Законы Украины

Новости Партнеров
 

Щодо процедур підтримки в оперативному порядку ліквідності банків

          НАЦIОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ
 
               Л И С Т
 
         20.10.2008 N 14-011/3631-14177
 
                   Начальникам територіальних
                   управлінь Національного
                   банку України
                   Керівникам банків України
 
  { В доповнення до Листа додатково див. Лист Національного
                            банку
   N 14-011/3668-14302 ( v4302500-08 ) від 22.10.2008 }
 
 
   Національний банк  України  для  забезпечення  виконання
підпункту 1.1 постанови Правління Національного банку України від
16.10.2008 N 328 ( v0328500-08 ) повідомляє процедури підтримки в
оперативному порядку ліквідності банків.
 
   У разі зменшення у банку обсягів строкових депозитів на 2%
протягом п'яти робочих днів банк може звернутися до Національного
банку України за підтримкою ліквідності шляхом отримання кредиту
рефінансування. В забезпечення такого кредиту  рефінансування
приймаються акції/паї/частки власників істотної участі в банку, як
в бездокументарній, так і документарній формі.
 
   Кредит рефінансування для підтримання ліквідності надається
банку в сумі до 60% статутного капіталу банку та у межах 90%
номінальної вартості наданих банком в забезпечення акцій/паїв з
урахуванням процентів за користування кредитом і пені. Кредит
надається на термін до одного року за процентною ставкою 15%
річних,  розмір  якої  протягом  дії кредитного договору не
змінюється.
 
   Заявка на отримання такого кредиту рефінансування надається
банком засобами електронної пошти відповідному територіальному
управлінню, в копії - Департаменту монетарної політики.
 
   Департамент монетарної політики спільно з Департаментом з
управління валютним резервом та здійснення операцій на відкритому
ринку в день отримання заявки банку розглядають її на предмет
монетарних  можливостей та обсягів рефінансування. Результати
розгляду заявки  повідомляються  відповідному  територіальному
управлінню.
 
   Територіальне управління в день отримання заявки від банку
здійснює перевірку заявки банку на її відповідність вимогам
постанови  Правління  Національного банку України від 16.10.2008
N 328 ( v0328500-08 ) та наявність у власників істотної участі в
банку відповідної кількості акцій згідно з випискою з рахунків у
цінних паперах або випискою з реєстру власників іменних цінних
паперів про стан особового рахунку, відсутність обтяжень щодо цих
акцій та укладає з банком кредитний договір та договір застави.
 
   У разі надання в забезпечення кредиту рефінансування акцій
власників  істотної участі в банку в бездокументарній формі
власники істотної участі в банку блокують на рахунках у цінних
паперах у відповідного суб'єкта депозитарної діяльності в Україні
надані в забезпечення акції у відповідній кількості та  на
відповідну суму і надають банку виписку з рахунків у цінних
паперах про блокування цих акцій на користь Національного банку
для подальшої передачі її територіальному управлінню.
 
   У разі надання в забезпечення кредиту рефінансування акцій
власників істотної участі в  банку  в  документарній  формі
територіальне управління на підставі виписки з реєстру власників
іменних цінних паперів про стан особового рахунку складає реєстр
акцій, який є невід'ємним додатком до договору застави, та акт їх
передавання-приймання. Акції в документарній формі (сертифікати
акцій)  передаються  на  зберігання  до  грошового  сховища
територіального управління, про що зазначається  в  договорі
застави.
 
   У разі надання в забезпечення кредиту рефінансування частки
власника істотної участі в банку, створеного у формі товариства з
обмеженою відповідальністю (ТОВ), територіальне управління на
підставі свідоцтва про внесення учасником вкладу до статутного
капіталу ТОВ укладає з власником істотної участі договір застави
майнових прав на частку в статутному капіталі банку та договір про
задоволення вимог заставодержателя шляхом відступлення частки в
статутному фонді ТОВ, який набирає чинності з моменту набуття
заставодержателем права звернення стягнення на предмет застави.
Свідоцтво про внесення учасником вкладу до статутного капіталу ТОВ
передається на зберігання до грошового сховища територіального
управління, про що зазначається в договорі застави.
 
   Територіальне управління повідомляє Департамент з управління
валютним резервом та здійснення операцій на відкритому ринку про
укладення кредитного договору та договору застави для здійснення
перерахування банку коштів кредиту рефінансування.
 
   Моніторинг за дотриманням банком умов кредитного договору та
договору застави протягом терміну користування кредитними коштами
здійснює територіальне управління.
 
 Перший заступник Голови               А.В.Шаповалов
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка