Законы Украины

Новости Партнеров
 

Протокол між Міністерством оборони України та Федеральним Міністерством закордонних справ Федеративної Республіки Німеччина про співробітництво в ліквідації шахтних пускових установок

               Протокол
        між Міністерством оборони України та
       Федеральним Міністерством закордонних
       справ Федеративної Республіки Німеччина
         про співробітництво в ліквідації
          шахтних пускових установок
 
 
   Дата підписання:          21.08.1996
   Дата набрання чинності для України: 21.08.1996
 
   Міністерство оборони  України  та Федеральне міністерство
закордонних справ Федеративної Республіки Німеччина на підставі
Угоди  між Урядом України та Урядом Федеративної Республіки
Німеччина про співробітництво у розв'язанні проблем ліквідації
ядерних озброєнь від 10 червня 1993 року ( 276_061 ),
 
   бажаючи довгостроково  співпрацювати  у справі ліквідації
шахтних пускових установок міжконтинентальних балістичних ракет,
далі ШПУ,
 
   домовились про таке:
 
               СТАТТЯ 1
 
   1. Продовжувати співробітництво між Міністерством оборони
України  та  Федеральним  міністерством  закордонних  справ
Федеративної Республіки Німеччина у галузі ліквідації ШПУ. За
допомогою українсько-німецької технології передбачається знищити
17 ШПУ, розташованих у безпосередній близькості від населених
пунктів. З цієї кількості п'ять ШПУ буде знищено у 1996 році та по
шість відповідно у 1997 та 1998 роках. З цією метою Сторони
узгоджують зазначений у статтях 6 та 7 цього Протоколу перелік
робіт, які планується виконати протягом 1996 року, та перелік
обладнання  і  матеріально-технічних  засобів,  які необхідно
поставити до України в рамках реалізації цього Протоколу. Знищення
ШПУ повинно бути здійснено відповідно до положень Договору  про
скорочення та обмеження стратегічних наступальних озброєнь від 31
липня 1991 року ( 840_050 ) (Договір про СНО).
 
   2. Для знищення п'яти ШПУ у 1996 році Німецька Сторона
виділяє кошти у розмірі 3500000 німецьких марок та намагатиметься
виділити відповідні кошти для знищення ШПУ на 1997 та 1998 роки.
Зазначені  кошти  будуть  використовуватися для закупівлі та
постачання  обладнання  і   матеріально-технічних   засобів,
фінансування робіт, а також на надання послуг, необхідних для
успішного завершення робіт по ліквідації ШПУ.
 
   3. Загальна сума витрат Німецької Сторони на закупівлю та
постачання  обладнання  і  матеріально-технічних  засобів,
фінансування робіт та надання послуг, відповідно  до  цього
Протоколу, не може перевищувати суми, визначеної на 1996 рік у
бюджеті Федеративної Республіки Німеччина для співпраці з Україною
в галузі ядерного роззброєння.
 
               СТАТТЯ 2
 
   1. Обладнання  та  матеріально-технічні  засоби,  які
постачаються Німецькою Стороною в рамках реалізації цього Проекту,
надходять у розпорядження Української Сторони.
 
   2. Українська  Сторона  зобов'язується  використовувати
обладнання, матеріально-технічні засоби та послуги, які надає
Німецька Сторона, виключно з метою, зазначеною у пункті 2 статті
1, якщо між Сторонами не будуть укладені в майбутньому інші
домовленості.
 
   3. Українська Сторона забезпечує готовність до початку робіт
п'яти передбачених до ліквідації ШПУ, доступ до цих ШПУ і, в
рамках діючого законодавства України, проходження митних процедур
при надходженні до України обладнання та матеріально-технічних
засобів.
 
   4. Сторони  в  обов'язковому  порядку  будуть  проводити
консультації щодо узгодження діяльності, пов'язаної з реалізацію
цього Протоколу.
 
               СТАТТЯ 3
 
   1. З  метою  ефективної та оперативної реалізації цього
Протоколу Сторони призначають свої виконавчі органи.
 
   2. Виконавчим органом від Української Сторони призначається
управління 43 Ракетної армії (далі 43 РА).
 
   3. Виконавчим органом від Німецької Сторони призначається
фірма "Альба Iндастріз ГмбХ" (23611 Бад Швартау, Лерхенштрасе,
14а), яка виконуватиме обов'язки інтегруючого підрядника (далі IП)
щодо узгодженого Сторонами переліку робіт.
 
   4. Виконавчі  органи  Сторін  уповноважені  проводити
консультації щодо розробки графіка робіт, узгодження переліку та
характеристик обладнання та термінів його поставок, узгодження
витрат, а також здійснювати інші дії, пов'язані з реалізацією
цього Протоколу.
 
   5. Кожний виконавчий орган визначає осіб, відповідальних за
координацію спільних дій для ефективного виконання цього Протоколу
на визначених етапах, рівнях та місцях роботи. Крім того, Німецька
Сторона визначає головну особу, відповідальну за координацію
спільних дій, з якою заступник Міністра оборони України  -
Командувач 43 РА може консультуватися з питань, пов'язаних з
діяльністю IП.
 
               СТАТТЯ 4
 
   1. З метою зменшення витрат при проведенні ліквідаційних
робіт IП залучатиме там, де це доцільно, фірми та підприємства
України, особливо у випадках, коли умови безпеки, пов'язані з
конкретними об'єктами в Україні, вимагають спеціальних заходів. У
таких особливих ситуаціях, а також згідно з положеннями цього
Протоколу і законодавством Федеративної Республіки Німеччина вибір
субпідрядників буде здійснюватися виходячи з таких факторів:
 
   a) наявності у  субпідрядників  ліцензій  на  проведення
спеціальних робіт;
 
   b) наявності  у  субпідрядників  належної  спеціальної
кваліфікації та спроможності для виконання спеціальних робіт;
 
   c) спроможності субпідрядників дотримуватися законодавства
України стосовно виконання спеціальних робіт.
 
   В таких особливих ситуаціях 43 РА надає IП список українських
субпідрядників, які відповідають вищезгаданим факторам.
 
   2. IП є завжди відповідальним перед Німецькою Стороною і
співпрацює з 43 РА щодо ефективного та своєчасного виконання цього
Протоколу.
 
               СТАТТЯ 5
 
   IП при здійсненні своєї діяльності враховуватиме інтереси
України щодо збереження та подальшого використання вторинних
ресурсів, одержаних у процесі ліквідації, і сприятиме вилученню
матеріалів способом, який відповідає таким цілям. Ці вторинні
ресурси залишатимуться власністю Української Сторони.
 
               СТАТТЯ 6
 
   1. З метою реалізації цього Протоколу IП разом з вибраними
ним українськими субпідрядниками до 31 грудня 1996 року (якщо інші
терміни не будуть узгоджені додатково) виконає роботи згідно з
наведеним у цій Статті переліком робіт:
 
   a) планування та організація ліквідаційних заходів;
 
   b) закупівлю та постачання до України необхідного обладнання
та матеріально-технічних засобів згідно із Статтею  7  цього
Протоколу;
 
   c) проведення   заходів   щодо   забезпечення   робіт
електроенергією, водою, паливно-мастильними матеріалами тощо;
 
   d) монтаж та введення в дію комплекту обладнання, необхідного
для проведення робіт;
 
   e) навчання  українського персоналу роботі на німецькому
обладнанні;
 
   f) менеджмент усього проекту;
 
   g) підготовку до демонтажу та демонтаж механічного обладнання
5 ШПУ;
 
   h) ліквідацію захисних пристроїв 5 ШПУ з вилученням 80%
парафіну;
 
   i) ліквідацію,  з  використанням  спільно  розробленої
технології, 5 ШПУ, з них 2 - на базі МБР Первомайськ і 3 - на базі
МБР Хмельницький;
 
   j) демонтаж обладнання та ліквідація інфраструктури на кожній
ШПУ  (два  приміщення  для  варти,  споруда трансформаторної
підстанції, автоматизована система охорони, пожежний резервуар,
колонка універсального розподільного щитка, антена). При цьому
вага частин вилученого металобрухту не повинна перевищувати 10
тонн;
 
   k) заповнення порожнин 5 ШПУ відходами та ґрунтом до відмітки
- 6,0 м;
 
   l) підготовка звіту щодо обсягу проведених робіт та фактичних
витрат.
 
   2. Факт  завершення  робіт  на  кожній  позиції  ШПУ
підтверджується актом за підписом  повноважних  представників
виконавчих органів Сторін із зазначенням у ньому фактичного обсягу
виконаних робіт та витрат на їхнє виконання.
 
   3. Розрахунки за виконані роботи на кожній позиції ШПУ
Німецька Сторона здійснює за поданням виконавчих органів якомога
швидше, але не пізніше 60-денного терміну з моменту одержання
подання.
 
               СТАТТЯ 7
 
   З метою реалізації цього Протоколу Німецька Сторона здійснить
протягом 1996 року закупівлю та  постачання  обладнання  та
матеріально-технічних засобів згідно з наведеним у цій Статті
переліком:
 
   a) установка гідроабразивного різання у комплекті   1 од.
 
   b) контейнер-майстерня з обладнанням 20'       1 од.
 
   c) контейнер-склад з обладнанням 20'         1 од.
 
   d) маніпулятори для абразивного різання з       3 од.
приладдям, запасними частинами, кріпильними та
направляючими вузлами
 
   e) перфоратори для шпуріння з приладдям        2 од.
 
   f) електромолотки                   4 од.
 
   g) складські контейнери 10' для вибухівки       2 од.
 
   h) санітарні контейнери 20' з обладнанням       2 од.
 
   i) мобільний дизельний генератор           1 од.
 
   j) водяні фільтри продуктивністю 200 л/год.      2 од.
 
   k) автомобіль типу "Лада-2106"            1 од.
 
   l) абразивний матеріал                20 т
 
   m) запасні частини, інструмент, матеріали, що зношуються та
витратні матеріали, робочі речовини, шланги для забезпечення
проведення робіт згідно з переліком, зазначеним у Статті 6.
 
   Додатково у рамках коштів, що є в розпорядженні, будуть
поставлені:
 
   a) вантажний автомобіль типу "ГАЗ-3309"        1 од.
для транспортування вибухівки
 
   b) заправочні цистерни на одноосному причепі з    2 од.
насосом
 
               СТАТТЯ 8
 
   Цей Протокол набуває чинності з моменту його підписання і
лишається чинним до завершення виконання передбачених в ньому
робіт.
 
   Здійснено у м. Києві 21 серпня 1996 року в двох примірниках,
кожний українською та німецькою мовами, причому обидва тексти
мають однакову силу.
 
 За Міністерство оборони        За Федеральне міністерство
 України                закордонних справ
                    Федеративної Республіки
                    Німеччина
 
   (підпис)                  (підпис)
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка