Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про затвердження Умов оплати праці працівників Українського науково-дослідного гідрометеорологічного інституту

    МIНIСТЕРСТВО УКРАЇНИ З ПИТАНЬ НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦIЙ
     ТА У СПРАВАХ ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ ВIД НАСЛIДКIВ
          ЧОРНОБИЛЬСЬКОЇ КАТАСТРОФИ
 
              Н А К А З
 
            03.12.2007 N 826
 
                   Зареєстровано в Міністерстві
                   юстиції України
                   1 лютого 2008 р.
                   за N 78/14769
 
 
     Про затвердження Умов оплати праці працівників
         Українського науково-дослідного
         гідрометеорологічного інституту
 
 
   На виконання  постанови  Кабінету  Міністрів України від
11 вересня 2007 року N 1120 ( 1120-2007-п ) "Про умови оплати
праці    працівників    Українського   науково-дослідного
гідрометеорологічного інституту" та з метою упорядкування умов
оплати  праці  працівників  Українського  науково-дослідного
гідрометеорологічного інституту Н А К А З У Ю:
 
   1. Затвердити Умови оплати праці працівників Українського
науково-дослідного гідрометеорологічного інституту (далі - Умови),
що додаються.
 
   2. Керівнику     Українського     науково-дослідного
гідрометеорологічного  інституту  в межах затвердженого фонду
заробітної плати установити працівникам посадові оклади, доплати
та надбавки, виходячи з розмірів, передбачених Умовами.
 
   3. Установити,  що  посадові  оклади, визначені Умовами,
змінюються пропорційно підвищенню розміру мінімальної заробітної
плати згідно із законодавством.
 
   4. Ці Умови застосовуються з 11 вересня 2007 року.
 
 Міністр                         Н.Шуфрич
 
 ПОГОДЖЕНО:
 
 Заступник Міністра праці
 та соціальної політики України            М.Солдатенко
 
 Заступник Міністра фінансів
 України                          С.Рибак
 
 Голова професійної спілки
 працівників атомної енергетики 
 та промисловості України                 В.Матов
 
 
 
                   ЗАТВЕРДЖЕНО
                   Наказ Міністерства України
                   з питань надзвичайних
                   ситуацій та у справах
                   захисту населення
                   від наслідків Чорнобильської
                   катастрофи
                   03.12.2007 N 826
 
                   Зареєстровано в Міністерстві
                   юстиції України
                   1 лютого 2008 р.
                   за N 78/14769
 
 
               УМОВИ
       оплати праці працівників Українського
    науково-дослідного гідрометеорологічного інституту
 
 
   1. Ці Умови оплати праці розроблені відповідно до постанов
Кабінету Міністрів  України  від  31  січня 2001 року N 74
( 74-2001-п ) "Про умови оплати праці працівників бюджетних
науково-дослідних установ і організацій та інших наукових установ
Національної академії наук" із змінами, від 11 вересня 2007 року
N 1120 ( 1120-2007-п ) "Про умови оплати праці працівників
Українського науково-дослідного гідрометеорологічного інституту",
з метою упорядкування умов оплати праці працівників Українського
науково-дослідного  гідрометеорологічного  інституту  (далі  -
Iнститут).
 
   2. Схеми  посадових  окладів  працівників  установлюються
відповідно до додатків 1-3 до цих Умов залежно від складності та
обсягу виконуваних робіт, рівня кваліфікації працівників, їх
досвіду і знань.
 
   3. Посадові  оклади  заступників  директора  Iнституту,
заступників  керівників  структурних  підрозділів  Iнституту
встановлюються на 5-15 відсотків, головних бухгалтерів - на 10-30
відсотків, помічників директора Iнституту - на 30-40 відсотків
нижче, ніж посадовий оклад відповідного керівника, визначений за
схемами посадових окладів, затвердженими цим наказом.
 
   4. Працівникам установлюються надбавки:
 
   4.1. У розмірі до 50 відсотків посадового окладу:
   за високі досягнення у праці;
   за виконання  особливо  важливої  роботи  (на термін її
виконання);
   за складність, напруженість роботи.
   Граничний розмір зазначених надбавок для одного працівника не
повинен перевищувати 50 відсотків посадового окладу.
   У разі несвоєчасного виконання завдань, погіршення якості
роботи  і  порушення  трудової дисципліни зазначені надбавки
скасовуються або розмір їх зменшується.
 
   4.2. Водіям автомобілів установлюється надбавка за класність:
2 класу - 10 відсотків, 1 класу - 25 відсотків установленої
тарифної ставки за відпрацьований час.
   Надбавка за класність водіям виплачується з дня затвердження
класної кваліфікації наказом директора Iнституту за результатами
роботи кваліфікаційної комісії.
   Підставою для присвоєння кваліфікації I класу має  бути
наявність  у  посвідченні водія позначок на право керування
транспортними засобами категорії "B", "C", "D", "E", а II класу -
"B","C","E" або лише "D" ("D" і "E"). При цьому кваліфікація I
класу може бути присвоєна, якщо стаж роботи водієм II класу не
менше двох років, а кваліфікація II класу - якщо стаж роботи
водієм автомобіля не менше трьох років.
   У разі  наявності  порушень правил дорожнього руху клас
кваліфікації водію  зменшується  або  скасовується,  про  що
оголошується у наказі директора Iнституту із зазначенням причин.
 
   5. Посадові оклади працівників Iнституту, які мають почесні
звання, спортивні звання підвищуються:
   за почесні  звання  України,  СРСР:  "народний"  -  на
40 відсотків, "заслужений" - на 20 відсотків;
   за спортивні звання: "заслужений тренер", "заслужений майстер
спорту" - на 20 відсотків; "майстер спорту міжнародного класу" -
на 15 відсотків; "майстер спорту" - на 10 відсотків.
   За наявності двох  або  більше  звань  посадові  оклади
працівників підвищуються за одним (вищим) званням. Посадові оклади
працівників підвищуються, якщо діяльність працівника за профілем
відповідає почесному або спортивному званню.
 
   6. Працівникам установлюються доплати:
 
   6.1. У розмірі до 50 відсотків посадового окладу відсутнього
працівника або за вакантною посадою:
   за виконання обов'язків тимчасово відсутніх працівників;
   за суміщення професій (посад);
   за розширення  зони обслуговування або збільшення обсягу
виконуваних робіт.
   Зазначені види доплат не встановлюються директору Iнституту,
його заступникам, керівникам структурних підрозділів  та  їх
заступникам.
 
   6.2. У розмірі до 40 відсотків годинної тарифної ставки
(посадового окладу) за роботу в нічний час за кожну годину роботи
з 10 години вечора до 6 години ранку.
 
   6.3. За вчене звання:
   професора - у граничному розмірі 33 відсотки посадового
окладу;
   доцента, старшого наукового співробітника - у граничному
розмірі 25 відсотків посадового окладу.
 
   6.4. За науковий ступінь:
   доктора наук - у граничному розмірі 25 відсотків посадового
окладу;
   кандидата наук - у граничному розмірі 15 відсотків посадового
окладу.
   Зазначені доплати встановлюються, якщо діяльність працівників
за профілем відповідає вченому званню або науковому ступеню. За
наявності  у  працівників  двох  наукових  ступенів  доплата
встановлюється за одним (вищим) науковим ступенем.
   Відповідність вченого звання та наукового ступеня профілю
діяльності працівника на займаній посаді визначається директором
Iнституту.
   Документи, що засвідчують наявність наукового ступеня та
вченого звання, повинні відповідати нормам і вимогам, передбаченим
чинним законодавством.
 
   6.5. Водіям  за  ненормований робочий день - у розмірі
25 відсотків тарифної ставки за відпрацьований час.
 
   7. Щомісячні  оклади  прибиральників  приміщень,  які
використовують дезінфекційні засоби, а також тих, що зайняті
прибиранням туалетів, підвищуються на 10 відсотків.
 
   8. За  вислугу   років   у   системі   національної
гідрометеорологічної служби (постанова Кабінету Міністрів України
від 30 серпня 1999 року N 1607 ( 1607-99-п ) "Про додаткові умови
оплати  праці працівників підприємств, установ і організацій
національної гідрометеорологічної служби"  (із  змінами),  до
посадового окладу працівникам Iнституту (крім посад наукових
працівників, для яких відповідні доплати передбачені  іншими
нормативно-правовими актами) залежно від стажу роботи, який дає
право на отримання такої надбавки у розмірах:
   понад 3 роки - 5 відсотків;
   понад 5 років - 10 відсотків;
   понад 10 років - 15 відсотків;
   понад 15 років - 20 відсотків;
   понад 20 років - 25 відсотків;
   понад 25 років - 30 відсотків.
   До стажу роботи, що дає право на встановлення надбавки за
вислугу років, включається час роботи на  підприємствах,  в
установах і організаціях національної гідрометеорологічної служби
України, відповідних служб колишніх УРСР, інших союзних республік
і СРСР.
   Надбавка за  вислугу  років  у  системі  національної
гідрометеорологічної  служби не виплачується працівникам, які
прийняті на роботу за сумісництвом, і тимчасовим працівникам.
 
   9. Надати право директору Iнституту в межах фонду заробітної
плати, затвердженого в кошторисі доходів і видатків:
 
   9.1. Установлювати працівникам Iнституту конкретні розміри
доплат і надбавок до посадових окладів.
 
   9.2. Надавати працівникам матеріальну допомогу, у тому числі
на оздоровлення за винятком матеріальної допомоги на поховання, у
сумі не більше ніж один посадовий оклад на рік.
 
   9.3. Затверджувати порядок і розміри преміювання працівників
відповідно до їх особистого внеску в загальні результати роботи в
межах коштів на оплату праці.
 
   10. Конкретні  розміри  підвищень,  надбавок,  доплат,
установлені працівникам, оголошуються наказом директора Iнституту.
 
   11. Преміювання директора Iнституту, установлення надбавок та
доплат до посадового окладу, надання  матеріальної  допомоги
здійснюється за рішенням органу вищого рівня у межах наявних
коштів на оплату праці.
 
 Директор Департаменту
 економіки і фінансів                 М.Ф.Малицька
 
 
                   Додаток 1
                   до Умов оплати праці
                   працівників Українського
                   науково-дослідного
                   гідрометеорологічного
                   інституту
 
 
               СХЕМА
       посадових окладів наукових працівників
         Українського науково-дослідного
         гідрометеорологічного інституту
 
 
------------------------------------------------------------------
¦ Найменування посад ¦     Місячний посадовий оклад     ¦
¦           ¦------------------------------------------¦
¦           ¦  з 11.09.2007   ¦  з 01.10.2007  ¦
¦           ¦---------------------+--------------------¦
¦           ¦Мінімальна заробітна ¦Мінімальна заробітна¦
¦           ¦ плата - 440 гривень ¦ плата - 460 гривень¦
¦----------------------------------------------------------------¦
¦            Керівні працівники            ¦
¦----------------------------------------------------------------¦
¦Директор науково-  ¦  2140 - 2175   ¦  2236 - 2273   ¦
¦дослідного інституту ¦           ¦          ¦
¦---------------------+---------------------+--------------------¦
¦Директор відділення ¦  2125 - 2160   ¦  2221 - 2257   ¦
¦науково-дослідного  ¦           ¦          ¦
¦інституту      ¦           ¦          ¦
¦---------------------+---------------------+--------------------¦
¦Учений секретар   ¦  1910 - 2020   ¦  1996 - 2111   ¦
¦науково-дослідного  ¦           ¦          ¦
¦інституту      ¦           ¦          ¦
¦---------------------+---------------------+--------------------¦
¦Учений секретар   ¦  1825 - 1885   ¦  1907 - 1970   ¦
¦відділення науково- ¦           ¦          ¦
¦дослідного інституту ¦           ¦          ¦
¦---------------------+---------------------+--------------------¦
¦Завідувач відділу  ¦  1910 - 2020   ¦  1996 - 2111   ¦
¦науково-дослідного  ¦           ¦          ¦
¦інституту, радник при¦           ¦          ¦
¦дирекції       ¦           ¦          ¦
¦---------------------+---------------------+--------------------¦
¦Завідувач      ¦  1660 - 1910   ¦  1735 - 1996   ¦
¦лабораторії науково- ¦           ¦          ¦
¦дослідного інституту,¦           ¦          ¦
¦що входить до складу ¦           ¦          ¦
¦відділу       ¦           ¦          ¦
¦---------------------+---------------------+--------------------¦
¦Головний інженер   ¦  1255 - 1430   ¦  1311 - 1494   ¦
¦інституту      ¦           ¦          ¦
¦---------------------+---------------------+--------------------¦
¦Завідувач польової  ¦   965 - 1115   ¦  1008 - 1165   ¦
¦гідрометеорологічної ¦           ¦          ¦
¦бази         ¦           ¦          ¦
¦----------------------------------------------------------------¦
¦           Наукові співробітники           ¦
¦----------------------------------------------------------------¦
¦Головний науковий  ¦  1950 - 2020   ¦  2038 - 2111   ¦
¦співробітник     ¦           ¦          ¦
¦---------------------+---------------------+--------------------¦
¦Провідний науковий  ¦  1910 - 1950   ¦  1996 - 2038   ¦
¦співробітник     ¦           ¦          ¦
¦---------------------+---------------------+--------------------¦
¦Старший науковий   ¦  1735 - 1795   ¦  1813 - 1876   ¦
¦співробітник     ¦           ¦          ¦
¦---------------------+---------------------+--------------------¦
¦Науковий співробітник¦  1475 - 1600   ¦  1541 - 1672   ¦
¦---------------------+---------------------+--------------------¦
¦Молодший науковий  ¦  1310 - 1390   ¦  1369 - 1453   ¦
¦співробітник     ¦           ¦          ¦
¦----------------------------------------------------------------¦
¦  Професіонали та фахівці, які проводять наукові і науково-  ¦
¦технічні розробки та які виконують науково-організаційну роботу ¦
¦----------------------------------------------------------------¦
¦Головні: інженер,  ¦  1120 - 1250   ¦  1170 - 1306   ¦
¦інженер-дослідник,  ¦           ¦          ¦
¦конструктор,     ¦           ¦          ¦
¦технолог,      ¦           ¦          ¦
¦електронник,     ¦           ¦          ¦
¦програміст,     ¦           ¦          ¦
¦математик,      ¦           ¦          ¦
¦юрисконсульт,    ¦           ¦          ¦
¦редактор науковий та ¦           ¦          ¦
¦інші         ¦           ¦          ¦
¦---------------------+---------------------+--------------------¦
¦Провідні: інженер,  ¦   885 - 1000   ¦  925 - 1045   ¦
¦інженер-дослідник,  ¦           ¦          ¦
¦конструктор,     ¦           ¦          ¦
¦технолог,      ¦           ¦          ¦
¦електронник,     ¦           ¦          ¦
¦програміст,     ¦           ¦          ¦
¦математик,      ¦           ¦          ¦
¦юрисконсульт,    ¦           ¦          ¦
¦редактор науковий та ¦           ¦          ¦
¦інші         ¦           ¦          ¦
¦---------------------+---------------------+--------------------¦
¦Iнженер, інженер-  ¦           ¦          ¦
¦дослідник,      ¦           ¦          ¦
¦конструктор,     ¦           ¦          ¦
¦технолог,      ¦           ¦          ¦
¦електронник,     ¦           ¦          ¦
¦програміст,     ¦           ¦          ¦
¦математик,      ¦           ¦          ¦
¦юрисконсульт,    ¦           ¦          ¦
¦редактор науковий та ¦           ¦          ¦
¦інші         ¦           ¦          ¦
¦1 категорії     ¦   855 - 940   ¦   893 - 982   ¦
¦2 категорії     ¦   780 - 855   ¦   815 - 893   ¦
¦без категорії    ¦   715 - 780   ¦   747 - 815   ¦
¦---------------------+---------------------+--------------------¦
¦Технік і лаборант з ¦           ¦          ¦
¦вищою освітою    ¦           ¦          ¦
¦1 категорії     ¦   685 - 730   ¦   716 - 763   ¦
¦2 категорії     ¦   640 - 685   ¦   669 - 716   ¦
¦без категорії    ¦   600 - 640   ¦   627 - 669   ¦
------------------------------------------------------------------
 
 Директор Департаменту
 економіки і фінансів                 М.Ф.Малицька
 
 
                   Додаток 2
                   до Умов оплати праці
                   працівників Українського
                   науково-дослідного
                   гідрометеорологічного
                   інституту
 
 
               СХЕМА
       посадових окладів керівних працівників,
     професіоналів, фахівців і службовців структурних
      підрозділів Українського науково-дослідного
         гідрометеорологічного інституту
 
 
------------------------------------------------------------------
¦ Найменування посад ¦  Місячний посадовий оклад, гривень   ¦
¦           ¦------------------------------------------¦
¦           ¦  з 11.09.2007   ¦  з 01.10.2007  ¦
¦           ¦---------------------+--------------------¦
¦           ¦Мінімальна заробітна ¦Мінімальна заробітна¦
¦           ¦ плата - 440 гривень ¦ плата - 460 гривень¦
¦----------------------------------------------------------------¦
¦            Керівні працівники            ¦
¦----------------------------------------------------------------¦
¦Завідувач відділу  ¦   715 - 1290   ¦  747 - 1348   ¦
¦(служби): планово- ¦           ¦          ¦
¦економічного,    ¦           ¦          ¦
¦капітального     ¦           ¦          ¦
¦будівництва,     ¦           ¦          ¦
¦матеріально-     ¦           ¦          ¦
¦технічного      ¦           ¦          ¦
¦постачання, кадрів, ¦           ¦          ¦
¦завідувач бібліотеки ¦           ¦          ¦
¦---------------------+---------------------+--------------------¦
¦Завідувач (керівник) ¦   615 - 850   ¦   643 - 888   ¦
¦сектора (групи), що ¦           ¦          ¦
¦входять до складу  ¦           ¦          ¦
¦функціональних    ¦           ¦          ¦
¦відділів (служб) та ¦           ¦          ¦
¦структурних     ¦           ¦          ¦
¦підрозділів     ¦           ¦          ¦
¦----------------------------------------------------------------¦
¦ Керівники інших структурних підрозділів, професіонали, фахівці ¦
¦             та службовці             ¦
¦----------------------------------------------------------------¦
¦Провідні: інженер,  ¦   600 - 730   ¦   627 - 763   ¦
¦електронік,     ¦           ¦          ¦
¦програміст,     ¦           ¦          ¦
¦економіст, бухгалтер ¦           ¦          ¦
¦(з дипломом     ¦           ¦          ¦
¦спеціаліста),    ¦           ¦          ¦
¦бібліотекар,     ¦           ¦          ¦
¦бібліограф,     ¦           ¦          ¦
¦архівіст, капітан-  ¦           ¦          ¦
¦механік теплоходу та ¦           ¦          ¦
¦інші         ¦           ¦          ¦
¦---------------------+---------------------+--------------------¦
¦Iнженер - програміст,¦           ¦          ¦
¦економіст,      ¦           ¦          ¦
¦бухгалтер (з дипломом¦           ¦          ¦
¦спеціаліста),    ¦           ¦          ¦
¦бібліотекар,     ¦           ¦          ¦
¦бібліограф,     ¦           ¦          ¦
¦архівіст, змінний  ¦           ¦          ¦
¦помічник капітана  ¦           ¦          ¦
¦(рейдовий), старший ¦           ¦          ¦
¦механік (рейдовий), ¦           ¦          ¦
¦старший моторист-  ¦           ¦          ¦
¦рульовий (рейдовий) ¦           ¦          ¦
¦та інші       ¦           ¦          ¦
¦1 категорії     ¦   650 - 690   ¦   679 - 721   ¦
¦2 категорії     ¦   610 - 650   ¦   637 - 679   ¦
¦без категорії    ¦   570 - 610   ¦   596 - 637   ¦
¦---------------------+---------------------+--------------------¦
¦Техніки всіх     ¦   546 - 600   ¦   571 - 627   ¦
¦спеціальностей,   ¦           ¦          ¦
¦моторист       ¦           ¦          ¦
¦---------------------+---------------------+--------------------¦
¦Завідувач:      ¦   545 - 645   ¦   570 - 674   ¦
¦канцелярії, архіву, ¦           ¦          ¦
¦центрального складу, ¦           ¦          ¦
¦складу, друкарського ¦           ¦          ¦
¦бюро, господарства, ¦           ¦          ¦
¦копіювально-     ¦           ¦          ¦
¦розмножувального   ¦           ¦          ¦
¦бюро, експедиції,  ¦           ¦          ¦
¦інших обслуговуючих ¦           ¦          ¦
¦підрозділів     ¦           ¦          ¦
¦---------------------+---------------------+--------------------¦
¦Старші: лаборант,  ¦   520 - 570   ¦   543 - 596   ¦
¦касир, інспектор,  ¦           ¦          ¦
¦коректор;      ¦           ¦          ¦
¦стенографістка 1   ¦           ¦          ¦
¦категорії та інші  ¦           ¦          ¦
¦---------------------+---------------------+--------------------¦
¦Iнші службовці:   ¦   520 - 545   ¦   543 - 570   ¦
¦експедитор,     ¦           ¦          ¦
¦інспектор,      ¦           ¦          ¦
¦архіваріус,     ¦           ¦          ¦
¦діловод, черговий  ¦           ¦          ¦
¦бюро перепусток,   ¦           ¦          ¦
¦копіювальник     ¦           ¦          ¦
¦технічної      ¦           ¦          ¦
¦документації та інші ¦           ¦          ¦
------------------------------------------------------------------
 
   Примітка. Заступникам керівників  структурних  підрозділів
Iнституту посадові оклади встановлюються залежно від посадового
окладу керівника без урахування відповідних підвищень.
 
 Директор Департаменту
 економіки і фінансів                 М.Ф.Малицька
 
 
                   Додаток 3
                   до Умов оплати праці
                   працівників Українського
                   науково-дослідного
                   гідрометеорологічного
                   інституту
 
 
               СХЕМА
       місячних окладів робітників Українського
       науково-дослідного гідрометеорологічного
              інституту
 
 
------------------------------------------------------------------
¦ Найменування посад ¦  Місячний посадовий оклад, гривень   ¦
¦           ¦------------------------------------------¦
¦           ¦  з 11.09.2007   ¦  з 01.10.2007  ¦
¦           ¦---------------------+--------------------¦
¦           ¦Мінімальна заробітна ¦Мінімальна заробітна¦
¦           ¦ плата - 440 гривень ¦ плата - 460 гривень¦
¦----------------------------------------------------------------¦
¦ Робітники, які виконують просту некваліфіковану або допоміжну ¦
¦               роботу               ¦
¦----------------------------------------------------------------¦
¦Гардеробник,     ¦   440 - 465   ¦   460 - 486   ¦
¦кастелянка, кур'єр, ¦           ¦          ¦
¦опалювач, підсобний ¦           ¦          ¦
¦робітник, вантажник, ¦           ¦          ¦
¦натирач підлоги,   ¦           ¦          ¦
¦робітник з      ¦           ¦          ¦
¦благоустрою, сторож, ¦           ¦          ¦
¦прибиральник     ¦           ¦          ¦
¦службових      ¦           ¦          ¦
¦(виробничих)     ¦           ¦          ¦
¦приміщень, території ¦           ¦          ¦
¦та інші       ¦           ¦          ¦
¦----------------------------------------------------------------¦
¦    Робітники, які виконують малокваліфіковані роботи    ¦
¦----------------------------------------------------------------¦
¦Апаратник хімічного ¦   440 - 490   ¦   460 - 512   ¦
¦чищення спецодягу,  ¦           ¦          ¦
¦водії: автомобіля,  ¦           ¦          ¦
¦електро- та     ¦           ¦          ¦
¦автовізка,      ¦           ¦          ¦
¦транспортно-     ¦           ¦          ¦
¦прибиральної машини і¦           ¦          ¦
¦самохідних      ¦           ¦          ¦
¦механізмів,     ¦           ¦          ¦
¦копіювальник,    ¦           ¦          ¦
¦комірник, контролер ¦           ¦          ¦
¦та інші       ¦           ¦          ¦
¦----------------------------------------------------------------¦
¦  Робітники, які виконують кваліфіковані (складні) роботи   ¦
¦----------------------------------------------------------------¦
¦Слюсар, столяр,   ¦           ¦          ¦
¦електрик,      ¦           ¦          ¦
¦електромеханік,   ¦           ¦          ¦
¦наладчик,      ¦           ¦          ¦
¦електромонтер,    ¦           ¦          ¦
¦дозиметрист,     ¦           ¦          ¦
¦оператор:      ¦           ¦          ¦
¦електронно-     ¦           ¦          ¦
¦обчислювальних та  ¦           ¦          ¦
¦обчислювальних машин,¦           ¦          ¦
¦апаратів       ¦           ¦          ¦
¦мікрофільмування та ¦           ¦          ¦
¦копіювання,     ¦           ¦          ¦
¦копіювальних та   ¦           ¦          ¦
¦розмножувальних   ¦           ¦          ¦
¦машин, матрос,    ¦           ¦          ¦
¦будівельник та інші ¦           ¦          ¦
¦робітники підрозділів¦           ¦          ¦
¦по ремонту      ¦           ¦          ¦
¦устаткування     ¦           ¦          ¦
¦(рухомого складу,  ¦           ¦          ¦
¦суден та       ¦           ¦          ¦
¦автомобілів),    ¦           ¦          ¦
¦контрольно-     ¦           ¦          ¦
¦вимірювальних    ¦           ¦          ¦
¦приладів та     ¦           ¦          ¦
¦автоматики      ¦           ¦          ¦
¦II кваліфікаційного ¦   465 - 487   ¦   486 - 510   ¦
¦розряду       ¦           ¦          ¦
¦III кваліфікаційного ¦   487 - 510   ¦   510 - 535   ¦
¦розряду       ¦           ¦          ¦
¦IV кваліфікаційного ¦   510 - 545   ¦   535 - 570   ¦
¦розряду       ¦           ¦          ¦
¦----------------------------------------------------------------¦
¦ Робітники, які виконують висококваліфіковані (особливо складні ¦
¦          та відповідальні) роботи          ¦
¦----------------------------------------------------------------¦
¦Робітники з ремонту ¦           ¦          ¦
¦та налагодження   ¦           ¦          ¦
¦електронного та   ¦           ¦          ¦
¦іншого обладнання  ¦           ¦          ¦
¦підвищеної      ¦           ¦          ¦
¦складності, наукового¦           ¦          ¦
¦устаткування     ¦           ¦          ¦
¦V кваліфікаційного  ¦   490 - 600   ¦   512 - 600   ¦
¦розряду       ¦           ¦          ¦
¦VI кваліфікаційного ¦   600 - 645   ¦   600 - 674   ¦
¦розряду       ¦           ¦          ¦
------------------------------------------------------------------
 
 Директор Департаменту
 економіки і фінансів                 М.Ф.Малицька
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка