Законы Украины

Новости Партнеров
 

Угода між Урядом України і Урядом Китайської Народної Республіки про морський транспорт


               УГОДА
     між Урядом України і Урядом Китайської Народної
        Республіки про морський транспорт
 
 
    ( Угоду ратифіковано Законом N 64/96-ВР ( 64/96-ВР )
     від 22.02.96 )
 
 
   Дата підписання:          06.09.1994
   Дата ратифікації Україною:     22.02.1996
   Дата набрання чинності для України: 15.04.1996 
 
   Уряд України і Уряд Китайської Народної Республіки (далі
"Договірні Сторони"),
   з метою розвитку дружніх відносин між  двома  країнами,
   сприяння загальному  розвитку  комерційних та економічних
відносин між двома країнами,
   а також розширення їх співробітництва в галузі морського
транспорту,
   погодились про таке:
 
              Стаття 1
 
   В цій Угоді:
   1. Термін "судно Договірної Сторони" означає будь-яке судно,
яке зареєстроване в її реєстрі і плаває під її державним прапором,
але цей термін не поширюється на військові та інші некомерційні
судна.
   2. Термін "член екіпажу" означає капітана та будь-яку іншу
особу, яка має документи відповідно до статті 10 цієї Угоди, чиє
прізвище внесене до суднової ролі і яка виконує протягом рейсу
роботи або обслуговування на борту судна.
   3. Термін "порт Договірної Сторони" означає будь-який порт,
відкритий для іноземних суден відповідно до законодавства цієї
Договірної Сторони.
   4.  Термін  "Компетентний  орган"  означає  Міністерство
транспорту  або  його  повноважні підрозділи для України та
Міністерство  Комунікацій або його повноважні підрозділи для
Китайської Народної Республіки.
 
               Стаття 2
 
   Договірні Сторони вживуть заходів до поєднання зусиль для
розвитку співробітництва між двома країнами в галузі морського
транспорту та заохочуватимуть свої морські органи управління,
зокрема морські організації та підприємства, до співробітництва у
таких напрямках:
   повне та ефективне використання морського флоту та портів
обох Договірних Сторін для задоволення потреб міжнародної морської
торгівлі;
   гарантія безпеки судноплавства;
   розвиток співробітництва у фрахтуванні;
   поширення відносин в галузі економіки, науки і технології та
обмін досвідом;
   обмін точками зору щодо участі у діяльності міжнародних
судноплавних організацій та приєднання до міжнародних морських
договорів.
 
               Стаття 3
 
   1. Договірні Сторони погодилися:
   а) сприяти суднам обох Договірних Сторін у перевезеннях між
портами двох країн на засадах рівності та взаємної вигоди, а також
співпрацювати в усуненні перешкод, які можуть виникнути у цій
діяльності:
   в) не заважати суднам іншої Договірної Сторони у перевезеннях
між своїми портами і портами третіх країн.
   2. Умови пункту 1 цієї статті не обмежують прав суден під
прапорами третіх країн на участь у перевезеннях між портами
Договірних Сторін.
 
               Стаття 4
 
   Кожна Договірна Сторона надає суднам іншої Договірної Сторони
режим найбільшого сприяння щодо: заходу в порти/відправлення з
портів,  використання  портів  для  навантаження/розвантаження
вантажів, посадки/висадки пасажирів, сплати митного збору, а також
інших портових зборів та платежів, виконання звичайної комерційної
діяльності та використання навігаційного обладнання.
 
               Стаття 5
 
   Обидві Договірні Сторони взаємно надають режим найбільшого
сприяння в інших відносинах у галузі морського транспорту, які не
обумовлені інакше у цій Угоді.
 
              Стаття 6
 
   Договірні Сторони в межах іх законодавства вживуть всіх
можливих заходів для скорочення перебування суден у своїх портах і
спрощення адміністративних, митних, санітарних і карантинних та
інших формальностей, що діють у цих портах.
 
               Стаття 7
 
   1. Кожна Договірна  Сторона  визнаватиме  документи,  що
підтверджують національність судна, обмірне свідоцтво та інші
суднові документи, видані іншою Договірною Стороною для її суден.
   2. Судна кожної з Договірних Сторін, забезпечені обмірним
свідоцтвом, виданим відповідно до міжнародної Конвенції про обмір
суднового тоннажу 1969 р. та визнаним іншою Договірною Стороною,
звільняються від повторного вимірювання у портах іншої Договірної
Сторони.
   Портові збори  та  платежі  розраховуються  на  основі
вищезгаданого обмірного свідоцтва.
 
              Стаття 8
 
   Судна однієї  Договірної  Сторони  або  судна, шо мають
відповідне свідоцтво Компетентного Органу однієї з Договірних
Сторін про те, що судном управляє підприємство цієї Договірної
Сторони, звільняються на території іншої Договірної Сторони від
всіх податків на доходи та прибутки, що отримуються за морське
перевезення.
 
               Стаття 9
 
   1. Якщо судно будь-якої з Договірних Сторін потрапить у
морську аварію або зазнає іншого лиха у внутрішніх  водах,
територіальному морі, а також в узбережних водах іншої Договірної
Сторони, відповідні органи іншої Договірної Сторони забезпечать
всі можливі рятувальні та допоміжні дії такому судну та його
екіпажу, пасажирам та вантажу як своєму судну.
   2. Якщо  судно будь-якої Договірної Сторони потрапить у
небезпечне становище або зазнає іншого лиха у внутрішніх водах або
територіальному  морі  іншої  Договірної Сторони і у першої
Договірної Сторони виникне потреба залучити свої рятувальні судна
та засоби для рятування, то відповідний дозвіл компетентного
органу іншої Договірної Сторони має бути отриманий завчасно.
   3. Вантаж та обладнання, вивантажені або врятовані з судна,
згаданого у пункті 1 цієї статті, не підлягають ніяким митним
зборам  за  умови,  що  цей  вантаж  та  обладнання  не
використовуватимуться  або продаватимуться на території іншої
Договірної Сторони.
 
              Стаття 10
 
   Кожна Договірна Сторона буде визнавати посвідчення членів
екіпажу, видані компетентними органами іншої Договірної Сторони.
   Такими посвідченнями є:
  "Паспорт моряка" або "Посвідчення особи моряка",  видані
Україною;
   "Книжка моряка", видана Китайською Народною Республікою.
 
 
              Стаття 11
 
   Членам екіпажу, які володіють згаданими у статті 10 цієї
Угоди документами, дозволяється сходити на берег і перебувати у
місті, де розташований порт, згідно з відповідними правилами, що
діють у державі перебування, без віз протягом часу перебування
судна однієї Договірної Сторони в порту іншої Договірної Сторони.
   Якщо член екіпажу підлягає госпіталізації на території іншої
Договірної Сторони, відповідні органи цієї Договірної Сторони
видають йому дозвіл на необхідний час перебування.
 
              Стаття 12
 
   1. Кожна Договірна Сторона дозволяє членам екіпажів, які
володіють  визначеними  у статті 10 цієї Угоди документами,
подорожувати транзитом або в межах території цієї Договірної
Сторони будь-якими видами транспорту з метою повернення на своє
судно або переїзду в інший порт, щоб потрапити на своє судно або
повернення  на батьківщину, або з іншого приводу, визнаного
відповідними органами цієї Договірної Сторони.
   2. У всіх випадках, визначених у пункті 1 цієї статті, члени
екіпажів отримують візи відповідних органів іншої Договірної
Сторони і відповідні органи цієї Договірної Сторони видають такі
візи у можливо найкоротші терміни.
 
              Стаття 13
 
   1. Судна, члени екіпажів, пасажири та вантажі однієї з
Договірних  Сторін  підлягають  дії законів та правил іншої
Договірної Сторони під час їх перебування у внутрішніх водах,
територіальному морі та портах цієї іншої Договірної Сторони.
   2. За  винятком  випадків  звернення  капітана  або
дипломатичної, або консульської особи Договірної Сторони, або з
дозволу цієї Договірної Сторони відповідні органи іншої Договірної
Сторони не будуть втручатися у внутрішні справи судна цієї першої
Договірної Сторони.
   3. Правоохоронні  органи будь-якої Договірної Сторони не
будуть притягувати до суду за будь-яку протиправну дію на борту
суден іншої Договірної Сторони протягом перебування у внутрішніх
водах, територіальному морі або порту першоі Договірної Сторони,
за винятком випадків, коли:
   а) така дія розповсюджується на територію або права людей
цієї Договірної Сторони;
   б) така дія порушує громадський порядок або безпеку цієї
Договірної Сторони;
   в) така дія спричинена проти особи, іншої ніж член екіпажу,
іншої Договірної Сторони;
   г) будь-якою  Договірною  Стороною  вжито  заходів  щодо
припинення просування наркотичних та психотропних речовин.
 
   4. Якщо суд або інші відповідні органи будь-якої Договірної
Сторони мають намір вжити примусових заходів для офіційного
розслідування  на  борту судна іншої Договірної Сторони, що
знаходиться в її внутрішніх водах, територіальному морі або порту
за обставин, визначених у пункті 2 цієї статті, то вони повинні
завчасно повідомити про це дипломатичну або консульську особу
держави, під прапором якої плаває це судно, та забезпечити зручний
зв'язок цієї особи з цим судном. У випадку терміновості таке
повідомлення може бути зроблене з вжиттям заходів.
   5. Умови пункту 2 цієї статті не обмежують право нагляду та
розслідування кожної Договірної Сторони відповідно до її законів.
   6. Кожна Договірна Сторона зберігає своє право відмовити у
в'їзді на територію цієї Договірної Сторони будь- якому члену
екіпажу, якого вона визнає небажаним.
 
              Стаття 14
 
   На побажання будь-якої  Договірної  Сторони  представники
компетентних органів обох Договірних Сторін можуть обговорювати
застосування цієї Угоди, а також пропозиції будь-якої Договірної
Сторони в обох державах по черзі та у взаємно узгоджені терміни.
 
              Стаття 15
 
   Будь-які протиріччя між Договірними Сторонами щодо тлумачення
та (або) застосування цієї Угоди будуть врегульовані шляхом
дружніх переговорів між компетентними органами обох Договірних
Сторін на основі взаємного розуміння.
 
              Стаття 16
 
   Ця Угода набуває чинності через 30 днів після дня надходження
останнього повідомлення про завершення Договірними  Сторонами
законних процедур і зберігає чинність протягом 5 років.
   Ця Угода зберігатиме чинність автоматично на наступні періоди
по 3 роки, якщо не буде припинена будь-якою Договірною Стороною
шляхом подачі письмового повідомлення про припинення за 12 місяців
до закінчення строку дії Угоди.
   Вчинено у м. Києві 6 вересня 1994 року у двох примірниках
українською, китайською та англійською мовами.
   Всі тексти автентичні. У випадку суперечливого тлумачення
переважним буде англійський текст.
 
 За Уряд України           За Уряд Китайської     
                   Народної Республіки
 
 (підпис)               (підпис)
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка