявність трьох або більше спеціалізованих магазинів,
відділів (секцій) з продажу ювелірних та побутових виробів з
дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння;
 
   3) здійснення   у   попередньому   звітному   році
експортно-імпортних операцій з ювелірними та побутовими виробами з
дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння;
 
   4) наявність  фактів  порушення вимог законодавства, яке
регулює питання щодо провадження господарської діяльності  з
дорогоцінними металами і дорогоцінним камінням та виробами з них,
що виявлено під час проведення попереднього контрольного заходу.
 
   3. До суб'єктів господарювання з незначним ступенем ризику
належать суб'єкти, що відповідають таким ознакам у сукупності:
 
   1) строк провадження господарської діяльності становить більш
як 10 років;
 
   2) наявність одного  спеціалізованого  магазину,  відділу
(секції) з продажу ювелірних та побутових виробів з дорогоцінних
металів і дорогоцінного каміння.
 
   4. До суб'єктів господарювання із середнім ступенем ризику
належать суб'єкти, що не належать до суб'єктів господарювання з
високим та незначним ступенем ризику.
 
   5. Планові заходи державного нагляду (контролю) за діяльністю
суб'єктів господарювання здійснюються з такою періодичністю:
 
   з високим ступенем ризику - один раз на рік;
 
   із середнім ступенем ризику - один раз на три роки;
 
   з незначним ступенем ризику - один раз на п'ять років.








Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
Реклама



Наша кнопка