Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про впорядкування структури та умов грошового забезпечення осіб рядового і начальницького складу органів внутрішніх справ

Страница 8¦-----------------------------------------------+----------------¦
¦Заступник начальника відділу, учений секретар ¦ 1450 - 1550  ¦
¦-----------------------------------------------+----------------¦
¦Головний науковий співробітник         ¦ 1350 - 1400  ¦
¦-----------------------------------------------+----------------¦
¦Начальник сектору               ¦ 1250 - 1350  ¦
¦-----------------------------------------------+----------------¦
¦Провідний науковий співробітник, головний   ¦ 1150 - 1200  ¦
¦спеціаліст                   ¦        ¦
¦-----------------------------------------------+----------------¦
¦Старший науковий співробітник         ¦ 1130 - 1170  ¦
¦-----------------------------------------------+----------------¦
¦Науковий співробітник             ¦ 1100 - 1150  ¦
¦-----------------------------------------------+----------------¦
¦Молодший науковий співробітник         ¦ 1000 - 1050  ¦
¦-----------------------------------------------+----------------¦
¦Старші: інспектор, юрисконсульт, інженер    ¦  900 - 950  ¦
¦-----------------------------------------------+----------------¦
¦Iнспектор, юрисконсульт, інженер        ¦  750 - 850  ¦
¦----------------------------------------------------------------¦
¦II. Державний науково-дослідний експертно-криміналістичний центр¦
¦----------------------------------------------------------------¦
¦Начальник Державного центру          ¦ 1800 - 1900  ¦
¦-----------------------------------------------+----------------¦
¦Перший заступник начальника Державного центру ¦ 1750 - 1840  ¦
¦-----------------------------------------------+----------------¦
¦Заступник начальника Державного центру     ¦ 1710 - 1820  ¦
¦-----------------------------------------------+----------------¦
¦Начальник лабораторії             ¦ 1700 - 1800  ¦
¦-----------------------------------------------+----------------¦
¦Заступник начальника лабораторії, начальник  ¦ 1500 - 1600  ¦
¦відділу,                    ¦        ¦
¦-----------------------------------------------+----------------¦
¦Заступник начальника відділу, учений секретар ¦ 1450 - 1550  ¦
¦-----------------------------------------------+----------------¦
¦Начальник сектору               ¦ 1250 - 1350  ¦
¦-----------------------------------------------+----------------¦
¦Помічник начальника Державного центру,     ¦ 1200 - 1250  ¦
¦провідний науковий співробітник, головний   ¦        ¦
¦спеціаліст                   ¦        ¦
¦-----------------------------------------------+----------------¦
¦Головний експерт                ¦ 1150 - 1200  ¦
¦-----------------------------------------------+----------------¦
¦Старший науковий співробітник         ¦ 1130 - 1170  ¦
¦-----------------------------------------------+----------------¦
¦Науковий співробітник, начальник секретаріату ¦ 1100 - 1150  ¦
¦-----------------------------------------------+----------------¦
¦Старші: експерт, експерт-вибухотехнік     ¦ 1050 - 1150  ¦
¦-----------------------------------------------+----------------¦
¦Експерт, експерт-вибухотехнік, старші:     ¦  900 - 950  ¦
¦інспектор, юрисконсульт            ¦        ¦
¦-----------------------------------------------+----------------¦
¦Iнспектор, юрисконсульт            ¦  750 - 850  ¦
¦----------------------------------------------------------------¦
¦ Науково-дослідний експертно-криміналістичний центр, що діє при ¦
¦       Головному управлінні МВС в місті Києві       ¦
¦----------------------------------------------------------------¦
¦Начальник Центру                ¦ 1400 - 1500  ¦
¦-----------------------------------------------+----------------¦
¦Заступник начальника Центру          ¦ 1360 - 1460  ¦
¦-----------------------------------------------+----------------¦
¦Начальник відділу, начальник лабораторії    ¦ 1200 - 1300  ¦
¦-----------------------------------------------+----------------¦
¦Заступник начальника відділу          ¦ 1160 - 1260  ¦
¦-----------------------------------------------+----------------¦
¦Начальник сектору               ¦ 1100 - 1200  ¦
¦-----------------------------------------------+----------------¦
¦Помічник начальника Центру, головний      ¦ 1000 - 1100  ¦
¦спеціаліст, головний експерт          ¦        ¦
¦-----------------------------------------------+----------------¦
¦Старші: експерт, експерт-вибухотехнік     ¦  950 - 1000  ¦
¦-----------------------------------------------+----------------¦
¦Експерт, експерт-вибухотехнік, старший     ¦  750 - 850  ¦
¦інспектор                   ¦        ¦
¦-----------------------------------------------+----------------¦
¦Iнспектор                   ¦  650 - 750  ¦
¦----------------------------------------------------------------¦
¦Науково-дослідні експертно-криміналістичні центри, що діють при ¦
¦ головних управліннях, управліннях МВС в Автономній Республіці ¦
¦   Крим, областях, місті Севастополі та Управлінні МВС на   ¦
¦          залізничному транспорті           ¦
¦----------------------------------------------------------------¦
¦Начальник Центру                ¦        ¦
¦-----------------------------------------------+----------------¦
¦- поза групою та в Автономній Республіці Крим ¦ 1350 - 1450  ¦
¦-----------------------------------------------+----------------¦
¦- I група                   ¦ 1250 - 1350  ¦
¦-----------------------------------------------+----------------¦
¦- II група                   ¦ 1150 - 1250  ¦
¦-----------------------------------------------+----------------¦
¦Заступник начальника Центру          ¦        ¦
¦-----------------------------------------------+----------------¦
¦- поза групою та в Автономній Республіці Крим ¦ 1310 - 1410  ¦
¦-----------------------------------------------+----------------¦
¦- I група                   ¦ 1210 - 1310  ¦
¦-----------------------------------------------+----------------¦
¦- II група та м. Севастополь          ¦ 1120 - 1210  ¦
¦-----------------------------------------------+----------------¦
¦Начальник відділу, начальник лабораторії    ¦ 1100 - 1150  ¦
¦-----------------------------------------------+----------------¦
¦Заступник начальника відділу          ¦ 1070 - 1120  ¦
¦-----------------------------------------------+----------------¦
¦Начальник сектору               ¦ 1050 - 1100  ¦
¦-----------------------------------------------+----------------¦
¦Помічник начальника Центру, головний      ¦  900 - 950  ¦
¦спеціаліст, головний експерт          ¦        ¦
¦-----------------------------------------------+----------------¦
¦Старші: експерт, експерт-вибухотехнік     ¦  800 - 900  ¦
¦-----------------------------------------------+----------------¦
¦Експерт, експерт-вибухотехнік, старший     ¦  700 - 750  ¦
¦інспектор                   ¦        ¦
¦-----------------------------------------------+----------------¦
¦Iнспектор                   ¦  650 - 700  ¦
------------------------------------------------------------------
 
 Директор ДФЗБО МВС                  С.М.Копитов
 
 
 
                   Додаток 20
                   до наказу МВС
                   31.12.2007 N 499
 
 
               СХЕМА
      посадових окладів осіб начальницького складу
    органів внутрішніх справ для навчальних закладів МВС
 
 
                             (гривень)
------------------------------------------------------------------
¦     I. Академія управління Міністерства внутрішніх     ¦
¦  справ України та національні університети внутрішніх справ  ¦
¦----------------------------------------------------------------¦
¦  Найменування посад  ¦    Розмір посадового окладу    ¦
¦-------------------------+--------------------------------------¦
¦Ректор академії,     ¦         2070         ¦
¦університету       ¦                   ¦
¦-------------------------+--------------------------------------¦
¦Перший проректор академії¦         2010         ¦
¦університету       ¦                   ¦
¦-------------------------+--------------------------------------¦
¦Проректор академії,   ¦         1950         ¦
¦університету       ¦                   ¦
¦-------------------------+--------------------------------------¦
¦Начальник інституту   ¦       1800-1850        ¦
¦-------------------------+--------------------------------------¦
¦Заступник начальника   ¦       1750-1800        ¦
¦інституту,        ¦                   ¦
¦начальник: факультету,  ¦                   ¦
¦філії          ¦                   ¦
¦-------------------------+--------------------------------------¦
¦Заступник начальника:  ¦       1700-1750        ¦
¦факультету, філії    ¦                   ¦
¦-------------------------+--------------------------------------¦
¦Начальник Центру:    ¦       1650-1700        ¦
¦навчально-методичного,  ¦                   ¦
¦наукового,        ¦                   ¦
¦науково-методичного   ¦                   ¦
¦з історії органів    ¦                   ¦
¦внутрішніх справ,    ¦                   ¦
¦розроблення та      ¦                   ¦
¦використання       ¦                   ¦
¦технічних засобів,    ¦                   ¦
¦спеціального       ¦                   ¦
¦миротворчого       ¦                   ¦
¦-------------------------+--------------------------------------¦
¦Заступник начальника   ¦       1550-1650        ¦
¦Центру:         ¦                   ¦
¦навчально-методичного,  ¦                   ¦
¦наукового,        ¦                   ¦
¦науково-методичного з  ¦                   ¦
¦історії органів     ¦                   ¦
¦внутрішніх справ,    ¦                   ¦
¦розроблення       ¦                   ¦
¦та використання технічних¦                   ¦
¦засобів,         ¦                   ¦
¦спеціального миротворчого¦                   ¦
¦-------------------------+--------------------------------------¦
¦Начальник: докторантури ¦       1450-1600        ¦
¦та ад'юнктури, відділу, ¦                   ¦
¦лабораторії,       ¦                   ¦
¦комплексу ресурсного   ¦                   ¦
¦забезпечення,      ¦                   ¦
¦учений секретар     ¦                   ¦
¦-------------------------+--------------------------------------¦
¦Заступник начальника:  ¦       1200-1550        ¦
¦відділу,         ¦                   ¦
¦лабораторії, комплексу  ¦                   ¦
¦ресурсного        ¦                   ¦
¦забезпечення; помічник  ¦                   ¦
¦ректора         ¦                   ¦
¦з організаційних питань, ¦                   ¦
¦помічник начальника   ¦                   ¦
¦факультету        ¦                   ¦
¦-------------------------+--------------------------------------¦
¦Начальник        ¦       1200-1500        ¦
¦видавничо-редакційного  ¦                   ¦
¦центру          ¦                   ¦
¦-------------------------+--------------------------------------¦
¦Головний науковий    ¦       1200-1450        ¦
¦співробітник       ¦                   ¦
¦-------------------------+--------------------------------------¦
¦Начальник Центру:    ¦       1200-1400        ¦
¦післядипломної освіти,  ¦                   ¦
¦спеціальної та фізичної ¦                   ¦
¦підготовки;       ¦                   ¦
¦провідний науковий    ¦                   ¦
¦співробітник       ¦                   ¦
¦-------------------------+--------------------------------------¦
¦Заступник начальника   ¦       1150-1350        ¦
¦Центру          ¦                   ¦
¦післядипломної освіти  ¦                   ¦
¦-------------------------+--------------------------------------¦
¦Заступник начальника   ¦       1150-1200        ¦
¦Центру          ¦                   ¦
¦спеціальної та фізичної ¦                   ¦
¦підготовки        ¦                   ¦
¦-------------------------+--------------------------------------¦
¦Начальник: відділення,  ¦       1100-1250        ¦
¦служби, інспекції,    ¦                   ¦
¦курсу, курсів,      ¦                   ¦
¦автогосподарства;    ¦                   ¦
¦старший науковий     ¦                   ¦
¦співробітник       ¦                   ¦
¦-------------------------+--------------------------------------¦
¦Помічник начальника   ¦       1100-1200        ¦
¦інституту        ¦                   ¦
¦-------------------------+--------------------------------------¦
¦Помічник начальника   ¦       1050-1150        ¦
¦Центру          ¦                   ¦
¦з матеріально-технічного ¦                   ¦
¦забезпечення       ¦                   ¦
¦-------------------------+--------------------------------------¦
¦Науковий співробітник,  ¦       1050-1100        ¦
¦старший         ¦                   ¦
¦редактор, заступник   ¦                   ¦
¦начальника курсу     ¦                   ¦
¦(курсів)         ¦                   ¦
¦-------------------------+--------------------------------------¦
¦Начальник спортивної   ¦        900-950        ¦
¦команди, редактор;    ¦                   ¦
¦старші: інспектор,    ¦                   ¦
¦інженер, психолог,    ¦                   ¦
¦юрисконсульт,      ¦                   ¦
¦викладач-методист,    ¦                   ¦
¦референт-перекладач,   ¦                   ¦
¦референт, інспектор   ¦                   ¦
¦з озброєння - збройовий ¦                   ¦
¦технік,         ¦                   ¦
¦черговий комендант    ¦                   ¦
¦-------------------------+--------------------------------------¦
¦Начальник курсу по роботі¦        900-930        ¦
¦з кандидатами на посади ¦                   ¦
¦молодшого начальницького ¦                   ¦
¦складу          ¦                   ¦
¦-------------------------+--------------------------------------¦
¦Начальник навчального  ¦        850-900        ¦
¦полігона         ¦                   ¦
¦-------------------------+--------------------------------------¦
¦Заступник начальника   ¦        800-850        ¦
¦курсу по роботі     ¦                   ¦
¦з кандидатами на посади ¦                   ¦
¦молодшого        ¦                   ¦
¦начальницького складу  ¦                   ¦
¦-------------------------+--------------------------------------¦
¦Молодший науковий    ¦        750-850        ¦
¦співробітник,      ¦                   ¦
¦інспектор, інженер,   ¦                   ¦
¦психолог, юрисконсульт, ¦                   ¦
¦викладач-методист,    ¦                   ¦
¦референт-перекладач,   ¦                   ¦
¦референт, диригент    ¦                   ¦
¦оркестру;        ¦                   ¦
¦начальник        ¦                   ¦
¦медико-санітарної    ¦                   ¦
¦(медичної)        ¦                   ¦
¦частини - лікар,     ¦                   ¦
¦заступник начальника   ¦                   ¦
¦автогосподарства     ¦                   ¦
¦-------------------------+--------------------------------------¦
¦Черговий комендант    ¦        700-800        ¦
¦-------------------------+--------------------------------------¦
¦Командир взводу     ¦        650-750        ¦
¦-------------------------+--------------------------------------¦
¦Iнспектор оркестру    ¦        600-700        ¦
¦----------------------------------------------------------------¦
¦        Юридичний ліцей при національному        ¦
¦         університеті внутрішніх справ         ¦
¦----------------------------------------------------------------¦
¦Начальник ліцею     ¦         1350         ¦
¦-------------------------+--------------------------------------¦
¦Заступник начальника   ¦         1300         ¦
¦ліцею          ¦                   ¦
¦-------------------------+--------------------------------------¦
¦Помічник начальника ліцею¦         1200         ¦
¦-------------------------+--------------------------------------¦
¦Начальник курсу     ¦        900-930        ¦
¦-------------------------+--------------------------------------¦
¦Заступник начальника   ¦        800-850        ¦
¦курсу          ¦                   ¦
¦-------------------------+--------------------------------------¦
¦Викладач-методист,    ¦        750-800        ¦
¦психолог         ¦                   ¦
¦-------------------------+--------------------------------------¦
¦Командир навчального   ¦        650-700        ¦
¦взводу          ¦                   ¦
¦----------------------------------------------------------------¦
¦          Науково-педагогічний склад          ¦
¦----------------------------------------------------------------¦
¦Начальник кафедри    ¦       1500-1600        ¦
¦-------------------------+--------------------------------------¦
¦Заступник начальника   ¦       1450-1550        ¦
¦кафедри,         ¦                   ¦
¦професор         ¦                   ¦
¦-------------------------+--------------------------------------¦
¦Доцент          ¦       1400-1450        ¦
¦-------------------------+--------------------------------------¦
¦Старший викладач     ¦       1350-1400        ¦
¦-------------------------+--------------------------------------¦
¦Викладач         ¦       1300-1350        ¦
¦----------------------------------------------------------------¦
¦      II. Державні університети внутрішніх справ      ¦
¦----------------------------------------------------------------¦
¦Ректор університету   ¦         2000         ¦
¦-------------------------+--------------------------------------¦
¦Перший проректор     ¦         1950         ¦
¦університету       ¦                   ¦
¦-------------------------+--------------------------------------¦
¦Проректор університету  ¦         1900         ¦
¦-------------------------+--------------------------------------¦
¦Начальник інституту   ¦       1750-1800        ¦
¦-------------------------+--------------------------------------¦
¦Заступник начальника   ¦       1700-1750        ¦
¦інституту,        ¦                   ¦
¦начальник факультету   ¦                   ¦
¦-------------------------+--------------------------------------¦
¦Заступник начальника   ¦       1650-1700        ¦
¦факультету        ¦                   ¦
¦-------------------------+--------------------------------------¦
¦Начальник Центру:    ¦       1600-1650        ¦
¦навчально-методичного,  ¦                   ¦
¦наукового        ¦                   ¦
¦-------------------------+--------------------------------------¦
¦Заступник начальника   ¦       1500-1600        ¦
¦Центру:         ¦                   ¦
¦навчально-методичного,  ¦                   ¦
¦наукового        ¦                   ¦
¦-------------------------+--------------------------------------¦
¦Начальник: докторантури, ¦       1400-1550        ¦
¦ад'юнктури,       ¦                   ¦
¦відділу, лабораторії;  ¦                   ¦
¦учений секретар     ¦                   ¦
¦-------------------------+--------------------------------------¦
¦Заступник начальника:  ¦       1160-1500        ¦
¦відділу, лабораторії   ¦                   ¦
¦-------------------------+--------------------------------------¦
¦Начальник Центру     ¦       1160-1350        ¦
¦післядипломної освіти  ¦                   ¦
¦-------------------------+--------------------------------------¦
¦Начальник: відділення,  ¦       1070-1200        ¦
¦служби,         ¦                   ¦
¦пункту, курсу, курсів,  ¦                   ¦
¦старший         ¦                   ¦
¦науковий співробітник  ¦                   ¦
¦-------------------------+--------------------------------------¦
¦Заступник начальника   ¦       1020-1070        ¦
¦курсу,          ¦                   ¦
¦науковий співробітник,  ¦                   ¦
¦старший редактор     ¦                   ¦
¦-------------------------+--------------------------------------¦
¦Заступник начальника   ¦       1100-1300        ¦
¦Центру          ¦                   ¦
¦післядипломної освіти  ¦                   ¦
¦-------------------------+--------------------------------------¦
¦Начальник        ¦       1000-1350        ¦
¦навчально-тренувального ¦                   ¦
¦центру          ¦                   ¦
¦-------------------------+--------------------------------------¦
¦Старші: інспектор,    ¦        870-930        ¦
¦інженер,         ¦                   ¦
¦юрисконсульт, психолог, ¦                   ¦
¦референт,        ¦                   ¦
¦референт-перекладач,   ¦                   ¦
¦викладач-методист;    ¦                   ¦
¦редактор, черговий    ¦                   ¦
¦комендант, інспектор з  ¦                   ¦
¦озброєння -       ¦                   ¦
¦збройовий технік     ¦                   ¦
¦-------------------------+--------------------------------------¦
¦Начальник курсу     ¦        870-900        ¦
¦навчального центру    ¦                   ¦
¦підвищення кваліфікації ¦                   ¦
¦-------------------------+--------------------------------------¦
¦Начальник технічної   ¦        820-870        ¦
¦частини         ¦                   ¦
¦з гаражем - начальник  ¦                   ¦
¦гаража          ¦                   ¦
¦-------------------------+--------------------------------------¦
¦Заступник начальника   ¦        770-820        ¦
¦курсу          ¦                   ¦
¦навчального центру    ¦                   ¦
¦підвищення кваліфікації ¦                   ¦
¦-------------------------+--------------------------------------¦
¦Молодший науковий    ¦        730-830        ¦
¦співробітник,      ¦                   ¦
¦інспектор, психолог,   ¦                   ¦
¦референт,        ¦                   ¦
¦референт-перекладач,   ¦                   ¦
¦викладач-методист,    ¦                   ¦
¦начальник        ¦                   ¦
¦медико-санітарної    ¦                   ¦
¦(медичної)        ¦                   ¦
¦частини, начальник    ¦                   ¦
¦кабінету         ¦                   ¦
¦-------------------------+--------------------------------------¦
¦Черговий комендант    ¦        680-780        ¦
¦-------------------------+--------------------------------------¦
¦Командир взводу, диригент¦        630-730        ¦
¦оркестру         ¦                   ¦
¦----------------------------------------------------------------¦
¦          Науково-педагогічний склад          ¦
¦----------------------------------------------------------------¦
¦Начальник кафедри    ¦       1450-1550        ¦
¦-------------------------+--------------------------------------¦
¦Заступник начальника   ¦       1400-1500        ¦
¦кафедри,         ¦                   ¦
¦професор         ¦                   ¦
¦-------------------------+--------------------------------------¦
¦Доцент          ¦       1350-1400        ¦
¦-------------------------+--------------------------------------¦
¦Старший викладач     ¦       1300-1350        ¦
¦-------------------------+--------------------------------------¦
¦Викладач         ¦       1260-1300        ¦
¦----------------------------------------------------------------¦Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка