Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про впровадження Тимчасових методичних вказівок про порядок проведення взаємозаліку коштів по фінансуванню видатків в рахунок погашення недоїмки по належних до бюджету платежах

         МIНIСТЕРСТВО ФIНАНСIВ УКРАЇНИ
 
              Н А К А З
 
 N 195 від 18.09.96
   м.Київ
 
    ( Наказ втратив чинність на підставі Наказу Мінфіну
     N 245 ( v0245201-96 ) від 20.11.96 ) 
    
     Про впровадження Тимчасових методичних вказівок
     про порядок проведення взаємозаліку коштів по
      фінансуванню видатків в рахунок погашення
       недоїмки по належних до бюджету платежах
 
 
 
   З метою ефективного використання механізму взаємозаліку в
розрахунках між бюджетними установами та платниками податків,
Н А К А З У Ю:
   1. Заступникам  міністра,  міністру  фінансів  Автономної
Республіки  Крим,  начальникам  обласних,  Київського  та
Севастопольського  міських  фінансових  управлінь, начальникам
управлінь Державного казначейства по Автономній Республіці Крим,
областях, містах Києву та Севастополю здійснювати взаємозалік між
бюджетними установами та платниками податків в межах коштів,
передбачених кошторисом видатків на:
   використання паливно-енергетичних ресурсів,
   погашення позики,
   придбання продуктів харчування та медикаментів,
   виготовлення обмундирування.
   2. У всіх випадках проведення взаємозаліку здійснюється з
дозволу Міністра фінансів.
   3. Головній податковій інспекції зараховувати взаємозалік до
звіту (ф. 1-П) після його проведення та отримання протоколу від
Головного управління Державного казначейства України.
 
 Міністр                      В.Короневський
 
                        Додаток N 1
 
 
             Протокол N ____
      взаємозаліку коштів по відшкодуванню податку
      на добавлену вартість в рахунок погашення
      заборгованості по інших платежах до бюджету
 
___________________________________________________ з одного боку,
    Державна податкова інспекція
та ________________________________________________ з іншого боку,
        назва платника податку
на підставі взаємної звірки склали цей протокол про взаємозалік
коштів податку на добавлену  вартість  в  рахунок  погашення
заборгованості по належних до бюджету платежах.
   Станом на "___"_____________ 199__ р. підлягає відшкодуванню
з бюджету податок на добавлену вартість
__________________________________________________________________
       назва підприємства - платника податків
на суму ______________________________ грн.
 
------------------------------------------------------------------
  Загальна  ¦           Вид бюджету
  сума    ¦--------------------------------------------------
        ¦   Держбюджет    ¦     Місц.бюджет
---------------+-----------------------+--------------------------
        ¦ нормат.  ¦ сума  ¦ нормат.   ¦  сума
        ¦ відрахув. ¦     ¦ відрахув.  ¦
------------------------------------------------------------------
 
   При цьому ___________________________________________________
           назва підприємства - платника податків
заборгував перед бюджетом по слідуючих видах платежів:
------------------------------------------------------------------
Назва ¦Загальна  ¦Вид бюджету ¦ Сума, на яку ¦ Заборгованість
податку¦сума забор-¦       ¦ проведено  ¦ між бюджетами,
    ¦гованості ¦       ¦ взаємозалік ¦ що виникла в ре-
    ¦      ¦       ¦       ¦ зультаті провед.
    ¦      ¦       ¦       ¦ взаємозаліку
    ¦      ¦-------------+--------------+-----------------
    ¦      ¦Держ.¦ Місц. ¦ Держ.¦ Місц. ¦ Держ.¦ Місц.
    ¦      ¦бюдж.¦ бюдж. ¦ бюдж.¦ бюдж. ¦ бюдж.¦ бюдж.
-------+-----------+-----+-------+------+-------+-------+---------
------------------------------------------------------------------
 
   Взаємозалік проводиться таким чином:
   Сума______________ грн., що підлягає відшкодуванню по ПДВ з
Державного та місцевого бюджетів не перераховується на рахунок ___
_________________________________________________________________.
            назва підприємства
   В той же час ________________________________________________
            назва підприємства
не перераховує до бюджету заборгованість по платежах в сумі ______
__________________________.
   1. _______________________________________________ відображає
            платник податку
в бухгалтерському обліку цю операцію як погашення кредиторської та
дебіторської заборгованості по розрахунках з бюджетом.
   2. Державна податкова інспекція та Державне казначейство
відображає в бухгалтерському обліку цю операцію як повернення ПДВ
та надходження платежів по їх видах,  згідно  з  бюджетною
класифікацією.
   3. Головне управління Державного казначейства відображає в
бухгалтерському обліку цю операцію аналогічно п.2. Крім того,
результати проведення  взаємозаліку  відносяться  на  взаємні
розрахунки між бюджетами.
 
 ________________________       ________________________
  Податкова інспекція            Підприємство
 
 М.П.                М.П.
 
 ________________________       ________________________
районне (міське) відділення        районний (міський)
  Держказначейства           фінансовий відділ
 
 М.П.                М.П.
 
 ________________________       ________________________
 обласне управління           обласне фінансове
Державного казначейства           управління
 
 М.П.                М.П.
 
 ________________________
  Головне управління
 Державного казначейства
 
 М.П.
 
                Звіт
   про проведений взаємозалік коштів по відшкодуванню ПДВ
  в рахунок погашення заборгованості по платежах до бюджету
------------------------------------------------------------------
Відшкодовано ПДВ    ¦
            ¦
            ¦   Зараховано в рахунок сплати податків
            ¦------------------------------------------
            ¦   Вид платежу   ¦Разом¦в тому числі
-----------------------+---------------------¦сума ¦--------------
Загальна¦Держ. ¦Місцев.¦розділ¦глава¦параграф¦   ¦Держ. ¦Місцев.
сума  ¦бюджет¦бюджет ¦   ¦   ¦    ¦   ¦бюджет¦бюджет
------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
   Продовження таблиці.
-------------------------------
Заборгованість між¦
бюджетами, що ви- ¦
никла в результаті¦  Протокол
проведення    ¦
взаємозаліку   ¦
------------------+------------
Держ.  ¦ Місцев. ¦ N ¦ Дата
бюджет. ¦ бюджет ¦   ¦
-------------------------------
-------------------------------
 
 Керівник Державної податкової інспекції
 
 Головний бухгалтер
 
 Надруковано в газеті "Плюс-мінус" N 39(48) від 11.10.96
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка