Законы Украины

Новости Партнеров
 

Украинское законодательство

До 1992 г.

Страница 26
Про забезпечення і обслуговування Голови Верховної Ради Української РСР

Про забезпечення і обслуговування Голови Ради Міністрів Української РСР

Про відзначення працівників шахти "Росія" виробничого об"єднання "Селидіввугілля", Донецька область, державними нагородами Української РСР

Про призначення тов. Сургая М.С. Головою Державного комітету Української РСР по вугільній промисловості

Про призначення тов. Борзова В.П. Головою Державного комітету Української РСР у справах молоді, фізичної культури та спорту

Про призначення тов. Штунделя О.Р. Міністром монтажних і спеціальних будівельних робіт Української РСР

Про призначення тов. Никитенка Г.Г. Міністром легкої промисловості Української РСР

Про призначення тов. Дяченка Ю.П. Головою Державного комітету Української РСР по пресі

Про проходження строкової військової служби громадянами Української РСР та використання працівників правоохоронних органів республіки за її межами

Про призначення тов. Сидоренка М.Я. Головою Державного агропромислового комітету Української РСР

Про затвердження єдиних норм природного убутку маси мороженої неглазурованої риби при зберіганні на берегових холодильниках і суднах

Про підбиття підсумків Всесоюзного соціалістичного змагання за успішне виконання завдань 1989 року

Про призначення тов. Волкова П.П. Міністром транспорту Української РСР

Про призначення тов. Компанця М.П. Міністром хлібопродуктів Української РСР

Про призначення тов. Самоплавського В.І. Міністром лісового господарства Української РСР

Про призначення тов. Зленка А.М. Міністром закордонних справ Української РСР

Про призначення тов. Хорєва В.М. Міністром водних ресурсів і водного господарства Української РСР

Про призначення тов. Василішина А.В. Міністром внутрішніх справ Української РСР

Про призначення тов. Борисенка М.І. Головою Державного комітету Української РСР по статистиці

Про призначення тов. Охмакевича М.Ф. Головою Державного комітету Української РСР по телебаченню і радіомовленню

Про призначення тов. Мінченка А.К. Головою Державного комітету Української РСР по матеріально-технічному постачанню

Про призначення тов. Голушка М.М. Головою Комітету державної безпеки Української РСР

Про призначення тов. Склярова В.Ф. Міністром енергетики і електрифікації Української РСР

Про призначення тов. Лук"яненко О.М. Міністром соціального забезпечення Української РСР

Про призначення тов. Золотарьова А.І. Міністром промисловості будівельних матеріалів Української РСР

Про призначення тов. Слєпічева О.І. Міністром торгівлі Української РСР

Про Тимчасове положення про забезпечення діяльності народних депутатів Української РСР

Про призначення тов. Статинова А.С. Першим заступником Голови Ради Міністрів Української РСР

Про призначення тов. Урчукіна В.Г. Заступником Голови Ради Міністрів Української РСР

Про призначення тов. Гладуша В.Д. Заступником Голови Ради Міністрів Української РСР

Про призначення тов. Масика К.І. Заступником Голови Ради Міністрів Української РСР

Про призначення тов. Пєхоти В.Ю. Керуючим Справами Ради Міністрів Української РСР

Про призначення тов. Комісаренка С.В. Заступником Голови Ради Міністрів Української РСР

Про призначення тов. Спіженка Ю.П. Міністром охорони здоров"я Української РСР

Відмова у позові про стягнення вартості гаража, придбаного потерпілим для зберігання автомобіля, необхідного йому за висновком ЛТЕК у зв"язку з ушкодженням здоров"я, визнана такою, що не відповідає правилам ст. 455 Цивільного кодексу, якими передбаче...

Про повторні вибори депутатів місцевих Рад народних депутатів по окремих виборчих округах

Директива 90/434/ЄЕС Ради Європейських Співтовариств "Про загальноприйняту систему оподаткування товариств різних Держав-членів при злитті, поділі, передачі активів і обміні акцій"

Угода між Урядом Союзу Радянських Соціалістичних Республік та Урядом Республіки Індії про співробітництво в галузі інформації

Директива Ради 90/435/ЄЕС "Щодо загальної системи оподаткування, яка застосовується до материнських компаній та дочірніх підприємств різних держав-членів"

Про Голову Верховної Ради Української РСР

Угода між Урядом Союзу Радянських Соціалістичних Республік і Урядом Китайської Народної Республіки про заохочення та взаємний захист капіталовкладень

Про участь у роботі Ради Міністрів УРСР республіканських громадських організацій, які представляють інтереси громадян і трудових колективів у сфері господарської діяльності

Про дострокове припинення повноважень народного депутата Української РСР Івашка В.А.

Про призначення тов. Борисовського В.З. Заступником Голови Ради Міністрів Української РСР

Про призначення тов. Ткаченка О.М. Першим заступником Голови Ради Міністрів Української РСР

Про призначення тов. Фокіна В.П. Заступником Голови Ради Міністрів Української РСР, Головою Державного комітету Української РСР по економіці

Меморандум про наукове і культурне співробітництво між Міністерством культури УРСР, Міністерством вищої і середньої спеціальної освіти УРСР, Інститутом мистецтвознавства, фольклору та етнографії ім. М.Т. Рильського Академії наук УРСР та Міністерством...

Про припинення повноважень Голови Верховної Ради Української РСР

Щодо деяких питань розгляду господарських спорів, пов"язаних з висновками і виконанням договорів контрактації сільськогосподарської продукції

Про державний суверенітет України

Про День проголошення незалежності України

Про внесення доповнення до пункту 5.28. додатка 1 до наказу МОЗ СРСР від 09.10.87 N 1104 "Про атестацію середніх медичних працівників"

Про реєстрацію Статуту Спілки майстрів народного мистецтва України

Про першочергові заходи щодо вирішення питань, які пов"язані з поверненням кримських татар в Кримську область

Про затвердження Положення про порядок здійснення помилування громадян, засуджених судами Української РСР

Про присвоєння найменування новозбудованому населеному пункту Вінницької області

Збірник коефіцієнтів до оптових цін на продукцію виробничо-технічного призначення і тарифам на вантажні перевезення підприємств республіки, не включених до збірника коефіцієнтів Держкомцін СРСР

Про заходи щодо поліпшення медичного обслуговування і соціального забезпечення осіб, які брали участь у роботах по ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС

Службова інструкція до Угоди про міжнародне залізничне вантажне сполучення (СІ до УМВС)

Про ціноутворення на продукцію агропромислового комплексу

Про передачу громадянам, які переселені з територій, що зазнали радіоактивного забруднення в результаті аварії на Чорнобильській АЕС, жилих будинків в особисту власність

Йорк-Антверпенські правила 1974 року, змінені в 1990 році

Директива Ради 90/396/ЄЕС "Про наближення законодавства держав-членів стосовно установок для спалення газоподібного палива"

Документ Копенгагенської наради Конференції щодо людського виміру НБСЄ

Директива Ради 90/377/ЄЕС "Стосовно порядку, прийнятого в Співтоваристві для підвищення прозорості цін на газ та електроенергію, впроваджених для кінцевого промислового користувача"

Санітарні правила устрою, обладнання та експлуатації лікарень, пологових будинків та інших лікувальних стаціонарів СанПиН 5179-90

Поправки до Монреальського протоколу про речовини, що руйнують озоновий шар

Про виконання судами України законодавства і постанов Пленуму Верховного Суду України з питань судового розгляду кримінальних справ і постановлення вироку

Питання діяльності споживчої кооперації Української РСР

Про обрання Комісії Верховної Ради Української РСР у правах людини

Про обрання Комісії Верховної Ради Української РСР з питань здоров"я людини

Про обрання Комісії Верховної Ради Української РСР з питань чорнобильської катастрофи

Про обрання Комісії Верховної Ради Української РСР з питань розвитку базових галузей народного господарства

Про обрання Комісії Верховної Ради Української РСР з питань економічної реформи і управління народним господарством

Про обрання Комісії Верховної Ради Української РСР з питань діяльності Рад народних депутатів, розвитку місцевого самоврядування

Про обрання Комісії Верховної Ради Української РСР з питань державного суверенітету, міжреспубліканських і міжнаціональних відносин

Про обрання Комісії Верховної Ради Української РСР у закордонних справах

Про призначення тов. Масола В.А. Головою Ради Міністрів Української РСР

Про обрання Комісії Верховної Ради Української РСР у справах молоді

Про обрання Комісії Верховної Ради Української РСР у справах ветеранів, пенсіонерів, інвалідів, репресованих, малозабезпечених і воїнів-інтернаціоналістів

Про обрання Комісії Верховної Ради Української РСР з питань будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства

Про обрання голів постійних комісій Верховної Ради Української РСР

Про обрання Комісії Верховної Ради Української РСР у питаннях екології та раціонального природокористування

Про обрання Комісії Верховної Ради Української РСР з питань гласності та засобів масової інформації

Про обрання Комісії Верховної Ради Української РСР з питань відродження та соціального розвитку села

Про обрання Комісії Верховної Ради Української РСР у справах жінок, охорони сім"ї, материнства і дитинства

Про обрання Комісії Верховної Ради Української РСР з питань правопорядку та боротьби із злочинністю

Про обрання Комісії Верховної Ради Української РСР з питань планування, бюджету, фінансів і цін

Про обрання Комісії Верховної Ради Української РСР з питань культури та духовного відродження

Про обрання Комісії Верховної Ради Української РСР мандатної і з питань депутатської етики

Про обрання Комісії Верховної Ради Української РСР з питань агропромислового комплексу

Про обрання Комісії Верховної Ради Української РСР з питань народної освіти і науки

Про обрання Комісії Верховної Ради Української РСР у питаннях законодавства і законності

Про обрання Комісії Верховної Ради Української РСР у питаннях соціальної політики та праці

Про підвищення розміру допомоги на поховання

Рекомендація щодо нічної праці N 178

Конвенція про нічну працю N 171Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка