Законы Украины

Новости Партнеров
 

Угода про забезпечення населення лікарськими засобами, вакцинами та іншими імунобіологічними препаратами, виробами медичного призначення і медичної техніки, що виробляються на території держав-учасниць Співдружності Незалежних Держав


               Угода
     про забезпечення населення лікарськими засобами,
    вакцинами та іншими імунобіологічними препаратами,
    виробами медичного призначення і медичної техніки,
      що виробляються на території держав-учасниць
         Співдружності Незалежних Держав
 
         Статус Угоди див. ( 997_747 )
 
      ( Угоду ратифіковано Законом 
       N 149/96-ВР ( 149/96-ВР ) від 26.04.96 )
 
   ( Статті 5, 6 і 8 Угоди про забезпечення населення
    лікарськими  засобами,  вакцинами  та  іншими 
    імунобіологічними препаратами, виробами медичного
    призначення і медичної техніки, що виробляються на 
    території держав - учасниць Співдружності Незалежних
    Держав, для України мають виключно рекомендаційний
    характер згідно із Законом N 149/96-ВР ( 149/96-ВР )
    від 26.04.96 )
 
    
     Дата підписання:          24.12.1993
     Дата набрання чинності для України: 27.06.1996
 
   Держави-учасниці цієї Угоди, далі - Держави-учасниці,
   керуючись Угодою  про  співробітництво  в галузі охорони
здоров'я населення від 26 червня 1992 року,
   надаючи особливого значення питанню забезпечення населення
лікарськими засобами, вакцинами  та  іншими  імунобіологічними
препаратами, виробами медичного призначення та медичної техніки,
що виробляються у державах-учасницях Співдружності,
   погодились про таке:
 
               Стаття 1
 
   Держави-учасниці    будуть    надавати    підтримку
підприємствам-виробникам медичної продукції, аптечної служби і
системи  медтехніки  у  забезпеченні  виробництва і поставок
лікарських засобів, вакцин та інших імунобіологічних препаратів,
виробів медичного призначення та медичної техніки для власних
потреб і за міжурядовими угодами.
 
               Стаття 2
 
   Держави-учасниці домовились створити  міждержавну  систему
співробітництва в  галузі  виробництва  і  взаємних  поставок
лікарських засобів, вакцин та інших імунобіологічних препаратів,
виробів медичного призначення та медичної техніки.
 
               Стаття 3
 
   Держави-учасниці доручають Раді по співробітництву в галузі
охорони здоров'я Співдружності Незалежних Держав за погодженням із
заінтересованими міністерствами  та відомствами держав-учасниць
Співдружності у  двомісячний  термін  підготувати  конкретні
пропозиції щодо механізму функціонування міждержавної системи.
 
               Стаття 4
 
   Держави-учасниці  будуть  сприяти  у здійсненні взаємних
платежів  за  поставлені  лікарські засоби, вакцини та інші
імунобіологічні  препарати,  вироби  медичного призначення та
медичної техніки в першочерговому порядку незалежно від стану
платіжного балансу між ними, не вважаючи оплату медикаментів,
виробів  медичного  призначення  та медичної техніки засобом
урегулювання платіжного балансу між державами-учасницями цієї
Угоди.
               Стаття 5
 
   Держави-учасниці   доручать  відповідним  міністерствам
передбачити виділення пільгових цільових кредитів та бюджетних
позик на збільшення оборотних коштів підприємствам виробникам
медичної продукції, аптечної служби і системи медичної техніки
незалежно від їхньої відомчої приналежності.
 
               Стаття 6
 
   Держави-учасниці з метою прискорення технічного переоснащення
підприємств-виробників медичної продукції, аптечної служби та
системи медичної техніки, зниження цін на медикаменти, вироби
медичного призначення і медичної техніки, збільшення їх випуску,
соціального захисту населення одночасно вживуть необхідних заходів
для звільнення від сплати експортного та імпортного мита і
стягнення податку на додаткову вартість:
   на  експортовані  лікарські  засоби,  вакцини,  інші
імунобіологічні препарати, вироби медичного призначення і медичної
техніки;
   на імпортовану сировину, матеріали і технологічне обладнання
для цих цілей, включаючи товарообмінні (бартерні) операції.
 
               Стаття 7
 
   Держави-учасниці доручать  міністерствам  охорони здоров'я
(Держкоммедбіопрому України) видачу дозволів (ліцензій) на експорт
та імпорт лікарських засобів, вакцин та інших імунобіологічних
препаратів, виробів медичного призначення і  медичної техніки в
цілях спрощення механізму їх видачі.
 
               Стаття 8
 
   Держави-учасниці з   метою   стимулювання   розвитку
підприємств-виробників медичної продукції, аптечної служби  і
системи медтехніки  внесуть  до  своїх  законодавчих  органів
пропозиції про зниження на 50 відсотків ставки податків  на
прибуток від  реалізації лікарських засобів, вакцин та інших
імунобіологічних препаратів, виробів медичного призначення  і
медичної техніки.
 
               Стаття 9
 
   Ця Угода відкрита для приєднання інших держав, які повністю
поділяють її цілі і принципи.
 
               Стаття 10
 
   Кожна держава-учасниця має право вийти  з  цієї  Угоди,
повідомивши в письмовій формі Уряд Республіки Білорусь про своє
рішення не менш ніж за 6 місяців до передбачуваного виходу.
 
               Стаття 11
 
   Ця Угода може бути змінена чи доповнена тільки за взаємною
домовленістю держав-учасниць Співдружності.
 
               Стаття 12
 
   Ця Угода підлягає ратифікації або затвердженню відповідно до
законодавчих процедур держав-учасниць і набуває чинності після
здачі на зберігання депозитарію третьої ратифікаційної грамоти чи
повідомлення про затвердження.
 
   Вчинено в м. Ашхабаді 24 грудня   1993 року в одному
дійсному примірнику  російською  мовою.  Дійсний  примірник
зберігається в Архіві Уряду Республіки Білорусь, який направить
державам, що підписали цю Угоду, її завірену копію.
 
 
За Азербайджанську Республіку      За Республіку Молдова
    (підпис)                (підпис)
 
За Республіку Білорусь         За Російську Федерацію
    (підпис)                (підпис)
 
За Республіку Грузія          За Республіку Таджикистан
    (підпис)                (підпис)
 
За Республіку Врменія          За Туркменистан
    (підпис)                (підпис)
 
За Республіку Казахстан         За Республіку Узбекистан
    (підпис)                (підпис)
 
За Киргизьку Республіку         За Україну
    (підпис)                (підпис)
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка