Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про затвердження Типового положення про територіальні управління, відділи (сектори) з питань банкрутства Міністерства економіки України

        МIНIСТЕРСТВО ЕКОНОМIКИ ТА З ПИТАНЬ
         ЄВРОПЕЙСЬКОЇ IНТЕГРАЦIЇ УКРАЇНИ
 
              Н А К А З
 
            28.10.2004 N 390
 
    { Наказ скасовано на підставі Наказу Міністерства
                        економіки 
     N 267 ( v0267665-08 ) від 08.07.2008 }
 
   Про затвердження Типового положення про територіальні
    управління, відділи (сектори) з питань банкрутства
         Міністерства економіки України
 
   { Iз змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства
                          економіки
    N 295 ( v0295665-05 ) від 21.09.2005
    N 306 ( v0306665-05 ) від 27.09.2005
    N 348 ( v0348665-05 ) від 17.10.2005
    N 488 ( v0488665-05 ) від 09.12.2005
    N 153 ( v0153665-06 ) від 28.04.2006 }
 
  { У назві та тексті наказу слова "територіальні управління
   (відділи) з питань банкрутства Міністерства економіки та
   з питань  європейської  інтеграції України" в усіх
   відмінках  замінено  словами  "територіальні відділи
   (сектори) з питань банкрутства Міністерства економіки
   України" у відповідному  відмінку згідно з Наказом
   Міністерства  економіки N 295 ( v0295665-05 ) від
   21.09.2005 }
 
  { У назві і тексті Наказу та Типового положення слова
   "територіальні відділи (сектори) з питань банкрутства
   Міністерства економіки України"  в усіх відмінках
   замінено словами "територіальні управління, відділи
   (сектори) з питань банкрутства Міністерства економіки 
   України" у відповідному відмінку  згідно з Наказом 
   Міністерство економіки України N 348 ( v0348665-05 )
   від 17.10.2005 }
 
   Відповідно до пункту 6 наказу Міністерства від 30.07.2004
N 284 ( va284569-04 ) "Про ліквідацію територіальних органів з
питань банкрутства Міністерства та  утворення  територіальних
управлінь (відділів)  з  питань  банкрутства  Міністерства"
Н А К А З У Ю:
 
   Затвердити Типове положення про територіальні управління,
відділи (сектори) з питань банкрутства Міністерства економіки
України, що додається.
 
 Міністр                         М.Деркач
 
 
                   ЗАТВЕРДЖЕНО
                   Наказ Міністерства економіки
                   та з питань європейської
                   інтеграції України
                   28.10.2004 N 390
 
 
             ТИПОВЕ ПОЛОЖЕННЯ
     про територіальні управління, відділи (сектори)
    з питань банкрутства Міністерства економіки України
 
 
  ( У назві та тексті Типового положення слова "територіальні
   управління (відділи) з питань банкрутства Міністерства
   економіки та з питань європейської інтеграції України" в
   усіх відмінках замінено словами "територіальні відділи
   (сектори) з питань банкрутства Міністерства економіки
   України"  у  відповідному відмінку згідно з Наказом
   Міністерства  економіки  N 295 ( v0295665-05 ) від
   21.09.2005 )
 
  ( У тексті Типового положення слова "Міністерство економіки
   та з питань європейської інтеграції України" в усіх
   відмінках замінено  словами  "Міністерство  економіки
   України" у  відповідному  відмінку згідно з Наказом
   Міністерства  економіки  N 295 ( v0295665-05 ) від
   21.09.2005 )
 
 
   1.  Територіальне  управління, відділ (сектор) з питань
банкрутства (далі - територіальне управління, відділ (сектор)
утворюється  наказом  Міністерства економіки України (далі -
Мінекономіки) та є територіальним органом Державного департаменту
з питань банкрутства, що діє у складі Мінекономіки.
   Територіальне управління,  відділ  (сектор)  підзвітне  і
підпорядковане Державному департаменту з питань  банкрутства.
Діяльність  територіального  управління,  відділу  (сектору)
спрямовується  та  координується  відповідними  структурними
підрозділами центрального апарату Державного департаменту з питань
банкрутства згідно з повноваженнями, визначеними його рішеннями.
{ Пункт  1 в редакції Наказу Міністерства економіки N 153
( v0153665-06 ) від 28.04.2006 }
 
   2. Територіальне управління, відділ (сектор) утворено з метою
організаційного забезпечення виконання Державним департаментом з
питань  банкрутства  повноважень  державного органу з питань
банкрутства відповідно до статті 2 Закону України "Про відновлення
платоспроможності боржника  або  визнання  його  банкрутом"
( 2343-12 ), Указу Президента України від 23.10.2000 N 1159
( 1159/2000 ) "Про Міністерство економіки України", Положення про
Державний департамент  з  питань  банкрутства,  затвердженого
постановою Кабінету  Міністрів  України від 19.04.2006 N 533
( 533-2006-п ), і забезпечення представництва інтересів Державного
департаменту з питань банкрутства в місцевих органах виконавчої
влади, територіальних органах центральних органів виконавчої влади
та судах. { Пункт 2 в редакції Наказу Міністерства економіки N 153
( v0153665-06 ) від 28.04.2006 }
 
   3. Територіальне  управління (відділ) у своїй діяльності
керується Конституцією ( 254к/96-ВР ) і законами України, актами
Президента  України,  Кабінету  Міністрів  України,  наказами
Мінекономіки, Державного департаменту з питань банкрутства, а
також цим Положенням. { Пункт 3 із змінами, внесеними згідно з
Наказом  Міністерства  економіки N 153 ( v0153665-06 ) від
28.04.2006 }
 
   4. Основними завданнями територіального управління (відділу)
є:
   участь у реалізації державної політики щодо  запобігання
банкрутству,  а  також забезпечення умов реалізації процедур
відновлення  платоспроможності  боржника  або  визнання  його
банкрутом,  передбачених  Законом  України  "Про  відновлення
платоспроможності боржника  або  визнання  його  банкрутом"
( 2343-12 ) (далі - Закон);
   забезпечення створення організаційних, економічних та інших
умов,  необхідних  для  реалізації  процедур  відновлення
платоспроможності боржника або визнання його банкрутом;
   узагальнення практики застосування законодавства з питань
банкрутства, розроблення пропозицій щодо його  вдосконалення,
забезпечення умов    реалізації    процедур   відновлення
платоспроможності боржника або визнання його банкрутом;
   підготовлення на  запити  суду,  прокуратури  або іншого
уповноваженого органу висновків про наявність ознак приховуваного,
фіктивного банкрутства або доведення до банкрутства щодо державних
підприємств чи підприємств, у статутному фонді яких  частка
державної власності перевищує двадцять п'ять відсотків;
 
 
   ( Абзац шостий  пункту 4 виключено на підставі Наказу
Міністерства економіки N 306 ( v0306665-05 ) від 27.09.2005 )
 
 
   виконання  інших  завдань  за  дорученням  Мінекономіки,
Державного департаменту з питань банкрутства, які можуть бути
надані як у письмовій (передані телефаксом, електронною поштою),
так і в усній формі; { Абзац сьомий пункту 4 із змінами, внесеними
згідно з Наказом Міністерства економіки N 153 ( v0153665-06 ) від
28.04.2006 }
   супроводження процедур банкрутства державних підприємств та
підприємств, у статутному фонді яких частка державної власності
перевищує 25 відсотків; ( Пункт 4 доповнено абзацом згідно з
Наказом  Міністерства  економіки N 295 ( v0295665-05 ) від
21.09.2005 )
   забезпечення виконання  вимог  Указу  Президента  України
N 1159/2000 ( 1159/2000 ) від 23.10.2000 щодо внесення пропозицій
по  створенню  нових  робочих  місць, соціального захисту і
перепідготовки працівників, які вивільняються у  зв'язку  із
здійсненням заходів по відновленню платоспроможності боржників або
визнання їх банкрутами; ( Пункт 4 доповнено абзацом згідно з
Наказом  Міністерства  економіки N 295 ( v0295665-05 ) від
21.09.2005 )
   забезпечення формування та ведення єдиної бази даних про
підприємства, щодо яких порушено провадження у  справі  про
банкрутство.  ( Пункт 4 доповнено абзацом згідно з Наказом
Міністерства економіки N 306 ( v0306665-05 ) від 27.09.2005 )
 
   5. Територіальне управління (відділ) відповідно до покладених
на нього завдань:
   аналізує стан додержання законодавства з питань банкрутства
та інформує про результати аналізу Державний департамент з питань
банкрутства;
   здійснює контроль  за  додержанням арбітражними керуючими
(розпорядниками  майна,  керуючими  санацією,  ліквідаторами)
ліцензійних умов провадження господарської діяльності арбітражних
керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів);
   забезпечує в регіоні реалізацію процедур банкрутства щодо
відсутнього боржника;
   організовує в передбачених  Законом  ( 2343-12 ) випадках
проведення експертизи фінансового становища державних підприємств
і підприємств, у статутному фонді яких частка державної власності
перевищує двадцять п'ять відсотків, при підготовці справи про
банкрутство до розгляду або під час її розгляду господарським
судом у разі призначення судом експертизи та надання відповідного
доручення;
   бере участь у проведенні аналізу фінансово-господарського
становища суб'єктів підприємницької діяльності з метою виявлення
серед них боржників та запобігання їх банкрутству;
   уносить пропозиції  щодо  проведення  досудової  санації
державних підприємств;
   пропонує кандидатури  арбітражних  керуючих для державних
підприємств та підприємств, у статутному фонді яких  частка
державної власності перевищує двадцять п'ять відсотків, щодо яких
порушена справа про банкрутство, та в інших передбачених Законом
( 2343-12 )  випадках відповідно до Порядку подання пропозицій
господарському суду  щодо  кандидатур  арбітражних  керуючих,
затвердженого  наказом  Міністерства  економіки  України  від
25.04.2001 N 87 ( z0416-01 ) та зареєстрованого в Міністерстві
юстиції України 15.05.2001 за N 416/5607;
   надає безкоштовну  консультаційну,  інформаційну  й  іншу
допомогу підприємствам, установам, організаціям та громадянам з
питань банкрутства;
   щомісяця  звітує перед Державним департаментом з питань
банкрутства про виконану роботу;
   забезпечує систематичне інформування  населення,  місцевих
органів виконавчої влади про свою діяльність.
{ Пункт 5 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства
економіки N 153 ( v0153665-06 ) від 28.04.2006 }
 
   ( Абзац дванадцятий пункту 5 виключено на підставі Наказу
Міністерства економіки N 306 ( v0306665-05 ) від 27.09.2005 )
 
   6. Територіальне управління (відділ) має право:
   робити запити  та  одержувати безоплатно в установленому
порядку від інших структурних підрозділів Державного департаменту
з питань банкрутства, місцевих органів виконавчої влади, органів
місцевого  самоврядування  та  органів  державної  статистики
інформацію,  документи та матеріали, необхідні для виконання
покладених на нього завдань, пов'язаних із здійсненням повноважень
державного органу з питань банкрутства;
   користуватися безоплатно базами даних, що створюються та
ведуться місцевими органами виконавчої влади,  господарськими
судами та органами державної статистики;
   здійснювати в межах своїх повноважень перевірки дотримання
арбітражними керуючими (розпорядниками майна, керуючими санацією,
ліквідаторами)  ліцензійних  умов  провадження  господарської
діяльності арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих
санацією, ліквідаторів);
   під час перевірки та у разі надходження заяв і скарг вимагати
пояснення в арбітражного керуючого  стосовно  виконання  ним
повноважень  як  розпорядника  майна, керуючого санацією або
ліквідатора;
   за результатами  перевірки,  за  наявності  законодавчо
визначених підстав для анулювання ліцензії, в  установленому
порядку  вносити пропозиції Державному департаменту з питань
банкрутства щодо розгляду питання про анулювання ліцензії.
{ Пункт 6 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства
економіки N 153 ( v0153665-06 ) від 28.04.2006 }
 
   7. Територіальне управління (відділ) під  час  виконання
покладених на нього завдань взаємодіє з територіальними органами
центральних органів виконавчої влади  і  місцевими  органами
виконавчої   влади,   органами  місцевого  самоврядування,
господарськими судами.
 
   8. Територіальне управління (відділ) очолює начальник, який
призначається  на  посаду  і  звільняється з посади наказом
Мінекономіки.
 
   9. Начальник територіального управління (відділу):
   здійснює керівництво діяльністю територіального управління
(відділу);
   несе персональну відповідальність за виконання покладених на
територіальне управління (відділ) завдань;
   визначає функції  та ступінь відповідальності працівників
територіального управління (відділу);
   у встановленому порядку призначає на посаду та звільняє з
посади  працівників,  за  винятком заступника територіального
управління  (відділу), а також покладає виконання обов'язків
тимчасово  відсутніх  працівників  територіального управління,
відділу (сектору), у встановленому порядку призначає на посаду та
звільняє з посади заступника територіального управління (відділу)
за погодженням з Державним департаментом з питань банкрутства;
( Абзац п'ятий пункту 9 в редакції Наказу Міністерства економіки
N 348 ( v0348665-05 ) від 17.10.2005 )
   подає на затвердження до Державного департаменту з питань
банкрутства штатний розпис територіального управління (відділу);
   видає у межах своєї компетенції  накази,  контролює  їх
виконання;
   здійснює преміювання заступника начальника (завідувача) та
працівників управління, відділу (сектору), встановлює їм надбавки,
доплати до посадових окладів та надає матеріальну допомогу.
{  Пункт 9 доповнено абзацом згідно з Наказом Міністерства
економіки N 488 ( v0488665-05 ) від 09.12.2005 }
{ Пункт 9 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства
економіки N 153 ( v0153665-06 ) від 28.04.2006 }
 
   10. Територіальне управління (відділ) утримується за рахунок
коштів державного бюджету.
   Гранична чисельність  та  фонд  Оплати праці працівників
територіального управління  (відділу)  затверджуються  наказом
Державного департаменту з питань банкрутства в межах виділених
бюджетних асигнувань.
   Штатний розпис  територіального  управління   (відділу)
погоджується відповідними структурними підрозділами центрального
апарату  Державного  департаменту  з  питань  банкрутства та
затверджується посадовою особою Державного департаменту з питань
банкрутства, яка відповідно до своїх повноважень має на це право.
{ Пункт 10 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства
економіки N 153 ( v0153665-06 ) від 28.04.2006 }
 
   11. Територіальне управління (відділ) є юридичною особою, має
самостійний баланс та реєстраційні рахунки в органах Державного
казначейства України, печатку із зображенням Державного Герба
України та свої) найменуванням.
 
 Перший заступник Міністра економіки
 та з питань європейської інтеграції України
 у зв'язках з Верховною Радою України         В.Вощевськи
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка