Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про створення шляхом виділу Державного підприємства "Шахта "Візейська"

      МIНIСТЕРСТВО ВУГIЛЬНОЇ ПРОМИСЛОВОСТI УКРАЇНИ
 
              Н А К А З
 
            25.06.2008 N 280
 
 
       Про створення шляхом виділу Державного
         підприємства "Шахта "Візейська"
 
 
   Відповідно до  Цивільного  ( 435-15 ) та Господарського
кодексів України ( 436-15 ), законів України "Про управління
об'єктами  державної  власності"  ( 185-16 ), "Про державну
реєстрацію юридичних осіб та фізичних  осіб  -  підприємців"
( 755-15 ), враховуючи клопотання ДП "Львіввугілля" від 30.04.2008
N 10/876, Н А К А З У Ю:
 
   1. Виділити зі складу Державного підприємства "Львіввугілля"
(далі  -  ДП  "Львіввугілля") відокремлений підрозділ "Шахта
"Візейська" та створити на його базі Державне підприємство "Шахта
"Візейська" (далі - ДП "Шахта "Візейська") (місцезнаходження:
80086, Львівська обл., Сокальський район, с. Сілець).
 
   2. Виконання обов'язків директора ДП "Шахта  "Візейська"
покласти  на Титюка Анатолія Петровича, за його згодою, до
укладання контракту з керівником підприємства в установленому
порядку.
 
   3. Призначити  головою  комісії  з  виділу  зі  складу
ДП "Львіввугілля" відокремленого підрозділу "Шахта "Візейська"
директора з економіки та фінансів ДП "Львіввугілля" Горового О.О.
 
   4. Голові комісії з виділу Горовому О.О.:
 
   4.1. У встановленому порядку забезпечити опублікування в
спеціальному додатку до газети "Урядовий кур'єр"  та/або  в
офіційному друкованому виданні органу державної влади або органу
місцевого самоврядування за місцем  знаходження  підприємства
інформацію про виділ зі складу ДП "Львівугілля" відокремленого
підрозділу "Шахта "Візейська", порядок та  термін  заявлення
претензій кредиторами до юридичної особи у процесі виділу, наявних
(відомих) кредиторів повідомити персонально у письмовій формі.
 
   4.2. Встановити строки для заявлення  вимог  кредиторами
протягом двох місяців з дня публікації повідомлення про виділ.
 
   4.3. У триденний термін після підписання наказу повідомити
відповідного державного реєстратора про прийняте рішення щодо
створення  юридичної  особи шляхом виділу та подати йому в
установленому законодавством порядку необхідні документи  для
внесення до Єдиного державного реєстру відповідних записів.
 
   4.4. Утворити комісію з виділу та у п'ятиденний термін після
утворення комісії повідомити Мінвуглепром про її персональний
склад.
 
   4.5. Здійснити інвентаризацію майна відокремленого підрозділу
"Шахта "Візейська" станом на 01.09.2008 і за її результатами
скласти розподільчий баланс, який в строк до 05.09.2008, але не
раніше закінчення строку для пред'явлення вимог кредиторами, з
висновками комісії подати Мінвуглепрому на затвердження.
 
   4.6. У  встановленому  порядку  попередити  працівників
ДП "Львіввугілля" про виділ  з  його  складу  відокремленого
підрозділу  "Шахта  "Візейська"  і забезпечити дотримання їх
соціально-правових гарантій  у  порядку,  визначеному  чинним
законодавством.
 
   4.7. Здійснити всі інші передбачені законодавством заходи,
пов'язані з виданням цього наказу.
 
   5. Після виконання підпункту 4.5 пункту 4 наказу голові
комісії з  виділу  Горовому О.О. передати, а в.о. директора
ДП "Шахта "Візейська" Титюку А.П. прийняти на баланс підприємства
майно,  активи  та  пасиви  відокремленого підрозділу "Шахта
"Візейська"  за  актом  приймання-передачі  відповідно  до
затвердженого розподільчого балансу.
 
   6. Виконуючому обов'язки директора ДП "Шахта "Візейська"
Титюку А.П.:
 
   6.1. Забезпечити проведення в установленому законодавством
порядку на конкурсних засадах незалежної оцінки майна ДП "Шахта
"Візейська" для формування його статутного фонду та  подати
Мінвуглепрому  на  погодження  відповідні матеріали (висновок
експерта щодо вартості майна підприємства, а також звіт про оцінку
вартості майна із рецензією до нього).
 
   6.2. В  установленому порядку підготувати проект статуту
підприємства, подати Мінвуглепрому на затвердження та не пізніше
двох робочих днів від дати його затвердження подати відповідному
державному реєстратору передбачені чинним законодавством документи
для здійснення державної реєстрації юридичної особи.
 
   7. Управлінню кадрової політики Мінвуглепрому у встановленому
порядку підготувати матеріали для укладання контракту з директором
ДП "Шахта "Візейська".
 
   8. Установити, що ДП "Шахта "Візейська" є правонаступником
частини майна, прав та обов'язків ДП "Львіввугілля", пов'язаних з
діяльністю його відокремленого підрозділу "Шахта "Візейська",
згідно з розподільчим балансом.
 
   9. Генеральному директору ДП "Львіввугілля" Гарбузюку В.Л.:
 
   9.1. Внести зміни до  статуту  підприємства  та  подати
Мінвуглепрому на затвердження, після чого здійснити їх державну
реєстрацію в порядку та терміни, визначені чинним законодавством.
 
   9.2. Внести зміни до структури підприємства  та  подати
Мінвуглепрому на погодження.
 
   10. Контроль  за  виконанням  цього  наказу покласти на
заступника Міністра Корзуна А.В.
 
 Міністр                        В.Полтавець
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка