Законы Украины

Новости Партнеров
 

Протокол між Міністерством оборони України та Міністерством оборони Республіки Молдова про порядок оплати військових залізничних перевезень, які виконуються в інтересах Міністерства оборони України із станцій залізниць Молдови, розташованих на терито...

               Протокол
        між Міністерством оборони України та
       Міністерством оборони Республіки Молдова
   про порядок оплати військових залізничних перевезень,
     які виконуються в інтересах Міністерства оборони
       України із станцій залізниць Молдови,
        розташованих на території України
 
 
   Дата підписання:    23.11.1995
   Дата набрання чинності: 23.11.1995
 
   Міністерство оборони  України  і  Міністерство  оборони
Республіки Молдова, які надалі іменуються Сторонами,
 
   з метою урегулювання питань, пов'язаних з оплатою військових
залізничних перевезень в інтересах української Сторони із станцій
залізниць Молдови, розташованих на території України,
 
   на підставі положень Угоди від 19 лютого 1993 року щодо
співробітництва між Міністерством оборони України та Міністерством
оборони Республіки Молдова ( 498_081 ) погодились про таке:
 
               СТАТТЯ 1
 
   Військові залізничні  перевезення в інтересах української
Сторони, при їх виконанні  із  станцій  залізниць  Молдови,
розташованих  на  території  України, оплачуються військовими
перевізними документами Міністерства оборони України (надалі ВПД
МО України) за весь маршрут руху на умовах 100% передплати
українською  Стороною  наступних  перевезень  до  20  числа
передпланового місяця.
 
   Передоплата переводиться на розрахунковий рахунок молдавської
Сторони, яка виконує розрахунки з транспортними організаціями.
Середньомісячний розмір передоплати визначається на півріччя з
урахуванням результатів практичної роботи за минулі півроку.
 
               СТАТТЯ 2
 
   Українська Сторона, для організації роботи з ВПД МО України і
навчання причетних працівників, надає молдавській Стороні: зразки
бланків ВПД МО України;
 
   керівні документи щодо використання ВПД МО України; витяги з
планів  військових  перевезень зі станцій залізниць Молдови,
розташованих на території України;
 
   своєчасну інформацію про всі зміни в правилах оформлення і
використання ВПД МО України.
 
               СТАТТЯ 3
 
   Молдовська Сторона здійснює:
 
   навчання причетних  працівників  транспортних  організацій
правилам оформлення ВПД МО України;
 
   перевірку правильності нарахування перевізних платежів  і
акцепт рахунків транспортних організацій;
 
   своєчасну оплату рахунків транспортних організацій.
 
               СТАТТЯ 4
 
   Акцептовані рахунки подаються українській Стороні щомісяця,
до 15 числа місяця, наступного за розрахунковим. До рахунків
додаються реєстри з зазначенням серії та номерів ВПД МО України,
маршрутів руху за ними і сум, пред'явлених до оплати за видами
перевезень. Дійсні транспортні документи і ВПД МО України, якими
оплачувались перевезення,  зберігаються  молдовською  Стороною
протягом 3 років з моменту виконання перевезення. За станом на 1
січня і 1 липня Сторони проводять звіряння поданих рахунків і
оплачених коштів з подальшим проведенням взаєморозрахунків.
 
   Українська Сторона оплачує роботу молдавської Сторони щодо
перевірки рахунків транспортних організацій і ведення розрахунків
з ними в розмірі 3% перевізних платежів за військові перевезення,
виконані в інтересах Збройних  Сил  України  з  урахуванням
результатів взаєморозрахунків за півріччя.
 
               СТАТТЯ 5
 
   Сторони несуть  відповідальність за достовірність поданих
відомостей і своєчасність виконання всіх взаєморозрахунків.
 
   У разі заподіяння матеріальної шкоди, збитки відшкодовуються
за рахунок винної Сторони.
 
               СТАТТЯ 6
 
   Всі спірні питання, які можуть виникнути у  зв'язку  з
виконанням  цього  Протоколу,  підлягають  вирішенню  шляхом
консультацій Сторін.
 
               СТАТТЯ 7
 
   Цей Протокол набуває чинності з моменту його підписання після
офіційного взаємного повідомлення Сторонами одна  одній  про
виконання всіх підготовчих заходів.
 
   Припинення дії  цього  Протоколу  може бути здійснено з
ініціативи однієї із Сторін після письмового повідомлення і
завершення взаєморозрахунків за перевезення.
 
   Вчинено в м. Києві 23 листопада 1995 року в двох примірниках,
кожний українською та молдовською мовами, при цьому обидва тексти
мають однакову силу.
 
 За Міністерство оборони          За Міністерство оборони
 України                  Республіки Молдова
 
   (підпис)                  (підпис)
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка