Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про впорядкування структури та умов грошового забезпечення осіб рядового і начальницького складу органів внутрішніх справ

Страница 1       МIНIСТЕРСТВО ВНУТРIШНIХ СПРАВ УКРАЇНИ
 
              Н А К А З
 
            31.12.2007 N 499
 
                   Зареєстровано в Міністерстві
                   юстиції України
                   12 березня 2008 р.
                   за N 205/14896
 
 
     Про впорядкування структури та умов грошового
      забезпечення осіб рядового і начальницького
         складу органів внутрішніх справ
 
 
   На виконання  постанови  Кабінету  Міністрів України від
07.11.2007 N 1294 ( 1294-2007-п ) "Про упорядкування структури та
умов грошового забезпечення військовослужбовців, осіб рядового і
начальницького складу" (далі - постанова) та з метою впорядкування
структури  та  умов  грошового забезпечення осіб рядового і
начальницького складу органів внутрішніх справ Н А К А З У Ю:
 
   1. Затвердити та ввести в дію з 1 січня 2008 року Iнструкцію
про порядок виплати грошового забезпечення особам рядового і
начальницького складу органів внутрішніх справ (далі - Iнструкція)
що додається.
 
   2. Затвердити:
 
   2.1. Схему  посадових  окладів  для курсантів навчальних
закладів органів внутрішніх справ згідно з додатком 1.
 
   2.2. Оклади за спеціальними званнями  осіб  рядового  і
начальницького складу органів внутрішніх справ згідно з додатком
2.
 
   2.3. Розміри надбавки за вислугу років особам рядового і
начальницького складу органів внутрішніх справ згідно з додатком
3.
 
   2.4. Схеми посадових окладів осіб начальницького  складу
органів внутрішніх справ згідно з додатками 4-20.
 
   2.5. Схеми  посадових окладів осіб рядового і молодшого
начальницького складу органів внутрішніх справ згідно з додатком
21.
 
   2.6. Додаткові види грошового забезпечення осіб рядового і
начальницького складу органів внутрішніх справ згідно з додатком
22.
 
   3. Установити,  що грошове забезпечення осіб рядового і
начальницького складу складається з посадового окладу, окладу за
спеціальним званням, щомісячних (підвищення посадового окладу,
надбавки, доплати, винагороди, які мають постійний характер,
премії) та одноразових додаткових видів грошового забезпечення.
 
   4. Виплату  грошового  забезпечення  особам  рядового  і
начальницького складу здійснювати  в  порядку,  затвердженому
Iнструкцією.
 
   5. У разі зменшення у зв'язку з прийняттям постанови розміру
грошового забезпечення (без премії) в окремих осіб рядового і
начальницького складу на період їх служби на займаній посаді та в
осіб рядового і начальницького складу, яким передбачено збереження
умов грошового забезпечення за попередньою посадою, установлюється
щомісячна доплата, розмір якої визначається як різниця  між
розміром грошового забезпечення (без премії), установленим до
набрання  чинності  постановою,  і  грошовим  забезпеченням,
установленим за новими умовами.
 
   6. Видатки, пов'язані з набранням чинності цього наказу,
здійснюються в межах  асигнувань  на  грошове  забезпечення,
передбачених у державному бюджеті для утримання Міністерства
внутрішніх справ України.
 
   7. Скасувати Методичні рекомендації про порядок застосування
нормативно-правових актів з питань грошового забезпечення осіб
рядового і начальницького складу органів внутрішніх справ та умов
оплати праці працівників, які не мають спеціальних звань рядового
і начальницького складу, затверджені Міністром внутрішніх справ
України 30.06.2005.
 
   8. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Міністра Хоменка В.П.
 
   9. Цей наказ надіслати за належністю.
 
 Міністр                        Ю.В.Луценко
 
 ПОГОДЖЕНО:
 
 Заступник Міністра праці
 та соціальної політики
 України                        В.М.Онищук
 
 Голова об'єднаної
 профспілкової організації
 атестованих працівників
 МВС України                      А.С.Онищук
 
 
                   ЗАТВЕРДЖЕНО
                   Наказ МВС
                   31.12.2007 N 499
 
                   Зареєстровано в Міністерстві
                   юстиції України
                   12 березня 2008 р.
                   за N 205/14896
 
 
              IНСТРУКЦIЯ
      про порядок виплати грошового забезпечення
       особам рядового і начальницького складу
           органів внутрішніх справ
 
 
           I. Загальні положення
 
   1.1. Ця Iнструкція визначає порядок  та  умови  виплати
грошового забезпечення особам рядового і начальницького складу
органів внутрішніх справ.
 
   1.2. Ця Iнструкція розроблена відповідно до Указу Президента
України від 02.06.2001 N 400 ( 400/2001 ) "Про надбавки до
посадових окладів державних експертів з питань таємниць Служби
безпеки  України  та Міністерства внутрішніх справ України",
Постанови Верховної Ради України від  11.07.95  N  285/95-ВР
( 285/95-ВР ) "Про внесення зміни до Положення про порядок
комплектування, матеріально-технічного, військового, фінансового
та соціально-побутового забезпечення спеціальних підрозділів по
боротьбі з організованою злочинністю Міністерства внутрішніх справ
України", постанов Кабінету Міністрів України від 15.06.94 N 414
( 414-94-п ) "Про види, розміри і порядок надання компенсації
громадянам у зв'язку з роботою, яка передбачає допуск до державної
таємниці", від 20.01.97 N 30 ( 30-97-п ) "Про допомогу на
поховання", від 11.08.95 N 648 ( 648-95-п ) "Про умови оплати
праці осіб, які працюють в гірських районах", від 11.07.2007 N 913
( 913-2007-п ) "Про внесення змін до Порядку проведення індексації
грошових доходів населення", від 07.11.2007 N 1294 ( 1294-2007-п )
"Про  упорядкування структури та умов грошового забезпечення
військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу".
 
   1.3. Грошове забезпечення осіб рядового і начальницького
складу органів внутрішніх справ визначається залежно від посади,
спеціального звання, наукового  ступеня  і  вченого  звання,
тривалості та умов служби.
 
   1.4. Грошове  забезпечення  виплачується особам рядового,
молодшого, середнього, старшого та вищого начальницького складу,
які призначені на штатні посади в апараті Міністерства внутрішніх
справ України, головних управліннях, управліннях МВС в Автономній
Республіці  Крим, областях, містах Києві та Севастополі, на
залізничному транспорті, їм  підпорядкованих  органах,  вищих
навчальних закладах, науково-дослідних установах, Державній службі
охорони при МВС, на підприємствах, в установах, організаціях і
підрозділах системи МВС та які навчаються в навчальних закладах
системи МВС або зараховані в розпорядження відповідного органу
внутрішніх справ.
 
   1.5. Підставою для виплати грошового забезпечення є наказ
начальника органу внутрішніх справ про призначення на штатну
посаду, яка входить у його номенклатуру, наказ ректора вищого
навчального закладу про зарахування на навчання або наказ про
зарахування в розпорядження відповідного органу та встановлення
конкретного розміру окладів, надбавок, доплат тощо.
 
   1.6. Грошове забезпечення осіб рядового і начальницького
складу органів внутрішніх справ виплачується за місцем служби і
виключно в межах асигнувань, затверджених кошторисом доходів і
видатків органу, підрозділу, закладу чи установи МВС на грошове
забезпечення осіб рядового і начальницького  складу  органів
внутрішніх справ.
 
   1.7. При виплаті особі рядового чи начальницького складу
грошового забезпечення за неповний місяць розмір виплати за кожний
календарний  день визначається шляхом ділення суми грошового
забезпечення за повний місяць на кількість календарних днів у
місяці, за який здійснюється виплата.
 
   1.8. У разі виникнення в особи рядового чи начальницького
складу права на отримання (зміну розмірів) якогось з видів
грошового забезпечення зазначені виплати проводяться з урахуванням
указаних з дня набуття особою такого права.
 
   1.9. Особам рядового  і  начальницького  складу  органів
внутрішніх справ, які відбувають у відрядження (відпустку), якщо
вони повертаються до місця служби пізніше строку виплати грошового
забезпечення,  дозволяється  здійснювати  виплату  грошового
забезпечення раніше встановленого строку, у тому числі за наступні
місяці. Належне грошове забезпечення при вибутті у відрядження чи
відпустку може бути виплачене не раніше як за три дні до дня
вибуття у відрядження чи відпустку, не враховуючи вихідних та
святкових днів, але не пізніше дня вибуття у відрядження чи
відпустку.
 
   1.10. При переведенні по службі, пов'язаному з переїздом до
іншого населеного пункту, у тому числі при відбутті до вищих
навчальних  закладів  МВС з увільненням від посади, грошове
забезпечення за попереднім місцем служби виплачується до дня
відбуття до нового місця служби (навчання), зазначеного в наказі
про направлення до іншого підрозділу органу внутрішніх справ.
 
   1.11. Особам рядового і  начальницького  складу  органів
внутрішніх справ, відрядженим до державних органів, установ і
організацій, які виконують завдання в інтересах оборони держави та
її безпеки (далі - державні органи) із залишенням у кадрах
Міністерства внутрішніх справ України,  грошове  забезпечення
виплачується в державних органах до дня відкомандирування і за час
дороги до нового місця роботи в розмірах  і  порядку,  що
встановлюються чинним законодавством України.
 
   1.12. Грошове  забезпечення, виплачене особі рядового чи
начальницького складу несвоєчасно або виплачене їй у меншому
розмірі, ніж належало, виплачується за весь період, що передував
моменту  звернення  за  одержанням  недоотриманого  грошового
забезпечення, протягом якого особа мала на нього право.
 
   1.13. Звернення осіб рядового і начальницького складу щодо
неправильної виплати грошового забезпечення  розглядаються  у
встановленому законодавством порядку.
 
   1.14. Iндексація грошового забезпечення особам рядового і
начальницького складу МВС здійснюється в порядку та розмірах,
установлених законодавством.
 
   1.15. Виплата  грошового  забезпечення особам рядового і
начальницького складу здійснюється щомісяця з 20 до 25 числа за
поточний місяць.
 
   1.16. У випадках, коли встановлений строк виплати грошового
забезпечення збігається з вихідним днем, дозволяється здійснювати
виплату грошового забезпечення раніше або пізніше встановленого
строку.
 
   1.17. Одноразові види грошового забезпечення виплачуються
після виникнення права на їх отримання одночасно з виплатою
грошового забезпечення.
 
   1.18. При прийнятті на службу до органів внутрішніх справ
грошове забезпечення особам рядового і начальницького складу
нараховується з дня призначення на посаду. У разі звільнення зі
служби грошове забезпечення особі рядового чи начальницького
складу виплачується до дня виключення зі списків особового складу
включно.
 
   1.19. При призначенні особи рядового чи начальницького складу
на іншу посаду грошове забезпечення виплачується за новою посадою
з дня призначення на посаду, указану в наказі про особовий склад.
Якщо в наказі про особовий склад дата призначення на посаду не
зазначена, грошове забезпечення виплачується з дня підписання
цього наказу.
 
   1.20. У разі, якщо особа рядового чи начальницького складу
згідно з наказом про особовий склад тимчасово виконує обов'язки за
іншою посадою, грошове забезпечення за цей період нараховується їй
за посадою, обов'язки за якою вона тимчасово виконує. Після
закінчення строку тимчасового  виконання  обов'язків  грошове
забезпечення особі рядового чи начальницького складу виплачується
в розмірах, установлених за займаною посадою.
 
   1.21. Невикористані  залишки  підзвітних  сум,  а  також
неповернені  в установлений строк аванси утримуються з осіб
рядового і начальницького складу повністю при наступній виплаті
грошового забезпечення.
 
   1.22. Особам начальницького складу, які ведуть у дозволених
випадках педагогічну роботу на умовах погодинної оплати, оплата
провадиться в порядку, установленому чинним законодавством, у
межах визначених обсягів педагогічної роботи.
 
   1.23. Особам  начальницького  складу,  які  працюють  за
сумісництвом на медичних посадах у лікувальних установах МВС,
оплата праці сумісників проводиться за фактично відпрацьований
час, але не може перевищувати половини розміру посадового окладу
за цією посадою.
 
   1.24. У випадках, коли будуть підтверджені раніше не відомі
та не враховані в особових справах періоди служби, грошове
забезпечення, яке буде встановлено в нових розмірах, виплачується
з дня видання наказу органу про підтвердження раніше не врахованої
вислуги років.
 
   1.25. Грошове забезпечення, виплачене за правилами і нормами,
які діяли на момент виплати, поверненню не підлягає.
 
           II. Грошове забезпечення
 
   2.1. Оклади за спеціальними званнями
   2.1.1. Особам рядового і начальницького складу виплачуються
оклади за спеціальними званнями в розмірах, затверджених додатком
24 до постанови Кабінету Міністрів України від 07.11.2007 N 1294
( 1294-2007-п ) "Про упорядкування структури та умов грошового
забезпечення військовослужбовців, осіб рядового і начальницького
складу".
   2.1.2. Особам рядового  і  начальницького  складу,  яким
спеціальне звання присвоєно одночасно з прийняттям на службу,
оклади за спеціальними званнями виплачуються з дня призначення на
посаду.
   2.1.3. У разі присвоєння спеціального  звання  під  час
проходження служби в органах внутрішніх справ оклад за спеціальним
званням особі рядового чи начальницького складу виплачується з дня
указаного  в наказі про присвоєння відповідного спеціального
звання, а в разі, якщо дата не вказується, - з дня підписання
цього наказу.
 
   2.2. Посадові оклади осіб рядового і начальницького складу
органів внутрішніх справ
   2.2.1. Посадові оклади встановлюються залежно від штатних
посад у  розмірах,  визначених  схемами  посадових  окладів,
затверджених наказом МВС від 31.12.2007 N 499 "Про впорядкування
структури та умов грошового забезпечення  осіб  рядового  і
начальницького складу органів внутрішніх справ", для курсантів
навчальних закладів органів внутрішніх справ згідно з додатком 1,
для осіб начальницького складу органів внутрішніх справ згідно з
додатками 4-20, рядового і молодшого начальницького складу органів
внутрішніх справ згідно з додатком 21.
   2.2.2. Конкретний розмір посадового окладу особі рядового чи
начальницького складу встановлюється наказом про особовий склад
одночасно з призначенням на відповідну посаду.
   2.2.3. У разі покладення на особу рядового чи начальницького
складу за наказом про особовий склад тимчасового  виконання
обов'язків за вищою посадою посадовий оклад виплачується цій особі
за вищою посадою на строк тимчасового виконання обов'язків.
   2.2.4. У разі призначення у зв'язку зі скороченням штатів або
проведенням організаційних заходів на посади з меншим посадовим
окладом за особами рядового і начальницького складу зберігаються
посадові оклади за попередніми посадами.
   2.2.5. У разі звільнення зі служби виплата посадового окладу
за займаною посадою припиняється з дня, наступного за днем
виключення особи рядового чи начальницького складу зі списків
особового складу органу, підрозділу, закладу чи установи органів
внутрішніх справ.
   2.2.6. При звільненні з посади в разі призначення на іншу
штатну посаду посадовий оклад за попередньою посадою виплачується
особі рядового чи начальницького складу до дня призначення на нову
штатну посаду.
   2.2.7. Особам рядового і начальницького  складу  органів
внутрішніх справ, призначеним на посади, за якими встановлені
посадові оклади від мінімуму до максимуму, конкретні розміри або
зміна  розміру  посадових  окладів (підвищення або зниження)
установлюються наказом керівника органу відповідно до складності
та обсягу роботи, досвіду працівників та їх ставлення до виконання
службових обов'язків за посадою, яку вони обіймають, у межах
зазначених мінімального чи максимального розмірів і фонду оплати
праці.
 
   2.3. Підвищення посадових окладів
   2.3.1. Підвищення  посадових  окладів  у кожному випадку
обчислюється з основного посадового окладу та в кожному разі
утворює нові розміри посадових окладів, на які нараховуються
надбавки, доплати тощо.
   2.3.2. Особам  рядового  і начальницького складу органів
внутрішніх справ, які проходять службу на території населених
пунктів, яким надано статус гірських, посадові оклади підвищуються
на 25 відсотків.
   2.3.3. Установлення підвищень здійснюється шляхом видання
письмового наказу.
 
   2.4. Надбавка за вислугу років
   2.4.1. Особам  рядового  і начальницького складу органів
внутрішніх справ виплачується надбавка за вислугу  років  у
відсотках до посадового окладу з урахуванням окладу за спеціальним
званням у розмірах, затверджених додатком 29 до постанови Кабінету
Міністрів України від 07.11.2007 N 1294 ( 1294-2007-п ) "Про
упорядкування  структури  та  умов  грошового  забезпечення
військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу".
   2.4.2. Обчислення стажу служби для виплати надбавки  за
вислугу років особам рядового і начальницького складу органів
внутрішніх справ проводиться підрозділами кадрового забезпечення
(за матеріалами особової справи особи рядового чи начальницького
складу) відповідно до вимог Iнструкції про порядок обчислення
стажу служби для виплати відсоткової надбавки за вислугу років
особам рядового і начальницького складу органів внутрішніх справ,
затвердженої наказом МВС від 20.06.2004 N 684 ( z0860-04 ),
зареєстрованої в Міністерстві юстиції України  09.07.2004  за
N 860/9459.
   2.4.3. Особам рядового і начальницького  складу  органів
внутрішніх справ, яким відповідно до цієї Iнструкції передбачено
підвищення посадового  окладу,  надбавка  за  вислугу  років
нараховується з нового посадового окладу в підвищеному розмірі та
окладу за спеціальним званням.
 
   2.5. Надбавка за виконання особливо важливих завдань під час
проходження служби
   2.5.1. Особам рядового і начальницького  складу  органів
внутрішніх справ установлюється надбавка за виконання особливо
важливих завдань під час проходження служби  в  розмірі  до
50 відсотків посадового окладу з урахуванням окладу за спеціальним
званням та надбавки за вислугу років, а тим, що безпосередньо
розробляють, проводять експертизу проектів нормативно-правових
актів, які передбачено положеннями про відповідні структурні
підрозділи, особам рядового і начальницького складу за виконання
спеціальних завдань, пов'язаних з антитерористичною діяльністю,
особам  начальницького  складу  слідчих  підрозділів  органів
внутрішніх справ за службу на посадах слідчих, особам рядового і
начальницького складу підрозділів міліції громадської безпеки за
службу на посадах старших дільничних, дільничних і помічників
дільничних  інспекторів міліції та підрозділів з керівництва
дільничними інспекторами міліції - у розмірі до 100 відсотків
посадового окладу з урахуванням окладу за спеціальним званням та
надбавки за вислугою років.
   2.5.2. Порядок та умови виплати такої надбавки визначаються
залежно від якості, складності, обсягу та важливості виконуваних
завдань. У разі несвоєчасного або низькоякісного виконання завдань
надбавка скасовується або розмір її зменшується.
 
   2.6. Надбавка за оперативно-розшукову,  розвідувальну  чи
контррозвідувальну   діяльність  та  інформаційно-аналітичне
забезпечення органів державної  влади  і  оперативно-службову
діяльність
   2.6.1. Особам середнього, старшого і вищого начальницького
складу   органів   внутрішніх   справ,   які   провадять
оперативно-розшукову,  розвідувальну  чи  контррозвідувальну
діяльність  та  інформаційно-аналітичне  забезпечення  органів
державної влади і оперативно-службову діяльність, установлюється
надбавка в розмірі до 50 відсотків посадового окладу.
   2.6.2. Розмір надбавок установлюється індивідуально особам
середнього, старшого і вищого начальницького складу керівниками
органів, підрозділів, закладів та установ органів внутрішніх справ
на підставі мотивованого подання керівника структурних підрозділів
та оголошується наказом.
   2.6.3. Керівникам органів, підрозділів, закладів та установ
органів внутрішніх справ надбавки за виконання особливо важливих
завдань під час проходження служби та за оперативно-розшукову,
розвідувальну   чи   контррозвідувальну   діяльність   та
інформаційно-аналітичне забезпечення органів державної влади і
оперативно-службову діяльність установлюються Міністром внутрішніх
справ України.
   2.6.4. У разі несвоєчасного  або  неналежного  виконання
завдань, зниження результатів оперативно - службової діяльності
розмір установлених раніше надбавок за поданням керівництва органуПоследние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка