Законы Украины

Новости Партнеров
 

Угода між Урядом України і Урядом Румунії про торговельно-економічне і науково-технічне співробітництво


               Угода
       між Урядом України і Урядом Румунії про
      торговельно-економічне і науково-технічне
             співробітництво
 
 
  { Угода припиняє дію після набуття чинності Угодою ( 642_052 )
   від 30.10.2007 }
 
 
 
   Дата підписання:    28.07.1992 
   Дата набуття чинності: 20.04.1994 
 
   Уряд України і Уряд Румунії, які надалі іменуються Договірні
Сторони;
   усвідомлюючи особливе      значення     традиційних
торговельно-економічних зв'язків;
   прагнучи поглиблювати добросусідські стосунки між Україною і
Румунією;
   враховуючи суттєві зміни, які відбуваються в економічному
житті обох країн;
   а також,  керуючись  в торговельно-економічних відносинах
принципами рівноправ'я, взаємної вигоди та іншими принципами
міжнародного права;
   домовились про нижчевикладене:
 
               Стаття 1
 
   Договірні Сторони здійснюватимуть всі необхідні заходи для
забезпечення довгострокового і всебічного торговельно-економічного
і науково-технічного співробітництва між Україною і Румунією.
 
               Стаття 2
 
   З метою забезпечення взаємовигідних  умов  для  розвитку
торговельно-економічного  співробітництва  Договірні  Сторони
нададуть одна одній режим  найбільшого  сприяння  з  питань
торговельно-економічних відносин між ними.
 
               Стаття 3
 
   Положення Статті 2 цієї Угоди не поширюються на привілеї та
пільги:
   а) надані або які можуть бути надані в майбутньому однією з
Договірних Сторін іншим країнам з метою полегшення прикордонної
і/або прибережної торгівлі;
   б) які випливають із участі однієї з Договірних Сторін зараз
або в майбутньому в митних союзах і в зоні вільної торгівлі.
 
               Стаття 4
 
   Учасники зовнішньоекономічних  зв'язків України і Румунії
керуватимуться у взаємному співробітництві принципами, прийнятими
в міжнародній торгівлі і фінансовій практиці.
 
               Стаття 5
 
   Всі рахунки  і  платежі  між  Україною  і  Румунією
здійснюватимуться у вільно конвертованій валюті по  поточним
світовим цінам з використанням форм, прийнятих в міжнародній
торговельній і фінансовій практиці.
   За узгодженням Договірних Сторін, у виняткових випадках,
розрахунки і платежі можуть здійснюватись і в інших формах згідно
з законодавством кожної з країн Договірних Сторін.
 
               Стаття 6
 
   З метою здійснення торговельно-економічних зв'язків Договірні
Сторони у випадку необхідності узгоджуватимуть індикативні списки
товарів  і  послуг,  що взаємно постачаються, які не мають
обмежувального характеру.
   Номенклатура і обсяг товарів і послуг, що постачаються на
основі цих списків, оформлюються відповідним Протоколом.
   Взаємна торгівля між учасниками зовнішньоекономічних зв'язків
обох країн може здійснюватися також товарами та послугами, які не
включені в такі списки.
 
               Стаття 7
 
   Уповноважені банки України і Румунії встановлюватимуть за
взаємною  згодою  технічний порядок банківського забезпечення
зовнішньоекономічних операцій, що підпадають під дію цієї Угоди та
укладуть в разі необхідності відповідну Міжбанківську угоду про
порядок здійснення розрахунків і платежів.
 
               Стаття 8
 
   Договірні Сторони  сприятимуть поглибленню економічного і
науково-технічного  співробітництва,   спрямованого,   окрім
взаємовигідної торгівлі, на встановлення та розширення прямих
виробничих зв'язків, кооперування виробництва, створення спільних
підприємств, заохочення інших форм інвестицій з країн Договірних
Сторін, а також розвиток і впровадження інших прогресивних форм
співробітництва, що застосовуються у світовій торговельній і
економічній практиці.
 
               Стаття 9
 
   Сторони створюватимуть  сприятливі  умови  для  розвитку
науково-технічного співробітництва у напрямках, що відповідають
національним пріоритетам обох країн в галузі науки і техніки в
таких формах, як проведення спільних фундаментальних та прикладних
досліджень, придбання ліцензій та "ноу-хау", спільне впровадження
результатів науково-технічних робіт, науковий обмін.
 
              Стаття 10
 
   Товари, які поставляються у відповідності до положень цієї
Угоди, можуть бути реекспортовані до третіх країн тільки за
письмовим дозволом експортера.
   Результати науково-технічних розробок, які досягнуті спільно
українськими і  румунськими  учасниками  зовнішньоекономічних
зв'язків, можуть бути передані третім особам і опубліковані тільки
з попередньої письмової згоди відповідно українських і румунських
партнерів.
 
              Стаття 11
 
   Договірні Сторони сприятимуть транзиту через територію своїх
країн   товарів   українських   і  румунських  учасників
зовнішньоекономічних зв'язків у треті країни або з третіх країн,
керуючись при цьому нормами, принципами і умовами, прийнятими у
міжнародній практиці.
 
              Стаття 12
 
   Для розгляду ходу виконання цієї Угоди  та  підтримання
збалансованого рівня взаємних поставок за Протоколом, згаданого у
Статті 6 цієї Угоди, уповноважені представники Договірних Сторін
зустрічатимуться почергово у містах Києві та Бухаресті і, у
випадку необхідності, здійснюватимуть відповідні заходи.
 
              Стаття 13
 
   Спори щодо  тлумачення  та  застосування  цієї  Угоди
розв'язуватимуться шляхом переговорів та інших засобів розв'язання
спорів відповідно до норм міжнародного права.
 
              Стаття 14
 
   Ця Угода укладається строком на п'ять років і  набирає
чинності відповідно до законодавства кожної з країн Договірних
Сторін, що  буде  підтверджено  шляхом  обміну  відповідними
повідомленнями. Датою набрання Угодою чинності вважається дата
отримання останнього повідомлення.
   Строк цієї Угоди автоматично подовжується на наступні річні
періоди, якщо жодна з Договірних Сторін щонайменше за шість
місяців до моменту закінчення строку дії Угоди не повідомить
письмово іншу Договірну Сторону про свій намір припинити дію
Угоди.
 
              Стаття 15
 
   За пропозицією однієї з Договірних Сторін ця Угода може бути
змінена або доповнена за взаємною згодою Сторін.
 
              Стаття 16
 
   Положення цієї Угоди застосовуватиметься до всіх контрактів,
укладених в період її дії і не виконаних повністю або частково на
момент закінчення строку цієї Угоди.
 
   Здійснено в м. Бухаресті 28 липня 1992 року у двох дійсних
примірниках, кожний українською і румунською мовами, причому
обидва тексти мають однакову силу.
 
 За уповноваженням                За уповноваженням
 Уряду України                  Уряду Румунії
 
  (підпис)                     (підпис)
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка