Законы Украины

Новости Партнеров
 

Украинское законодательство

До 1992 г.

Страница 22
Правила Організації Об"єднаних Націй щодо захисту неповнолітних, позбавлених волі

Угода між Урядом Союзу Радянських Соціалістичних Республік і Урядом Турецької Республіки про взаємне заохочення та взаємний захист капіталовкладень

Щодо порядку обчислення стажу роботи механіків рефрижераторних потягів (секцій) при призначенні пенсії за вислугу років

Про внесення змін та доповнень до нормативних документів, затверджених наказами ГУДМК СРСР від 18.08.89 р. N 137 та 25.08.89 р. N 144, у зв"язку з введенням нової товарної номенклатури

Конвенція про Організацію з морських наук в північній частині Тихого океану

Правила процедури Організації з морських наук північної частини Тихого океану

Фінансові правила Організації з морських наук північної частини Тихого океану

Про присвоєння Россошинській Н.Л. почесного звання "Заслужений працівник культури Української РСР"

Санітарні правила для каталізаторних виробництв нафтопереробної і нафтохімічної промисловості*

Про присвоєння тт. Адаменку С.М. і Ралко М.О. почесного звання "Заслужений художник Української РСР"

Про присвоєння винахідникам і раціоналізаторам почесних звань Української РСР

Про професійні спілки, права та гарантії їхньої діяльності

Про встановлення посадових окладів працівникам газети Верховної Ради Української РСР "Голос України"

Про присвоєння тов. Чудному В.П. почесного звання "Заслужений працівник культури Української РСР"

Про відзначення працівників машинобудівних підприємств державними нагородами Української РСР

Про присвоєння тов. Фіалку О.Б. почесного звання "Заслужений діяч мистецтв Української РСР"

Про нагородження тов. Заводного О.Л. Почесною Грамотою Президії Верховної Ради Української РСР

Про нагородження тов. Лагути В.К. Почесною Грамотою Президії Верховної Ради Української РСР

Про встановлення оплати хутрової сировини звірів кліткового розведення

Про екологічний стан Азовського моря та заходи по його врятуванню

Про порядок звільнення деяких категорій осіб від примусового лікування, кримінального покарання або адміністративного стягнення

Про введення в дію Закону СРСР "Про професійні спілки, права та гарантії їхньої діяльності"

Про відзначення працівників промислових підприємств міста Харкова державними нагородами Української РСР

Про відзначення працівників вищих навчальних закладів державними нагородами Української РСР

Про нагородження робітниць фабрики "Україна" виробничо-торговельного об"єднання художніх промислів "Українські промисли", Харківська область, Почесною Грамотою та Грамотою Президії Верховної Ради Української РСР

Про нагородження тов. Волкогон К.М. Грамотою Президії Верховної Ради Української РСР

Про деякі питання практики розгляду спорів за участю кооперативів

Про відзначення працівників житлово-комунального господарства державними нагородами Української РСР

Про відзначення працівників і активістів Музичного товариства УРСР державними нагородами Української РСР

Про порядок введення в дію Закону Української РСР "Про місцеві Ради народних депутатів Української РСР та місцеве самоврядування"

Про проекти законів Української РСР про міліцію та про посилення правового захисту працівників міліції

Про доповнення статті 1 Тимчасового регламенту засідань Верховної Ради Української РСР дванадцятого скликання

Про місцеві Ради народних депутатів та місцеве і регіональне самоврядування

Про внесення змін до постанови Ради Міністрів УРСР від 23 липня 1970 р. N 375

Угода між Урядом Української Радянської Соціалістичної Республіки і Урядом Литовської Республіки про економічне і культурне співробітництво на 1991 - 1995 роки

Орієнтовні безпечні рівні впливу (ОБРВ) шкідливих речовин в повітрі робочої зони

Про порядок введення в дію Закону Української РСР "Про бюджетну систему Української РСР"

Про вирішення питань, пов"язаних з правом власності на землю

Про бюджетну систему України

Про порядок введення в дію Закону Української РСР "Про державну податкову службу в Українській РСР"

Про державну податкову службу в Україні

Резолюція N 45/62 Організації Об"єднаних Націй "Розгляд виконання рекомендацій і рішень, що прийняті Генеральною Асамблеєю на її десятій спеціальній сесії"

Директива Ради 90/653/ЄЕС "Про зміни, що вводяться з метою запровадження у Німеччині деяких Директив Співтовариства щодо статистичних даних про перевезення товарів і про ціни на газ та електроенергію"

Про ціни і ціноутворення

Про порядок введення в дію Закону Української РСР "Про ціни і ціноутворення"

Про Державну експертизу умов праці

Про порядок направлення спеціалістів до зарубіжних фірм для практичного стажування

Угода між Урядом Союзу Радянських Соціалістичних Республік та Швейцарською Федеральною Радою про співробітництво у випадку стихійних лих та великих аварій

Угода між Урядом Союзу Радянських Соціалістичних Республік і Швейцарською Федеральною Радою про заохочення та взаємний захист капіталовкладень

Про внесення змін і доповнень у постанови Пленуму Верховного Суду СРСР

Угода між Урядом Союзу Радянських Соціалістичних Республік та Урядом Румунії про перехід на новий механізм економічних зв"язків між СРСР та Румунією

Вирішуючи питання про зміну договору найму жилого приміщення, суд повинен з"ясувати, чи можливо з урахуванням санітарних і технічних умов укласти два договори найму

Міжнародна конвенція по забезпеченню готовності у випадку забруднення нафтою, боротьби з ним та співробітництва

Тимчасове методичне положення "Оцінка вартості майна державних підприємств та організацій, що підлягають викупу, продажу"

Про невідкладні заходи по зміцненню законності і правопорядку в республіці

Про захист суверенних прав власності Української РСР

Про скасування рішення Івано-Франківської обласної Ради народних депутатів від 11 вересня 1990 року щодо звільнення з роботи народного депутата Української РСР Шлемка В.Т.

Угода між Урядами Української Радянської Соціалістичної Республіки і Естонської Республіки про економічне і культурне співробітництво на 1991 - 1995 роки

Про зміну меж міста Хоростків Гусятинського району Тернопільської області

Санітарні правила при виробництві синтетичних миючих засобів

Про віднесення міста Авдіївки Донецької області до категорії міст обласного підпорядкування

Про утворення Чернівецького району Вінницької області

Угода між Урядом Союзу Радянських Соціалістичних Республік та Урядом Держави Катар про торговельне, економічне і технічне співробітництво

Про порядок призначення і виплати деяких допомог та про зміни і доповнення рішень Уряду СРСР про державну допомогу сім'ям, які мають дітей

Про ратифікацію Договору між Українською Радянською Соціалістичною Республікою і Російською Радянською Федеративною Соціалістичною Республікою

Про затвердження складу Комісії в справах неповнолітніх при Раді Міністрів Української РСР

Паризька хартія для нової Європи

Про внесення змін і доповнень до Тимчасового регламенту засідань Верховної Ради Української РСР дванадцятого скликання

Про внесення змін і доповнень до постанови Ради Міністрів УРСР від 22 жовтня 1990 р. N 330 "Про захист споживчого ринку в Українській РСР"

Про ліквідацію Комітету народного контролю Української РСР

Про дострокове запровадження виплати збільшених розмірів стипендій студентам вищих і учням середніх спеціальних учбових закладів

Про надання дозволу Комітету по забезпеченню нафтопродуктами при Раді Міністрів УРСР на реалізацію нафтопродуктів за комерційними цінами

Договір між Українською Радянською Соціалістичною Республікою і Російською Радянською Федеративною Соціалістичною Республікою

Договір про звичайні збройні сили в Європі

Поправки 1990 року до Додатка до Протоколу 1978 року до Міжнародної конвенції по запобіганню забрудненню з суден 1973 року

Про призначення Голови Ради Міністрів Української РСР

Про доповнення Постанови Президії Верховної Ради Української РСР від 29 вересня 1990 року "Про порядок реєстрації громадських об"єднань"

Каракаська декларація

Про поширення дії постанови Ради Міністрів УРСР від 8 серпня 1990 р. N 180

Про використання суден "Укррічфлоту" предметами застави

Про Тимчасове положення про Комісію Верховної Ради Української РСР мандатну і з питань депутатської етики

Щодо проходження військової служби громадянами республіки

Про затвердження роз"яснення "Про пільгове пенсійне забезпечення приладистів"

Про нагородження академіка АМН СРСР Ромоданова А.П. Почесною Грамотою Президії Верховної Ради Української РСР

Про продовження на 1991-1995 роки строку дії постанови ЦК КПРС, Ради Міністрів СРСР і ВЦРПС від 29 грудня 1987 р. N 1497

Про нагородження медаллю "За відмінну службу по охороні громадського порядку"

Про відзначення працівників видавництв, поліграфії і книжкової торгівлі державними нагородами Української РСР

Про відзначення працівників Харківського філіалу Державного проектно- конструкторського і науково-дослідного інституту авіаційної промисловості державними нагородами Української РСР

Про присвоєння тов. Рахманову В.М. почесного звання "Заслужений раціоналізатор Української РСР"

Про присвоєння працівникам образотворчого мистецтва почесного звання "Заслужений художник Української РСР"

Про порядок державної реєстрації кооперативів (філіалів, відділень) та їх спілок (об'єднань) в Українській РСР

Про відзначення працівників Української сільськогосподарської академії, м. Київ, державними нагородами Української РСР

Про присвоєння творчим працівникам Київської державної філармонії почесних звань Української РСР

Про нагородження працівників зв"язку Почесною Грамотою та Грамотою Президії Верховної Ради Української РСР

Про нагородження тов. Шепотінніка Л.С. Почесною Грамотою Президії Верховної Ради Української РСР

Про відзначення працівників правоохоронних органів державними нагородами Української РСР

Про присвоєння винахідникам і раціоналізаторам почесних звань Української РСРПоследние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка