Законы Украины

Новости Партнеров
 

Угода між Урядом України та Урядом Республіки Болгарія про торговельно-економічне співробітництво


               Угода
     між Урядом України та Урядом Республіки Болгарія
      про торговельно-економічне співробітництво
 
  
   ( Угоду ратифіковано Законом N 466/96-ВР від 01.11.96 )
 
 
   Дата підписання:          20.11.1995
   Дата ратифікаціїї Україною:     01.11.1996
   Дата набрання чинності для України: 28.11.1996
 
   Уряд України  та  Уряд  Республіки  Болгарія, що надалі
іменуються "Сторонами",
   усвідомлюючи велике       значення       розвитку
торговельно-економічного співробітництва між двома країнами,
   враховуючи корінні   зміни,   які   відбуваються   в
суспільно-економічному житті обох країн,
   керуючись принципами суверенної рівності, взаємної вигоди та
іншими загально визнаними принципами та нормами міжнародного
права,
   домовились про наступне:
 
               Стаття 1
 
   1. Компетентні органи Сторін, у відповідності з чинним в
кожній із країн законодавством, будуть створювати сприятливі умови
для здійснення  та  поширення  взаємних  зовнішньоекономічних
зв'язків.
   2. Сторони нададуть одна одній режим найбільшого сприяння у
всіх питаннях, які відносяться до:
   - митних зборів і зборів будь-якого виду, що застосовуються
до/або в зв'язку з імпортом чи експортом, включаючи спосіб
стягнення таких мит і зборів;
   - засобів  оплати  імпорту  і  експорту та міжнародного
переведення таких платежів;
   - правил і формальностей у зв'язку з імпортом і експортом,
включаючи ті, які відносяться до митної очистки, транспортування,
складування та перевантажування;
   - податків і інших внутрішніх зборів будь-якого виду, що
застосовуються прямо чи непрямо до товарів, що імпортуються;
   - правил, що стосуються продажу,  купівлі,  перевезення,
розподілу, зберігання і використання на внутрішньому ринку.
   3. Положення пункту 1 не буде застосовуватись до:
   - переваг, які кожна із Сторін надала або може надати
сусіднім країнам для полегшення прикордонної торгівлі; переваг, що
випливають із членства кожної із Сторін в уже створених або
можливо створюваних в майбутньому митних союзах або зонах вільної
торгівлі;
   - переваг, що надаються третім країнам та країнам,  що
розвиваються відповідно до Генеральної Угоди по тарифах і торгівлі
та інших міжнародних угод.
 
               Стаття 2
 
   Поставки товарів та надання послуг будуть здійснюватися на
основі  контрактів, укладених між юридичними і/або фізичними
особами, які мають право на зовнішньоекономічну діяльність, що
надалі іменуються "Суб'єктами", відповідно до законодавства кожної
із Сторін і положень цієї Угоди.
 
               Стаття 3
 
   Усі розрахунки і платежі за поставку товарів та надання
послуг будуть здійснюватись у вільно конвертованій валюті за
цінами міжнародних ринків і умовами, які прийняті в міжнародній
торгівлі, фінансовій і банківській практиці.
 
               Стаття 4
 
   У відповідності з окремими домовленостями Сторін може бути
визначений інший порядок розрахунків і платежів за  взаємні
поставки товарів згідно з законодавством обох країн.
 
               Стаття 5
 
   Уповноважені компетентні  органи Сторін будуть згідно зі
своїми національними законодавствами своєчасно видавати Суб'єктам,
якщо це необхідно, ліцензії на поставки товарів і послуг по
контрактах, укладених між ними.
 
               Стаття 6
 
   Сторони будуть сприяти регулярному обміну:
   - економічною інформацією;
   - інформацією про закони і інші нормативні акти, пов'язані з
зовнішньоекономічною діяльністю, у тому числі з питань торгівлі,
стягнення податків, банківської і страхової діяльності та інших
фінансових  послуг, транспорту, митного тарифу і інших сфер
діяльності, що становлять взаємний інтерес.
   Сторони будуть негайно інформувати одна одну про зміни в
національному законодавстві, які можуть вплинути на виконання цієї
Угоди.
   Уповноважені органи Сторін погоджують порядок обміну такою
інформацією.
 
               Стаття 7
 
   Кожна із  Сторін відповідно до свого законодавства буде
сприяти відкриттю і діяльності на своїй території представництв
Суб'єктів   іншої   Сторони,   а   також   організації
торговельно-промислових виставок і ярмарок, обміну торговельними
делегаціями.
 
               Стаття 8
 
   Сторони будуть  дозволяти згідно зі своїми національними
законодавствами звільнення від сплати митних тарифів на ввіз і
вивіз наступних категорій товарів:
   - товарні зразки і інформаційні матеріали для оформлення
замовлень, і з метою реклами;
   - предмети, що поставляються з метою заміни у  випадку
зворотної відправки предметів, що мають замінятися;
   - запасні частини, без торговельної вартості, по виконанню
контракту в гарантійний період;
   - товари, що призначаються для постійних  і  тимчасових
виставок і ярмарок без їх подальшої реалізації;
   - інструменти і комплектуючі вироби для виконання робіт на
території однієї із Сторін.
 
               Стаття 9
 
   Сторони будуть сприяти розширенню кооперації виробництва,
створенню спільних підприємств, розвитку і впровадженню інших форм
співробітництва відповідно до законодавства кожної із Сторін.
 
              Стаття 10
 
   Порядок транспортування і транзиту вантажів і пасажирів через
території обох Сторін буде визначено окремою угодою.
 
              Стаття 11
 
   Для розгляду  ходу  виконання  цієї  Угоди  уповноважені
представники Сторін будуть зустрічатись почергово в Софії і Києві,
а в разі необхідності, приймати відповідні рішення.
 
              Стаття 12
 
   Спори між Суб'єктами обох країн будуть  вирішуватись  у
відповідності із домовленостями, що містяться в контрактах або
окремих письмових угодах між партнерами по контрактах.
   Рішення Арбітражу  по  спорах,  що виникають, підлягають
обов'язковому виконанню Суб'єктами обох країн.
   Кожна Сторона забезпечує на своїй території ефективні засоби
по застосуванню і приведенню до виконання арбітражних рішень.
 
              Стаття 13
 
   До цієї Угоди можуть вноситися зміни або доповнення за згодою
Сторін.
 
              Стаття 14
 
   Ця Угода набуває чинності після обміну нотами, в яких Сторони
повідомлять одна одну про виконання  законодавчих  процедур,
необхідних для набуття нею чинності і буде діяти на протязі 5
років.
   Ця Угода буде автоматично продовжуватись на кожний наступний
п'ятирічний період, якщо жодна із Сторін в письмовому вигляді не
повідомить  іншу  Сторону  за  шість  місяців до закінчення
відповідного періоду про своє бажання припинити її дію.
   У разі  припинення  дії цієї Угоди її положення будуть
застосовуватись до всіх контрактів, укладених в період дії цієї
Угоди, до повного виконання обов'язків по них.
   З моменту набуття чинності ця Угода припиняє дію Угоди між
Урядом  України  та  Урядом  Республіки  Болгарія  про
торговельно-економічне співробітництво і платежі ( 100_002 ) від
05.10.92 року.
 
   Вчинено в м.Софія 20 листопада 1995 р. у двох дійсних
примірниках,  кожний  українською, болгарською  та російською
мовами, причому всі тексти мають  однакову  силу.  В  разі
розбіжностей при тлумаченні положень цієї Угоди переважну силу має
текст на російській мові.
 
 За Уряд                    За Уряд
 України                    Республіка Болгарія
 
 (підпис)                      (підпис)
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка