Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про затвердження Переліку конфіденційної інформації, що є власністю держави, по Головному управлінню державної служби України

      ГОЛОВНЕ УПРАВЛIННЯ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ
 
              Н А К А З
 
            16.10.2008 N 285
 
 
    Про затвердження Переліку конфіденційної інформації,
     що є власністю держави, по Головному управлінню
           державної служби України
 
 
   З метою приведення у відповідність до вимог законодавства
Переліку конфіденційної інформації, що є власністю держави, по
Головному управлінню державної служби України Н А К А З У Ю:
 
   1. Затвердити Перелік конфіденційної  інформації,  що  є
власністю  держави, по Головному управлінню державної служби
України згідно з додатком.
 
   2. Визнати  такими,  що  втратили  чинність,  накази
Головдержслужби України від 30.08.2004 N 147-дск, від 09.03.2006
N 13-дск та від 30.11.2006 N 44-дск.
 
   3. Управлінню організаційної  роботи,  документообігу  та
контролю ознайомити з цим наказом першого заступника Начальника
Головдержслужби України, заступників Начальника Головдержслужби
України, керівників структурних підрозділів центрального апарату
Головдержслужби України.
 
   4. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.
 
 Начальник Головдержслужби               Т.Мотренко
 
 
                   Додаток
                   до наказу Головдержслужби
                   України
                   16.10.2008 N 285
 
 
               ПЕРЕЛIК
    конфіденційної інформації, що є власністю держави,
     по Головному управлінню державної служби України
 
 
   1. Матеріали і документи з грифом обмеженого доступу "Для
службового користування", надані у володіння, користування чи
розпорядження Головдержслужбі України або окремим її підрозділам
чи працівникам державними органами, організаціями, підприємствами
та установами України.
 
   2. Схеми оповіщення особового складу Головдержслужби у разі
виникнення надзвичайних ситуацій.
 
   3. Матеріали  та  документи  по категоріюванню приміщень
Головдержслужби, де може циркулювати інформація з  обмеженим
доступом.
 
   4. Відомості, що розкривають порядок охорони приміщень, у
яких зберігаються документи, що містять державну таємницю.
 
   5. Матеріали з технічного захисту інформації (крім загального
характеру та таких, які мають гриф обмеженого доступу "Таємно").
 
   6. Відомості про планування, запровадження заходів, фактичний
стан щодо забезпечення захисту  інформації  "Для  службового
користування" стосовно об'єкта інформаційної діяльності та/або в
інформаційно-телекомунікаційній системі.
 
   7. Відомості за окремими показниками про склад  засобів
комплексної  системи  захисту  інформації  "Для  службового
користування" стосовно об'єкта інформаційної діяльності та/або в
інформаційно-телекомунікаційній системі.
 
   8. Відомості  про  норми  ефективності  захисту  або
характеристики засобів забезпечення захисту  інформації  "Для
службового користування".
 
   9. Документи, що містять відомості про оформлення, надання,
скасування  допуску  до  державної  таємниці  співробітників
Головдержслужби.
 
   10. Документи, що містять відомості про надання грошової
компенсації працівникам, які постійно працюють з документами,
віднесеними до державної таємниці.
 
   11. Акти передачі секретних документів та документів для
службового користування на період відпустки (зміни) керівника РСО.
 
   12. Номенклатура справ "Для службового користування".
 
   13. Акти перевірки наявності секретних документів.
 
   14. Акти на знищення секретних документів та документів з
грифом обмеженого доступу "Для службового користування", якщо вони
не розкривають їх змісту.
 
   15. Журнали обліку секретного діловодства.
 
   16. Відомості про перегляд секретних документів, якщо вони не
містять в собі секретної інформації.
 
   17. Номенклатура  посад  Головдержслужби,  зайняття  яких
потребує оформлення допуску до державної таємниці.
 
   18. Листи, довідки, висновки та інші матеріали, підготовлені
виконавцями секретних документів, які містять відомості, що не
становлять державної таємниці, але у разі розголошення яких
можливе настання негативних наслідків у внутрішньополітичній,
зовнішньополітичній,  економічній,  військовій,  соціальній,
гуманітарній, науково-технологічній, екологічній, інформаційній
сферах та у сферах державної безпеки і безпеки державного кордону.
 
   19. Відомості за  окремими  показниками  про  заходи  з
режимно-секретної роботи  в  Головдержслужбі України, у разі
розголошення яких можливе настання перешкод для забезпечення
охорони державної таємниці.
 
   20. Опис системи реалізації обмежень доступу та регулювання
проходу і проїзду, зберігання бланків перепусток.
 
   21. Відомості про організацію, перевірку наявності, знищення
та особливості поводження з секретними документами, матеріальними
носіями секретної інформації (без розкриття змісту  закритих
документів).
 
   22. Форма  для  призначення  (перерозподілу  повноважень)
кураторів  бази  даних  системи  "Картка"  єдиної  державної
комп'ютерної системи "Кадри" відповідно до наказу Головдержслужби
від 22.07.2004 N 112.
 
   23. Відомості про особу, що зберігаються в базі даних системи
"Картка" (цілісність та доступність).
 
   24. Тендерні пропозиції учасників торгів.
 
   25. Відомості,  що  розкривають  стратегію  і  позиції
Головдержслужби на переговорах з міжнародними  організаціями,
іноземними та іншими партнерами.
 
   26. Відомості,  що  розкривають  зміст  угод, договорів,
контрактів, які за домовленістю сторін вважаються конфіденційними.
 
   27. Відомості  про  погодження  позицій  представників
Головдержслужби з іноземними або іншими партнерами при укладанні
договорів, угод і контрактів з третьою стороною.
 
   28. Матеріали офіційних прийомів і переговорів з іноземними
партнерами  в  структурних  підрозділах  Головдержслужби, які
здійснюються на підставі окремих рішень Верховної Ради України,
Президента  України,  Кабінету Міністрів України, відповідних
програм, проектів, планів міжнародних  зв'язків,  міжнародних
договорів за погодженням з Начальником Головдержслужби.
 
   29. Iнформація, отримана від іноземних партнерів на умовах
заборони її надання третій стороні.
 
   30. Відомості, що розкривають порядок охорони інформації з
обмеженим доступом під час прийому іноземних делегацій та окремих
іноземців.
 
   31. Матеріали  і  документи  щодо  проведення  службових
розслідувань, які містять відомості про осіб, стосовно яких
проводилися службові розслідування.
 
   32. Довідки за результатами цільових перевірок, які містять
відомості про осіб, стосовно яких проводилися перевірки.
 
   33. Матеріали  і документи щодо обов'язкової спеціальної
перевірки відомостей, що подають кандидати на зайняття посад
державних   службовців,  за  погодженням  з  Начальником
Головдержслужби.
 
   34. Сукупність відомостей,  зведених  в  особові  справи
працівників Головдержслужби та її територіальних органів.
 
   35. Відомості  щодо  притягнення  особи  до кримінальної
відповідальності у разі, якщо судимість знято або погашено у
встановленому законодавством порядку.
 
   36. Відомості про особу, що не підлягають розголошенню без її
згоди.
 
   37. Документи, які містять конфіденційну інформацію органів
державної влади, місцевого самоврядування, підприємств, установ і
організацій.
 
   38. Відомості про організацію та порядок роботи  курсів
підвищення кваліфікації фахівців центральних та місцевих органів
виконавчої влади з питань мобілізаційної підготовки.
 
   39. Відомості про виділення будівель, споруд,  земельних
ділянок,  транспортних та інших матеріально-технічних засобів
Збройним Силам України, іншим військовим формуванням в особливий
період.
 
   40. Відомості  про  заходи  мобілізаційної підготовки та
мобілізаційного плану органу державної влади, іншого державного
органу, органу місцевого самоврядування, підприємства, установи,
організації щодо життєзабезпечення населення в особливий період.
 
   41. Відомості про організацію оповіщення,  управління  і
зв'язку,  порядок переведення органу державної влади, іншого
державного органу, органу місцевого самоврядування, підприємства,
установи, організації на режим роботи в умовах особливого періоду.
 
 Експертна комісія з визначення
 наявності у матеріальних носіях
 конфіденційної інформації                В.Д.Ткач
 
                           О.О.Шевченко
 
                            З.Л.Шаніна
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка