Законы Украины

Новости Партнеров
 

Угода між Державним комітетом України з фізичної культури і спорту та Державною адміністрацією у справах фізичної культури і туризму Республіки Польща про співробітництво та обміни в галузі фізичної культури і спорту

               Угода
      між Державним комітетом України з фізичної
     культури і спорту та Державною адміністрацією у
     справах фізичної культури і туризму Республіки
     Польща про співробітництво та обміни в галузі
          фізичної культури і спорту
 
 
   Дата підписання:          10.10.1996
   Дата набрання чинності для України: 10.10.1996
 
   Державний комітет України з фізичної культури і спорту та
Державна адміністрація у справах фізичної культури і туризму
Республіки Польща, які надалі іменуються "Договірними Сторонами",
 
   керуючись прагненням  до всестороннього розвитку взаємних
добросусідських відносин;
 
   будучи переконаними у важливій ролі обмінів і співробітництва
між спортсменами для розвитку контактів між обома народами;
 
   беручи до уваги Декларацію про принципи і основні напрями
розвитку українсько-польських відносин, підписану у Києві 13
жовтня 1990 року ( 616_176 ),
 
   вирішили укласти цю Угоду і
 
   домовилися про наступне:
 
            Загальні положення
 
               Стаття 1
 
   Договірні Сторони на взаємній основі сприятимуть розвитку
дружніх зв'язків між спортсменами обох держав, зокрема шляхом
організації зустрічей, обмінів та поглиблення співробітництва в
галузі фізичної культури і спорту.
 
   Договірні Сторони  підтримуватимуть  різноманітні  форми
безпосередніх контактів між спортивними федераціями, асоціаціями
та клубами двох країн, зокрема:
 
   I. У галузі фізичної культури:
 
   I.1. обмін  досвідом  роботи,  науково-методичними  та
інформаційними матеріалами з фізкультурно-оздоровчої і масової
роботи з молоддю;
 
   I.2. обмін  педагогічними  кадрами  по  фізкультурній  і
спортивній роботі, організацію практики, навчання, перепідготовки
фахівців у цих галузях;
 
   I.3. співробітництво у розвитку народних видів спорту;
 
   I.4. обмін досвідом спортивної роботи з інвалідами.
 
   II. У галузі спорту:
 
   II. 1. обмін між  клубами  і  спортивними  федераціями,
тренерами, проведення двосторонніх і багатосторонніх спортивних
змагань, навчально-тренувальних  зборів,  літніх  та  зимових
спортивних таборів;
 
   II. 2. організацію зустрічей і семінарів з питань спортивної
науки, а також присвячених вирішенню  проблеми  боротьби  з
негативними явищами у спорті (антидопінговий контроль, боротьба з
вживанням спортсменами анаболічних засобів та  інші  похідні
проблеми);
 
   II. 3.  обмін  досвідом роботи з питань організації та
керівництва спортом;
 
   II. 4. обмін спортивною інформацією та документацією.
 
               Стаття 2
 
   Контакти, співробітництво і обміни відбуватимуться головним
чином на принципах безпосередніх домовленостей між організаціями,
федераціями,  товариствами,  клубами  та  іншими  спортивними
організаціями та державними установами, відповідальними за спорт у
державах обох Договірних Сторін.
 
               Стаття 3
 
   Обмін, який  відбуватиметься  на  підставі  цієї  Угоди,
реалізовуватиметься згідно з наступними засадами:
 
   Сторона, що приймає, братиме на себе витрати по перебуванню
та внутрішні транспортні перевезення, якщо такі матимуть місце;
 
   Сторона, що посилає, братиме на себе витрати на перевезення
до місця призначення і у зворотному напрямку, а також витрати по
страхуванню;
 
   Сторони, що беруть участь в обміні, можуть спільно прийняти
інші рішення та умови.
 
               Стаття 4
 
   Договірні Сторони засновують Спільну Комісію по впровадженню
цієї Угоди.
 
   Спільна Комісія збиратиметься щороку, почергово в Україні і в
Польщі.
 
   Спільна Комісія розробляє і затверджує щорічний Протокол про
співробітництво та обміни в галузі спорту.
 
            Заключні положення
 
               Стаття 5
 
   Дана Угода не порушує положень інших угод, укладених однією
чи обома Договірними Сторонами.
 
               Стаття 6
 
   Ця Угода укладається на п'ять років і набуває чинності з
моменту її підписання обома Договірними Сторонами.
 
   Дія Угоди  автоматично  продовжуватиметься  на  наступні
п'ятирічні періоди, якщо жодна з Договірних Сторін не заявить про
відмову від неї у письмовій формі не пізніше ніж за шість місяців
до закінчення терміну її дії.
 
   Складено і підписано в Києві 10 жовтня 1996 року у двох
примірниках, кожний українською та польською мовами, при цьому
обидва тексти є автентичними.
 
 За Державний комітет України     За Державну адміністрацію у
 з фізичної культури і спорту     справах фізичної культури і
                    туризму Республіки Польща
 
   (підпис)                  (підпис)
 
 В.П.Борзов              С.С.Пащик
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка