Законы Украины

Новости Партнеров
 

Угода між Урядом України та Урядом Республіки Узбекистан про виробничу кооперацію

               Угода
         між Урядом України та Урядом
     Республіки Узбекистан про виробничу кооперацію
 
   ( Угоду ратифіковано Законом N 271/95-ВР від 06.07.95 )
 
   Дата підписання:    06.09.1994
   Дата ратифікації:    06.07.1995
   Дата набрання чинності: 08.09.1995
 
 
   Уряд  України та Уряд Республіки Узбекистан, що надалі
іменовані  "Договірні  Сторони",  усвідомлюючи,  що всеосяжне
економічне,  промислове  і науково-технічне співробітництво є
важливим і необхідним елементом розвитку двосторонніх відносин на
стабільній і довгостроковій основі,
   з  огляду  на сформовані технологічні взаємозв'язки між
виробничими і науково-технологічними потенціалами їхніх держав,
   визнаючи вирішальну  роль  прямої  виробничої  взаємодії
суб'єктів господарської діяльності держав Договірних Сторін у
створенні загального економічного простору на  базі  ринкових
відносин,
   прагнучи  забезпечити  сприятливі умови для підтримки і
взаємовигідного розвитку виробничої кооперації між підприємствами
і галузями,
   спираючись на досягнутий рівень економічної взаємодії між
обома країнами,
   висловлюючи  рішучість  сприяти  зміцненню  багатобічної
торговельної системи і розвивати відносини в галузі торгівлі
відповідно до основних принципів Генеральної угоди про тарифи і
торгівлю,
   керуючись цілями забезпечення неухильного економічного росту,
поліпшення якості життя їхніх громадян, розширення зайнятості,
ефективного  використання матеріальних і людських ресурсів і
захисту навколишнього середовища,
   домовилися про нижченаведене:
 
              Стаття 1
 
   Договірні Сторони будуть сприяти здійсненню і розвиткові
кооперації між підприємствами усіх форм власності, галузевими і
міжгалузевими комплексами на основі їх прямих виробничих зв'язків.
 
              Стаття 2
 
   Договірні Сторони будуть вживати необхідних заходів з метою
розвитку міжнародної спеціалізації і кооперації виробництва, умов
їх здійснення, визначення пріоритетів у галузях промисловості,
сприяння виробленню та реалізації спільних проектів і програм,
проведення координації виробництва, включаючи сферу конверсії
оборонних галузей.
 
              Стаття 3
 
   Договірні Сторони погодилися, що:
   під поставками товарів по кооперації розуміються поставки
сировини,  матеріалів,  вузлів,  деталей,  запасних  частин,
заготівель, напівфабрикатів, що комплектують і інших виробів
галузевого   і   міжгалузевого  призначення,  технологічно
взаємозалежного для спільного виготовлення кінцевої продукції;
   під наданням послуг розуміються проектні, ремонтні роботи,
технічне обслуговування і технологічні операції;
   під поставками в рамках митних режимів переробки товарів
розуміються  на  увазі поставки товарів відповідно до умов,
встановлених митним законодавством країн Договірних Сторін.
 
              Стаття 4
 
   Договірні  Сторони  вважають  основною ланкою виробничої
кооперації і прямих зв'язків договори (контракти), що укладаються
суб'єктами  господарської  діяльності на підставі відповідних
галузевих та міжгалузевих угод.
 
               Стаття 5
 
   Договірні Сторони будуть сприяти  своїм  міністерствам і
відомствам укладати між собою угоди про виробничу кооперацію.
 
               Стаття 6
 
   Договірні Сторони вважають за необхідне укласти угоди про
виробничу кооперацію в першу чергу у таких галузях:
   паливно-енергетичний комплекс;
   металургійна, хімічна,  нафтохімічна  і  деревообробна
промисловість;
   машинобудівна й оборонна промисловість;
   легка промисловість;
   транспорт;
   медична і фармакологічна промисловість;
   сільське господарство і харчова промисловість.
 
               Стаття 7
 
   У галузевих і  міжгалузевих угодах про виробничу кооперацію
будуть визначатися переліки підприємств і організацій,що приймають
участь у  кооперації і зберігають спеціалізацію  виробництва
продукції (надання послуг), номенклатура й  обсяги кооперованих
постачань продукції (надання послуг).
 
               Стаття 8
 
   Реалізація  галузевих і міжгалузевих угод про виробничу
кооперацію буде здійснюватися шляхом укладення на їх основі
договорів (контрактів) між підприємствами країн Договірних Сторін,
що є підставою для митного оформлення і пропуску продукції через
митний кордон країн Договірних Сторін.
   Декларування продукції (послуг), що постачаються в рамках
виробничої  кооперації,  здійснюються  митними органами країн
Договірних Сторін відповідно до їх законодавства, які ведуть їх
облік.
               Стаття 9
 
   Сторони зобов'язуються не застосовувати ввізні і вивізні
мита, податки, акцизи та кількісні обмеження у відношенні товарів,
що постачаються по кооперації й у рамках митних режимів переробки,
а також наданих послуг.
   Збори за митне оформлення зазначеної продукції (надання
послуг) стягуються на загальних умовах відповідно до законів і
правил країн Договірних Сторін.
 
              Стаття 10
 
   Поставка продукції, виробленої по кооперації з давальницької
сировини,  буде здійснюватися відповідно з діючим у країнах
Договірних Сторін законодавством про операції з давальницькою
сировиною.
 
              Стаття 11
 
   Продукція, а також сировина, матеріали і комплектуючі вироби,
що постачаються в рамках виробничої кооперації, не підлягають
реекспортові в треті країни, у тому числі іноземним фізичним і
юридичним особам або міжнародним організаціям, без відповідної
попередньої письмової згоди уповноваженого органу держав, що
беруть участь у виробничій кооперації.
 
              Стаття 12
 
   Договірні Сторони домовились з метою розвитку інтеграційних
процесів  у виробничій сфері проводити послідовну роботу по
координації і зближенню норм національного законодавства їх країн
у  відношенні  суб'єктів  господарської діяльності в частині
регулювання коопераційних зв'язків підприємств і галузей.
 
              Стаття 13
 
   Договірні Сторони в необхідних випадках будуть погоджувати
умови надання кредитів і інвестицій, що стимулюють розвиток
кооперації в наукомістких виробництвах і експортно-орієнтованих
галузях, а також випуск імпорто-замінювальної продукції.
 
              Стаття 14
 
   Договірні Сторони організують спільну проробку таких проблем:
   проведення  маркетингових,  лізингових   досліджень  і
організацію виставок, надання послуг;
   розвиток  між  їхніми  країнами  сучасних  інформаційних
комунікацій,  що  забезпечують  сприяння в пошуку партнерів,
підготовці, укладанні і виконанні договорів (контрактів);
   здійснення спільних заходів щодо підготовки спеціалістів.
 
              Стаття 15
 
   Цю Угоду  може  бути  змінено або доповнена угодою між
Договірними Сторонами.
 
              Стаття 16
 
   Суперечки, пов'язані з тлумаченням і застосуванням цієї
Угоди,  будуть вирішуватися насамперед шляхом консультацій і
переговорів між Договірними Сторонами.
 
              Стаття 17
 
   Ця Угода набуває чинності в день, коли Договірні Сторони
повідомлять одна одну про виконання внутрідержавних процедур,
необхідних для її вступу в силу і залишається в силі невизначений
термін.
   Угода  втрачає  силу через 6 місяців з дати одержання
Договірною  Стороною письмового повідомлення іншої Договірної
Сторони про її намір припинити цю Угоду.
 
   Вчинено в м. Ташкенті  6  вересня 1994 року в двох дійсних
примірниках, кожний українською, узбецькою і російською мовами,
причому всі тексти мають однакову силу.
 
   За Уряд                За Уряд
   України              Республіки Узбекистан
   (підпис)                 (підпис)
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка