Законы Украины

Новости Партнеров
 

Щодо сплати страхових внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування за осіб, що виконують послуги за договорами цивільно-правового характеру

          МIНIСТЕРСТВО ЮСТИЦIЇ УКРАЇНИ
 
               Л И С Т
 
           01.12.2006 N 21-5-490
 
 
   Міністерство юстиції  у  зв'язку  з зверненням народного
депутата України <...> розглянуло Ваш лист стосовно  сплати
страхових  внесків  на  загальнообов'язкове державне пенсійне
страхування за осіб, які виконують  послуги  за  договорами
цивільно-правового характеру і, в межах компетенції, повідомляє.
 
   Відносини, які   виникають   між  суб'єктами  системи
загальнообов'язкового  державного  пенсійного   страхування,
регулюються Законом України "Про загальнообов'язкове державне
пенсійне страхування" ( 1058-15 ).
 
   Загальнообов'язковому державному  пенсійному  страхуванню
підлягають громадяни України, іноземці (якщо інше не встановлено
міжнародними договорами, згода на обов'язковість яких надана
Верховною Радою України) та особи без громадянства, які працюють
на підприємствах, в установах, організаціях, створених відповідно
до законодавства України, незалежно від форми власності, виду
діяльності  та  господарювання,  у  філіях,  представництвах,
відділеннях та інших відокремлених підрозділах цих підприємств та
організацій, в об'єднаннях громадян, у фізичних осіб - суб'єктів
підприємницької діяльності та інших осіб (включаючи юридичних та
фізичних осіб - суб'єктів підприємницької діяльності, які обрали
особливий  спосіб  оподаткування  (фіксований податок, єдиний
податок, фіксований  сільськогосподарський  податок,  придбали
спеціальний  торговий  патент)  на умовах трудового договору
(контракту)  або  працюють  на  інших  умовах,  передбачених
законодавством, або виконують роботи на зазначених підприємствах,
в установах, організаціях чи у фізичних осіб за договорами
цивільно-правового   характеру (стаття 11 згаданого Закону)
( 1058-15 ).
 
   Страхувальниками для зазначених осіб є роботодавці.
 
   Крім цього, слід зазначити, що страхові внески до солідарної
системи для роботодавця нараховуються на суми фактичних витрат на
оплату праці (грошового забезпечення) працівників, що включають
витрати на виплату основної і додаткової заробітної плати та інших
заохочувальних та компенсаційних виплат,  у  тому  числі  в
натуральній формі, які визначаються згідно з нормативно-правовими
актами, прийнятими відповідно до Закону України "Про оплату праці"
( 108/95-ВР ), виплату винагород фізичним особам за виконання
робіт (послуг) за угодами цивільно-правового  характеру,  що
підлягають обкладенню податком на доходи фізичних осіб, а також на
суми оплати перших п'яти днів тимчасової непрацездатності, яка
здійснюється за рахунок коштів роботодавця (стаття 19 згаданого
Закону).
 
   Особисті немайнові та майнові відносини (цивільні відносини),
засновані на юридичній рівності, вільному волевиявленні, майновій
самостійності їх учасників, регулюються цивільним законодавством,
зокрема, Цивільним кодексом України ( 435-15 ).
 
   Учасниками цивільних відносин є, зокрема, фізичні особи та
юридичні особи, а підставами виникнення  цивільних  прав  і
обов'язків  із дій осіб (фізичних і юридичних) є, зокрема,
договори, порядок укладення яких (залежно від видів визначених
договором зобов'язань) регулюється окремими статтями Цивільного
кодексу України ( 435-15 ).
 
   Відповідно до частини першої статті 901 Цивільного кодексу
України ( 435-15 ) за договором про надання послуг одна сторона
(виконавець)  зобов'язується  за  завданням  другої  сторони
(замовника) надати послугу, яка споживається в процесі вчинення
певної дії або здійснення  певної  діяльності,  а  замовник
зобов'язується оплатити виконавцеві зазначену послугу, якщо інше
не встановлено договором.
 
   Згідно із частиною першою статті 837 цього Кодексу ( 435-15 )
за договором підряду одна сторона (підрядник) зобов'язується на
свій ризик виконати певну роботу за завданням другої сторони
(замовника),  а замовник зобов'язується прийняти та оплатити
виконану роботу.
 
   Спільною рисою зазначених договірних конструкцій є те, що за
їх допомогою оформлюються правовідносини між двома сторонами по
наданню певного виду послуг та робіт.
 
   Для того, щоб правильно визначити правову конструкцію, яку
слід застосувати для врегулювання даних правовідносин необхідно
чітко розмежовувати поняття робіт та послуг.
 
   Характерною ознакою послуг є відсутність результату майнового
характеру,  невіддільність  від  джерела або від одержувача,
синхронність  надання  й  одержання,  неможливість  зберегти,
споживчість послуги при її наданні.
 
   Предметом підрядних відносин може бути як створювана річ, так
і обробка, переробка, ремонт вже існуючої речі.
 
   Тому, правовідносини з надання професійних юридичних послуг
мають ознаки правовідносин, які регулюються договором про надання
послуг.
 
   Також зазначаємо, що чинним законодавством не передбачено
переліку послуг відповідно до якого повинні сплачуватися страхові
внески.
 
   Крім того, коло осіб, які підлягають загальнообов'язковому
державному пенсійному страхуванню; платники страхових внесків, їх
права та обов'язки; порядок нарахування, обчислення та сплати
страхових внесків, стягнення заборгованості за цими внесками
визначено виключно Законом України  "Про  загальнообов'язкове
державне пенсійне страхування" ( 1058-15 ).
 
 Заступник Міністра                 Л.М.Горбунова
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка